Cài đặt kênh bán hàng Shopify Collective

Bạn có thể sử dụng Shopify Collective miễn phí với tất cả các cửa hàng Shopify đủ điều kiện có trụ sở tại Hoa Kỳ. Sau đây là một số cách cài đặt kênh bán hàng Shopify Collective:

  • Nhấp vào Tải ứng dụng của đơn vị cung ứng trên trang đích Shopify Collective.
  • Chấp nhận lời mời kết nối hoặc yêu cầu báo giá từ nhà bán lẻ đã sử dụng Shopify Collective.
  • Cài đặt kênh bán hàng Shopify Collective qua lời mời trực tiếp mà Shopify gửi cho bạn.

Trước khi bạn cài đặt Shopify Collective, đảm bảo xem lại các yêu cầu và lưu ý khi sử dụng Shopify Collective.

Các bước thực hiện

  1. Trong email lời mời bạn nhận được từ Shopify Collective, nhấp vào Cài đặt Shopify Collective.
  2. Đăng nhập vào tài khoản Shopify.
  3. Không bắt buộc: Nếu bạn có nhiều cửa hàng trên Shopify, hãy chọn cửa hàng bạn muốn cài đặt kênh bán hàng.
  4. Nhấp vào Thêm kênh bán hàng.

Sau khi cài đặt kênh bán hàng Shopify Collective, bạn có thể mời nhà bán lẻ kết nối với doanh nghiệp của bạn trên Shopify Collectivetạo bảng giá.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí