Thiết lập và quản lý cài đặt vận chuyển trên Shopify Collective

Đơn vị cung ứng sẽ thiết lập chi phí vận chuyển họ tính cho bạn để vận chuyển đơn hàng đến khách hàng. Sau khi bạn nhập sản phẩm đầu tiên từ đơn vị cung ứng trên Shopify Collective, hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh có chi phí vận chuyển của đơn vị cung ứng sẽ tự động được tạo trong cài đặt Vận chuyển và giao hàng.

Bạn có thể quyết định và điều chỉnh hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh mới để tính phí vận chuyển bạn muốn cho khách hàng đối với đơn hàng chứa sản phẩm Shopify Collective. Hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh không được duy trì đồng bộ với chi phí vận chuyển của đơn vị cung ứng đã thiết lập trong Shopify Collective. Nếu đơn vị cung ứng điều chỉnh phí vận chuyển thì bạn sẽ nhận được thông báo qua email.

Nếu sử dụng thanh toán tự động của Shopify Collective với đơn vị cung ứng, bạn sẽ tự động bị tính phí vận chuyển mà đơn vị cung ứng định cấu hình trên Shopify Collective. Bạn có thể xem mức phí vận chuyển mà đơn vị cung ứng thu trong hồ sơ của đơn vị cung ứng bằng cách truy cập ứng dụng Collective (Nhà bán lẻ) > Đơn vị cung ứng > Xem chi phí vận chuyển.

Những lưu ý khi quản lý chi tiết vận chuyển bằng Shopify Collective

  • Phí vận chuyển bạn định cấu hình và phí vận chuyển khách hàng lựa chọn khi thanh toán không được đồng bộ với đơn vị cung ứng.
  • Phí giao hàng thực tính không áp dụng cho sản phẩm được nhập bằng Shopify Collective. Bạn cần sử dụng phí vận chuyển cố định.
  • Nếu bạn không sử dụng thanh toán tự động của Shopify Collective thì cả bạn và đơn vị cung ứng cần thống nhất cách xử lý thanh toán cho chi phí vận chuyển đơn hàng Shopify Collective. Ví dụ: Bạn có thể quản lý thanh toán ngoài Shopify bằng hóa đơn hoặc chuyển khoản trực tiếp.
  • Nếu đơn hàng có sản phẩm từ nhiều hồ sơ vận chuyển hoặc nhóm địa điểm khác nhau thì phí vận chuyển sẽ được cộng gộp thành duy nhất một mức phí vận chuyển mà khách hàng sẽ nhìn thấy khi thanh toán. Hiện không có cách nào để ngăn cộng gộp phí vận chuyển khi thanh toán.

Định cấu hình phí vận chuyển cho sản phẩm Shopify Collective

Bạn có thể định cấu hình mức phí bạn tính cho khách hàng để vận chuyển sản phẩm Shopify Collective. Bạn cần điều chỉnh hồ sơ tùy chỉnh mới đã tạo khi bạn nhập sản phẩm đầu tiên từ đơn vị cung ứng.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

  2. Trong mục Phí vận chuyển tùy chỉnh, tìm hồ sơ tùy chỉnh [Tên đơn vị cung ứng] Shopify Collective bạn muốn chỉnh sửa, sau đó nhấp vào Quản lý.

  3. Thực hiện các điều chỉnh đối với hồ sơ vận chuyển.

  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí