Krav og hensyn for bruk av Shopify Collective-salgskanalen

Før du begynner å bruke Shopify Collective-salgskanalen må du gå gjennom følgende krav og hensyn.

Krav for bruk av Shopify Collective-salgskanalen

For å bruke Shopify Collective-salgskanalen må du oppfylle følgende krav:

  • Bedriften din må være basert i USA.
  • Butikkvalutaen din må være USD.
  • Du må ha Shopify Payments aktivert i butikken.
  • Butikken har tjent minst 50 000 USD i løpet av de seneste 12 månedene.
  • Bedrifter som er basert i Canada kan bruke Shopify Collective hvis de inviteres direkte av en forhandler som allerede bruker Shopify Collective, som også er basert i Canada, og som har CAD som butikkvaluta.

Vurderinger for bruk av Shopify Collective-salgskanalen

Gå gjennom følgende vurderinger før du begynner å bruke Shopify Collective-salgskanalen:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis