Importere produkter til butikken fra Shopify Collective-appen

Når du har knyttet kontakt med en leverandør, kan du importere produktene deres til butikken din, justere produktdetaljer, legge til leverandørens Shopify Collective-lokalisasjon i din fraktprofil, og deretter gjøre produktene tilgjengelige i butikken.

Du kan bare selge leverandørens produkter til den spesifiserte utsalgsprisen. Du kan ikke selge produkter til en lavere eller høyere pris.

Produktinformasjon

Leverandørens produkter er tilgjengelige for deg med de opprinnelige produktopplysningene, som tittel, beskrivelse, bilder, varianter og pris. Du kan se de opprinnelige produktopplysningene når du klikker på en produkttittel eller etter at du har importert et produkt til butikken. Når du importerer et produkt til butikken kan du justere produktopplysningene i Shopify-administrator, men du kan ikke redigere produktprisen.

Følgende produktinformasjon importeres fra en leverandørs butikk til din butikk:

 • pris
 • lagerbeholdning
 • produktnavn
 • produktbilder
 • produktbeskrivelse
 • varianter
 • leverandør
 • produkttype
 • kostpris (kostnad per vare)

Følgende produktinformasjon importeres ikke fra en leverandørs butikk til din butikk:

 • SKU (lagerbeholdningsenhet)
 • samlinger
 • tagger
 • strekkode
 • land (opprinnelsesområde)
 • HS (harmonisert system)-kode
 • sammenlign med-pris
 • produktrabatt

Shopify Collective oppretter en unik SKU for hvert importerte produkt. Du kan redigere SKU-en, men den må være unik.

Synkronisering av produktinformasjon

Når leverandørens produktinformasjon importeres til butikken din, synkroniserer Shopify Collective kontinuerlig produktpris, kostpris og lagerbeholdning, men synkroniserer ikke annen importert produktinformasjon. Gjennomsnittlig synkroniseringstid er mindre enn 30 sekunder, men det kan ta inntil fem minutter.

Når en kunde legger inn en bestilling som inneholder Shopify Collective-produkter i butikken din, justeres leverandørens lagerbeholdning automatisk i både din butikk og i leverandørens butikk.

Utsolgte produkter

Hvis et produkt som deles med deg av leverandøren blir utsolgt, må du kontakte leverandøren for å avgjøre hvordan utsolgte produkter skal administreres. Du kan ikke deaktivere alternativet Fortsett å selge når varen er utsolgt for et produkt som deles med deg av leverandøren din.

Begrensninger

Collective tillater inntil 100 varianter for et produkt. Hvis et produkt overstiger denne grensen, kan det hende at Collective ikke kan synkronisere lagerbeholdning og prisinformasjon for produktet. Hvis du har importert et produkt med mer enn 100 varianter, kan du kontakte leverandøren for å diskutere den beste måten å behandle dette produktet på.

Detaljer om prissetting av produkter

Se gjennom følgende tabell for å finne ut mer om detaljer om prissetting av produkter i Shopify Collective:

Produktprissetting i Shopify Collective
Detaljer om prissetting Beskrivelse
Utsalgspris Utsalgsprisen er en fast produktpris som defineres av leverandøren. Du må selge produktet til denne prisen i nettbutikken. Du kan ikke redigere utsalgsprisen for et produkt.
Kostnad Kostprisen er produktets utsalgspris minus forhandlerens prosentmargin, som er angitt av leverandøren. Det er beløpet du vil skylde leverandøren når du selger produktet. Du kan ikke redigere kostprisen til et produkt.
Margin Marginen er prosentandelen som trekkes fra produktets utsalgspris for å avgjøre kostprisen til forhandleren.
Fortjeneste Fortjeneste indikerer pengebeløpet du tjener når du selger et produkt. Fortjenesten din er produktets utsalgspris minus kostprisen.

Hvis en leverandør endrer utsalgspris eller kostpris for et produkt, beregnes utsalgspris og kostpris automatisk på nytt, og de oppdateres i butikken din.

Kundene dine kan bruke rabattkoder på produkter som importeres med Shopify Collective, men kostprisen (beløpet du skylder leverandøren) for hvert salg av et produkt endrer seg ikke.

Du importerer for eksempel et produkt fra en leverandør med en utsalgspris på 100 USD og en kostpris på 70 USD. Hvis kunden bruker en rabattkode på 20 USD, må du fortsatt betale leverandøren 70 USD, og fortjenesten din er bare 10 USD, i stedet for 30 USD.

Se leverandørens fraktomkostninger

Leverandører du samarbeider med kan ha ulike fraktomkostninger og soner. Du må gå gjennom fraktomkostningene for hver enkelt leverandør før du begynner å selge produktene deres i nettbutikken.

Leverandørens fraktinformasjon viser hvor mye en leverandør belaster deg for frakt, og hvilke soner de sender til.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Collective (Retailer) fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Leverandører fra Collective (Forhandler)-appen.

 5. Klikk på leverandøren du vil vise i fanen Tilkoblet.

 6. Klikk på Vis fraktomkostninger for å se leverandørens fraktomkostninger og soner.

Trinn 1: Importer produkter til butikken

For å importere leverandørens produkter til butikken må leverandøren gjøre dem tilgjengelige for deg.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Collective (Retailer) fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Leverandører fra Collective (Forhandler)-appen.

 5. Klikk på leverandøren du vil importere produkter fra.

 6. Velg produktene du vil importere til butikken fra fanen Tilgjengelig.

 7. Klikk på Importer produkter.

 8. Hvis du har installert Collective-appen etter 3. april 2023 viser en dialogboks informasjon om opprettelse av den nye fraktprofilen ved din første produktimport, som du kan redigere senere. Se gjennom og klikk på Importer. Denne modalboksen er bare synlig ved den første importen, og alle senere importerte produkter flyttes automatisk til denne fraktprofilen. Du finner den nye fraktprofilen i Fraktinnstillinger.

Når du har importert produktene til butikken flyttes de fra fanen Tilgjengelig til fanen Importert.

Trinn 2: Rediger produktdetaljene

Du kan endre følgende produktdetaljer:

 • Produktnavn
 • Beskrivelse
 • Medier

Det er noen detaljer du for øyeblikket ikke kan redigere for produkter du importerer og selger med Shopify Collective. Alle endringer som gjøres i følgende detaljer tilbakestilles automatisk:

 • Produktpris
 • Antall i lagerbeholdning
 • SKU (lagerbeholdningsenhet) – produktets SKU må samsvare med SKU-en som brukes i leverandørens lagerbeholdningslokalisasjon
 • Spor antall – sørg for at denne avmerkingsboksen er valgt
 • Lagerbeholdningen leverandøren oppfyller bestillinger fra
 • Frakt – kontroller at avmerkingsboksen «Dette er et fysisk produkt» er valgt

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på navnet på produktet som du vil endre.

 3. Rediger produkttittel, -beskrivelse eller medier.

 4. Klikk på Lagre.

Steg 3: Konfigurer frakt

Fullfør det relevante trinnet, avhengig av om du installerte Collective-appen før eller etter 3. april 2023.

Før 3. april – legg til leverandørens Shopify Collective-lokalisasjon i fraktprofilen

Produktene du importerer fra en leverandør har leverandørens Shopify Collective-lokalisasjon tilordnet seg. Nylig importerte produkter tilordnes alltid den generelle fraktprofilen, men du må sørge for at leverandørens lokalisasjon og produkter er i samme fraktprofil.

Hvis du har flere fraktprofiler eller flere lokalisasjonsgrupper i den generelle fraktprofilen må du gjøre en av følgende:

Etter 3. april – administrer fraktprisene dine

Vis og administrer hva kundene blir belastet i kassen i fraktinnstillingene.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på Leverandører fra Collective (Forhandler)-appen.

 3. Klikk på en leverandør du vil redigere fraktpriser for.

 4. Klikk på Vis fraktomkostninger for å se leverandørens fraktomkostninger og soner.

 5. Klikk på Administrer priser.

 6. Rediger fraktprisene i den tilpassede fraktprofilen, og klikk deretter på Lagre.

Trinn 4: Gjør produktene tilgjengelig i butikken

Når du har importert leverandørens produkter til butikken opprettes produktene med statusen Utkast. De er ikke tilgjengelige i butikken din ennå. Du må endre statusen til Aktiv.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på produktets navn for å åpne informasjonen. Produktet er inkludert i salgskanalene som er oppført i seksjonen Publisering.

 3. Klikk på > Administrer salgskanaler.

 4. Velg hvilke salgskanaler og apper du vil inkludere produktet i.

 5. Klikk på Ferdig.

 6. Klikk på Lagre.

Slett produkter fra butikken

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Collective (Retailer) fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Leverandører fra Collective (Forhandler)-appen.

 5. Klikk på en leverandør du vil slette produkter fra.

 6. Gå til fanen Importert og velg produktene du ønsker å slette fra butikken.

 7. Klikk på Slett produkter, og klikk deretter på Slett.

Når du har slettet produkter fra butikken flyttes de fra fanen Importert til fanen Tilgjengelig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis