Các yêu cầu và lưu ý khi sử dụng kênh bán hàng Shopify Collective

Trước khi bắt đầu sử dụng kênh bán hàng Shopify Collective, hãy xem lại các yêu cầu và lưu ý sau.

Yêu cầu khi sử dụng kênh bán hàng Shopify Collective

Để sử dụng kênh bán hàng Shopify Collective, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Doanh nghiệp của bạn cần có trụ sở tại Hoa Kỳ.
  • Đơn vị tiền tệ của cửa hàng phải là USD.
  • Bạn cần kích hoạt Shopify Payments trong cửa hàng của mình.
  • Cửa hàng của bạn có doanh số ít nhất là 50.000 USD trong 12 tháng qua.
  • Các doanh nghiệp tại Canada có thể sử dụng Shopify Collective nếu được nhà bán lẻ đã dùng Shopify Collective mời trực tiếp thông qua Shopify Collective, đồng thời nhà bán lẻ đó cũng phải ở Canada và có đơn vị tiền tệ của cửa hàng là CAD.

Những lưu ý khi sử dụng kênh bán hàng Shopify Collective

Trước khi bắt đầu sử dụng kênh bán hàng Shopify Collective, cân nhắc những điều sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí