Thiết lập khu vực và phí vận chuyển trên kênh bán hàng Shopify Collective

Bạn có thể thiết lập khu vực và phí vận chuyển tùy chỉnh cho đơn hàng Shopify Collective. Bạn có thể chọn nơi gửi sản phẩm và mức phí bạn thu từ nhà bán lẻ khi vận chuyển đơn hàng cho khách hàng của họ. Sau khi bạn cài đặt kênh bán hàng Shopify Collective, phí vận chuyển mặc định sẽ được tự động thiết lập cho bạn. Bạn có thể định cấu hình khu vực và phí vận chuyển ngay trong Shopify Collective.

Nếu bạn sử dụng thanh toán tự động của Shopify Collective, phí vận chuyển tùy chỉnh của bạn sẽ tự động được thêm vào khoản thanh toán của nhà bán lẻ đối với mỗi đơn hàng Shopify Collective. Các nhà bán lẻ kết nối với bạn có thể biết được mức phí vận chuyển họ sẽ phải trả bằng cách xem phí vận chuyển của bạn trên Shopify Collective.

Những lưu ý khi thiết lập phí vận chuyển trong Shopify Collective

Trước khi bắt đầu bán hàng bằng Shopify Collective, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Nếu bạn không sử dụng thanh toán tự động của Shopify Collective thì cả bạn và nhà bán lẻ cần thống nhất cách xử lý thanh toán cho chi phí vận chuyển đơn hàng Shopify Collective. Ví dụ: Bạn có thể quản lý thanh toán ngoài Shopify bằng cách gửi hóa đơn hoặc chuyển khoản trực tiếp.
 • Đối với các nhà bán lẻ đã cài đặt ứng dụng Shopify Collective sau ngày 3 tháng 4 năm 2023, hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh sẽ được tạo trong cửa hàng của họ khi họ nhập sản phẩm của bạn lần đầu tiên với mức phí vận chuyển khớp với phí vận chuyển của bạn trong Shopify Collective. Các mức phí vận chuyển này không được duy trì đồng bộ, nhưng nhà bán lẻ sẽ nhận được thông báo qua email nếu bạn thay đổi những mức phí này. Phí vận chuyển mà khách hàng của nhà bán lẻ lựa chọn khi thanh toán sẽ không được chia sẻ với bạn.

Định cấu hình khu vực và phí vận chuyển bằng Shopify Collective

Phí vận chuyển bạn thiết lập sẽ áp dụng cho tất cả nhà bán lẻ mà bạn đang hợp tác trên Shopify Collective.

Bạn có thể thêm phí vận chuyển tùy chỉnh cho các khu vực vận chuyển sau:

 • Hoa Kỳ
 • Canada
 • Các khu vực còn lại trên thế giới

Đối với từng khu vực, bạn có thể chỉ định cách xử lý chi phí vận chuyển trong Shopify Collective. Bạn có thể thu phí vận chuyển cố định, xử lý chi phí vận chuyển bên ngoài Shopify Collective hoặc không gửi hàng đến khu vực cụ thể.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Supplier).
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng), nhấp vào Cài đặt.

 5. Trong mục Khu vực và phí vận chuyển, nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh khu vực vận chuyển bạn muốn thiết lập.

 6. Chọn một trong những phương thức sau về cách bạn muốn xử lý chi phí vận chuyển cho khu vực:

  • Để tính phí vận chuyển cố định, chọn Áp dụng mức cố định (đề xuất), sau đó nhập phí vận chuyển.
  • Để xử lý chi phí vận chuyển bên ngoài Shopify Collective, chọn Khôi phục chi phí vận chuyển độc lập với Collective, sau đó chọn tùy chọn về lý do bạn muốn xử lý chi phí vận chuyển bên ngoài Shopify Collective.
  • Nếu bạn không gửi hàng đến khu vực này, hãy chọn Tôi không gửi hàng đến khu vực này.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí