การรับชําระเงินผ่านช่องทางการขาย Shopify Collective

หลังจากลูกค้าทำการสั่งซื้อบนร้านค้าของผู้ค้าปลีกของคุณแล้ว ผู้ค้าปลีกจะได้รับเงินเต็มจํานวนจากคำสั่งซื้อดังกล่าว ผู้ค้าปลีกต้องจ่ายเงินให้คุณบางส่วน โดยจํานวนเงินนี้จะอิงตามราคาต้นทุนของสินค้าที่ขายและค่าจัดส่งที่คุณตั้งไว้

การชำระเงินอัตโนมัติของ Shopify Collective

เมื่อคุณติดตั้ง Shopify Collective และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ระบบจะเปิดใช้งานการชำระเงินอัตโนมัติ ซึ่งเป็นวิธีที่แนะนำในการรับชำระเงินจากผู้ค้าปลีก

เมื่อคุณและผู้ค้าปลีกเปิดใช้การชำระเงินอัตโนมัติใน Shopify Collective ระบบจะหักเงินที่ผู้ค้าปลีกค้างชำระคุณจากยอดคงเหลือ Shopify Payments ของผู้ค้าปลีกโดยอัตโนมัติ หากพวกเขามีเงินเพียงพอ เมื่อจัดส่งคำสั่งซื้อให้กับลูกค้าแล้ว เงินที่เก็บจากผู้ค้าปลีกจะโอนไปยังยอดคงเหลือของคุณโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณและผู้ค้าปลีกปิดใช้งานการชำระเงินอัตโนมัติใน Shopify Collective ทั้งคุณและผู้ค้าปลีกต้องตกลงกันว่าจะชำระเงินให้คุณด้วยวิธีใดและด้วยเงื่อนไขใด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดการการชำระเงินภายนอก Shopify ได้โดยส่งใบแจ้งหนี้หรือโอนเงินผ่านธนาคารโดยตรง

ข้อกำหนดสำหรับการใช้การชำระเงินอัตโนมัติใน Shopify Collective

ระบบจะกำหนดสิทธิ์ของคุณในการใช้การชำระเงินอัตโนมัติใน Shopify Collective โดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ร้านค้าของคุณมีบัญชี Shopify Payments ที่ใช้งานอยู่
 • ร้านค้าของคุณมียอดขายอย่างน้อย 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือดอลลาร์แคนาดาในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
 • ร้านค้าของคุณได้เก็บเงินจากการชำระเงินของผู้บริโภคเป็นปริมาณมากผ่าน Shopify Payments

หากต้องการใช้การชำระเงินอัตโนมัติกับการเชื่อต่อใหม่ พวกเขาต้องมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์นี้ด้วย โดยทั้งคุณและผู้ค้าปลีกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 • ร้านค้าทั้งสองร้านต้องตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา
 • ร้านค้าทั้งสองร้านต้องมีสกุลเงินของร้านค้าที่ตรงกันเป็น USD หรือ CAD
 • ร้านค้าทั้งสองร้านต้องมีสกุลเงินสำหรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับของ Shopify Payments ที่ตรงกัน
 • ร้านค้าทั้งสองร้านจะต้องเปิดใช้การชำระเงินอัตโนมัติบน Shopify Collective

คุณสามารถตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานการชำระเงินอัตโนมัติใน Shopify Collective ไว้หรือไม่ได้ในช่องทางการขาย Collective (ซัพพลายเออร์)

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Collective (Supplier)

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. จากช่องทางการขาย Collective (ซัพพลายเออร์) ให้คลิกที่ การชำระเงิน

 5. ในส่วนการชำระเงินอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบว่าการชําระเงินของผู้ค้าปลีกโดยอัตโนมัติเปิดอยู่

ข้อควรพิจารณาสำหรับการใช้การชำระเงินอัตโนมัติใน Shopify Collective ระหว่างร้านค้าที่คุณเป็นเจ้าของ

หากคุณใช้ Shopify Collective เป็นทั้งซัพพลายเออร์และผู้ค้าปลีก คุณสามารถใช้การชำระเงินอัตโนมัติเพื่อรับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการในร้านค้าปลีกที่คุณเป็นเจ้าของได้ หากต้องการรับจำนวนเงินทั้งหมด (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงิน) ให้กำหนดส่วนลด 0% หรือรวมส่วนลดเปอร์เซ็นต์อื่นเพื่อรับเปอร์เซ็นต์ของเงิน

ในลักษณะเดียวกับที่การชำระเงินใช้ได้กับร้านค้าปลีกที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ เงินจะถูกรวบรวมทันทีและระงับไว้จนกว่าคำสั่งซื้อจะถูกจัดส่ง คุณสามารถปิดการชำระเงินอัตโนมัติระหว่างร้านค้าที่คุณเป็นเจ้าของได้ เพื่อจะได้ไม่มีการหักเงินจากร้านค้าปลีกของคุณเพื่อชำระเงินให้กับร้านค้าซัพพลายเออร์ของคุณ และการชำระเงินจะไม่ถูกระงับระหว่างรอการจัดส่ง

ปิดการชำระเงินอัตโนมัติกับผู้ค้าปลีก

หากเปิดการชำระเงินอัตโนมัติในช่องทางการขาย Collective (ผู้ค้าปลีก) คุณจะสามารถดูได้ว่าผู้ค้าปลีกรายใดกำลังชำระเงินให้คุณโดยใช้ฟีเจอร์นี้

คุณสามารถปิดการชำระเงินอัตโนมัติกับผู้ค้าปลีกได้โดยตรงจากช่องทางการขาย Collective (ผู้ค้าปลีก) ของคุณ และผู้ค้าปลีกจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล โดยคุณมีหน้าที่จะต้องตกลงกับผู้ค้าปลีกแต่ละรายว่าควรจะชำระเงินอัตโนมัติให้คุณด้วยวิธีใดและด้วยเงื่อนไขใด

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Collective (Supplier)

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. จากช่องทางการขาย Collective (ซัพพลายเออร์) ให้คลิกที่ ผู้ค้าปลีก แล้วคลิก เชื่อมต่อ

 5. ในคอลัมน์ การชำระเงินอัตโนมัติ ให้ดูว่าการชำระเงินอัตโนมัติกับผู้ค้าปลีกแต่ละรายเปิดหรือปิดอยู่

 6. หากต้องการปิดการชำระเงินอัตโนมัติกับผู้ค้าปลีก ให้คลิกผู้ค้าปลีกที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคลิกเมนูดรอปดาวน์ในส่วนการชำระเงินอัตโนมัติ และเลือก ปิด

 7. คลิก “ปิด

เปิดการชำระเงินอัตโนมัติกับผู้ค้าปลีก

มีเพียงผู้ค้าปลีกเท่านั้นที่สามารถเปิดการชำระเงินอัตโนมัติได้ ติดต่อผู้ค้าปลีกโดยตรงเพื่อส่งคำขอนี้

สถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อ

หลังจากที่มีการสร้างคำสั่งซื้อสินค้าใน Shopify Collective บนร้านค้าของผู้ค้าปลีกแล้ว ระบบจะสร้างคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณด้วย โดยสถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้ออาจแตกต่างกันไปตามขั้นตอนการชำระเงินและขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เปิดใช้การชำระเงินอัตโนมัติไว้หรือไม่

หากปิดใช้งานการชําระเงินอัตโนมัติใน Shopify Collective อยู่ สถานะการชําระเงินของคำสั่งซื้อจะแสดงเป็น ชำระแล้ว เสมอ

หากเปิดใช้การชําระเงินอัตโนมัติใน Shopify Collective ไว้ สถานะการชําระเงินของคำสั่งซื้อจะแสดงเป็น รอดำเนินการชำระเงิน หรือ ชำระแล้ว ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะเหล่านี้:

สถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อใน Shopify Collective
สถานะ คำอธิบาย
รอดำเนินการชำระเงิน ระบบยังไม่ได้หักเงินจากยอดคงเหลือ Shopify Payments ของผู้ค้าปลีก
ชำระแล้ว โดยระบบจะหักเงินจากยอดคงเหลือ Shopify Payments ของผู้ค้าปลีกเข้ายอดคงเหลือ Shopify Payments ของคุณหลังจากที่คุณจัดการคำสั่งซื้อแล้ว

โปรดทราบว่าเมื่อทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อ Shopify Collective ว่าชําระเงินแล้ว ระบบจะไม่โอนเงินไปยังยอดคงเหลือใน Shopify Payments ของคุณจนกว่าคุณจะจัดการคำสั่งซื้อ ระบบจะยังคงทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชําระเงินแล้วหลังจากที่โอนเงินมาให้คุณ

ดูการชำระเงินใน Shopify Collective ของคุณ

คุณสามารถดูการชำระเงินใน Shopify Collective ได้จากหน้าธุรกรรมในส่วนผู้ดูแล Shopify ระบบจะแสดงการชำระเงินเฉพาะกับคำสั่งซื้อที่จัดการแล้วเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการเงิน > ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ
 2. คลิก "ดูธุรกรรม"
 3. คลิกที่ตัวกรองเพิ่มเติม
 4. คลิก “ประเภท” จากนั้นเลือก “Shopify Collective

คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับการชำระเงินใน Shopify Collective ของคุณได้:

 • วันที่ชำระเงิน
 • เลขคำสั่งซื้อ
 • ผู้ค้าปลีกที่ชําระเงินให้คุณ
 • สถานะการชำระเงิน
 • จํานวนเงินที่โอนไปยังซัพพลายเออร์สำหรับสินค้าและการจัดส่ง

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูการชำระเงินใน Shopify Collective ทั้งหมดพร้อมต้นทุนสินค้าและรายละเอียดการจัดส่งได้ในหน้าการชำระเงินของช่องทางการขาย Shopify Collective:

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Collective (Supplier)

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. จากช่องทางการขาย Collective (ซัพพลายเออร์) ให้คลิกที่ การชำระเงิน

 5. ในส่วนการชำระเงินของคำสั่งซื้อ ดูการชำระเงินใน Shopify Collective

ดูคำสั่งซื้อ Shopify Collective ที่ยังไม่จัดการ

คุณสามารถดูคำสั่งซื้อ Shopify Collective ที่ยังไม่จัดการได้หลายวิธีคลิก “ดูคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการ” บนแบนเนอร์สีเหลืองในหน้าธุรกรรมในส่วนผู้ดูแล Shopify หรือคลิกที่แบนเนอร์ในหน้าการชำระเงินในช่องทางการขาย Collective (ซัพพลายเออร์) ของคุณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถกรองและดูคำสั่งซื้อ Shopify Collective ที่ยังไม่จัดการทั้งหมดได้จากหน้าคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกไอคอนค้นหาและกรอง

 3. คลิก “เพิ่มตัวกรอง” จากนั้นเลือกช่องทาง > Shopify Collective

 4. คลิก “เพิ่มตัวกรอง” จากนั้นเลือก สถานะการชําระเงิน > ชําระแล้ว และ ชําระแล้วบางส่วน

 5. คลิก “เพิ่มตัวกรอง” จากนั้นเลือก สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ > ยังไม่จัดการ และ จัดการแล้วบางส่วน

เงินไม่เพียงพอ

Shopify Collective จะพยายามรวบรวมเงินเพื่อคืนเงินให้ผู้ค้าปลีกอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะดำเนินการสำเร็จ แต่บางครั้งเงินในบัญชี Shopify Payments ของคุณนั้นไม่เพียงพอ เงินไม่เพียงพออาจเกิดขึ้นได้เมื่อลูกค้าชำระเงินให้คุณโดยใช้วิธีการชำระเงินอื่น เช่น PayPal เมื่อมีการรับชำระเงินบ่อยครั้ง หรือเมื่อคุณได้รับเงินคืนจำนวนมากหลังจากการรับชำระเงิน

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต โปรดพิจารณาตัวเลือกเหล่านี้:

 • ใช้ Shopify Payments เป็นวิธีการชำระเงินวิธีเดียวของคุณเมื่อชำระเงิน
 • กำหนดกำหนดการการรับชำระเงินเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าคุณมียอดคงเหลือ Shopify Payments เป็นบวกสำหรับ Shopify Collective ที่จะหักและชำระเงินให้ผู้ค้าปลีกของคุณ
 • ค้นหาวิธีลดการคืนเงินและการเรียกคืนยอดเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี