Bjud in leverantörer att ansluta sig i Shopify Collective-appen

Du kan bjuda in leverantörer som använder Shopify för att ansluta och börja sälja sina produkter i din butik. Leverantörer som du bjuder in måste uppfylla specifika krav. När en leverantör accepterar din inbjudan att ansluta sig får du en avisering via e-post.

Leverantörer som redan använder Shopify Collective och har dina kontaktuppgifter kan bjuda in dig att ansluta dig.

Krav för att bjuda in leverantörer

En leverantör som du bjuder in att ansluta sig måste uppfylla följande krav:

 • Leverantören måste ha en aktiv Shopify-butik.
 • Leverantörens butik måste ha Shopify Payments aktiverat i sin butik.
 • Leverantörens verksamhet måste vara baserad i samma land som ditt företag.
 • Leverantörens butiksvaluta måste vara densamma som din butiksvaluta.

Bjud in en leverantör att ansluta sig på Shopify Collective

När du har bjudit in en leverantör att ansluta sig till ditt företag får de en inbjudan via e-post om att installera försäljningskanalen Shopify Collective i Shopify-administratören.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Collective (Retailer).

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Leverantörer från appen Collective.

 5. Klicka på Bjud in leverantör.

 6. Ange leverantörens kontaktuppgifter, till exempel förnamn, efternamn och en e-postadress.

 7. Valfritt: Lägg till ett personligt meddelande som visas i e-postmeddelandet med inbjudan till din leverantör.

 8. Klicka på Skicka.

Acceptera en inbjudan från en leverantör om att ansluta dig

Leverantörer som använder Shopify Collective kan även bjuda in ditt företag att ansluta sig till Shopify Collective. Leverantörer måste ha dina kontaktuppgifter för att kunna bjuda in dig att ansluta.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Collective (Retailer).

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Leverantörer från appen Collective.

 5. Gå till fliken Att granska.

 6. Klicka på Acceptera inbjudan intill den leverantör som du vill ansluta till.

Visa dina anslutningar

När en leverantör accepterar din inbjudan eller du accepterar deras inbjudan blir en leverantör en av dina anslutningar i Shopify Collective. Du kan visa tillgängliga och importerade produkter och leverantörens leveransinformation. Du kan även visa följande information för varje anslutning:

 • om automatiska betalningar är aktiva för den anslutningen
 • har anslutits sedan datum
 • totalt orderantal
 • genomsnittligt ordervärde
 • total försäljning

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Collective (Retailer).

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Leverantörer från appen Collective.

 5. Gå till fliken Ansluten och granska huvuddatapunkter relaterade till dina anslutningar.

 6. Valfritt: Om du vill visa leverantörens fraktkostnader och -zoner klickar du på en leverantör och sedan på Visa leveransinformation.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis