Få betalt i Shopify Collective-salgskanalen

Når en kunde legger inn en bestilling i forhandlerens butikk, mottar forhandleren hele beløpet som er betalt for bestillingen. Forhandleren skylder deg dermed en del av pengene. Dette beløpet avhenger av kostprisen på produktet som er solgt, og fraktomkostningene du har konfigurert.

Automatiske Shopify Collective-betalinger

Automatiske betalinger aktiveres når du installerer Shopify Collective, hvis du oppfyller kravene. Det er den anbefalte måten å få betalt av forhandlere på.

Hvis du og forhandleren har aktivert automatiske betalinger i Shopify Collective, blir pengene forhandleren skylder deg automatisk trukket fra forhandlerens Shopify Payments-konto hvis saldoen er tilstrekkelig. Når du har sendt bestillingen til kunden, overføres midlene som er trukket fra forhandleren automatisk til din saldo.

Når du og forhandleren har deaktivert automatiske betalinger i Shopify Collective, må dere bli enige om hvordan du skal få betalt og til hvilke vilkår. Du kan for eksempel håndtere betalinger utenfor Shopify ved å sende en faktura, eller med en direkte bankoverføring.

Krav for bruk av automatiske Shopify Collective-betalinger

Din berettigelse til å bruke automatiske betalinger i Shopify Collective bestemmes automatisk, i henhold til følgende kriterier:

 • Butikken har en aktiv Shopify Payments-konto
 • Butikken har gjort minst 10 000 USD eller CAD i salg over de siste 12 månedene.
 • Butikken har innhentet et betydelig volum av forbrukerbetalinger gjennom Shopify Payments.

For å bruke automatiske betalinger med en ny kontakt, må de også være kvalifisert for funksjonen. Både du og forhandleren må oppfylle følgende kriterier:

 • Begge butikkene må være i USA eller Canada.
 • Begge butikkene må ha USD eller CAD som samsvarende butikkvaluta.
 • Begge butikkene må ha samsvarende Shopify Payments-utbetalingsvaluta.
 • Begge butikkene må ha slått på automatiske betalinger i Shopify Collective.

Du kan kontrollere om automatiske Shopify Collective-betalinger er aktivert i salgskanalen Collective (Leverandør):

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Collective (Supplier) fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Betalinger fra salgskanalen Collective (Leverandør).

 5. Kontroller at automatiske forhandlerbetalinger er aktivert i seksjonen Automatiske betalinger.

Hensyn ved bruk av automatiske betalinger i Shopify Collective mellom butikker du eier

Hvis du bruker Shopify Collective som både leverandør og forhandler, kan du bruke automatiske betalinger til å få betalt for bestillinger som legges inn i detaljhandelsbutikken du eier. For å motta alle midler (minus betalingsavgifter), angir du en rabattsats på 0 %, eller legger til en annen prosentrabatt for å sende en prosentandel av midlene.

På samme måte som automatiske betalinger fungerer med en detaljhandelsbutikk du ikke eier, innhentes midlene umiddelbart og holdes inntil bestillingen er sendt. Du kan deaktivere automatiske betalinger mellom butikker du eier, slik at det ikke trekkes midler fra detaljhandelsbutikken for å betale leverandørbutikken, og betalingen settes ikke på vent i påvente av forsendelse.

Deaktiver automatiske betalinger med en forhandler

Hvis automatiske betalinger er aktivert i Collective (Supplier)-salgskanalen, kan du se hvilke forhandlere som betaler deg ved hjelp av denne funksjonen.

Du kan deaktivere automatiske betalinger med en forhandler direkte fra Collective (Supplier)-salgskanalen, og leverandøren vil bli varslet på e-post. Det er ditt ansvar å bli enig med hver forhandler om hvilken manuelle betalingsmåte de skal bruke for å betale deg, og i henhold til hvilke vilkår.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Collective (Supplier) fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Forhandlere fra salgskanalen Collective (Supplier), og klikk deretter på Tilkoblet.

 5. Se om automatiske betalinger er aktivert eller deaktivert for hver enkelt forhandler i kolonnen Automatiske betalinger.

 6. For å deaktivere automatiske betalinger med en forhandler, klikker du på den aktuelle forhandleren, og klikker deretter på rullegardinmenyen i seksjonen for automatiske betalinger og velger Av.

 7. Klikk Slå av.

Aktiver automatiske betalinger med en forhandler

Bare forhandlere kan aktivere automatiske betalinger. Kontakt forhandleren direkte for å be om dette.

Betalingsstatus for bestillinger

Når en bestilling med Shopify Collective-produkter legges inn i en forhandlers butikk, opprettes det også en bestilling i din Shopify-administrator. Bestillingens betalingsstatus kan variere, avhengig av pengestrømmen og hvorvidt du har aktivert automatiske betalinger.

Hvis automatiske betalinger er deaktivert i Shopify Collective, vises betalingsstatusen for bestillinger alltid som Betalt.

Hvis automatiske betalinger er aktivert i Shopify Collective, vises betalingsstatus for bestillingen som Betaling venter eller Betalt. Se gjennom følgende tabell for å finne ut mer om disse statusene:

Betalingsstatuser for Shopify Collective-bestillinger
Status Beskrivelse
Betaling venter Pengene er ikke trukket fra forhandlerens Shopify Payments-saldo enda.
Betalt Penger er trukket fra forhandlerens Shopify Payments-saldo, og vil bli kreditert til din Shopify Payments-saldo når du har oppfylt bestillingen.

Vær oppmerksom på at når en Shopify Collective-bestilling merkes som Betalt, blir ikke midlene overført til Shopify Payments-saldoen din før du har oppfylt bestillingen. Når midlene er overført til deg, forblir bestillingen merket som betalt.

Se dine Shopify Collective-betalinger

Du kan se Shopify Collective-betalinger fra siden Transaksjoner i Shopify-administrator. Betalinger vises bare for sluttførte bestillinger.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Utbetalinger fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Vis transaksjoner.
 3. Klikk Flere filtre.
 4. Klikk på Type, og velg deretter Shopify Collective.

Du kan se følgende informasjon om Shopify Collective-betalinger:

 • betalingsdato
 • ordrenummer
 • forhandleren som har betalt deg
 • betalingsstatus
 • beløpet som er overført til leverandøren for produkter og frakt

Du kan også se alle Shopify Collective-betalinger, med en nedbrytning av produktkostnad og frakt, på siden Betalinger i Shopify Collective-salgskanalen:

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Collective (Supplier) fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Betalinger fra salgskanalen Collective (Leverandør).

 5. Se Shopify Collective-betalinger i seksjonen Bestillingsbetalinger.

Vis ikke-behandlede Shopify Collective-bestillinger

Det er flere måter du kan se ikke-behandlede Shopify Collective-bestillinger på. Klikk på knappen «Se ikke-behandlede bestillinger» på det gule banneret fra siden Transaksjoner i Shopify-administrator, eller klikk på banneret på siden Betalinger i salgskanalen Collective (Leverandør).

Du kan også filtrere og se alle ikke-behandlede Shopify Collective-bestillinger fra siden Bestillinger.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på ikonet Søk og filtrer.

 3. Klikk på Legg til filter, og velg deretter Kanal > Shopify Collective.

 4. Klikk på Legg til filter, og velg deretter Betalingsstatus > Betalt og Delvis betalt.

 5. Klikk på Legg til filter, og velg deretter Oppfyllelsesstatus > Ikke-behandlet og Delvis oppfylt.

Manglende dekning

Shopify Collective prøver kontinuerlig å innhente midler for å refundere forhandlere inntil det lykkes, men det kan skje at det er manglende dekning på Shopify Payments-kontoen. Manglende dekning kan oppstå når kunder betaler deg med alternative betalingsmåter, som PayPal, når utbetalingene er hyppige, eller når du har et stort antall refusjoner etter en utbetaling.

Vurder disse alternativene for å unngå problemer i fremtiden:

 • Bruk Shopify Payments som eneste betalingsmåte i kassen.
 • Angi utbetalingsplanen til ukentlig eller månedlig for å bidra til å sikre at du har en positiv Shopify Payments-saldo som Shopify Collective kan debitere, og betale forhandlerne.
 • Finn måter å minimere refusjoner og tilbakebetalinger på

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis