Producten importeren naar je winkel vanuit de Shopify Collective-app

Nadat je verbinding hebt gemaakt met de leverancier, kun je diens producten in je winkel importeren, productgegevens aanpassen, de Shopify Collective-locatie van de leverancier toevoegen aan je verzendprofiel en vervolgens producten beschikbaar stellen in je winkel.

Je kunt de producten van de leverancier alleen verkopen tegen de opgegeven winkelprijs. Je kunt producten niet verkopen tegen een lagere of hogere prijs.

Productgegevens

De producten van de leverancier zijn beschikbaar voor jou met de oorspronkelijke productgegevens, zoals producttitel, beschrijving, afbeeldingen, varianten en prijs. Je kunt de oorspronkelijke productgegevens bekijken wanneer je op een producttitel klikt of nadat je een product in je winkel hebt geïmporteerd. Wanneer je een product in je winkel importeert, kun je de productgegevens aanpassen in het Shopify-beheercentrum, maar kun je de productprijs niet wijzigen.

De volgende informatie wordt van de winkel van een leverancier naar jouw winkel geïmporteerd:

 • prijs
 • voorraad
 • producttitel
 • productafbeeldingen
 • productbeschrijving
 • varianten
 • leverancier;
 • producttype
 • kostprijs (per artikel)

De volgende productinformatie wordt niet van de winkel van een leverancier in jouw winkel geïmporteerd:

 • SKU (Stock Keeping Unit);
 • collecties
 • tags
 • barcode
 • land (regio van herkomst);
 • HS-code (Harmonized System);
 • prijsvergelijking
 • productkorting.

Shopify Collective maakt een unieke SKU voor elk geïmporteerd product aan. Je kunt de SKU bewerken, maar deze moet uniek zijn.

Synchronisatie van productgegevens

Nadat de productgegevens van de leverancier in jouw winkel zijn geïmporteerd, synchroniseert Shopify Collective doorlopend de productprijs, kostprijs en voorraad, maar geen andere geïmporteerde productgegevens. De gemiddelde synchronisatietijd is nog geen 30 seconden, maar kan in bepaalde gevallen tot vijf minuten duren.

Wanneer een klant een bestelling plaatst in je winkel die Shopify Collective-producten bevat, wordt de productvoorraad van de leverancier automatisch aangepast in zowel jouw winkel als die van de leverancier.

Producten die niet op voorraad zijn

Als de voorraad van een product dat door je leverancier met je wordt gedeeld opraakt, neem dan contact op met je leverancier om te beslissen hoe je dit gaat aanpakken. Je kunt de optie Blijven verkopen wanneer niet op voorraad niet deactiveren als het gaat om een product dat door je leverancier met je wordt gedeeld.

Beperkingen

In Collective kunnen producten maximaal 100 varianten hebben. Als een product deze limiet overschrijdt, kan Collective de voorraad- en prijsgegevens van het product misschien niet synchroniseren. Als je een product met meer dan 100 varianten hebt geïmporteerd, neem dan contact op met je leverancier om te bespreken hoe je dit product het best kunt beheren.

Productprijsgegevens

Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie over de prijsstelling van producten in Shopify Collective:

Shopify Collective-productprijzen
Prijsdetail Beschrijving
Verkoopprijs De winkelprijs is een vaste productprijs die door de leverancier wordt bepaald. Je kunt een product alleen tegen deze prijs verkopen in de webshop. Je kunt de winkelprijs van een product niet bewerken.
Kostprijs De kostprijs is de winkelprijs van een product min het percentage retailersmarge dat de leverancier heeft ingesteld. Het is het bedrag dat je aan de leverancier verschuldigd bent wanneer je het product verkoopt. Je kunt de kostprijs van een product niet bewerken.
Marge De marge is het percentage dat wordt afgetrokken van de winkelprijs van een product om de kostprijs voor de retailer te bepalen.
Winst De winst geeft aan hoeveel je verdient als je een product verkoopt. De winst is de winkelprijs van het product min de kostprijs.

Als een leverancier de winkelprijs of de kostprijs van een product wijzigt, worden de winkelprijs en de kostprijs automatisch opnieuw berekend en bijgewerkt in de winkel.

Klanten kunnen kortingscodes gebruiken voor producten die zijn geïmporteerd met Shopify Collective, maar de kostprijs (het bedrag dat je aan de leverancier bent verschuldigd) voor elke verkoop van een product verandert niet.

Je importeert bijvoorbeeld een product van een leverancier met een winkelprijs van 100 USD en een kostprijs van 70 USD. Als de klant een kortingscode van 20 USD gebruikt, betaal je de leverancier nog steeds 70 USD en is de winst slechts 10 USD in plaats van 30 USD.

De verzendkosten van leveranciers bekijken

Leveranciers met wie je werkt kunnen verschillende verzendkosten en -zones hebben. Controleer de verzendkosten van elke leverancier voordat je begint met de verkoop van producten in je webshop.

Bij de verzendgegevens van de leverancier kun je zien hoeveel een leverancier afschrijft voor verzending en naar welke zones er wordt verzonden.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Collective (Retailer).

 3. Klik op App openen.

 4. Klik in de Collective (Retailer)-app op Leveranciers.

 5. Klik op het tabblad Verbonden op de leverancier die je wilt bekijken.

 6. Klik op Verzendkosten bekijken om de verzendtarieven en -zones van de leverancier te bekijken.

Stap 1: Producten importeren in je winkel

Je kunt producten van een leverancier alleen in je winkel importeren als een leverancier ze aan jou beschikbaar stelt.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Collective (Retailer).

 3. Klik op App openen.

 4. Klik in de Collective (Retailer)-app op Leveranciers.

 5. Klik op een leverancier waar je producten van wilt importeren.

 6. Selecteer op het tabblad Beschikbaar de producten die je in je winkel wilt importeren.

 7. Klik op Producten importeren.

 8. Als je de Collective-app na 3 april 2023 hebt geïnstalleerd, wordt bij je eerste productimport een dialoogvenster met informatie weergegeven over het aanmaken van het nieuwe verzendprofiel dat je later kunt bewerken. Controleer en klik op Importeren. Dit modaal venster is alleen zichtbaar bij de eerste import. Alle later geïmporteerde producten worden automatisch naar dit verzendprofiel verplaatst. Je vindt je nieuwe verzendprofiel onder Verzendinstellingen.

Nadat je producten in je winkel hebt geïmporteerd, worden ze verplaatst van het tabblad Beschikbaar naar het tabblad Geïmporteerd.

Stap 2: Productgegevens bewerken

Je kunt de volgende productgegevens wijzigen:

 • Producttitel
 • Beschrijving
 • Media

Er zijn enkele gegevens die je nu niet mag bewerken voor producten die je importeert en verkoopt met Shopify Collective. Wijzigingen in de volgende gegevens worden automatisch teruggedraaid:

 • Productprijs
 • Voorraadaantallen
 • SKU (Stock Keeping Unit) — de SKU van een product moet overeenkomen met de SKU die wordt gebruikt in de voorraadlocatie van de leverancier
 • Aantal volgen — zorg ervoor dat dit selectievakje aangevinkt blijft
 • Voorraadlocatie van waaruit je leverancier bestellingen afhandelt
 • Verzending – zorg ervoor dat het selectievakje 'Dit is een fysiek product' aangevinkt blijft

Stappen:

 1. Ga vanaf je Shopify-beheercentrum naar Producten.

 2. Klik op de naam van het product dat je wilt wijzigen.

 3. Bewerk de producttitel, -beschrijving of -media.

 4. Klik op Opslaan.

Stap 3: Verzending instellen

Afhankelijk van of je de Collective-app vóór of na 3 april 2023 hebt geïnstalleerd, voltooi je de relevante stap.

Vóór 3 april - De Shopify Collective-locatie van de leverancier toevoegen aan je verzendprofiel

De Shopify Collective-locatie van de leverancier is toegewezen aan de producten die je van een leverancier importeert. Nieuw geïmporteerde producten worden altijd toegewezen aan het algemene verzendprofiel, maar de locatie en producten van de leverancier moeten hetzelfde verzendprofiel hebben.

Als je meerdere verzendprofielen of meerdere locatiegroepen hebt in je algemene verzendprofiel, volg je een van de volgende stappen:

Na 3 april - Je verzendtarieven beheren

Bekijk en beheer wat je klanten bij de checkout gaan betalen in de verzendinstellingen.

Stappen:

 1. Ga vanaf je Shopify-beheercentrum naar Producten.

 2. Klik in de Collective (Retailer)-app op Leveranciers.

 3. Klik op een leverancier waarvan je de verzendtarieven wilt bewerken.

 4. Klik op Verzendkosten bekijken om de verzendtarieven en -zones van de leverancier te bekijken.

 5. Klik op Beoordelingen beheren.

 6. Bewerk je verzendtarieven in het aangepaste verzendprofiel en klik vervolgens op Opslaan.

Stap 4: Producten beschikbaar stellen in je winkel

Nadat je de producten van een leverancier in je winkel hebt geïmporteerd, worden de producten aangemaakt met de status Concept. Ze zijn nog niet beschikbaar in je winkel. Zet hiervoor de status op Actief.

Stappen:

 1. Ga vanaf je Shopify-beheercentrum naar Producten.

 2. Klik op de naam van het product om de gegevens te openen. Het product is opgenomen in de verkoopkanalen die zijn vermeld in de sectie Publiceren.

 3. Klik op > Verkoopkanalen beheren.

 4. Selecteer de verkoopkanalen en apps waarin je het product wilt opnemen.

 5. Klik op Gereed.

 6. Klik op Opslaan.

Producten uit je winkel verwijderen

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Collective (Retailer).

 3. Klik op App openen.

 4. Klik in de Collective (Retailer)-app op Leveranciers.

 5. Klik op een leverancier waarvan je producten wilt verwijderen.

 6. Ga naar het tabblad Geïmporteerd en selecteer vervolgens de producten die je uit je winkel wilt verwijderen.

 7. Klik achtereenvolgens op Producten verwijderen en Verwijderen.

Nadat je producten uit je winkel hebt verwijderd, worden ze verplaatst van het tabblad Geïmporteerd naar het tabblad Beschikbaar.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis