Các yêu cầu và lưu ý khi sử dụng ứng dụng Shopify Collective

Trước khi bắt đầu sử dụng ứng dụng Shopify Collective, bạn cần xem lại các yêu cầu và lưu ý sau.

Yêu cầu khi sử dụng ứng dụng Shopify Collective

Để dùng ứng dụng Shopify Collective trên trang quản trị Shopify, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Doanh nghiệp của bạn cần có trụ sở tại Hoa Kỳ*.
  • Đơn vị tiền tệ của cửa hàng phải là USD.
  • Bạn cần kích hoạt Shopify Payments trong cửa hàng của mình.
  • Cửa hàng của bạn có doanh số ít nhất là 50.000 USD trong 12 tháng qua.
  • Các doanh nghiệp tại Canada có thể sử dụng Shopify Collective nếu được đơn vị cung ứng đã có mặt trong ứng dụng này mời trực tiếp, đồng thời đơn vị cung ứng này cũng phải ở Canada và có đơn vị tiền tệ của cửa hàng là CAD.

Những lưu ý khi sử dụng ứng dụng Shopify Collective

Trước khi bắt đầu sử dụng ứng dụng Shopify Collective, hãy xem kỹ những lưu ý sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí