Kanselleringsforespørsel for oppfyllelse av en oppfyllelsesbestilling er avvist

Utløseren Kanselleringsforespørsel for oppfyllelse av en oppfyllelsesbestilling er avvist starter en arbeidsflyt når en oppfyllelsestjeneste avviser en kanselleringsforespørsel for en oppfyllelse som du har sendt dem.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren Kanselleringsforespørsel for oppfyllelse av en oppfyllelsesbestilling er avvist.

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til en tagg og sender en e-postmelding når en forespørsel om å kansellere en oppfyllelsesbestilling avvises

I dette arbeidsflyteksempelet tagges en bestilling og det sendes en intern e-postmelding når en forespørsel om å kansellere en oppfyllelsesbestilling avvises av oppfyllelsestjenesten.

Teste utløseren Kanselleringsforespørsel for oppfyllelse av en oppfyllelsesbestilling er avvist

Denne utløseren gjelder for tredjepartsoppfyllelser, ikke manuelle oppfyllelseshendelser. Kontakt tredjeparts-oppfyllelsestjenesten for å finne ut hvordan du kan opprette en testbestilling for å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren.

API-detaljer

Med utløseren Kanselleringsforespørsel for oppfyllelse av en oppfyllelsesbestilling er avvist kan man utføre handlinger med Order Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis