Thiết lập và quản lý bảng giá trong kênh bán hàng Shopify Collective

Bạn có thể tạo bảng giá và chia sẻ bảng giá với nhà bán lẻ. Bảng giá là nhóm sản phẩm có "giá vốn" chiết khấu mà bạn chia sẻ với các nhà bán lẻ cụ thể. Nhà bán lẻ có thể nhập sản các phẩm mà bạn chia sẻ với họ vào cửa hàng của họ và bắt đầu bán sản phẩm.

Chi tiết bảng giá

Khi tạo bảng giá, bạn có thể thêm sản phẩm vào bảng giá, chỉ định quyền truy cập cho các nhà bán lẻ cụ thể, thiết lập biên lợi nhuận cho sản phẩm của bạn và quản lý trạng thái bảng giá là Đang hoạt động hoặc Bản nháp.

Bằng cách chỉ định quyền truy cập cho nhà bán lẻ vào bảng giá của bạn, bạn sẽ chia sẻ chi tiết sản phẩm và hàng trong kho của mình.

Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm, ví dụ như tiêu đề, mô tả, giá và mẫu mã sẽ được nhập vào cửa hàng của nhà bán lẻ. Nhà bán lẻ có thể điều chỉnh tất cả chi tiết sản phẩm trong cửa hàng của họ, ngoại trừ giá sản phẩm, giá gốc và giá vốn. Nhà bán lẻ chỉ có thể đăng tải sản phẩm ở giá bán lẻ mà bạn chỉ định trong bảng giá.

Hệ thống sẽ nhập các thông tin sản phẩm sau vào cửa hàng của nhà bán lẻ:

 • giá
 • hàng trong kho
 • tiêu đề sản phẩm
 • hình ảnh sản phẩm
 • Mô tả sản phẩm
 • mẫu mã
 • nhà cung cấp (đơn vị cung ứng)
 • loại sản phẩm
 • danh mục sản phẩm
 • giá vốn
 • SKU (Đơn vị lưu kho)
 • mã vạch
 • quốc gia (khu vực nơi gửi)
 • Mã HS (Hệ thống hài hòa)
 • giá gốc

Hệ thống không nhập các thông tin sản phẩm sau vào cửa hàng của nhà bán lẻ:

 • bộ sưu tập
 • thẻ
 • mã giảm giá

Đồng bộ thông tin sản phẩm và hàng trong kho

Sau khi thông tin sản phẩm được nhập vào cửa hàng của nhà bán lẻ, Shopify Collective sẽ liên tục đồng bộ giá sản phẩm, giá gốc, giá vốn và hàng trong kho, nhưng không đồng bộ các thông tin sản phẩm đã nhập khác. Sau khi khách hàng mua sản phẩm của bạn qua cửa hàng của nhà bán lẻ, hàng trong kho sẽ được tự động cập nhật trong cửa hàng.

Thời gian đồng bộ trung bình là dưới 30 giây, nhưng có thể lên đến năm phút. Vì vậy, số lượng lớn các sự kiện đơn hàng có thể gây ra tình trạng bán vượt số dự trữ.

Nếu muốn đồng bộ các thông tin sản phẩm khác với cửa hàng của nhà bán lẻ, ví dụ như hình ảnh sản phẩm hoặc mẫu mã, bạn có thể xóa sản phẩm khỏi bảng giá và thêm lại sản phẩm vào bảng giá.

Các sản phẩm hết hàng

Nếu sản phẩm bạn chia sẻ với nhà bán lẻ hết hàng và bạn đã kích hoạt tùy chọn Tiếp tục bán khi hết hàng, nhà bán lẻ vẫn có thể tiếp tục bán sản phẩm của bạn.

Có thể bạn sẽ muốn thông báo cho nhà bán lẻ về sản phẩm hết hàng theo cách thủ công và chia sẻ ngày vận chuyển dự kiến. Nhà bán lẻ không thể hủy kích hoạt tùy chọn Tiếp tục bán khi hết hàng trong cửa hàng của họ.

Giá vốn

Khi tạo bảng giá, bạn có thể chọn thêm biên lợi nhuận của nhà bán lẻ áp dụng cho tất cả sản phẩm có trong bảng giá. Giá bán lẻ trên mỗi sản phẩm trừ đi biên lợi nhuận của nhà bán lẻ là kết quả xác định số tiền mà nhà bán lẻ sẽ nợ bạn đối với mỗi giao dịch bán họ tạo ra. Số tiền này được biểu thị là giá vốn.

Ví dụ: Nếu giá bán lẻ của sản phẩm là 100 USD và biên lợi nhuận của nhà bán lẻ là 30% thì nhà bán lẻ giữ lại 30 USD mỗi lượt bán và thanh toán cho bạn 70 USD. Khi nhà bán lẻ nhập sản phẩm của bạn, giá vốn 70 USD sẽ hiển thị trên trang quản trị của họ dưới dạng chi phí mỗi mặt hàng.

Nhà bán lẻ không thể chỉnh sửa giá bán lẻ, giá gốc hoặc giá vốn của sản phẩm mà bạn đã đặt. Nếu bạn cập nhật giá bán lẻ, giá gốc hoặc giá vốn của sản phẩm trong cửa hàng thì giá bán lẻ hoặc giá vốn sẽ được tự động tính lại và cập nhật trong cửa hàng của nhà bán lẻ.

Bạn có thể tạo số lượng bảng giá không giới hạn với biên lợi nhuận của nhà bán lẻ áp dụng cho tất cả sản phẩm có trong một bảng giá. Hiện tại, bạn không thể thiết lập giá vốn cho từng sản phẩm trong một bảng giá.

Giá ưu đãi

Bạn có thể sử dụng giá gốc để bán sản phẩm tại cửa hàng bán lẻ. Khi bạn đặt giá gốc thấp hơn giá sản phẩm, giá này sẽ được đồng bộ với Cửa hàng bán lẻ. Việc giá ưu đãi có hiển thị trên cửa hàng của nhà bán lẻ hay không và vị trí hiển thị giá ưu đãi phụ thuộc vào chủ đề của cửa hàng.

Quyền truy cập bảng giá của nhà bán lẻ

Sau khi mời và kết nối với nhà bán lẻ trên Shopify Collective, bạn có thể chỉ định quyền truy cập cho bảng giá cụ thể. Có thể chỉ định một bảng giá cho nhiều nhà bán lẻ. Bạn cũng có thể xóa quyền truy cập bảng giá khỏi một số nhà bán lẻ cụ thể.

Trạng thái bảng giá

Bảng giá có thể có một trong số các trạng thái sau:

 • Trạng thái Đang hoạt động có nghĩa là sản phẩm trong bảng giá có thể được nhập và bán bởi bất kỳ nhà bán lẻ nào được chỉ định.
 • Trạng thái Bản nháp có nghĩa là mọi nhà bán lẻ được chỉ định đều không thể sử dụng bảng giá cũng như không thể nhập và bán sản phẩm được liệt kê trong đó.

Nếu bạn chọn trạng thái đang hoạt động thì các nhà bán lẻ mà bạn cấp quyền truy cập bảng giá sẽ nhận được email thông báo về các sản phẩm sẵn hàng. Nhà bán lẻ có thể nhập và bắt đầu bán sản phẩm của bạn trên cửa hàng của họ ngay lập tức.

Tạo bảng giá

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Supplier).
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng), nhấp vào Bảng giá.

 5. Nhấp vào Create price list (Tạo bảng giá).

 6. Thêm Tiêu đề. Tiêu đề này sẽ không hiển thị với nhà bán lẻ.

 7. Trong Trạng thái, chọn Đang hoạt động hoặc Bản nháp.

 8. Trong Quyền truy cập của nhà bán lẻ, tìm kiếm và chọn những nhà bán lẻ bạn muốn chia sẻ bảng giá này.

 9. Trong Định giá, nhập biên lợi nhuận của nhà bán lẻ.

 10. Nhấp vào Save (Lưu).

 11. Thêm sản phẩm vào bảng giá:

  1. Nhấp vào Thêm sản phẩm.
  2. Sau đó, chọn một trong hai cách:
   • Chọn hàng loạt tất cả sản phẩm hiển thị trên trang (tối đa 50) hoặc "Chọn tất cả sản phẩm" để bao gồm toàn bộ danh mục.
   • Nhập cụm từ tìm kiếm hoặc áp dụng bộ lọc để chọn lựa những sản phẩm cụ thể.
  3. Chọn sản phẩm bạn muốn thêm vào bảng giá.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm hoặc xóa sản phẩm khỏi bảng giá

Bạn có thể thêm hoặc gỡ sản phẩm khỏi bảng giá hiện có. Nếu bạn gỡ sản phẩm khỏi một bảng giá hiện hành, hàng trong kho sẽ được đặt về 0 đối với mọi các nhà bán lẻ đã nhập những sản phẩm này. Việc này sẽ khiến những sản phẩm này không thể bán được trên cửa hàng của nhà bán lẻ. Nhà bán lẻ sẽ được thông báo để xóa những sản phẩm này hoặc đặt thành bản nháp để gỡ sản phẩm khỏi chế độ xem công khai.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Supplier).
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng), nhấp vào Bảng giá.

 5. Chọn bảng giá để quản lý.

 6. Trong mục Sản phẩm, thêm hoặc xóa sản phẩm khỏi bảng giá:

  • Để thêm sản phẩm vào bảng giá:
   1. Nhấp vào Thêm sản phẩm.
   2. Sau đó, chọn một trong hai cách:
   3. Chọn hàng loạt tất cả sản phẩm hiển thị trên trang (tối đa 50) hoặc "Chọn tất cả sản phẩm" để bao gồm toàn bộ danh mục.
   4. Nhập cụm từ tìm kiếm hoặc áp dụng bộ lọc để chọn lựa những sản phẩm cụ thể.
   5. Chọn sản phẩm bạn muốn thêm vào bảng giá.
   6. Nhấp vào Save (Lưu).

- Để xóa sản phẩm khỏi bảng giá: 1. Chọn sản phẩm bạn muốn xóa. 2. Nhấp vào Xóa sản phẩm.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý quyền truy cập bảng giá

Bạn có thể thêm nhà bán lẻ mới hoặc xóa nhà bán lẻ hiện có khỏi bảng giá của mình.

Nếu bạn gỡ quyền truy cập của nhà bán lẻ vào bảng giá, hàng trong kho sẽ được đặt về 0 đối với tất cả sản phẩm họ đã nhập. Những sản phẩm này sẽ ngay lập tức vào trạng thái không thể bán trên cửa hàng của nhà bán lẻ. Nhà bán lẻ sẽ được thông báo rằng sản phẩm của bạn không thể bán nữa, nhưng không nhận được lý do cụ thể. Bạn nên liên hệ với nhà bán lẻ trước khi gỡ quyền truy cập của họ vào các sản phẩm cụ thể.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Supplier).
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng), nhấp vào Bảng giá.

 5. Nhấp vào bảng giá mà bạn muốn quản lý quyền truy cập.

 6. Trong Quyền truy cập của nhà bán lẻ, tìm kiếm và thêm nhà bán lẻ hoặc nhấp vào dấu "X" trên bất kỳ nhà bán lẻ nào bạn muốn gỡ.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Hủy kích hoạt bảng giá

Nếu muốn tạm thời dừng sử dụng bảng giá, bạn có thể hủy kích hoạt bảng giá bằng cách đặt trạng thái bảng giá thành Bản nháp. Bảng giá sẽ không bị xóa mà trở thành không khả dụng với tất cả các nhà bán lẻ được chỉ định. Bạn có thể quay lại bảng giá này và đặt bảng giá thành Đang hoạt động bất kỳ lúc nào.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Supplier).
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng), nhấp vào Bảng giá.

 5. Nhấp vào bảng giá bạn muốn hủy kích hoạt.

 6. Trong mục Trạng thái, chọn trạng thái Nháp.

 7. Nhấp vào Lưu rồi nhấp vào Lưu thành nháp.

Xóa bảng giá

Nếu không muốn sử dụng bảng giá nữa thì bạn có thể xóa bảng giá vĩnh viễn. Để có thể xóa bảng giá Đang hoạt động, bạn phải đặt trạng thái bảng giá thành Bản nháp.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Supplier).
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng), nhấp vào Bảng giá.

 5. Nhấp vào bảng giá bạn muốn xóa.

 6. Không bắt buộc: Nếu trạng thái của bảng giá là Đang hoạt động, hãy thay đổi trạng thái thành Bản nháp rồi nhấp vào Lưu.

 7. Nhấp vào Xóa bảng giá, sau đó nhấp vào Xóa bảng giá.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí