โอนย้ายจาก Clover

คู่มือนี้จะสรุปวิธีโอนย้ายร้านค้าของคุณจาก Clover ไปยัง Shopify คุณสามารถใช้คู่มือนี้เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ลืมงานการตั้งค่าหลักใดๆ

ในหน้านี้

ขั้นตอนที่ 1: ตัดสินใจว่าจะใช้วิธีใดในการโอนย้ายเนื้อหาและข้อมูลของร้านค้า Clover ของคุณไปยัง Shopify

หลังจากที่คุณสร้างร้านค้าบน Shopify แล้ว ให้ตรวจสอบร้านค้า Clover ที่มีอยู่ของคุณแล้วตัดสินใจว่าต้องการโอนย้ายข้อมูลและเนื้อหาใดไปยัง Shopify บ้าง นี่อาจเป็นโอกาสที่ดีที่จะนำเนื้อหาที่เก่าและมีประสิทธิภาพน้อยออกไป และทำให้เว็บไซต์รวมถึงธุรกิจของคุณดูสดใหม่ โดยคุณสามารถโอนย้ายข้อมูลต่อไปนี้จาก Clover ได้แก่

 • สินค้า
 • ลูกค้า
 • ประวัติคำสั่งซื้อ (คำสั่งซื้อที่ได้รับการจัดการแล้ว)
 • รีวิว

นอกจากนี้คุณยังต้องตัดสินใจด้วยว่าจะใช้วิธีใดในการโอนย้ายเนื้อหาแต่ละประเภท ตรวจสอบวิธีการย้ายต่อไปนี้:

วิธีการย้ายข้อมูล
วิธีการย้าย คำอธิบาย
คัดลอกและวางด้วยตัวเอง คัดลอกเนื้อหาด้วยตนเองจากร้านค้า Clover ที่มีอยู่ของคุณและวางในร้านค้าใหม่ใน Shopify วิธีนี้เป็นวิธีการย้ายที่ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย แต่อาจต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองและอาจใช้เวลานานกว่านั้น โดยขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่คุณโอนย้าย พิจารณาวิธีนี้เมื่อคุณมีชุดข้อมูลขนาดเล็กที่จะโอนย้าย
การนำเข้า CSV ส่งออกข้อมูลของคุณเป็นไฟล์ CSV และนําเข้าข้อมูลไปยังร้านค้า Shopify ใหม่ของคุณ วิธีนี้เป็นวิธีการย้ายที่ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย แต่คุณอาจต้องแก้ไขไฟล์ CSV ด้วยตนเอง วิธีนี้เหมาะที่สุดสำหรับแค็ตตาล็อกสินค้าที่ไม่ซับซ้อนและสำหรับรายชื่อลูกค้าที่มีขนาดเล็ก
แอปย้ายข้อมูลจากภายนอก ใช้แอปย้ายข้อมูลของบุคคลภายนอกจาก Shopify App Store เพื่อลดการคาดเดาของการแม็ปช่องด้วยการนำเข้า CSV ค่าใช้จ่ายของวิธีการนี้จะแตกต่างกันไปและขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและขนาดของชุดข้อมูลของคุณ พิจารณาวิธีนี้เมื่อคุณมีชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะโอนย้าย
ผูู้เชี่ยวชาญด้านการย้าย จ้าง Shopify Partner เพื่อจัดการและดำเนินการย้ายให้เสร็จสมบูรณ์ ค่าใช้จ่ายของวิธีการนี้จะแตกต่างกันไปและขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและขนาดของชุดข้อมูลของคุณ พิจารณาวิธีนี้เมื่อคุณมีชุดข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนที่จะโอนย้าย

ข้อมูลที่เหลือในคู่มือนี้จะแนะนำให้ใช้ไฟล์ CSV หากมี แต่จะมีหมายเหตุเกี่ยวกับตัวเลือกอื่นๆ ไว้เมื่อไม่สามารถใช้ไฟล์ CSV ได้

ขั้นตอนที่ 2: ส่งออกข้อมูลรายการของคุณจาก Clover

คุณสามารถส่งออกรายการของคุณจาก Clover เป็นไฟล์ CSV ได้ คุณสามารถส่งออกได้เฉพาะรายการสินค้าทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งไม่รองรับการส่งออกรายการเพียงบางส่วน

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบ Clover
 2. ในแดชบอร์ด Clover ของคุณ ให้คลิกที่ รายการ > รายการสินค้า
 3. คลิกที่ ⋮ แล้วคลิก ส่งออก
 4. ตั้งชื่อไฟล์เป็น CloverItemDownload.csv จากนั้นบันทึกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: แก้ไขไฟล์ CSV ของรายการก่อนที่จะนําเข้าไปยัง Shopify

คุณต้องแก้ไขไฟล์ CSV ก่อนจึงจะสามารถนำเข้าไปยัง Shopify ได้

คุณสามารถดาวน์โหลดและดูเทมเพลตสินค้าแบบไฟล์ CSV แล้วแก้ไขไฟล์ CloverItemDownload.csv ของคุณให้สอดคล้องกับรูปแบบนั้น ทั้งนี้ คุณควรทำงานในอีกแท็บหนึ่งบนไฟล์ CSV ของคุณ ในแท็บอื่นๆ คุณสามารถคัดลอกส่วนหัวของคอลัมน์แล้วคัดลอกและวางข้อมูลการนําเข้า Clover ของคุณลงในเทมเพลต CSV สินค้าของ Shopify ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ CSV ของคุณมีเฉพาะข้อมูล CSV ที่เทมเพลตสินค้าของ Shopify จากร้านค้าของคุณก่อนที่จะนําเข้า

หากคุณใช้ไฟล์ตัวอย่าง โปรดตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้:

 • ไฟล์ตัวอย่างประกอบไปด้วย สินค้าตัวอย่าง และตัวเลือกสินค้าสองถึงสามชนิด ไฟล์ที่นำเข้าของคุณอาจมีสินค้าและตัวเลือกสินค้ามากกว่า หากคุณใช้ไฟล์ตัวอย่างเพื่อสร้างไฟล์นำเข้าของคุณเอง โปรดอย่าลืมลบสินค้าตัวอย่างทั้งหมดออก
 • ไฟล์ตัวอย่างจะมี Variant Inventory Qty คอลัมน์ ซึ่งใช้เฉพาะสำหรับร้านค้าที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียว หากคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้งและต้องการนำเข้าหรือส่งออกจำนวนสินค้าคงคลัง โปรดใช้ไฟล์ CSV สินค้าคงคลัง
 • ไฟล์ตัวอย่างประกอบด้วยคอลัมน์ Price / International และ Compare At Price / International แต่ทั้งสองคอลัมน์ถูกเว้นว่างไว้ เนื่องจากไม่มีข้อกําหนดการกําหนดราคาที่ไม่ซ้้ากันใดๆ กับสินค้าเหล่านี้เมื่อขายสินค้าระหว่างประเทศดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลัมน์ CSV ของ Shopify Markets

คุณสามารถใช้ Google ชีตในการแก้ไขไฟล์ CSV ของคุณในแบบฉบับที่ผ่านการจัดรูปแบบแล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขไฟล์โดยใช้แอปพลิเคชันสเปรดชีตยอดนิยมอื่นๆ เช่น Microsoft Excel หรือ Numbers

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อหาคอลัมน์ที่ตรงกันระหว่างประเภทข้อมูลของ Clover กับประเภทข้อมูลของ Shopify ลบคอลัมน์อื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในตารางออกจากไฟล์ส่งออกของ Clover โดยจะมีบางคอลัมน์ที่พร้อมใช้งานในไฟล์ CSV สำหรับสินค้าของ Shopify ซึ่งไม่อยู่ในไฟล์ส่งออกรายการของ Clover เราไม่ได้ระบุถึงคอลัมน์เหล่านั้นในรายการด้านล่างนี้ แต่คุณก็อาจต้องตรวจสอบคอลัมน์ดังกล่าวด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละคอลัมน์ต้องใช้ในไฟล์ CSV สำหรับสินค้า

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้ที่แม็ปประเภทข้อมูลของ Clover กับประเภทข้อมูลของ Shopify:

การแม็ปข้อมูลของ Clover และ Shopify
ประเภทข้อมูลของ Clover ประเภทของข้อมูล Shopify การดำเนินการ
ชื่อ ชื่อ เปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็นประเภทข้อมูลของ Shopify
ซ่อน สถานะหรือเผยแพร่แล้ว ตัดสินใจว่าคุณต้องการใช้คอลัมน์ใดกับ "ที่ซ่อนไว้" ลองแม็ปคอลัมน์ "ที่ซ่อนไว้" กับ "สถานะ" หรือ "ที่เผยแพร่" ใน CSV สินค้าของ Shopify หากคุณเลือกที่จะแม็ปกับคอลัมน์ "สถานะ" ให้ใช้ค่า ที่ใช้งานอยู่ หรือ แบบร่าง หากคุณเลือกที่จะแม็ปกับคอลัมน์ "ที่เผยแพร่แล้ว" ให้ใช้ค่า TRUE หรือ FALSE
รหัสสินค้าคงคลัง SKU ของตัวเลือกสินค้า เปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็นประเภทข้อมูลของ Shopify
ปริมาณ ปริมาณสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้า เปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็นประเภทข้อมูลของ Shopify
ราคา ราคาของตัวเลือกสินค้า เปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็นประเภทข้อมูลของ Shopify
ค่าใช้จ่าย ต้นทุนต่อรายการ เปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็นประเภทข้อมูลของ Shopify
อัตราภาษี ตัวเลือสินค้าที่ต้องเสียภาษี เปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็นประเภทข้อมูลของ Shopify

ขั้นตอนที่ 4: นําเข้าข้อมูลรายการของคุณไปยัง Shopify

หลังจากที่คุณมีไฟล์ CloverItemDownload.csv และได้แก้ไขสิ่งที่จําเป็นเสร็จสิ้นแล้ว คุณก็จะนําเข้ารายการของ Clover ของคุณไปยัง Shopify ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแลระบบ Shopify ของคุณ ให้ไปที่สินค้า
 2. คลิกที่นำเข้า
 3. คลิก เพิ่มไฟล์ จากนั้นเลือกไฟล์ CloverItemDownload.csv
 4. ยกเลิกการเลือก เผยแพร่สินค้าใหม่ไปยังช่องทางการขายทั้งหมด จากนั้นคลิก อัปโหลดและแสดงตัวอย่าง
 5. ดูตัวอย่างรายละเอียดเกี่ยวกับการนําเข้าจากนั้นคลิก "นําเข้าสินค้า"

​​หลังจากอัปโหลดไฟล์ CSV แล้ว Shopify จะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ตั้งค่าร้านค้า Shopify ของคุณอ่านแนวทางแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการนําเข้าสินค้าด้วยไฟล์ CSV

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบยืนยันและจัดระเบียบสินค้าของคุณหลังจากการนําเข้า

หลังจากที่คุณนําเข้าสินค้าไปยัง Shopify แล้ว ให้ตรวจสอบยืนยันว่าระบบนําเข้าข้อมูลทั้งหมดของคุณอย่างถูกต้อง รายละเอียดต่างๆ เช่น ราคา น้ำหนัก และสินค้าคงคลังอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณหากระบบไม่ได้นําเข้าอย่างถูกต้อง

ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการนําเข้าทั่วไป

ข้อผิดพลาดในการย้ายที่พบบ่อย
ปัญหา ความละเอียด
การนําเข้าประสบความสำเร็จ แต่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง หากข้อมูลสินค้าใดๆ ก็ตามที่นําเข้าเกิดการเปลี่ยนแปลง ระบบก็จะแสดงข้อความในส่วนการตรวจสอบสินค้าของข้อมูลสรุปการนําเข้าของคุณ เลือก "ดูสินค้า" เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็น
นำเข้าสินค้าสำเร็จ แต่ไม่ได้เผยแพร่ หากสินค้าที่คุณนําเข้าถูกทำเครื่องหมายเป็นซ่อนไว้ ระบบจะไม่เผยแพร่สินค้าเหล่านั้นจนกว่าคุณจะตั้งค่าให้พร้อมจำหน่ายในช่องทางการขายของคุณ
รายละเอียดของสินค้าที่นำเข้าตกหล่น ตรวจสอบคำอธิบายสินค้าในหน้าสินค้า แล้วกรอกข้อมูลที่ขาดหายไป
ไม่สามารถนำเข้าตัวเลือกสินค้าได้ หากสินค้าไม่มีตัวเลือกสินค้า ระบบก็จะนําเข้าสินค้าที่ว่าไม่สำเร็จ คุณสามารถเพิ่มสินค้าดังกล่าวไปยังร้านค้า Shopify ด้วยตนเองแทนได้
ไม่สามารถนำเข้าลูกค้าหรือคำสั่งซื้อบางรายการได้ หากคุณนําเข้าลูกค้าหลายรายที่มีอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เหมือนกัน ระบบจะนําเข้าเฉพาะลูกค้ารายล่าสุดที่มีข้อมูลซ้ำกันเท่านั้น แต่คุณก็สามารถเพิ่มโปรไฟล์ลูกค้าใดๆ ที่มาก่อนด้วยตนเองได้

ตรวจสอบและจัดระเบียบสินค้าของคุณ

 1. ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า รวมถึงคำอธิบายสินค้า รูปภาพ ตัวเลือกสินค้า ราคา และคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อ
 2. สร้างคอลเลกชันสินค้าเพื่อจัดระเบียบสินค้าของคุณให้เป็นหมวดหมู่ต่างๆ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มสินค้าขทั้งในส่วนผู้ดูแล Shopify และบนเว็บไซต์ภายนอกได้
 3. ทำความเข้าใจสินค้าคงคลังและการถ่ายโอนสินค้าเพื่อตรวจดูสินค้าคงคลังในธุรกิจของคุณ ตรวจสอบแอปสินค้าคงคลังที่มีอยู่เพื่อดูว่าจำเป็นต่อธุรกิจของคุณหรือไม่

ตรวจสอบและจัดระเบียบสินค้าของคุณ

 1. ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า รวมถึงคำอธิบายสินค้า รูปภาพ ตัวเลือกสินค้า ราคา และคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อ
 2. สร้างคอลเลกชันสินค้าเพื่อจัดระเบียบสินค้าของคุณให้เป็นหมวดหมู่ต่างๆ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มสินค้าทั้งในส่วนผู้ดูแล Shopify และบนเว็บไซต์ภายนอกได้
 3. ทำความเข้าใจสินค้าคงคลังและการถ่ายโอนสินค้าเพื่อตรวจดูสินค้าคงคลังในธุรกิจของคุณ ตรวจสอบแอปสินค้าคงคลังที่มีอยู่เพื่อดูว่าจำเป็นต่อธุรกิจของคุณหรือไม่

ขั้นตอนที่ 6: (ไม่บังคับ) ส่งออกข้อมูลลูกค้าจาก Clover

คุณสามารถส่งออกข้อมูลลูกค้าของคุณจาก Clover เป็นไฟล์ CSV ได้ คุณสามารถส่งออกได้เฉพาะรายชื่อลูกค้าทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งไม่รองรับการส่งออกลูกค้าเพียงบางส่วน

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบ Clover
 2. ในแดชบอร์ด Clover ของคุณ ให้คลิกที่ ลูกค้า > รายชื่อลูกค้า
 3. คลิก ⋮ จากนั้นคลิก ดาวน์โหลด
 4. ตั้งชื่อไฟล์เป็น CloverCustomerDownload.csv จากนั้นบันทึกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 7: (ไม่บังคับ) แก้ไขไฟล์ CSV ของลูกค้าก่อนที่จะนําเข้าไปยัง Shopify

คุณต้องแก้ไขไฟล์ CSV ก่อน จึงจะสามารถนําเข้าไฟล์ไปยัง Shopify admin ได้ ดาวน์โหลดและดูเทมเพลตลูกค้าสำหรับไฟล์ CSV จากนั้นแก้ไขไฟล์ CloverCustomerDownload.csv ของคุณให้ตรงกับรูปแบบ CSV นั้น ทั้งนี้ คุณควรทำงานในอีกแท็บหนึ่งบนไฟล์ CSV ของคุณ ในแท็บอื่นๆ คุณสามารถคัดลอกส่วนหัวของคอลัมน์แล้วคัดลอกและวางข้อมูลการนําเข้า Clover ของคุณลงในเทมเพลต CSV ของลูกค้า Shopify ได้

เราขอแนะนำให้ใช้ Google Sheets ในการแก้ไขไฟล์ CSV เวอร์ชันที่จัดรูปแบบแล้ว แม้ว่าแอปพลิเคชันสเปรดชีตที่เป็นที่นิยมอื่นๆ เช่น Microsoft Excel หรือ Numbers อาจจะใช้ได้ก็ตาม

ตรวจสอบไฟล์ส่งออกของคุณเพื่อหาคอลัมน์ที่ตรงกับประเภทข้อมูลของ Shopify โดยจะมีบางคอลัมน์ที่พร้อมใช้งานในไฟล์ CSV สำหรับลูกค้าของ Shopify ซึ่งไม่อยู่ในไฟล์ส่งออกลูกค้าของ Clover ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละคอลัมน์ต้องใช้ในไฟล์ CSV สำหรับลูกค้า

การแม็ปข้อมูลของ Clover และ Shopify
ประเภทข้อมูลของ Clover ประเภทของข้อมูล Shopify การดำเนินการ
ชื่อ ชื่อ เปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็นประเภทข้อมูลของ Shopify
นามสกุล นามสกุล เปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็นประเภทข้อมูลของ Shopify
อีเมล อีเมล เปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็นประเภทข้อมูลของ Shopify
อนุญาตการตลาดแล้ว รับการส่งเสริมการตลาดผ่านอีเมล เปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็นประเภทข้อมูลของ Shopify
ที่อยู่บรรทัดที่ 1 ที่อยู่ 1 ของที่อยู่เริ่มต้น เปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็นประเภทข้อมูลของ Shopify
ที่อยู่บรรทัดที่ 2 ที่อยู่ของที่อยู่ตามค่าเริ่มต้น 2 เปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็นประเภทข้อมูลของ Shopify
ที่อยู่บรรทัดที่ 3 ไม่มีชุดข้อมูลที่ตรงกัน ลองผสานข้อมูลนี้ด้วยคอลัมน์ที่อยู่บรรทัดที่ 2
เมือง เมืองของที่อยู่ตามค่าเริ่มต้น เปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็นประเภทข้อมูลของ Shopify
รัฐ/จังหวัด รหัสจังหวัดของที่อยู่เริ่มต้น เปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็นประเภทข้อมูลของ Shopify
ประเทศ รหัสประเทศของที่อยู่เริ่มต้น เปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็นประเภทข้อมูลของ Shopify
รหัสไปรษณีย์/ZIP ZIP ของที่อยู่เริ่มต้น เปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็นประเภทข้อมูลของ Shopify
หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์ เปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็นประเภทข้อมูลของ Shopify

ขั้นตอนที่ 8: (ไม่บังคับ) นําเข้าข้อมูลลูกค้าของคุณไปยัง Shopify

หลังจากที่คุณมีไฟล์ CloverCustomerDownload.csv และได้แก้ไขสิ่งที่จําเป็นเสร็จสิ้นแล้ว คุณก็จะนําเข้าลูกค้า Clover ของคุณไปยัง Shopify ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ ลูกค้า
 2. คลิกที่นำเข้า
 3. คลิก เพิ่มไฟล์ จากนั้นเลือกไฟล์ CloverCustomerDownload.csv
 4. คลิกนำเข้าลูกค้า
 5. ดูตัวอย่างรายละเอียดเกี่ยวกับการนําเข้าจากนั้นคลิก นําเข้าลูกค้า
 6. ตรวจสอบข้อมูลสรุปการนำเข้าลูกค้า จากนั้นคลิก ดูลูกค้าทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 9: (ไม่บังคับ) นําเข้ารีวิวของคุณไปยัง Shopify

คุณไม่สามารถส่งออกหรือโอนย้ายรีวิวจาก Clover ไปยัง Shopify ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถนําเข้ารีวิวของคุณด้วยตนเองโดยใช้แอปจากภายนอกใน Shopify App Store แอปต่อไปนี้สามารถช่วยนําเข้ารีวิวของคุณ

ขั้นตอนที่ 10: (ไม่บังคับ) ส่งออกประวัติคำสั่งซื้อจาก SquareClover

คุณสามารถส่งออกคำสั่งซื้อของคุณจาก Clover เป็นไฟล์ CSV ได้ คุณสามารถส่งออกคำสั่งซื้อของคุณตามตัวกรองและวันที่ได้

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบ Clover
 2. ในแดชบอร์ด Clover ของคุณ ให้คลิกที่ กิจกรรมด้านการขาย > คำสั่งซื้อ
 3. ใช้ตัวกรองเพื่อเลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการส่งออก
 4. คลิก ส่งออกคำสั่งซื้อจากหน้านี้
 5. ตั้งชื่อไฟล์เป็น CloverOrdersDownload.csv จากนั้นบันทึกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 11: (ไม่บังคับ) นำเข้าประวัติคำสั่งซื้อของคุณไปยัง Shopify

คุณสามารถใช้แอปย้ายข้อมูลจากภายนอกใน Shopify App Store เพื่อโอนย้ายประวัติคำสั่งซื้อจาก Clover ไปยัง Shopify ได้ แอปต่อไปนี้สามารถช่วยนําเข้าประวัติการสั่งซื้อของคุณ

ขั้นตอนที่ 12: ทำให้เว็บไซต์ของคุณดูดี

เพื่อช่วยคุณเริ่มต้นใช้งาน หน้าธีม ในส่วนผู้ดูแลจะใช้ธีมเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดบัญชีผู้ใช้กับ Shopify คุณต้องปรับแต่งธีมของคุณเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีรูปลักษณ์ตามที่ต้องการ หากคุณต้องการปรับแต่งธีมอื่นให้กับร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถเพิ่มผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify ได้

หากต้องการเพิ่มธีมให้กับร้านค้าออนไลน์ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

เพิ่มธีมฟรีจากส่วนผู้ดูแลระบบ

ธีมฟรีพัฒนาโดย Shopify และความช่วยเหลือในการปรับแต่งธีมฟรีสนับสนุนโดย Shopify

ขั้นตอน:

เพิ่มธีมจากร้านค้าธีม

ธีมแบบมีค่าใช้จ่ายได้รับการพัฒนาโดยนักออกแบบที่เป็นบุคคลภายนอก และการปรับแต่งธีมภายนอกจะมีนักออกแบบธีมเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ

ขั้นตอน:

 1. เยี่ยมชมร้านค้าธีมของ Shopify และเลือกธีมที่ต้องการ หากคุณยังอยู่ในช่วงทดลองใช้ฟรี ให้เลือกธีมฟรีเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินใดๆ
 2. เมื่อเลือกธีมฟรีแล้ว ให้คลิก “เพิ่มธีม” หรือ “เริ่มใช้ธีมนี้” หากเลือกธีมแบบมีค่าใช้จ่าย ให้คลิก “ซื้อ” เพื่อซื้อธีมที่ต้องการ ทั้งนี้ ธีมแบบมีค่าใช้จ่ายไม่สามารถขอคืนเงินได้ ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าธีมดังกล่าวตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถลองใช้ธีมแบบมีค่าใช้จ่ายก่อนทำการซื้อได้
 3. สำหรับธีมแบบมีค่าใช้จ่าย ให้คลิก “อนุมัติ” เพื่ออนุมัติการชำระเงิน ธีมจะเพิ่มไปยังหน้าธีมของส่วนผู้ดูแลระบบ

ลองใช้ธีมแบบเสียค่าใช้จ่ายในร้านค้าของคุณ

คุณสามารถลองใช้ธีมแบบมีค่าใช้จ่ายเพื่อดูตัวอย่างว่าดูเหมาะสมกับสินค้า สีของแบรนด์ และสไตล์ของคุณหรือไม่ก่อนตัดสินใจซื้อธีม ระหว่างที่แสดงตัวอย่างธีม คุณสามารถปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆ ได้โดยใช้ตัวแก้ไขธีม การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามจะบันทึกไว้เมื่อคุณสั่งซื้อธีมเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถดูตัวอย่างธีมแบบมีค่าใช้จ่ายได้ถึง 19 ธีมซึ่งเปิดโอกาสให้คุณเปรียบเทียบธีมต่างๆ ได้ก่อนจะสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. เยี่ยมชมร้านค้าธีมของ Shopify และเลือกธีมแบบมีค่าใช้จ่าย
 2. คลิกลองใช้ธีม ตัวอย่างธีมจะโหลดขึ้นบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ
 3. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากต้องการหยุดแสดงตัวอย่างธีม ให้คลิกปิดตัวอย่าง
  • หากต้องการซื้อธีม ให้คลิก “ซื้อธีม
  • หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าธีมโดยใช้ตัวแก้ไขธีม ให้คลิกปรับแต่งธีม

หากคุณเลือกที่จะไม่ซื้อธีมดังกล่าว ธีมแบบมีค่าใช้จ่ายจะยังคงเพิ่มไปยังหน้าธีมของส่วนผู้ดูแลระบบ ธีมแบบมีค่าใช้จ่ายที่ลองใช้จะมีป้ายธีมทดลองระบุไว้

ขั้นตอนที่ 13: ตั้งค่าการจัดส่งของคุณ

คุณต้องกำหนดอัตราค่าจัดส่งและวิธีจัดส่งอย่างถูกต้องก่อนที่คุณจะเปิดตัวร้านค้า เพื่อที่คุณจะไม่ต้องเสียเวลาคืนเงินให้ลูกค้าสำหรับการเก็บเงินเกินจำนวน หรือส่งอีเมลถึงลูกค้าเพื่อขอให้ชำระเงินเพิ่มเนื่องจากคุณไม่ได้เรียกเก็บค่าบริการอย่างเพียงพอซึ่งครอบคลุมค่าจัดส่ง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งและการจัดการคำสั่งซื้อ โปรดคลิก ที่นี่

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบที่อยู่ของร้านค้าคุณเพื่อรับอัตราค่าจัดส่งที่ถูกต้องตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หากคุณจัดส่งจากที่อื่น ให้เพิ่มที่อยู่เป็นตำแหน่งที่ตั้ง
 2. สร้างเขตการจัดส่งเพื่อใช้การจัดส่งไปยังภูมิภาค รัฐ และประเทศต่างๆ
 3. หากคุณใช้อัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณของผู้ขนส่ง ให้กำหนดขนาดการจัดส่งของคุณ ผู้ขนส่งหลายรายใช้การวิเคราะห์น้ำหนักตามปริมาตร (ความสูง น้ำหนัก และความลึกของบรรจุภัณฑ์) เพื่อคำนวณอัตราค่าจัดส่ง
 4. กำหนดอัตราค่าจัดส่งสำหรับเขตการจัดส่งที่คุณสร้างขึ้น
 5. เลือกกลยุทธ์การจัดส่งที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ คุณอาจพบว่าการตรวจสอบตัวเลือกบางประการเพื่อดูว่าอะไรที่ตรงกับความต้องการของคุณก่อนตัดสินใจนั้นมีประโยชน์
 6. เลือกวิธีที่คุณต้องการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ คุณสามารถจัดการและจัดส่งคำสั่งซื้อได้ด้วยตนเองหรือใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่จัดส่งคำสั่งซื้อให้คุณ

ขั้นตอนที่ 14: กําหนดค่าภาษีของคุณ

การเรียกเก็บภาษีการขายเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของคุณ มีกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีการขายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งใช้กับสินค้าของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าร้านค้าของคุณเป็นไปตามกฎเหล่านั้น โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการกำหนดภาษีของ Shopify

การเรียกเก็บภาษีตามปลายทางการจัดส่งของคุณ

เมื่อคุณ กำหนดการจัดส่งของคุณ คุณสามารถเรียกเก็บภาษีการจัดส่งกับสินค้าของคุณตามข้อบังคับด้านภาษีในจังหวัด รัฐ หรือภูมิภาคของลูกค้า โดย Shopify จะคำนวณภาษีดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

หากคุณจำเป็นต้องปรับภาษีด้วยตนเอง คุณสามารถทำได้ด้วยการกำหนดภาษีเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่มีข้อจำกัดด้านภาษีที่แตกต่างกัน หรือคอลเลกชันสินค้าที่เฉพาะเจาะจง

การติดตามเรื่องภาษีของคุณ

เมื่อคุณกำหนดการตั้งค่าภาษีสำหรับสินค้าของคุณ คุณต้องคำนึงถึงวิธีการติดตามภาษีของคุณตลอดปี

หากไม่แน่ใจว่าจะใช้ระบบใดเพื่อติดตามภาษีของคุณ คุณอาจต้องดูแอปสำหรับการทำบัญชีบางแอปใน Shopify App Store

ขั้นตอนที่ 15: การตั้งค่าผู้ให้บริการการชำระเงิน

เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะสามารถชำระเงินให้คุณได้ คุณจะต้องกำหนดผู้ให้บริการการชำระเงินผู้ให้บริการการชำระเงินช่วยให้คุณรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้อย่างปลอดภัยShopify Payments พร้อมให้บริการในบางประเทศ และมีผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกที่รองรับเป็นจำนวนมากที่ให้บริการด้วย

ตั้งค่าผู้ให้บริการการชำระเงิน

 1. เลือกผู้ให้บริการการชำระเงินจาก Shopify หรือจากภายนอกที่ได้รับการรองรับ
 2. เปิดใช้ Shopify Payments หรือผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 3. เลือกวิธีที่คุณต้องการอนุมัติและจัดเก็บการชำระเงินเมื่อลูกค้าซื้อของจากร้านค้าของคุณ

หลังจากที่คุณตั้งค่าผู้ให้บริการการชำระเงินแล้ว คุณต้องกำหนดหน้าการชำระเงินของคุณเพื่อให้สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าได้

ตั้งค่าการชำระเงินของคุณ

 1. ตั้งค่าการจัดการคำสั่งซื้อของคุณและการอนุมัติการชำระเงิน
 2. เพิ่มนโยบายของร้านค้าของคุณ เพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถดูนโยบายของคุณได้ก่อนที่จะทำการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์
 3. แก้ไขการตั้งค่าข้อมูลลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงินของคุณ และตัดสินใจว่าคุณต้องการเก็บรวบรวมที่อยู่อีเมลเพื่ออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมและโปรโมชันให้แก่ลูกค้าหรือไม่

ขั้นตอนที่ 16: วางคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบบางรายการ

เมื่อคุณกำหนดค่าการตั้งค่าการชำระเงินของคุณแล้ว คุณควรลองทำธุรกรรมสักสองสามอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างใช้งานได้ การใช้คำสั่งซื้อสำหรับทดสอบจะช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการที่ลูกค้าของคุณดำเนินการเมื่อพวกเขาซื้อสินค้าของคุณ คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งได้จากหน้าคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คุณสามารถใช้คำสั่งซื้อสำหรับทดสอบธุรกรรมประเภทต่างๆ ได้ ดังนี้:

เมื่อคุณสร้างคำสั่งซื้อ คืนเงิน และจัดการคำสั่งซื้อ คุณจะเห็นอีเมลที่ลูกค้าของคุณได้รับสำหรับแต่ละการดำเนินการ คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตสำหรับอีเมลเหล่านี้ได้จากหน้าการแจ้งเตือนในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอนที่ 17: เพิ่มพนักงานไปยังร้านค้าของคุณ

หากคุณมีพนักงานที่ช่วยคุณจัดการและบริหารร้านค้าของคุณ คุณสามารถเพิ่มพนักงานไปยังร้านค้า Shopify ของคุณได้ พนักงานแต่ละคนมีข้อมูลการเข้าสู่ระบบส่วนบุคคล นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตสำหรับพนักงานแต่ละคนเพื่อจํากัดการเข้าถึงในบางด้านของร้านค้าของคุณและเก็บรักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดให้ปลอดภัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการพนักงาน

ขั้นตอนที่ 18: ตั้งค่าโดเมนของคุณ

เมื่อตั้งค่าร้านค้า Shopify ของคุณ คุณสามารถซื้อโดเมนใหม่หรือคุณถ่ายโอนโดเมนที่เชื่อมโยงกับร้านค้าที่มีอยู่ของคุณไปยังบัญชีผู้ใช้ Shopify ใหม่ของคุณได้

รับโดเมนใหม่

คุณสามารถซื้อโดเมนใหม่ได้โดยตรงจาก Shopify

ขั้นตอน:

 1. ซื้อโดเมนของคุณผ่าน Shopify
 2. ตั้งโดเมน Shopify เป็นโดเมนหลักของคุณเพื่อให้โดเมนนั้นเป็นโดเมนที่แสดงให้ลูกค้าเห็นในเบราว์เซอร์ ในผลการค้นหา และในโซเชียลมีเดีย
 3. ตั้งค่าการส่งต่ออีเมลเพื่อให้ข้อความอีเมลที่ลูกค้าส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่มีโดเมนแบบกำหนดเองของคุณเปลี่ยนเส้นทางไปยังที่อยู่อีเมลส่วนบุคคลของคุณ

เชื่อมต่อหรือถ่ายโอนโดเมนที่มีอยู่ไปยัง Shopify

หากคุณมีโดเมนที่มีอยู่แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำทางโดเมนของคุณไปยังร้านค้า Shopify

คุณสามารถใช้โดเมนที่มีอยู่ได้ แต่โครงสร้างลิงก์ของ Shopify ของแต่ละหน้ามีแนวโน้มที่จะแตกต่างจากบริการเดิมของคุณ ซึ่งหมายความว่าลิงก์เก่าที่เชื่อมโยงไปยังบางหน้าอาจไม่โหลดให้ลูกค้าเห็น ตัวอย่างเช่น หน้าเก่าเกี่ยวกับนโยบายการจัดส่งของคุณอาจมี URL example.com/policies/shipping-policy แต่บน Shopify หน้านี้อาจเป็น example.com/pages/shipping-policy

เพื่อช่วยให้ลูกค้าไม่เจอกับหน้าที่ผิดพลาด ก่อนที่คุณจะถ่ายโอนโดเมนของคุณ คุณสามารถตั้งค่าการเปลี่ยนเส้นทาง URL ไว้ล่วงหน้าไสำหรับหน้าใดๆ ที่ลูกค้าของคุณอาจบุ๊กมาร์กไว้หรือลิงก์จากแหล่งข้อมูลจากภายนอก ด้วยวิธีนี้ หากลูกค้าเยี่ยมชมลิงก์เก่าหลังจากที่คุณถ่ายโอนโดเมน ระบบก็จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังลิงก์ใหม่แทนการแสดงหน้าที่ผิดพลาด

ขั้นตอน 19: โอนย้ายไปยัง Shopify POS

หากคุณมีที่ตั้งร้านค้าปลีกหรือขายโดยใช้ระบบขายหน้าร้าน คุณสามารถตั้งค่า Shopify POS เพื่อขายสินค้าให้แก่ลูกค้าของคุณด้วยตนเองทางหน้าร้านได้ หลังจากที่คุณได้นําเข้าข้อมูลร้านค้าและตั้งค่าร้านค้า Shopify ของคุณแล้ว คุณสามารถเพิ่ม “Point of Sale” เป็นช่องทางการขายในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้

ตั้งค่า Shopify POS

คุณต้องตั้งค่า Shopify POS ก่อนจึงจะเริ่มขายสินค้าได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าพนักงาน สินค้า และตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อดำเนินการขายสินค้าทางหน้าร้านให้เสร็จสิ้น หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า Shopify POS ให้ดูที่การเริ่มต้นใช้งาน Shopify Point of Sale

ฮาร์ดแวร์

หากคุณกำลังโอนย้ายร้านค้าจาก Clover ไปยัง Shopify POS ฮาร์ดแวร์บางประเภทของคุณอาจเข้ากันได้ ไปที่ฮาร์ดแวร์ POS ที่รองรับเพื่อดูรายการฮาร์ดแวร์ที่ Shopify POS รองรับ

ขั้นตอนที่ 20: (ไม่บังคับ) ตั้งค่า SEO ของคุณเพื่อความสำเร็จ

คุณสามารถตั้งค่าร้านค้า Shopify ของคุณเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับต้นๆ ในเครื่องมือค้นหา (SEO) เพื่อรักษาอันดับในผลการค้นหาได้

ตั้งค่าการเปลี่ยนเส้นทาง

คุณสามารถตั้งค่าการเปลี่ยนเส้นทางสำหรับหน้าสำคัญทั้งหมดของคุณเพื่อช่วยรักษาอันดับการค้นหา SEO ของคุณ หลังจากเปิดใช้งานร้านค้าของคุณแล้ว คุณอาจต้องการตรวจสอบว่าหน้าใดบนเว็บไซต์ของคุณที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าเหล่านั้นเปลี่ยนเส้นทางไปยังร้านค้า Shopify ของคุณแล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ไฟล์ CSV เพื่อนําเข้าการเปลี่ยนเส้นทางของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ร้านค้าออนไลน์ > การนําทาง
 2. คลิก ดู URL สำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง
 3. คลิก "สร้าง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง"
 4. ในช่องเปลี่ยนเส้นทางจาก ให้ป้อน URL ต้นทางที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางผู้เข้าชม
 5. ในช่องเปลี่ยนเส้นทางไปยัง ให้ป้อน URL ปลายทางของการเปลี่ยนเส้นทางผู้เข้าชม หากคุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าแรกของร้านค้า ให้ป้อน /
 6. คลิกบันทึกการเปลี่ยนเส้นทาง

การยืนยันว่าการเปลี่ยนเส้นทางของคุณใช้งานได้

หลังจากที่คุณตั้งค่าการเปลี่ยนเส้นทางและเปิดใช้งานร้านค้าแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนเส้นทางนั้นถูกต้องโดยป้อน URL เดิมในเว็บเบราว์เซอร์และยืนยันว่าเปลี่ยนเส้นทางไปยัง URL เป้าหมาย ควรมีการตรวจสอบหน้าที่มีการเข้าชมมากที่สุดในร้านค้าอื่นๆ ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังร้านค้า Shopify ของคุณแล้ว

การแก้ไขคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อของคุณ

คำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อคือข้อความสั้นๆ ที่แสดงในผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา คุณสามารถกำหนดคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อสำหรับเว็บเพจ หน้าสินค้า หน้าคอลเลกชัน และโพสต์บล็อกได้ใน Shopify ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละหน้ามีคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อที่ไม่ซ้ำกันซึ่งใช้ภาษาตรงๆ และเข้าใจง่าย คำอธิบายที่ดีจะทำให้ผู้คนคลิกลิงก์ไปยังร้านค้าของคุณมากขึ้น

โดยส่วนผู้ดูแล Shopify จะมีพื้นที่หลากหลายซึ่งคุณสามารถแก้ไขคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อได้ พิจารณาแก้ไขคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อต่อไปนี้เพื่อช่วยปรับร้านค้าของคุณให้เหมาะสมสำหรับเครื่องมือค้นหา:

ตรวจสอบยืนยันและส่งแผนผังเว็บไซต์ของคุณด้วย Google

ร้านค้า Shopify ทั้งหมดจะสร้างไฟล์ sitemap.xml ซึ่งมีลิงก์ที่เชื่อมไปยังสินค้า รูปภาพสินค้าหลัก หน้า คอลเลกชัน และบล็อกโพสต์ทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ โดยเครื่องมือค้นหา เช่น Google และ Bing จะใช้ไฟล์ดังกล่าวในการทำดัชนีให้กับเว็บไซต์ของคุณเพื่อที่หน้าร้านค้าของคุณจะได้แสดงในผลการค้นหา การส่งไฟล์แผนผังเว็บไซต์ของคุณให้กับ Google Search Console จะช่วยให้ Google สามารถค้นหาและทำดัชนีให้กับหน้าต่างๆ บนเว็บไซต์ของคุณได้

ไฟล์แผนผังเว็บไซต์จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถค้นหาได้ที่ไดเรกทอรีรากของโดเมนร้านค้า Shopify เช่น johns-apparel.com/sitemap.xml

ไฟล์แผนผังเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นจะเชื่อมโยงกับแผนผังเว็บไซต์แยกย่อยสำหรับสินค้า คอลเลกชัน บล็อก และเว็บเพจ ไฟล์แผนผังเว็บไซต์จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มเว็บเพจ สินค้า คอลเลกชัน รูปภาพ หรือบล็อกโพสต์ใหม่ไปยังร้านค้าออนไลน์ Shopify ของคุณ

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและทำดัชนีเว็บไซต์ของคุณอาจต้องใช้เวลา ทั้งนี้ Google ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไร

หลังจากที่เว็บไซต์ของคุณเปิดตัวแล้ว Google อาจใช้เวลาสองสามวันถึงสองสามสัปดาห์ในการจัดทำดัชนีเว็บไซต์ของคุณ หากต้องการตรวจสอบสถานะ คุณสามารถค้นหา Google เพื่อตรวจสอบสถานะดัชนีได้โดยพิมพ์ site: ตามด้วยโดเมนของคุณในแถบค้นหาของ Google—ตัวอย่างเช่น site:shopify.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาและส่งแผนผังเว็บไซต์ของคุณไปยัง Google

การใช้แอปเพื่อ SEO

คุณสามารถใช้แอปเพื่อช่วย SEO ของเว็บไซต์ได้ แอป SEO จะช่วยปรับรูปภาพของคุณให้เหมาะสม เพิ่มความเร็วของเว็บไซต์ และตรวจสอบลิงก์ที่เสียหาย

เรียกดูแอป SEO ใน Shopify App Store

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี