Konfigurere og administrere prislister i Shopify Collective-salgskanalen

Du kan opprette prislister og dele dem med forhandlere. En prisliste er en gruppe produkter med en rabattert pris som du deler med bestemte forhandlere. Forhandlerne kan importere produktene du deler med dem til sine butikker og begynne å selge produktene dine.

Detaljer om prislister

Når du oppretter en prisliste, kan du legge til produkter i prislisten, tilordne tilgang til bestemte forhandlere, angi en forhandlermargin for produkter og administrere hvorvidt prislistens status er Aktiv eller Utkast.

Du kan også dele produktinformasjon og lagerbeholdning med forhandlere.

Produktinformasjon

Produktinformasjonen din, som tittel, beskrivelse, pris og varianter, importeres til en forhandlers butikk. Forhandleren kan justere alle produktdetaljer i butikkene sine, bortsett fra produktprisen. Forhandleren kan bare føre opp produktene dine til den utsalgsprisen du spesifiserer i prislisten.

Følgende produktinformasjon importeres til forhandlerens butikk:

 • pris
 • lagerbeholdning
 • produktnavn
 • produktbilder
 • produktbeskrivelse
 • varianter
 • leverandør
 • produkttype
 • kostpris

Følgende produktinformasjon importeres ikke til forhandlerens butikk:

 • SKU (lagerbeholdningsenhet)
 • samlinger
 • tagger
 • strekkode
 • land (opprinnelsesområde)
 • HS (harmonisert system)-kode
 • sammenlign med-pris
 • produktrabatt

Produktinformasjon og synkronisering av lagerbeholdning

Når produktinformasjonen er importert til forhandlerens butikk, synkroniserer Shopify Collective kontinuerlig produktpris, kostpris og lagerbeholdning, men synkroniserer ikke annen importert produktinformasjon. Når en kunde kjøper ditt produkt gjennom forhandlerens butikk, oppdateres lagerbeholdningen automatisk i din butikk.

Gjennomsnittlig synkroniseringstid er mindre enn 30 sekunder, men kan ta opptil fem minutter. Derfor kan hendelser med et ekstremt høyt bestillingsvolum føre til oversalg.

Hvis du vil synkronisere annen produktinformasjon, som produktbilder eller varianter, med forhandlerens butikk kan du fjerne produktet fra prislisten og legge det til på nytt.

Utsolgte produkter

Hvis produktet du deler med en forhandler er utsolgt, og du har aktivert alternativet Fortsett å selge når varen er utsolgt, kan en forhandler fortsette å selge produktet.

Du vil kanskje varsle forhandleren om utsolgte produkter manuelt og dele en forventet leveringsdato. En forhandler kan ikke deaktivere alternativet Fortsett å selge når varen er utsolgt i butikken.

Kostpris

Når du oppretter en prisliste, kan du velge å inkludere en forhandlermargin som gjelder for alle produktene i en prisliste. Utsalgsprisen per produkt minus forhandlermarginen styrer beløpet som forhandleren vil skylde deg for hvert salg de genererer. Dette beløpet indikeres som en kostpris.

Hvis et produkts utsalgspris for eksempel er 100 USD og forhandlermarginen er 30 %, beholder forhandleren 30 USD per salg, og betaler deg 70 USD. Når en forhandler importerer produktet ditt, vises kostprisen på 70 USD i deres administrator som kostnad per vare.

En forhandler kan ikke redigere produktets utsalgspris eller kostpris som du har angitt. Hvis du oppdaterer produktets utsalgspris eller kostpris i butikken, beregnes de automatisk på nytt og oppdateres i forhandlerens butikk.

Du kan opprette et ubegrenset antall prislister, med en forhandlermargin som gjelder for alle produkter i en liste. For øyeblikket kan du ikke angi individuelle kostpriser for produkter i én enkelt prisliste.

Forhandlertilgang til prisliste

Når du har invitert og knyttet kontakt med en forhandler på Shopify Collective, kan du gi tilgang til bestemte prislister. Én enkelt prisliste kan tilordnes flere forhandlere. Du kan også fjerne tilgangen til prislister for bestemte forhandlere.

Prislistestatus

Prislisten kan ha en av følgende statuser:

 • Statusen Aktiv betyr at produktene i prislisten er tilgjengelige for import og salg av tilordnede forhandlere.
 • Statusen Utkast betyr at prislisten ikke er tilgjengelig for tilordnede forhandlere, og produktene i listen er ikke tilgjengelige for import og salg.

Hvis du velger statusen aktiv mottar forhandlere du tilordner tilgang til en prisliste for en e-postmelding, som informerer dem om de tilgjengelige produktene. Forhandlerne kan importere og begynne å selge produktene dine i sine butikker umiddelbart.

Opprett en prisliste

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Collective (Supplier) fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Prislister fra salgskanalen Collective (Leverandør).

 5. Klikk på Opprett prisliste.

 6. Legg til et navn for prislisten i seksjonen Tittel. Dette navnet vises ikke for forhandlere.

 7. Legg til produkter i prislisten:

  1. Klikk på Legg til produkter.
  2. Velg produktene du ønsker å legge til i prislisten.
  3. Klikk på Ferdig.
 8. Legg til prosentandelen som skal trekkes fra i seksjonen Forhandlermargin, som gjelder alle produkter i prislisten.

 9. Tilordne en forhandler tilgang til prislisten:

  1. Klikk på Tilordne tilgang i seksjonen Forhandlertilgang.
  2. Velg forhandlerne du ønsker å gi tilgang til prislisten.
  3. Klikk på Tilordne forhandlere.
 10. Velg statusen Aktiv eller Utkast for prislisten i seksjonen Status.

 11. Klikk på Lagre.

Legg til eller fjern produkter fra prislisten

Du kan legge til eller fjerne produkter fra eksisterende prislister. Hvis du fjerner produkter fra en aktiv prisliste angis lagerbeholdningen for disse produktene til null i forhandlerens butikk.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Collective (Supplier) fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Prislister fra salgskanalen Collective (Leverandør).

 5. Velg prislisten du vil administrere.

 6. Legg til eller fjern produkter fra prislisten i seksjonen Produkter:

  • Slik legger du til produkter i prislisten:
   1. Klikk på Legg til produkter.
   2. Velg produktene du ønsker å legge til i prislisten.
   3. Klikk på Ferdig.

- Slik fjerner du produkter fra prislisten: 1. Velg produktene du vil fjerne. 2. Klikk på Fjern produkter.

 1. Klikk på Lagre.
 2. Hvis du har fjernet produkter fra en aktiv prisliste, klikker du på Lagre og fjern.

Administrer tilgang til prislisten

Du kan legge til nye forhandlere eller fjerne eksisterende forhandlere fra prislistene. Hvis du fjerner en forhandlers tilgang til en prisliste, får de en e-postmelding som varsler dem om at de bestemte produktene i prislisten ikke lenger er tilgjengelige for salg. Lagerbeholdningen settes til null for alle produkter i denne prislisten som forhandleren har importert til sin butikk.

Forhandleren blir ikke varslet om hvorfor produktene ikke lenger er tilgjengelige. For å bevare en god relasjon, anbefales det at du kontakter forhandleren før du fjerner tilgangen deres til bestemte produkter, og informerer dem om årsaken til at de fjernes.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Collective (Supplier) fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Prislister fra salgskanalen Collective (Leverandør).

 5. Klikk på prislisten du ønsker å administrere tilgangen til.

 6. Tilordne eller fjern forhandlertilgang i seksjonen Forhandlertilgang:

  • Gjør følgende for å tilordne tilgang for en forhandler:
   1. Klikk på Administrer tilgang, og klikk deretter på Tilordne tilgang.
   2. Velg forhandleren du ønsker å gi tilgang til prislisten.
   3. Klikk på Tilordne forhandler.

- Gjør følgende for å fjerne forhandlertilgang: 1. Klikk på Administrer tilgang, og klikk deretter på Fjern tilgang. 2. Velg en forhandler du vil fjerne tilgangen til prislisten for. 3. Klikk på Fjern forhandler.

 1. Klikk på Lagre.

Deaktiver prislisten

Hvis du vil slutte å bruke en prisliste midlertidig, kan du deaktivere den ved å angi statusen til Utkast. Prislisten slettes ikke, den gjøres utilgjengelig for alle tilordnede forhandlere. Du kan når som helst gå tilbake til denne prislisten og angi den som Aktiv.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Collective (Supplier) fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Prislister fra salgskanalen Collective (Leverandør).

 5. Klikk på prislisten du ønsker å deaktivere.

 6. Velg statusen Utkast i seksjonen Status.

 7. Klikk på Lagre, og klikk deretter på Lagre som utkast.

Slett en prisliste

Hvis du ikke lenger ønsker å bruke prislisten, kan du slette den permanent. Før du kan slette en prisliste med statusen Aktiv, må du angi statusen til Utkast.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Collective (Supplier) fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Prislister fra salgskanalen Collective (Leverandør).

 5. Klikk på en prisliste du vil slette.

 6. Valgfritt: Hvis prislistens status er Aktiv må du endre status til Utkast og deretter klikke på Lagre.

 7. Klikk på Slett prisliste, og klikk deretter på Slett prisliste.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis