Cài đặt vận chuyển cũ của Shopify Collective

Bạn có thể định cấu hình phí vận chuyển bạn tính cho khách hàng đối với đơn hàng chứa sản phẩm Shopify Collective. Đơn vị cung ứng sẽ thiết lập chi phí vận chuyển họ tính cho bạn để vận chuyển đơn hàng đến khách hàng.

Nếu sử dụng thanh toán tự động của Shopify Collective với đơn vị cung ứng, bạn sẽ tự động bị tính phí vận chuyển mà đơn vị cung ứng định cấu hình trên Shopify Collective. Bạn có thể xem mức phí vận chuyển mà đơn vị cung ứng thu trong hồ sơ của đơn vị cung ứng bằng cách truy cập ứng dụng Collective (Nhà bán lẻ) > Đơn vị cung ứng > Xem chi phí vận chuyển.

Những lưu ý khi quản lý chi tiết vận chuyển bằng Shopify Collective

 • Phí vận chuyển bạn định cấu hình và phí vận chuyển khách hàng lựa chọn khi thanh toán không được đồng bộ với đơn vị cung ứng.
 • Nếu đơn vị cung ứng điều chỉnh phí vận chuyển thì bạn sẽ nhận được thông báo qua email.
 • Phí giao hàng thực tính không áp dụng cho sản phẩm được nhập bằng Shopify Collective. Bạn cần sử dụng phí vận chuyển cố định.
 • Nếu bạn không sử dụng thanh toán tự động của Shopify Collective thì cả bạn và đơn vị cung ứng cần thống nhất cách xử lý thanh toán cho chi phí vận chuyển đơn hàng Shopify Collective. Ví dụ: Bạn có thể quản lý thanh toán ngoài Shopify bằng hóa đơn hoặc chuyển khoản trực tiếp.
 • Nếu đơn hàng có sản phẩm từ nhiều hồ sơ vận chuyển hoặc nhóm địa điểm khác nhau thì phí vận chuyển sẽ được cộng gộp thành duy nhất một mức phí vận chuyển mà khách hàng sẽ nhìn thấy khi thanh toán. Hiện không có cách nào để ngăn cộng gộp phí vận chuyển khi thanh toán.

Thiết lập phí vận chuyển cho sản phẩm Shopify Collective

Nếu có nhiều hồ sơ vận chuyển hoặc nhiều nhóm địa điểm trong hồ sơ vận chuyển chung thì bạn cần thực hiện một trong những thao tác sau:

Thêm phí vận chuyển cho sản phẩm Shopify Collective trong hồ sơ vận chuyển chung

Bạn có thể thêm phí vận chuyển hiện có hoặc tạo phí vận chuyển mới cho sản phẩm được nhập bằng Shopify Collective vào hồ sơ vận chuyển chung.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Phí vận chuyển chung, nhấp vào Quản lý.

 3. Trong mục Không vận chuyển từ, nhấp vào Thêm phí bên cạnh địa điểm [Tên đơn vị cung ứng] qua Shopify Collective.

 4. Sử dụng mức phí hiện có hoặc tạo mức phí mới:

  • Để sử dụng mức phí hiện có, thực hiện như sau:
   1. Trong mục Sử dụng cùng mức phí với, chọn địa điểm sẽ sử dụng chung mức phí với sản phẩm Shopify Collective.
   2. Nhấp vào Done (Đã xong).

- Để tạo phí vận chuyển mới, thực hiện như sau: 1. Trong mục Tạo mức phí mới, chọn địa điểm [Tên đơn vị cung ứng] qua Shopify Collective. 2. Nhấp vào Done (Đã xong). 3. Tạo khu vực vận chuyển. 4. Thêm phí vận chuyển cố định cho khu vực.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh mới cho sản phẩm Shopify Collective

Bạn có thể tạo hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh cho sản phẩm được nhập bằng Shopify Collective. Khi tạo hồ sơ tùy chỉnh, bạn cần chọn riêng địa điểm Shopify Collective và tất cả các sản phẩm của đơn vị cung ứng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Phí vận chuyển tùy chỉnh, nhấp vào Tạo hồ sơ mới.

 3. Nhập tên cho hồ sơ.

 4. Trong mục Sản phẩm, sử dụng thanh tìm kiếm để thêm sản phẩm của đơn vị cung ứng vào hồ sơ vận chuyển.

 5. Trong mục Nơi gửi hàng, giữ nguyên địa điểm Shopify Collective của đơn vị cung ứng và xóa tất cả các địa điểm khác khỏi danh sách.

 6. Đối với từng khu vực vận chuyển bạn muốn thêm vào hồ sơ vận chuyển, bạn hãy hoàn tất những bước sau:

  1. Trong mục Khu vực vận chuyển, nhấp vào Tạo khu vực.
  2. Đặt tên cho khu vực vận chuyển.
  3. Chọn quốc gia hoặc vùng nằm trong khu vực đó, sau đó nhấp vào Done (Đã xong).
  4. Để thêm phí vận chuyển vào khu vực, nhấp vào Add rate (Thêm phí), chọn thông tin chi tiết phí, sau đó nhấp vào Done (Đã xong).
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí