Nhận thanh toán trên kênh bán hàng Shopify Collective

Sau khi khách hàng đặt đơn hàng trong cửa hàng của nhà bán lẻ, nhà bán lẻ sẽ nhận được toàn bộ số tiền đã thanh toán cho đơn hàng. Khi đó, nhà bán lẻ nợ bạn một phần tiền. Số tiền này sẽ phụ thuộc vào giá vốn của sản phẩm đã bán và chi phí vận chuyển bạn thiết lập.

Thanh toán tự động của Shopify Collective

Tính năng thanh toán tự động sẽ được bật khi bạn cài đặt Shopify Collective nếu bạn đáp ứng các yêu cầu. Đây là cách nhận thanh toán từ nhà bán lẻ được đề xuất.

Khi bạn và nhà bán lẻ đã bật thanh toán tự động trong Shopify Collective thì số tiền nhà bán lẻ nợ bạn sẽ được tự động ghi nợ vào số dư Shopify Payments của nhà bán lẻ nếu họ có đủ tiền. Sau khi bạn gửi đơn hàng cho khách hàng, số tiền thu được từ nhà bán lẻ sẽ tự động chuyển vào số dư của bạn.

Nếu bạn và nhà bán lẻ không tắt thanh toán tự động trong Shopify Collective thì cả hai đều cần phải thống nhất về phương thức và điều khoản thanh toán cho bạn. Ví dụ: Bạn có thể quản lý thanh toán ngoài Shopify bằng cách gửi hóa đơn hoặc chuyển khoản trực tiếp.

Yêu cầu khi sử dụng thanh toán tự động trong Shopify Collective

Tư cách hợp lệ để sử dụng tính năng thanh toán tự động trong Shopify Collective được xác định tự động theo các tiêu chí sau:

 • Cửa hàng của bạn có tài khoản Shopify Payments đang hoạt động
 • Cửa hàng của bạn có doanh số ít nhất là 10.000 USD hoặc CAD trong khoảng thời gian 12 tháng qua.
 • Cửa hàng của bạn thu được số lượng lớn tiền thanh toán của khách hàng qua Shopify Payments.

Để sử dụng phương thức thanh toán tự động với kết nối mới, họ cũng phải đủ điều kiện sử dụng tính năng này. Cả bạn và nhà bán lẻ đều phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Cả hai cửa hàng phải đặt tại Hoa Kỳ hoặc Canada.
 • Cả hai cửa hàng phải có đơn vị tiền tệ của cửa hàng phù hợp là USD hoặc CAD.
 • Cả hai cửa hàng phải có đơn vị tiền tệ quyết toán phù hợp qua Shopify Payments.
 • Cả hai cửa hàng phải bật tính năng thanh toán tự động của Shopify Collective.

Bạn có thể kiểm tra xem đã bật thanh toán tự động của Shopify Collective trên kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng) hay chưa:

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Supplier).

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trên kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng), nhấp vào Thanh toán.

 5. Trong mục Thanh toán tự động, kiểm tra để đảm bảo đã bật thanh toán tự động cho nhà bán lẻ.

Những lưu ý khi sử dụng tính năng thanh toán tự động trong Shopify Collective giữa các cửa hàng bạn sở hữu

Nếu bạn sử dụng Shopify Collective làm cả đơn vị cung ứng và nhà bán lẻ, bạn có thể sử dụng tính năng thanh toán tự động để nhận thanh toán cho các đơn hàng được đặt tại cửa hàng bán lẻ mà bạn sở hữu. Để nhận toàn bộ tiền (trừ phí thanh toán), hãy đặt mức chiết khấu bằng 0% hoặc thêm mức chiết khấu theo tỷ lệ phần trăm khác để nhận phần trăm số tiền.

Tương tự như cách tính năng thanh toán hoạt động với cửa hàng bán lẻ mà bạn không sở hữu, tiền sẽ được thu ngay và được giữ cho đến khi đơn hàng được vận chuyển. Bạn có thể tắt tính năng thanh toán tự động giữa các cửa hàng bạn sở hữu để không bị khấu trừ tiền từ cửa hàng bán lẻ để thanh toán cho cửa hàng của đơn vị cung ứng và khoản thanh toán không bị tạm dừng trong khi chờ vận chuyển.

Tắt thanh toán tự động cho nhà bán lẻ

Nếu đã bật thanh toán tự động trên kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng), bạn có thể xem nhà bán lẻ nào đang dùng tính năng này để thanh toán cho bạn.

Bạn có thể tắt thanh toán tự động cho nhà bán lẻ ngay trên kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng) và nhà bán lẻ sẽ nhận được thông báo qua email. Khi đó, bạn có trách nhiệm thống nhất với từng nhà bán lẻ về phương thức thanh toán thủ công họ nên dùng để thanh toán cho bạn cũng như các điều khoản thanh toán.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Supplier).

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trên kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng), nhấp vào Nhà bán lẻ rồi nhấp vào Đã kết nối.

 5. Trong cột Thanh toán tự động , xem tính năng thanh toán tự động bật hay tắt đối với từng nhà bán lẻ.

 6. Để tắt tính năng thanh toán tự động cho nhà bán lẻ, nhấp vào nhà bán lẻ liên quan rồi nhấp vào menu thả xuống trong mục thanh toán tự động và chọn Tắt.

 7. Nhấp vào Tắt.

Bật thanh toán tự động cho nhà bán lẻ

Chỉ nhà bán lẻ mới có thể bật thanh toán tự động. Liên hệ trực tiếp với họ để yêu cầu việc này.

Trạng thái thanh toán của đơn hàng

Sau khi đơn hàng có sản phẩm Shopify Collective được đặt trong cửa hàng của nhà bán lẻ, đơn hàng cũng được tạo trên trang quản trị Shopify. Trạng thái thanh toán của đơn hàng có thể thay đổi tùy thuộc vào dòng tiền và việc bạn đã bật thanh toán tự động hay chưa.

Nếu bạn tắt thanh toán tự động trong Shopify Collective thì trạng thái thanh toán của đơn hàng sẽ luôn hiển thị là Đã thanh toán.

Nếu đã bật thanh toán tự động trong Shopify Collective thì trạng thái thanh toán của đơn hàng sẽ hiển thị là Đang chờ thanh toán hoặc Đã thanh toán. Xem kỹ bảng sau để tìm hiểu thêm về những trạng thái này:

Trạng thái thanh toán của đơn hàng Shopify Collective
Trạng thái Mô tả
Đang chờ thanh toán Tiền chưa được ghi nợ từ số dư Shopify Payments của nhà bán lẻ.
Đã thanh toán Tiền đã được ghi nợ từ số dư Shopify Payments của nhà bán lẻ và sẽ được ghi có vào số dư Shopify Payments của bạn sau khi bạn thực hiện đơn hàng.

Lưu ý rằng khi đơn hàng Shopify Collective được đánh dấu là Đã thanh toán, tiền sẽ chỉ chuyển vào số dư Shopify Payments của bạn sau khi bạn thực hiện đơn hàng. Sau khi bạn nhận được tiền, đơn hàng vẫn được đánh dấu là đã thanh toán.

Xem các khoản thanh toán trong Shopify Collective

Bạn có thể xem các khoản thanh toán Shopify Collective trên trang Giao dịch của trang quản trị Shopify. Chỉ hiển thị các khoản thanh toán cho đơn hàng đã thực hiện.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Tài chính > Quyết toán.
 2. Nhấp vào Xem giao dịch.
 3. Nhấp vào More filters (Bộ lọc khác).
 4. Nhấp vào Loại rồi chọn Shopify Collective.

Bạn có thể xem các thông tin sau về tiền thanh toán trên Shopify Collective:

 • ngày thanh toán
 • mã đơn hàng
 • nhà bán lẻ đã thanh toán cho bạn
 • trạng thái thanh toán
 • số tiền đã chuyển đến đơn vị cung ứng cho sản phẩm và phí vận chuyển

Bạn cũng có thể xem mọi khoản thanh toán Shopify Collective kèm theo bản kê chi tiết chi phí sản phẩm và phí vận chuyển trên trang Thanh toán của kênh bán hàng Shopify Collective:

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Supplier).

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trên kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng), nhấp vào Thanh toán.

 5. Trong mục Thanh toán đơn hàng, xem các khoản thanh toán trên Shopify Collective.

Xem đơn hàng Shopify Collective chưa thực hiện

Có nhiều cách để xem các đơn hàng Shopify Collective chưa thực hiện. Trên trang Giao dịch của trang quản trị Shopify, nhấp vào nút "Xem đơn hàng chưa thực hiện" trên biểu ngữ màu vàng hoặc nhấp vào biểu ngữ trên trang Thanh toán của kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng).

Bạn cũng có thể lọc và xem tất cả đơn hàng Shopify Collective chưa thực hiện trên trang Đơn hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm và lọc.

 3. Nhấp vào Thêm bộ lọc, sau đó chọn Kênh > Shopify Collective.

 4. Nhấp vào Thêm bộ lọc, sau đó chọn Trạng thái thanh toán > Đã thanh toánĐã thanh toán một phần.

 5. Nhấp vào Thêm bộ lọc, sau đó chọn Trạng thái thực hiện > Chưa thực hiệnĐã thực hiện một phần.

Số dư không đủ

Shopify Collective sẽ liên tục thử thu tiền để hoàn tiền cho nhà bán lẻ cho đến khi thành công, nhưng đôi khi số dư trong tài khoản Shopify Payments của bạn không đủ. Tình trạng không đủ số dư có thể xuất hiện khi khách hàng thanh toán cho bạn bằng các phương thức thanh toán khác như PayPal, khi bạn thường xuyên quyết toán hoặc khi bạn có nhiều khoản hoàn tiền sau khi quyết toán.

Để tránh xảy ra sự cố trong tương lai, hãy cân nhắc các tùy chọn sau:

 • Hãy sử dụng Shopify Payments làm phương thức thanh toán duy nhất của bạn khi thanh toán.
 • Đặt lịch quyết toán thành hằng tuần hoặc hằng tháng nhằm đảm bảo bạn có số dư Shopify Payments dương để Shopify Collective ghi nợ và thanh toán cho nhà bán lẻ.
 • Tìm cách giảm thiểu tiền hoàn lại và tiền bồi hoàn

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí