Vereisten en aandachtspunten voor het gebruik van de Shopify Collective-app

Lees de volgende vereisten en aandachtspunten voordat je de Shopify Collective-app gebruikt.

Vereisten voor het gebruik van de Shopify Collective-app

Je kunt de Shopify Collective-app pas gebruiken in je Shopify-beheercentrum als je aan de volgende vereisten voldoet:

  • Je bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten*.
  • Je winkelvaluta moet USD zijn.
  • Shopify Payments is geactiveerd in je winkel.
  • Je winkel heeft in de afgelopen 12 maanden ten minste $ 50.000,- omgezet.
  • In Canada gevestigde bedrijven kunnen Shopify Collective gebruiken als ze rechtstreeks worden uitgenodigd door een leverancier die de app al gebruikt, die ook in Canada is gevestigd en waarvan de winkelvaluta CAD is.

Aandachtspunten bij het gebruik van de Shopify Collective-app

Lees de volgende aandachtspunten voordat je de Shopify Collective-app gebruikt:

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis