Odrzucenia i ostrzeżenia dotyczące produktów Google

Aby wyświetlać swoje produkty w Google, musisz postępować zgodnie z zasadami Google Ads oraz zasadami i warunkami korzystania z Google Ads oraz reklam usług lokalnych. W przypadku jakichkolwiek naruszeń zasad Twoje produkty mogą przestać być wyświetlane w Google, a Twoje konto Google Merchant Center i konto Google Ads mogą zostać zawieszone.

Google może wysłać powiadomienie e-mailem co najmniej siedem dni przed zawieszeniem. Powiadomienie e-mailem wyjaśnia zawieszenie, zawiera listę czynności, które możesz podjąć, aby rozwiązać problem i zawiera link do złożenia odwołania.

Jeśli otrzymasz powiadomienie o zawieszeniu konta Google Merchant Center i Google Ads, spróbuj najpierw rozwiązać problem z ostrzeżeniami lub zawieszeniami konta na swoim koncie Google Merchant Center.

Jeśli Google wykryje rażące naruszenie polityki, Twoje konto zostanie natychmiast zawieszone bez ostrzeżenia. Rażące naruszenia polityki obejmują:

Jeśli uważasz, że wystąpił błąd i że nie naruszyłeś(-aś) zasad Google, możesz złożyć odwołanie do Google.

Aby dowiedzieć się więcej o zawieszeniach, zapoznaj się z sekcją Egzekwowanie zasad na poziomie konta w przypadku naruszeń.

Rozwiązywanie problemów związanych z ostrzeżeniami i zawieszeniem

Warunkiem wyświetlania Twoich produktów w Google jest zgodność Twojego sklepu i produktów z zasadami Google.

Jeśli otrzymasz powiadomienie o ostrzeżeniu lub zawieszeniu konta, możesz podjąć pewne działania, aby rozwiązać problem. Zapoznaj się z wytycznymi znajdującymi się w sekcji Rozwiązywanie problemów związanych z ostrzeżeniami i zawieszeniem konta Merchant Center z powodu naruszenia zasad w Google Merchant Center - Pomoc.

Typowe powody ostrzeżeń i zawieszeń konta

Aby uzyskać sugerowane rozwiązania problemów związanych z ostrzeżeniami i zawieszeniami konta z typowych powodów, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

  • Brak polityki zwrotów kosztów: Jeśli nie masz polityki zwrotów kosztów w swoim sklepie Shopify, musisz ją utworzyć. Możesz dodać politykę zwrotów kosztów z panelu administracyjnego Shopify.
  • Niewystarczające dane kontaktowe: Aby zapewnić prawidłowość wyświetlanych danych kontaktowych, dodaj swoje dane kontaktowe z panelu administracyjnego Shopify.
  • Przedstawienie nieprawdziwych danych o sobie lub produktach: Aby rozwiązać problem naruszeń dotyczących wprowadzania w błąd, przejdź do Google Merchant Center - Pomoc.

Rozwiązywanie problemów związanych z odrzuceniami z powodu naruszenia wymogów dotyczących jakości danych produktów

Aby wyświetlać swoje produkty w Google, musisz postępować zgodnie z wytycznymi Google dotyczącymi danych produktów. Google wymaga podawania dokładnych informacji o produktach, aby mogły być one wyświetlane odpowiednim klientom, takim jak osoby szukające kluczowych terminów znajdujących się w opisie produktu lub przeglądające kategorię produktów, do której należy Twój produkt. Jeśli nie podasz dokładnych informacji, klienci w Google mogą znaleźć Twoje produkty w ramach wyszukiwań, które nie są związane z tym, czego szukają. To oznacza, że będą mniej skłonni do zakupu Twoich produktów i może spowodować, że Google przestanie pokazywać Twoje produkty klientom.

Jeśli Twoje produkty mają nieprawidłowe lub brakujące dane produktu, nie pojawiają się w bezpłatnych ofertach i reklamach Google Shopping lub pojawiają się z ograniczoną efektywnością, np. mniejszą liczbą wyświetleń i kliknięć.

Jeśli otrzymasz powiadomienie o ostrzeżeniu dotyczącym konta, zawieszeniu konta lub zapobiegawczym odrzuceniu produktów, możesz podjąć pewne działania, aby rozwiązać problem. Zapoznaj się z wytycznymi znajdującymi się w sekcji Rozwiązywanie problemów związanych z odrzuceniami w Merchant Center z powodu naruszenia wymogów dotyczących jakości danych produktów w Google Merchant Center - Pomoc.

Typowe ostrzeżenia dotyczące jakości danych

Aby zapewnić zatwierdzenie produktów i ich wyświetlanie w Google, przejrzyj poniższe informacje, a następnie zaktualizuj dane produktu, w przypadku których występuje problem:

Jeśli otrzymasz ostrzeżenie od Google dotyczące produktu, które nie jest wymienione na tej stronie, odwiedź Centrum pomocy Google i wyszukaj konkretny błąd.

Poproś o ponowną weryfikację po powiadomieniu o zawieszeniu

Jeśli Google wykryje naruszenie zasad lub danych, możesz otrzymać wiadomość e-mail opisującą problem i wskazującą wymagany termin jego rozwiązania. Po rozwiązaniu problemu możesz poprosić o weryfikację konta w dowolnym momencie przed upływem tego terminu. Rozwiązanie problemów nie powoduje automatycznie ponownej weryfikacji.

Zapoznaj się z sekcją Instrukcja zgłaszania prośby o ponowne sprawdzenie po otrzymaniu powiadomienia o zawieszeniu konta w Google Merchant Center - Pomoc.

Po zgłoszeniu prośby o ponowną weryfikację status Twojego konta Google Merchant Center zmieni się na W trakcie weryfikacji. Procedura może trwać do siedmiu dni. Po zakończeniu weryfikacji otrzymasz powiadomienie e-mailem.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo