การตั้งค่าการจัดส่งแบบดั้งเดิมของ Shopify Collective

คุณสามารถกำหนดอัตราค่าจัดส่งที่คุณเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อที่มีสินค้าของ Shopify Collective ซัพพลายเออร์ของคุณตั้งค่าจัดส่งที่พวกเขาเรียกเก็บจากคุณสำหรับการจัดส่งคำสั่งซื้อให้กับลูกค้าของคุณ

หากคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติของ Shopify Collective กับซัพพลายเออร์ของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการโดยอัตโนมัติตามอัตราค่าจัดส่งที่ซัพพลายเออร์กำหนดค่าบน Shopify Collective คุณสามารถดูจำนวนเงินที่ซัพพลายเออร์เรียกเก็บสำหรับการจัดส่งในโปรไฟล์ของซัพพลายเออร์โดยไปที่แอป Collective (ผู้ค้าปลีก) > ซัพพลายเออร์ > ดูค่าจัดส่ง

ข้อควรพิจารณาสำหรับการจัดการจัดส่งด้วย Shopify Collective

 • อัตราค่าจัดส่งที่คุณกำหนดค่าและอัตราค่าจัดส่งที่ลูกค้าเลือกเมื่อชำระเงินจะไม่ซิงค์กับซัพพลายเออร์ของคุณ
 • หากซัพพลายเออร์ของคุณปรับอัตราค่าจัดส่ง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล
 • อัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณใช้กับสินค้าที่นำเข้าโดยใช้ Shopify Collective ไม่ได้ คุณต้องใช้อัตราค่าจัดส่งตายตัว
 • หากคุณไม่ได้ใช้การชำระเงินอัตโนมัติใน Shopify Collective ทั้งคุณและซัพพลายเออร์ต้องมีข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีจัดการการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อใน Shopify Collective ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดการการชำระเงินภายนอก Shopify ได้โดยใบแจ้งหนี้หรือโอนเงินผ่านธนาคารโดยตรง
 • หากคำสั่งซื้อมีสินค้าจากโปรไฟล์การจัดส่งหรือกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่แตกต่างกัน ระบบจะรวมอัตราค่าจัดส่งของคุณและแสดงอัตราค่าจัดส่งรายการเดียวให้ลูกค้าของคุณเห็นในหน้าการชำระเงิน ขณะนี้ยังไม่มีวิธีใดที่จะป้องกันอัตราค่าจัดส่งรวมในหน้าการชำระเงิน

การตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งสำหรับสินค้าใน Shopify Collective

หากคุณมีโปรไฟล์การจัดส่งหลายโปรไฟล์หรือมีกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งหลายกลุ่มภายในโปรไฟล์การจัดส่งทั่วไปของคุณ คุณต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เพิ่มอัตราค่าจัดส่งให้สินค้าใน Shopify Collective ในโปรไฟล์การจัดส่งทั่วไปของคุณ

คุณสามารถเพิ่มอัตราค่าจัดส่งที่มีอยู่หรือสร้างอัตราค่าจัดส่งใหม่ให้สินค้าที่นําเข้าโดยใช้ Shopify Collective ในโปรไฟล์การจัดส่งทั่วไปได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนอัตราค่าจัดส่งทั่วไป ให้คลิก “จัดการ

 3. ในส่วนไม่จัดส่งจาก ให้คลิก “เพิ่มอัตรา” ถัดจากตำแหน่งที่ตั้ง [ชื่อซัพพลายเออร์] ผ่าน Shopify Collective

 4. ใช้อัตราที่มีอยู่หรือสร้างอัตราใหม่:

  • หากต้องการใช้อัตราที่มีอยู่ ให้ทำดังนี้:
   1. ในส่วนใช้อัตราเดียวกันกับ ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะใช้อัตราเดียวกันกับสินค้า Shopify Collective
   2. คลิกที่เสร็จสิ้น

- หากต้องการสร้างอัตราค่าจัดส่งใหม่ ให้ทำดังนี้: 1. ในส่วนสร้างอัตราใหม่ ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้ง [ชื่อซัพพลายเออร์] ผ่าน Shopify Collective 2. คลิกที่เสร็จสิ้น 3. สร้างเขตการจัดส่ง 4. เพิ่มอัตราค่าจัดส่งตายตัวไปยังเขตพื้นที่ของคุณ

 1. คลิกที่ “บันทึก

สร้างโปรไฟล์การจัดส่งแบบกำหนดเองใหม่สำหรับสินค้าใน Shopify Collective

คุณสามารถสร้างโปรไฟล์การจัดส่งแบบกำหนดเองสำหรับสินค้าที่นำเข้าโดยใช้ Shopify Collective ได้ เมื่อคุณสร้างโปรไฟล์แบบกำหนดเอง คุณต้องเลือกตำแหน่งที่ตั้งของ Shopify Collective และสินค้าทั้งหมดของซัพพลายเออร์ทีละรายการ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนอัตราค่าจัดส่งแบบกำหนดเอง ให้คลิก “สร้างโปรไฟล์ใหม่

 3. ป้อนชื่อโปรไฟล์

 4. ในส่วนสินค้า ให้ใช้แถบค้นหาเพื่อเพิ่มสินค้าของซัพพลายเออร์ไปยังโปรไฟล์การจัดส่ง

 5. ในส่วนต้นทางการจัดส่ง ให้เก็บตำแหน่งที่ตั้งของ Shopify Collective ของซัพพลายเออร์ไว้ และลบตำแหน่งที่ตั้งอื่นทั้งหมดออกจากรายการ

 6. ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้กับแต่ละเขตการจัดส่งที่คุณต้องการใช้ในโปรไฟล์การจัดส่งของคุณ:

  1. ในส่วน เขตการจัดส่ง ให้คลิก "สร้างเขต"
  2. ตั้งชื่อเขตการจัดส่ง
  3. เลือกประเทศหรือภูมิภาคที่เป็นส่วนหนึ่งของเขตนั้น จากนั้นคลิกที่เสร็จสิ้น
  4. หากต้องการกำหนดอัตราค่าจัดส่งที่คุณต้องการใช้ในเขตการจัดส่ง ให้คลิกที่เพิ่มอัตราค่าจัดส่ง แล้วเลือกรายละเอียดของอัตราค่าจัดส่ง จากนั้นคลิกที่เสร็จสิ้น
 7. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี