Krav og vurderinger for bruk av Shopify Collective-appen

Før du begynner å bruke Shopify Collective-appen må du se gjennom følgende krav og hensyn.

Krav for bruk av Shopify Collective-appen

For å bruke Shopify Collective-appen i Shopify-administrator må du oppfylle følgende krav:

  • Bedriften din må være basert i USA*.
  • Butikkvalutaen din må være USD.
  • Du må ha Shopify Payments aktivert i butikken.
  • Butikken har tjent minst 50 000 USD i løpet av de seneste 12 månedene.
  • Bedrifter som er basert i Canada kan bruke Shopify Collective hvis de blir direkteinvitert av en leverandør som allerede har appen, som også er basert i Canada og som har CAD som butikkvaluta.

Vurderinger for bruk av Shopify Collective-appen

Før du begynner å bruke Shopify Collective-appen må du gå gjennom følgende vurderinger:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis