Slette leverandører i Shopify Collective-appen

Du kan slette en leverandør fra Shopify Collective-appen hvis du bestemmer deg for å avslutte samarbeidet. Når du sletter en leverandør, blir de varslet på e-post om at butikkene ikke lenger er koblet sammen.

Det er god praksis å kontakte dem før du sletter tilknytningen, slik at dere kan bli enige om skyldige betalinger for oppfylte betalinger og hvordan ikke-behandlede bestillinger skal håndteres.

Viktige hensyn før du sletter leverandører

Før du sletter en leverandør fra Shopify Collective-appen, bør du gå gjennom følgende hensyn:

 • Hvis du sletter en leverandør, fjernes tilknytningen mellom Shopify-butikkene umiddelbart. De blir varslet på e-post.
 • Lagerbeholdningen angis til 0 for alle produkter du har importert fra dem. Sørg for å fjerne produkter fra salgskanaler og kampanjer, slik at kundene ikke ser produkter du ikke lenger selger.
 • Det kan ikke opprettes nye bestillinger med en slettet leverandør, og ikke-behandlede bestillinger kan bli kansellert.
 • Synkronisering av bestillinger stanses innen noen minutter når en leverandør slettes, og sporingsnumre synkroniseres heller ikke hvis det er lagt til i bestillinger.
 • Betalinger for sluttførte bestillinger påvirkes ikke, og refusjoner kan fortsatt behandles.

Betale en leverandør etter at samarbeidet er avsluttet

Det kan ikke opprettes nye bestillinger fra en slettet leverandør, men det kan fortsatt være eksisterende bestillinger som du ikke har betalt for. Hvordan du betaler for disse bestillingene avhenger av betalingsinnstillingene i Shopify Collective-appen samt avtalen du har med leverandøren.

Hvis automatiske betalinger er aktivert

Hvis du betaler en leverandør med automatiske betalinger, fortsetter automatiske betalinger for bestillinger de tidligere har oppfylt når du sletter dem som kontakt.

Eventuelle ikke-behandlede bestillinger du viderefører må betales manuelt. Sørg for å bli enig med den slettede leverandøren om betalingsmåte og -vilkår.

Hvis automatiske betalinger er deaktivert

Hvis du ikke bruker automatiske betalinger med en leverandør, må du fortsatt betale for tidligere sluttførte bestillinger ved hjelp av den avtalte manuelle betalingsmåten og -vilkårene etter at du har slettet dem som samarbeidspartner.

Slett en leverandør

Hvis du ønsker å avslutte et samarbeid på Shopify Collective, kan du slette leverandøren fra kontaktene dine.

Trinn:

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Collective (Retailer).
 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Leverandører fra Collective (Forhandler)-appen.

 5. Velg leverandøren du vil slette fra fanen Tilkoblet.

 6. Klikk på Slett leverandør, og klikk deretter på Slett.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis