Xóa đơn vị cung ứng trong ứng dụng Shopify Collective

Bạn có thể xóa đơn vị cung ứng trên ứng dụng Shopify Collective nếu bạn quyết định chấm dứt quan hệ hợp tác. Khi bạn xóa đơn vị cung ứng, họ sẽ nhận được thông báo qua email rằng cửa hàng của bạn không còn được kết nối nữa.

Bạn nên liên hệ với đơn vị cung ứng trước khi xóa kết nối để có thể trao đổi về các khoản thanh toán còn nợ của các đơn hàng đã thực hiện và thống nhất cách xử lý các đơn hàng chưa thực hiện.

Những lưu ý quan trọng trước khi xóa đơn vị cung ứng

Trước khi xóa đơn vị cung ứng trên ứng dụng Shopify Collective, bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Sau khi bạn xóa đơn vị cung ứng, các cửa hàng Shopify sẽ bị ngắt kết nối ngay lập tức. Đơn vị cung ứng sẽ nhận được thông báo qua email.
 • Hàng trong kho sẽ được đặt thành 0 đối với tất cả sản phẩm bạn đã nhập từ đơn vị cung ứng. Hãy nhớ gỡ bỏ sản phẩm khỏi các kênh bán hàng và chiến dịch để tránh việc khách hàng nhìn thấy sản phẩm bạn không bán nữa.
 • Bạn không thể tạo đơn hàng mới với đơn vị cung ứng đã xóa và họ có thể hủy bất kỳ đơn hàng chưa thực hiện nào.
 • Quá trình đồng bộ hóa đơn hàng sẽ dừng trong vòng vài phút sau khi xóa đơn vị cung ứng, đồng thời mã theo dõi cũng sẽ không đồng bộ kể cả khi được thêm vào đơn hàng.
 • Các khoản thanh toán cho đơn hàng đã thực hiện sẽ không bị ảnh hưởng và các khoản hoàn tiền vẫn sẽ được xử lý.

Thanh toán cho đơn vị cung ứng sau khi chấm dứt quan hệ hợp tác

Bạn không thể tạo đơn hàng mới với đơn vị cung ứng đã xóa nhưng vẫn sẽ có những đơn hàng hiện tại bạn chưa thanh toán. Cách bạn thanh toán cho những đơn hàng này phụ thuộc vào cài đặt thanh toán trong ứng dụng Shopify Collective và thỏa thuận riêng giữa bạn với đơn vị cung ứng.

Nếu bật thanh toán tự động

Nếu bạn thanh toán cho đơn vị cung ứng bằng phương thức thanh toán tự động, sau khi bạn xóa kết nối với đơn vị cung ứng, đơn vị cung ứng đó sẽ tiếp tục được thanh toán tự động cho những đơn hàng họ đã thực hiện trước đó.

Bạn sẽ phải thanh toán thủ công cho mọi đơn hàng chưa thực hiện mà bạn tiếp tục thực hiện. Hãy đảm bảo thống nhất với đơn vị cung ứng đã xóa về phương thức và các điều khoản thanh toán.

Nếu tắt thanh toán tự động

Nếu bạn không sử dụng phương thức thanh toán tự động với đơn vị cung ứng, sau khi xóa kết nối với đơn vị cung ứng, họ sẽ tiếp tục nhận thanh toán cho tất cả các đơn hàng đã thực hiện trước đó bằng phương thức và các điều khoản thanh toán thủ công đã thỏa thuận.

Xóa đơn vị cung ứng

Nếu muốn chấm dứt quan hệ hợp tác trên Shopify Collective, bạn có thể xóa kết nối với đơn vị cung ứng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Retailer).

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trên ứng dụng Collective (Nhà bán lẻ), nhấp vào Đơn vị cung ứng.

 5. Trên tab Đã kết nối, chọn đơn vị cung ứng bạn muốn xóa.

 6. Nhấp vào Xóa đơn vị cung ứng rồi nhấp vào Xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí