Sådan importerer du produkter til din butik fra Shopify Collective-appen

Når du har oprettet forbindelse til din leverandør, kan du importere leverandørens produkter til din butik, justere produktoplysninger, føje leverandørens Shopify Collective-lokation til din leveringsprofil og derefter gøre produkter tilgængelige i din butik.

Du kan kun sælge leverandørens produkter til den specifikke detailpris. Du kan ikke sælge produkter til en lavere eller højere pris.

Produktoplysninger

Leverandørens produkter er tilgængelige for dig sammen med de oprindelige produktoplysninger, som f.eks. titel, beskrivelse, billeder, varianter og pris. Du kan se de oprindelige produktoplysninger, når du klikker på en produkttitel, eller når du har importeret et produkt til din butik. Når du importerer et produkt til din butik, kan du justere produktoplysningerne i Shopify-administrator, men du kan ikke redigere produktets pris.

Følgende produktoplysninger importeres til din butik fra en leverandørs butik:

 • pris
 • lager
 • produkttitel
 • produktbilleder
 • produktbeskrivelse
 • varianter
 • forhandler (leverandøren)
 • produkttype
 • kostpris (pris pr. vare)

Følgende produktoplysninger importeres ikke til din butik fra en forhandlers butik:

 • SKU (varenummer)
 • kollektioner
 • tags
 • stregkode
 • land (oprindelsesområde)
 • HS (Harmoniseret system)-kode
 • sammenligningspris
 • produktrabat

Shopify Collective opretter en unik SKU for alle importerede produkter. Du kan redigere SKU'en, men den skal være unik.

Synkronisering af produktoplysninger

Når leverandørens produktoplysninger er blevet importeret til din butik, fortsætter Shopify Collective med at synkronisere produktpriser, kostpriser og lagerbeholdning løbende. Andre importerede produktoplysninger synkroniseres ikke. Den gennemsnitlige synkroniseringstid er under 30 sekunder, men kan tage op til fem minutter.

Når en kunde afgiver en ordre i din butik, der indeholder Shopify Collective-produkter, justeres leverandørens lagerbeholdning for produktet automatisk i din og leverandørens butikker.

Produkter, som ikke er på lager

Hvis et produkt, som deles med dig af din leverandør, ikke er på lager, skal du kontakte din leverandør for at beslutte, hvordan du administrerer produktet, som ikke er på lager. Du kan ikke deaktivere muligheden Fortsæt med at sælge, når varen ikke er på lager for et produkt, som deles med dig af din leverandør.

Begrænsninger

Collective gør det muligt for et produkt at have op til 100 varianter. Hvis et produkt overskrider denne grænse, vil Collective muligvis ikke kunne synkronisere produktets lager- og prisoplysninger. Hvis du har importeret et produkt med mere end 100 varianter, skal du kontakte din leverandør for at drøfte den bedste måde at administrere dette produkt på.

Detaljer om produktpriser

Gennemgå følgende tabel for at få mere at vide om detaljerne omkring produktpriser i Shopify Collective:

Shopify Collective-produktpriser
Prisdetaljer Beskrivelse
Detailpris Detailprisen er en fast produktpris, der fastsættes af leverandøren. Du skal sælge et produkt til denne pris i din webshop. Du kan ikke ændre et produkts detailpris.
Kostpris Kostpris er et produkts detailpris minus den procentvise detailforretningsmargen, som leverandøren har angivet. Det er det beløb, du skylder din leverandør, når du sælger produktet. Du kan ikke redigere et produkts kostpris.
Margen Margen er den procent, der trækkes fra et produkts detailpris for at fastsætte kostprisen for forhandleren.
Bruttofortjeneste Profit angiver det pengebeløb, du tjener, når du sælger et produkt. Din fortjeneste er produktets detailpris minus kostprisen.

Hvis en leverandør ændrer et produkts detailpris eller kostprisen, genberegnes og opdateres detailprisen og kostprisen automatisk i din butik.

Dine kunder kan bruge rabatkoder for produkter, der importeres via Shopify Collective, men kostprisen (det beløb, du skylder leverandøren) for hvert salg af produktet ændres ikke.

Du kan f.eks. importere et produkt fra en leverandør med en detailpris på 100 USD og en kostpris på 70 USD. Hvis din kunde bruger en rabatkode på 20 USD, skal du stadig betale din leverandør 70 USD, og din fortjeneste er kun 10 USD i stedet 30 USD.

Se leverandørens leveringsomkostninger

Leverandører, som du ikke samarbejder med, kan have andre leveringsomkostninger og -zoner. Du skal gennemgå hver enkelt leverandørs leveringsomkostninger, før du begynder at sælge deres produkter i din webshop.

Leverandørens leveringsoplysninger viser, hvor meget en leverandør debiterer dig for levering, og hvilke områder de leverer til.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Collective (Retailer).

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Leverandører i appen Collective (Retailer).

 5. Klik på den leverandør, du vil se, på fanen Forbundet.

 6. Klik på Se leveringsomkostninger for at se leverandørens leveringspriser og -zoner.

Trin 1: Importér produkter til din butik

Hvis du vil importere leverandørens produkter til din butik, skal leverandøren gøre dem tilgængelige for dig.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Collective (Retailer).

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Leverandører i appen Collective (Retailer).

 5. Klik på en leverandør, du vil importere produkter fra.

 6. Vælg de produkter, du vil importere til din butik, fra fanen Tilgængelige.

 7. Klik på Importér produkter.

 8. Hvis du har installeret appen Collective efter den 3. april 2023, viser en dialogboks oplysninger om oprettelsen af den nye leveringsprofil for din første produktimport, som du kan redigere senere. Gennemgå og klik på Importér. Denne modus er kun synlig ved den første import. Alle senere importerede produkter flyttes automatisk til denne leveringsprofil. Du kan finde din nye leveringsprofil under Indstillinger for levering.

Når du har importeret produkterne til din butik, flyttes de fra fanen Tilgængelige til fanen Importeret.

Trin 2: Rediger produktoplysninger

Du kan ændre følgende produktoplysninger:

 • Produkttitel
 • Beskrivelse
 • Medier

Der er nogle oplysninger, som du ikke i øjeblikket har tilladelse til at redigere for produkter, som du importerer og sælger via Shopify Collective. Alle ændringer af følgende oplysninger ændres automatisk tilbage:

 • Produktpris
 • Lagerantal
 • SKU (Stock Keeping Unit) – et produkts SKU skal matche den SKU, der bruges på leverandørens lagerlokation
 • Spor antal – sørg for, at dette afkrydsningsfelt forbliver markeret
 • Lagerlokation, hvor din leverandør klargør ordrer fra
 • Levering – sørg for, at afkrydsningsfeltet "Dette er et fysisk produkt" forbliver markeret

Trin:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Klik på navnet på det produkt, du vil ændre.

 3. Rediger titel, beskrivelse eller medie for produktet.

 4. Klik på Gem.

Trin 3: Konfigurer levering

Afhængigt af om du har installeret Collective-appen før eller efter den 3. april 2023, skal du fuldføre det relevante trin.

Før den 3. april – føj leverandørens Shopify Collective-lokation til din leveringsprofil

De produkter, du importerer fra en leverandør, har fået tildelt leverandørens Shopify Collective-lokation. Nyligt importerede produkter knyttes altid til den generelle leveringsprofil, men du skal kontrollere, at leverandørens lokation og produkter er i den samme leveringsprofil.

Hvis du har flere leveringsprofiler eller flere lokationsgrupper i din generelle leveringsprofil, skal du gøre et af følgende:

Efter den 3. april – administrer dine leveringspriser

Se og admininistrer, hvad dine kunder debiteres ved betaling under indstillinger for levering.

Trin:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Leverandører i appen Collective (Retailer).

 3. Klik på en leverandør, som du vil redigere leveringspriser for.

 4. Klik på Se leveringsomkostninger for at se leverandørens leveringspriser og -zoner.

 5. Klik på Administrer priser.

 6. Rediger dine leveringspriser i den tilpassede leveringsprofil, og klik på Gem.

Trin 4: Gør produkter tilgængelige i din butik

Når du har importeret leverandørens produkter til din butik, oprettes produkterne med statussen Kladde. De er ikke tilgængelige i din butik endnu. Du skal ændre deres status til Aktiv.

Trin:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Klik på produktets navn for at se produktoplysningerne. Produktet er inkluderet i de salgskanaler, der er angivet i afsnittet Udgivelse.

 3. Klik > Administrer salgskanaler.

 4. Vælg de salgskanaler og apps, du vil inkludere produktet i.

 5. Klik på Udført.

 6. Klik på Gem.

Slet produkter fra din butik

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Collective (Retailer).

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Leverandører i appen Collective (Retailer).

 5. Klik på en leverandør, du vil slette produkter fra.

 6. Gå til fanen Importeret, og vælg derefter de produkter, du vil slette fra din butik.

 7. Klik på Slet produkter, og klik derefter på Slet.

Når du har slettet produkterne i din butik, flyttes de fra fanen Importeret til fanen Tilgængelige.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis