Importowanie produktów do sklepu z aplikacji Shopify Collective

Po nawiązaniu współpracy z dostawcą możesz importować jego produkty do swojego sklepu, dostosować dane produktów, dodać lokalizację Shopify Collective dostawcy do profilu wysyłki, a następnie udostępnić produkty w swoim sklepie.

Produkty dostawcy możesz sprzedawać tylko po wskazanej cenie detalicznej. Nie możesz sprzedawać produktów po cenie niższej ani wyższej.

Informacje o produkcie

Produkty dostawcy są Ci udostępniane z oryginalnymi danymi, takimi jak tytuł, opis, obrazy, warianty i cena. Możesz wyświetlić oryginalne dane produktu po kliknięciu tytułu produktu lub po zaimportowaniu produktu do swojego sklepu. Po zaimportowaniu produktu do swojego sklepu możesz dostosować dane produktu w panelu administracyjnym Shopify, ale nie możesz edytować ceny, ceny do porównania ani kosztu własnego produktu.

Ze sklepu dostawcy importowane są następujące informacje o produkcie:

 • price
 • zapasy
 • tytuł produktu
 • obrazy produktu
 • opis produktu
 • warianty
 • dostawca
 • kategoria
 • typ produktu
 • koszt pozycji (koszt na pozycję)
 • SKU (jednostka magazynowania)
 • kod kreskowy
 • kraj (region pochodzenia)
 • Kod HS (zharmonizowanego systemu)
 • cena do porównania

Możesz edytować SKU, ale musi ona być unikalna.

Następujące informacje o produkcie nie są importowane ze sklepu dostawcy do Twojego sklepu:

 • kolekcje
 • tagi
 • kody rabatowe

Synchronizacja informacji o produkcie

Po zaimportowaniu informacji o produkcie dostawcy do Twojego sklepu Shopify Collective stale synchronizuje cenę, cenę do porównania, koszt własny i zapasy produktu, ale nie synchronizuje innych importowanych informacji o produkcie. Synchronizacja trwa średnio poniżej 30 sekund, ale w niektórych wypadkach może trwać do pięciu minut.

Gdy klient składa zamówienie zawierające produkty Shopify Collective w Twoim sklepie, zapasy produktów dostawcy są automatycznie korygowane zarówno w Twoim sklepie jak i w sklepie dostawcy.

Produkty z wyczerpanym zapasem

Jeśli zapas produkt udostępnionego Ci przez dostawcę wyczerpie się, musisz się z nim skontaktować, aby ustalić sposób postępowania z produktem z wyczerpanym zapasem. Nie możesz dezaktywować opcji Kontynuuj sprzedaż po wyczerpaniu zapasów dla produktu udostępnionego Ci przez dostawcę.

Ograniczenia

Collective obsługuje do 100 wariantów produktów. Jeśli produkt przekroczy ten limit wariantów, usługa Collective może nie być w stanie zsynchronizować informacji o zapasach i cenach produktu. W przypadku zaimportowania produktu mającego więcej niż 100 wariantów należy skontaktować się z dostawcą w celu omówienia najlepszego sposobu zarządzania nim.

Szczegóły dotyczące cen produktów

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się więcej o cenach produktów w Shopify Collective:

Ceny produktów w Shopify Collective
Szczegóły cen Opis
Cena detaliczna Cena detaliczna jest stałą ceną produktu, która jest ustalana przez dostawcę. Po tej cenie musisz sprzedawać produkt w swoim sklepie online. Ceny detalicznej produktu nie możesz edytować.
Koszt własny Koszt własny to cena detaliczna produktu pomniejszona o marżę sprzedawcy detalicznego ustaloną przez dostawcę. Jest to kwota, jaką musisz zapłacić dostawcy po sprzedaży produktu. Nie możesz edytować kosztu własnego produktu.
Marża Marża jest wartość procentowa potrącana od ceny detalicznej produktu w celu ustalenia kosztu własnego dla sprzedawcy detalicznego.
Zysk Zysk to kwota, którą zarabiasz, sprzedając produkt. Twój zysk to cena detaliczna produktu minus koszt własny.

Jeśli dostawca zmieni cenę detaliczną produktu lub koszt własny, cena detaliczna i koszt własny zostaną automatycznie przeliczone i zaktualizowane w Twoim sklepie.

Twoi klienci mogą używać kodów rabatowych dla produktów importowanych za pomocą aplikacji Shopify Collective, ale koszt własny (kwota należna dostawcy) w przypadku każdej sprzedaży produktu nie zmienia się.

Na przykład importujesz produkt od dostawcy z ceną detaliczną 100 USD i kosztem własnym 70 USD. Jeśli Twój klient użyje kodu rabatowego 20 USD, to nadal musisz zapłacić swojemu dostawcy 70 USD, a Twój zysk będzie wynosić tylko 10 USD zamiast 30 USD.

Wyświetl koszty wysyłki dostawcy

Dostawcy, z którymi współpracujesz, mogą mieć różne koszty i strefy wysyłki. Sprawdź koszty wysyłki każdego dostawcy przed rozpoczęciem sprzedaży produktów w sklepie online.

Informacje o wysyłce dostawcy zawierają wysokość kwoty, którą dostawca pobiera za wysyłkę i do jakich stref wysyła.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Kliknij Collective (Retailer).
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W aplikacji Collective (Retailer) kliknij opcję Dostawcy.

 5. Na karcie Kontakty kliknij dostawcę, którego chcesz wyświetlić.

 6. Kliknij opcję Wyświetl koszty wysyłki, aby wyświetlić stawki i strefy wysyłki dostawcy.

Krok 1: Importuj produkty do sklepu

Produkty możesz zaimportować do swojego sklepu, dopiero kiedy ich dostawca je udostępni, udostępniając Ci swój cennik.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Kliknij Collective (Retailer).
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W aplikacji Collective (Retailer) kliknij opcję Dostawcy.

 5. Kliknij dostawcę, od którego chcesz importować produkty.

 6. Na karcie Dostępne wybierz poszczególne produkty, które chcesz zaimportować do swojego sklepu. Możesz także użyć opcji 'Wybierz wszystkie produkty'.

 7. Kliknij opcjęImportuj produkty.

 8. Jeśli aplikacja Collective została zainstalowana przez Ciebie po 3 kwietnia 2023 r., w oknie dialogowym wyświetlane są informacje o utworzeniu nowego profilu wysyłki przy pierwszym imporcie produktu, które można edytować później. Sprawdź i kliknij importuj. To okno modalne jest widoczne tylko przy pierwszym imporcie, wszystkie później zaimportowane produkty są automatycznie przenoszone do tego profilu wysyłki. Nowy profil wysyłki znajduje się w ustawieniach wysyłki.

Po zaimportowaniu produktów do sklepu są one przenoszone z karty Dostępne na kartę Importowane.

Krok 2: Edytuj dane produktu

Możesz zmienić następujące szczegóły produktu:

 • Tytuł produktu
 • Opis
 • Multimedia

Istnieją pewne szczegóły, których obecnie nie możesz edytować dla produktów importowanych i sprzedawanych przez Ciebie za pomocą aplikacji Shopify Collective. Wszelkie zmiany wprowadzone w poniższych szczegółach zostaną automatycznie cofnięte:

 • Cena produktu
 • Ilości zapasów
 • Śledź ilość — zadbaj, by to pole wyboru pozostało zaznaczone
 • Lokalizacja zapasów, w której Twój dostawca realizuje zamówienia
 • Wysyłka – zadbaj, by pole wyboru „To jest produkt fizyczny” pozostało zaznaczone

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Kliknij nazwę produktu, który chcesz zmienić.

 3. Edytuj tytuł produktu, opis lub multimedia.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Krok 3: Skonfiguruj wysyłkę

Po zaimportowaniu produktów do sklepu tworzony jest profil wysyłki dla dostawcy przy użyciu stawek naliczanych przez dostawcę. Możesz przeglądać opłaty pobierane od klientów i zarządzać nimi na stronie realizacji zakupu w ustawieniach wysyłki.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. W aplikacji Collective (Retailer) kliknij opcję Dostawcy.

 3. Kliknij dostawcę, którego stawki wysyłki chcesz edytować.

 4. Kliknij opcję Wyświetl koszty wysyłki, aby wyświetlić stawki i strefy wysyłki dostawcy.

 5. Kliknij Zarządzaj stawkami.

 6. Edytuj stawki wysyłki w niestandardowym profilu wysyłki, a następnie kliknij Zapisz.

Krok 4: Udostępnij produkty w sklepie

Gdy zaimportujesz produkty dostawcy do swojego sklepu, zostaną one utworzone ze statusem Wersja robocza. Nie będą one jeszcze dostępne w Twoim sklepie. Musisz zmienić ich status na Aktywne.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Kliknij nazwę produktu, aby otworzyć jego szczegóły. Produkt jest uwzględniony w kanałach sprzedaży wymienionych w sekcji Publikowanie.

 3. Kliknij opcje: > Zarządzaj kanałami sprzedaży.

 4. Wybierz kanały sprzedaży i aplikacje, w których chcesz uwzględnić produkt.

 5. Kliknij Gotowe.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń produkty ze sklepu

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Kliknij Collective (Retailer).
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W aplikacji Collective (Retailer) kliknij opcję Dostawcy.

 5. Kliknij dostawcę, od którego chcesz usunąć produkty.

 6. Przejdź do karty Importowane, a następnie wybierz produkty, które chcesz usunąć ze swojego sklepu.

 7. Kliknij opcję Usuń produkty, a następnie opcję Usuń.

Po usunięciu produktów ze sklepu są one przenoszone z karty Importowane na kartę Dostępne.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo