การชำระเงินให้ซัพพลายเออร์ของคุณในแอป Shopify Collective

เมื่อลูกค้าสั่งสร้างคำสั่งซื้อในร้านค้าของคุณ คุณจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากการคำสั่งซื้อนั้น จากการชำระเงิน คุณจะต้องชำระต้นทุนสินค้าที่ขายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งให้กับซัพพลายเออร์ของคุณ

การชำระเงินอัตโนมัติของ Shopify Collective

เมื่อคุณติดตั้ง Shopify Collective และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ระบบจะเปิดใช้งานการชำระเงินอัตโนมัติ ซึ่งเป็นวิธีที่แนะนำในการชำระเงินค่าสินค้าและการจัดส่งให้ซัพพลายเออร์ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการใช้ฟีเจอร์การชำระเงินอัตโนมัติของ Shopify Collective

เมื่อเปิดการชำระเงินอัตโนมัติให้กับคุณและซัพพลายเออร์ใน Shopify Collective ระบบจะหักราคาต้นทุนสินค้า Shopify Collective ที่ขายจากยอดคงเหลือใน Shopify Payments ของคุณโดยอัตโนมัติ ระบบจะโอนเงินไปยังบัญชี Shopify Payments ของซัพพลายเออร์โดยอัตโนมัติ เมื่อซัพพลายเออร์ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดการแล้ว

คุณสามารถดูและติดตามการชำระเงินใน Shopify Collective ได้โดยตรงในแอป Shopify Collective

หากคุณไม่ได้รับอนุมัติในการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์โดยอัตโนมัติ หรือเลือกที่จะปิดฟีเจอร์ดังกล่าว คุณต้องรับผิดชอบในการตกลงกับซัพพลายเออร์แต่ละรายว่าคุณจะชำระต้นทุนสินค้าที่ซื้อจากซัพพลายเออร์ด้วยวิธีการใด ตัวอย่างเช่น ซัพพลายเออร์สามารถส่งใบแจ้งหนี้ให้คุณได้

ข้อกำหนดสำหรับการใช้การชำระเงินอัตโนมัติใน Shopify Collective

ระบบจะกำหนดสิทธิ์ของคุณในการใช้การชำระเงินอัตโนมัติใน Shopify Collective โดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ร้านค้าของคุณมีบัญชีผู้ใช้ Shopify Payments ที่ใช้งานอยู่
 • ร้านค้าของคุณมียอดขายอย่างน้อย 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือดอลลาร์แคนาดาในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
 • ร้านค้าของคุณได้เก็บเงินจากการชำระเงินของผู้บริโภคเป็นปริมาณมากผ่าน Shopify Payments

หากต้องการใช้การชำระเงินอัตโนมัติกับการเชื่อต่อใหม่ พวกเขาต้องมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์นี้ด้วย โดยทั้งคุณและซัพพลายเออร์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 • ร้านค้าทั้งสองร้านต้องตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา
 • ร้านค้าทั้งสองร้านต้องมีสกุลเงินของร้านค้าที่ตรงกันเป็น USD หรือ CAD
 • ร้านค้าทั้งสองร้านต้องมีสกุลเงินสำหรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับของ Shopify Payments ที่ตรงกัน
 • ร้านค้าทั้งสองร้านจะต้องเปิดใช้การชำระเงินอัตโนมัติบน Shopify Collective

คุณสามารถตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานการชำระเงินอัตโนมัติใน Shopify Collective ไว้หรือไม่ได้ในแอป Collective (ผู้ค้าปลีก)

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Collective (Retailer)

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. จากแอป Collective (ผู้ค้าปลีก) ให้คลิกที่ “การชำระเงิน

 5. ในส่วน การชำระเงินอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้การชำระเงินอัตโนมัติแล้ว

เปิดการชำระเงินอัตโนมัติกับซัพพลายเออร์

หากเปิดการชำระเงินอัตโนมัติในแอป Collective (ผู้ค้าปลีก) คุณจะสามารถดูว่าคุณกำลังชำระเงินให้ซัพพลายเออร์รายใดได้โดยใช้ฟีเจอร์นี้

คุณสามารถเปิดการชำระเงินอัตโนมัติกับซัพพลายเออร์ได้โดยตรงจากแอป Collective (ผู้ค้าปลีก) ของคุณ และซัพพลายเออร์จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางอีเมล

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Collective (Retailer)

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. จาก แอป Collective (ผู้ค้าปลีก) ให้คลิกที่ ซัพพลายเออร์ แล้วคลิก เชื่อมต่อ

 5. ในคอลัมน์ การชำระเงินอัตโนมัติ ให้ดูว่าการชำระเงินอัตโนมัติกับซัพพลายเออร์แต่ละรายเปิดหรือปิดอยู่

 6. หากต้องการเปิดการชำระเงินอัตโนมัติกับซัพพลายเออร์ ให้เลื่อนเมาส์ไปที่เครื่องหมาย ปิด ในคอลัมน์ การชำระเงินอัตโนมัติ จากนั้นคลิก เปิดการชำระเงินอัตโนมัติ ในข้อความป๊อปอัพ การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นทันที และซัพพลายเออร์ของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าการชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อในอนาคตจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ

ปิดการชำระเงินอัตโนมัติกับซัพพลายเออร์

หากต้องการปิดการชำระเงินอัตโนมัติกับซัพพลายเออร์ คุณต้องขอการตกลงกับซัพพลายเออร์เพื่อดำเนินการนี้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันกับที่ระบุไว้ด้านบน และวางเมาส์เหนือเครื่องหมาย เปิด ในคอลัมน์ การชำระเงินอัตโนมัติ จากนั้นคลิก ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์ ในข้อความป๊อปอัพ ซึ่งจะเป็นการเปิดอีเมลในบริการอีเมลเริ่มต้นของคุณ ซึ่งคุณสามารถเขียนข้อความไปยังซัพพลายเออร์เพื่อขอให้ปิดการชำระเงินอัตโนมัติสำหรับคำสั่งซื้อทุกรายการในอนาคตได้ โดยซัพพลายเออร์จะเป็นผู้ตัดสินใจเองเลือกว่าต้องการจะทำเช่นนั้นหรือไม่ หากพวกเขาตกลงที่จะปิดการชำระเงินอัตโนมัติ คุณต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าสินค้าด้วยตนเองในการสั่งซื้อในอนาคตทั้งหมด

ดูการชำระเงินใน Shopify Collective ของคุณ

คุณสามารถดูการชำระเงินใน Shopify Collective ได้ในหน้าการชำระเงินของแอป Shopify Collective โดยระบบจะแสดงการชำระเงินเฉพาะคำสั่งซื้อที่จัดการแล้วเท่านั้น

คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับการชำระเงินของคุณได้:

 • วันที่ชำระเงิน
 • เลขคำสั่งซื้อ
 • ซัพพลายเออร์ที่ชําระเงินแล้ว
 • สถานะการชำระเงิน
 • จํานวนเงินที่โอนไปยังซัพพลายเออร์สำหรับสินค้าและการจัดส่ง

คุณยังสามารถดูการชำระเงินใน Shopify Collective พร้อมทั้งยอดเงินทั้งหมดที่ร้านค้าของคุณจะได้รับได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Collective (Retailer)

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. จากแอป Collective (ผู้ค้าปลีก) ให้คลิกที่ “การชำระเงิน

 5. ในส่วนการชำระเงินคำสั่งซื้อ ดูการชำระเงินใน Shopify Collective

เงินไม่เพียงพอ

Shopify Collective จะพยายามรวบรวมเงินเพื่อชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะดำเนินการสำเร็จ แต่บางครั้งเงินในบัญชี Shopify Payments ของคุณนั้นไม่เพียงพอ เงินไม่เพียงพออาจเกิดขึ้นได้เมื่อลูกค้าชำระเงินให้คุณโดยใช้วิธีการชำระเงินอื่น เช่น PayPal เมื่อมีการรับชำระเงินบ่อยครั้ง หรือเมื่อคุณได้รับเงินคืนจำนวนมากหลังจากการรับชำระเงิน

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตหรือความล่าช้าในการจัดส่งกับคำสั่งซื้อของ Shopify Collective ให้พิจารณาตัวเลือกเหล่านี้:

 • ใช้ Shopify Payments เป็นวิธีการชำระเงินวิธีเดียวของคุณเมื่อชำระเงิน
 • กำหนดกำหนดการการรับชำระเงินเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าคุณมียอดคงเหลือ Shopify Payments เป็นบวกสำหรับ Shopify Collective ที่จะหักและชำระเงินให้ซัพพลายเออร์ของคุณ
 • ค้นหาวิธีลดการคืนเงินและการเรียกคืนยอดเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี