Để các nhà bán lẻ tìm thấy bạn trên kênh bán hàng Shopify Collective

Các nhà bán lẻ đủ điều kiện, sử dụng Shopify Collective và có doanh số trên 50.000 USD có thể tìm kiếm sản phẩm để bán và mời đơn vị cung ứng kết nối. Bạn có thể giới thiệu thông tin về sản phẩm và thương hiệu của mình cho những nhà bán lẻ này, qua đó giúp bạn nổi bật hơn và xây dựng các kết nối mới. Để làm được điều này, bạn cần đáp ứng các yêu cầu cụ thể và kích hoạt tính năng phát hiện trên kênh bán hàng Shopify Collective.

Bạn cũng có thể tạo trang tiếp thị giới thiệu Shopify Collective và thêm trang này vào cửa hàng của mình. Trang này sẽ hướng dẫn các nhà bán lẻ mong muốn bán sản phẩm của bạn cài đặt Shopify Collective để họ có thể yêu cầu kết nối với bạn.

Yêu cầu đối với việc sử dụng tính năng phát hiện trên Shopify Collective

Bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau để sử dụng tính năng phát hiện của Shopify Collective:

 • Bạn cần cài đặt kênh bán hàng Shop trong cửa hàng.
 • Cửa hàng của bạn cần đáp ứng được Nguyên tắc dành cho thương nhân trên Shop.
 • Cửa hàng của bạn cần phải có ít nhất 50.000 USD doanh số trong 12 tháng qua.
 • Bạn cần có tỷ lệ phản hồi cao đối với lời mời của nhà bán lẻ mà bạn nhận được.

Kích hoạt tính năng phát hiện trên Shopify Collective

Các nhà bán lẻ đang sử dụng Shopify Collective có thể phát hiện cửa hàng của bạn. Tính năng Phát hiện được tự động kích hoạt đối với mọi đơn vị cung ứng đủ điều kiện. Khi tính năng phát hiện hoạt động, nhà bán lẻ sẽ nhìn thấy sản phẩm và thương hiệu của bạn khi họ sử dụng Collective để tìm kiếm sản phẩm mới để bán.

Nhà bán lẻ có thể tìm và xem sản phẩm, hồ sơ thương hiệu và tài sản thương hiệu của bạn. Họ cũng có thể xem thứ hạng đã qua xác minh cho từng sản phẩm, từ một đến năm sao, cùng với thứ hạng trung bình của thương hiệu. Những thứ hạng này dựa trên đánh giá đã qua xác minh của khách hàng được thu thập trên Shop và đánh giá từ các ứng dụng đối tác Loox, Okendo, Judge.me, Yotpo và bộ Stamped.io. Đặc biệt, qua tính năng phát hiện, nhà bán lẻ cũng có thể mời bạn kết nối doanh nghiệp của bạn với doanh nghiệp của họ trên Shopify Collective.

Bạn có thể kiểm tra xem tính năng Phát hiện có đang hoạt động trong cửa hàng hay không.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Supplier).

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng), nhấp vào Cài đặt.

 5. Trong mục Phát hiện, nhấp vào Bật.

 6. Không bắt buộc: Để nhận thông báo qua email từ các nhà bán lẻ muốn kết nối với bạn, chọn Nhận lời mời từ nhà bán lẻ (đề xuất).

Quản lý tính năng phát hiện trên Shopify Collective

Bạn có thể tắt email lời mời của nhà bán lẻ, tắt biên lợi nhuận sản phẩm hoặc hủy kích hoạt hoàn toàn tính năng phát hiện.

Tắt email lời mời của nhà bán lẻ

Nếu bạn muốn các nhà bán lẻ phát hiện ra mình nhưng không muốn nhận lời mời phát hiện qua email, bạn có thể tắt những thông báo này. Bạn vẫn nhận được yêu cầu kết nối trong mục Nhà bán lẻ > Cần xem xét trên kênh bán hàng Shopify Collective.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Supplier).

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng), nhấp vào Cài đặt.

 5. Trong mục Phát hiện, bỏ chọn Nhận lời mời từ nhà bán lẻ (đề xuất).

Tắt biên lợi nhuận của bạn

Nhà bán lẻ tìm thấy và xem sản phẩm của bạn bằng tính năng phát hiện trong ứng dụng Collective sẽ nhìn thấy biên lợi nhuận bạn thường cung cấp cho các cửa hàng bán sản phẩm của bạn.

Tỷ lệ phần trăm hoặc khoảng tỷ lệ phần trăm hiển thị sẽ dựa trên biên lợi nhuận thấp nhất và cao nhất mà bạn đặt ra trong các bảng giá "đang hoạt động". Bảng giá được đặt thành bản nháp sẽ không có trong biên lợi nhuận hiển thị với nhà bán lẻ. Thông thường, khả năng nhà bán lẻ yêu cầu kết nối với thương hiệu sẽ cao hơn khi họ có thể thấy biên lợi nhuận điển hình được đưa ra.

Bạn có thể chọn tắt tính năng này để ẩn biên lợi nhuận khỏi tất cả các nhà bán lẻ.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Supplier).

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng), nhấp vào Cài đặt.

 5. Trong mục Phát hiện, bỏ chọn Hiển thị khoảng biên lợi nhuận cho nhà bán lẻ (đề xuất).

Hủy kích hoạt tính năng phát hiện trên Shopify Collective

Nếu không muốn các nhà bán lẻ trên Shopify Collective phát hiện ra mình nữa thì bạn có thể hủy kích hoạt tính năng Phát hiện.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Supplier).

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng), nhấp vào Cài đặt.

 5. Trong mục Phát hiện, nhấp vào Tắt.

Thêm và quản lý trang giới thiệu Shopify Collective

Trang giới thiệu là trang Shopify Collective được tạo tự động để bạn có thể thêm vào cửa hàng. Bạn không thể tùy chỉnh hoặc sửa trang này, nhưng trang đó có yếu tố thương hiệu theo cách xây dựng thương hiệu của chủ đề cửa hàng trực tuyến. Trang giới thiệu có thể giúp bạn tìm các nhà bán lẻ mới để hợp tác trên Shopify Collective nhanh hơn.

Nhà bán lẻ truy cập trang giới thiệu của bạn sẽ có thể tìm hiểu thêm về Shopify Collective và cách thức hoạt động của ứng dụng này. Nhà bán lẻ đủ điều kiện cũng có thể cài đặt ứng dụng Shopify Collective vào cửa hàng của họ và bắt đầu hợp tác với doanh nghiệp của bạn.

Thêm trang giới thiệu Shopify Collective vào cửa hàng

Bạn có thể tạo và thêm trang giới thiệu Shopify Collective vào đầu trang hoặc chân trang của cửa hàng. Bạn cũng có thể xem trước trang giới thiệu rồi mới thêm vào cửa hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Supplier).

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng), nhấp vào Cài đặt.

 5. Không bắt buộc: Để xem trước trang giới thiệu, nhấp vào Xem trước trang giới thiệu.

 6. Trong mục Giới thiệu, nhấp vào Tạo trang giới thiệu.

 7. Nhấp vào Copy link (Sao chép liên kết).

 8. Để thêm trang giới thiệu vào cửa hàng, thực hiện như sau:

  1. Nhấp vào Thêm vào menu điều hướng.
  2. Trong mục Menu, nhấp vào Menu chính để thêm trang này vào phần đầu trang của cửa hàng, hoặc nhấp vào Menu chân trang để thêm trang này vào phần chân trang của cửa hàng.
  3. Nhấp vào Add menu item (Thêm mục menu).
  4. Trong trường Tên, nhập tên cho mục menu, ví dụ như Quan hệ hợp tác.
  5. Trong trường Liên kết, dán liên kết trang giới thiệu vào rồi nhấp vào Thêm.
 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi thêm trang giới thiệu, truy cập cửa hàng trực tuyến và đảm bảo trang giới thiệu hiển thị chính xác.

Xóa trang giới thiệu Shopify Collective

Nếu không muốn hiển thị trang giới thiệu Shopify Collective trong cửa hàng nữa thì bạn có thể xóa trang này.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Supplier).

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng), nhấp vào Cài đặt.

 5. Trong mục Giới thiệu, nhấp vào Xóa trang.

 6. Nhấp vào Xóa trang giới thiệu.

 7. Nếu bạn đã thêm trang giới thiệu vào menu cửa hàng thì hãy thực hiện những tác vụ sau để xóa trang:

  1. Vào Cửa hàng trực tuyến > Menu điều hướng.
  2. Trong mục Menu, nhấp vào Menu chính
  3. Tìm tên của mục menu rồi nhấp vào Xóa.
  4. Nhấp vào Xóa.
 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí