Betale leverandørene dine i Shopify Collective-appen

Når en kunde legger inn en bestilling i butikken, får du full betaling for bestillingen. Du må betale leverandøren for kostnaden for solgte produkter og frakt fra denne betalingen.

Automatiske Shopify Collective-betalinger

Automatiske betalinger aktiveres når du installerer Shopify Collective, hvis du oppfyller kravene. Dette er den anbefalte måten å betale leverandører for produkter og frakt. Det er ingen ekstra kostnader for å bruke Shopify Collectives funksjon for automatiske betalinger.

Når automatiske betalinger er aktivert for deg og leverandøren i Shopify Collective, trekkes kostprisen for Shopify Collective-produkter du selger automatisk fra Shopify Payments-saldoen din. Midlene overføres deretter til leverandørens Shopify Payments-konto automatisk, når bestillingen er merket som sluttført.

Du kan se og holde oversikt over Shopify Collective-betalinger direkte i Shopify Collective-appen.

Hvis du ikke blir godkjent for automatiske leverandørbetalinger, eller du velger å deaktivere funksjonen, er det ditt ansvar å avtale med hver enkelt leverandør hvordan du vil betale dem for kostnaden for produktene du kjøper fra dem. Leverandøren kan for eksempel sende deg en faktura.

Krav for bruk av automatiske Shopify Collective-betalinger

Din berettigelse til å bruke automatiske betalinger i Shopify Collective bestemmes automatisk, i henhold til følgende kriterier:

 • Butikken din har en aktiv Shopify Payments-konto.
 • Butikken har gjort minst 10 000 USD eller CAD i salg over de siste 12 månedene.
 • Butikken har innhentet et betydelig volum av forbrukerbetalinger gjennom Shopify Payments.

For å bruke automatiske betalinger med en ny tilkobling, må de også være berettiget for funksjonen. Du og leverandøren din må begge oppfylle følgende krav:

 • Begge butikkene må være i USA eller Canada.
 • Begge butikkene må ha USD eller CAD som samsvarende butikkvaluta.
 • Begge butikkene må ha samsvarende Shopify Payments-utbetalingsvaluta.
 • Begge butikkene må ha slått på automatiske betalinger i Shopify Collective.

Du kan kontrollere om automatiske Shopify Collective-betalinger er aktivert i Collective (Retailer)-appen.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Collective (Retailer) fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Betalinger fra Collective (forhandler)-appen.

 5. Kontroller at automatiske betalinger er aktivert i seksjonen Automatiske betalinger.

Hensyn ved bruk av automatiske betalinger i Shopify Collective mellom butikker du eier

Hvis du bruker Shopify Collective som både forhandler og leverandør, kan du bruke automatiske betalinger til å betale leverandørbutikken du eier for bestillinger. For å sende alle midler (minus betalingsavgifter), angir du en rabattsats på 0 % eller legger til en annen prosentrabatt for å sende en prosentandel av midlene.

På samme måte som automatiske betalinger fungerer med en leverandørbutikk du ikke eier, innhentes midlene umiddelbart og holdes inntil bestillingen er sendt. Du kan deaktivere automatiske betalinger mellom butikker du eier, slik at det ikke trekkes midler fra detaljhandelsbutikken for å betale leverandørbutikken, og betalingen settes ikke på vent i påvente av forsendelse.

Aktiver automatiske betalinger til en leverandør

Hvis automatiske betalinger er aktivert i Collective (Retailer)-appen, kan du se hvilke av leverandørene dine du betaler med denne funksjonen.

Du kan aktivere automatiske betalinger til en leverandør direkte fra Collective (Retailer)-appen, og leverandøren vil bli varslet om endringen på e-post.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Collective (Retailer) fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Leverandører fra Collective (Retailer)-appen, og klikk deretter på Tilkoblet.

 5. Se hvorvidt automatiske betalinger er aktivert eller deaktivert for hver enkelt leverandør i kolonnen Automatiske betalinger.

 6. For å aktivere automatiske betalinger med en leverandør, må du klikke på den relevante leverandøren, og deretter klikke på rullegardinmenyen i seksjonen for automatiske betalinger og velge .

 7. Klikk på Aktiver. Endringen skjer umiddelbart, og leverandøren blir varslet om at betalinger for fremtidige bestillinger skjer automatisk.

Deaktiver automatiske betalinger til en leverandør

Bare leverandører kan deaktivere automatiske betalinger når de er aktivert. Kontakt forhandleren direkte for å be om dette.

Se dine Shopify Collective-betalinger

Du kan se Shopify Collective-betalinger på siden Betalinger i Shopify Collective-appen. Betalinger vises bare for oppfylte bestillinger.

Du kan se følgende informasjon om betalinger:

 • betalingsdato
 • ordrenummer
 • leverandøren som fikk betalt
 • betalingsstatus
 • beløpet som ble overført til leverandøren for produktet og frakten

Du kan også se Shopify Collective-betalinger sammen med alle utbetalinger i butikken i Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Collective (Retailer) fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Betalinger fra Collective (forhandler)-appen.

 5. Se Shopify Collective-betalinger i seksjonen Bestillingsbetalinger.

Manglende dekning

Shopify Collective prøver kontinuerlig å innhente midler for å betale leverandøren inntil det lykkes, men det kan skje at det er manglende dekning på Shopify Payments-kontoen. Utilstrekkelige midler kan oppstå når kunder betaler deg med alternative betalingsmåter som PayPal, når utbetalingene dine er hyppige, eller når du har et høyt antall refusjoner etter en utbetaling.

For å unngå fremtidige problemer eller sendingsforsinkelser med Shopify Collective-bestillinger, bør du vurdere disse alternativene:

 • Bruk Shopify Payments som eneste betalingsmåte i kassen.
 • Angi utbetalingsplanen til ukentlig eller månedlig for å bidra til å sikre at du har en positiv Shopify Payments-saldo som Shopify Collective kan debitere, og betale forhandlerne.
 • Finn måter å minimere refusjoner og tilbakebetalinger på

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis