Migrere fra Clover

Denne veiledningen oppsummerer hvordan du migrerer butikken fra Clover til Shopify. Du kan bruke denne veiledningen som et utgangspunkt og en referanse for å sikre at du ikke glemmer viktige konfigurasjonsoppgaver.

Trinn 1: Avgjør hvordan du vil migrere innhold og data fra Clover-butikken til Shopify

Når du har opprettet butikken på Shopify, må du gå gjennom den eksisterende Clover-butikken og avgjøre hva slags data og innhold du vil migrere til Shopify. Dette kan være en god mulighet til å fjerne gammelt innhold som ikke fungerer, og gi nettstedet og virksomheten et oppdatert utseende. Du ønsker kanskje å migrere følgende data fra Clover:

 • produkter
 • kunder
 • historiske bestillinger (bestillinger som allerede er sluttført)
 • anmeldelser

Du må også avgjøre hvordan du ønsker å migrere hver innholdstype. Gå gjennom følgende migreringsmetoder:

Metoder for datamigrering
Migreringsmetode Beskrivelse
Manuell klipp og lim av data Kopier innholdet manuelt fra den eksisterende Clover-butikken, og lim det inn i den nye Shopify-butikken. Dette er en enkel og kostnadsfri migreringsmetode, men den kan kreve manuell registrering og ta lengre tid, avhengig av hvor mye data du migrerer. Du bør vurdere denne metoden når du har et lite datasett som skal migreres.
CSV-import Eksporter data til CSV-filer, og importer deretter dataene til den nye Shopify-butikken. Dette er en enkel og kostnadsfri migreringsmetode, men det kan hende du må redigere CSV-filene manuelt. Denne metoden fungerer best for enkle produktkataloger og mindre kundelister.
Tredjeparts migreringsapper Bruk tredjepartsapper for migrering fra Shopify App Store for å unngå å gjette deg frem til tilkobling av felter, som med CSV-importer. Kostnaden for denne metoden varierer, og avhenger av datasettets kompleksitet og størrelse. Du bør vurdere denne metoden når du har et stort datasett som skal migreres.
Migreringsekspert Lei inn en Shopify-partner som kan håndtere og gjennomføre migreringen. Kostnaden for denne metoden varierer, og avhenger av datasettets kompleksitet og størrelse. Du bør vurdere denne metoden når du har et stort og komplekst datasett som skal migreres.

Resten av denne veiledningen anbefaler bruk av CSV-filer når det er mulig, men oppgir andre alternativer når CSV ikke er mulig.

Trinn 2: Eksporter varedata fra Clover

Du kan eksportere varedata fra Clover til en CSV-fil. Du kan bare eksportere en komplett vareliste, eksport av et delsett av varene støttes ikke.

Trinn:

 1. Logg på Clover.
 2. Klikk på Varer > Vareliste fra Clover-instrumentbordet.
 3. Klikk på ⋮, og deretter på Eksporter.
 4. Gi filen navnet CloverItemDownload.csv, og lagre den på datamaskinen.

Trinn 3: Rediger CSV-filen med varer før du importerer den til Shopify

Du må redigere CSV-filen før du kan importere den til Shopify.

Du kan laste ned og se CSV-malen for produkter, og deretter redigere CloverItemDownload.csv-filen slik at den samsvarer med formatet. Det kan være lurt å jobbe i en annen fane i CSV-filen din. I den andre fanen kan du kopiere kolonneoverskriftene, og deretter kopiere og lime inn Clover-importdata til Shopifys CSV-mal for kunder. Kontroller at CSV-filen bare inneholder CSV-data om kunder fra butikken som er i henhold til Shopify-malen før du importerer den.

Hvis du bruker eksempelfilen, må du gå gjennom følgende detaljer:

 • Eksempelfilen inneholder et eksempelprodukt og noen varianter. Importfilen inneholder sannsynligvis flere produkter og varianter. Hvis du bruker eksempelfilen til å opprette din egen importfil, må du sikre at du fjerner alle eksempelprodukter.
 • Eksempelfilen inneholder Variant Inventory Qty-kolonnen, som bare brukes for butikker som befinner seg på ett enkelt sted. Hvis du har flere lokalisasjoner og ønsker å importere eller eksportere lagerantall, må du bruke lagerbeholdning-CSV-filen.
 • Eksempelfilen inneholder kolonnene Price / International og Compare At Price / International, men begge står tomme, og det er ingen unike prissettingskrav for disse produktene ved internasjonale salg. Finn ut mer om CSV-kolonner for Shopify Markets.

Du kan bruke Google Regneark for å redigere den formaterte versjonen av CSV-filene. Du kan også redigere filen med andre populære regnearkprogrammer, som for eksempel Microsoft Excel eller Numbers.

Gå gjennom tabellen nedenfor for å se kolonner som kobles fra Clovers datatype til Shopifys datatype. Fjern eventuelle andre kolonner som ikke er oppgitt i tabellen fra Clover-eksporten. Det er noen kolonner som er tilgjengelige i Shopifys CSV-filer for produkter, som ikke finnes i vareeksporten fra Clover. Disse kolonnene er ikke oppført nedenfor, men det kan hende de må gjennomgås. Finn ut mer om hva hver kolonne krever i CSV-filen for produkter.

Gå gjennom tabellen nedenfor, som kobler Clovers datatyper til Shopifys datatyper:

Datakobling mellom Clover og Shopify
Clover-datatype Shopify-datatype Handling
Navn Tittel Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Skjult Status eller publisert Velg hvilken kolonne du ønsker å bruke for skjulte produkter. Vurder å koble Skjult til Status- eller Published-kolonnen i Shopifys CSV-fil for produkter. Hvis du velger å koble til Status-kolonnen, må du bruke verdiene active eller draft. Hvis du velger å koble til Published-kolonnen, må du bruke verdiene TRUE eller FALSE.
Lagerbeholdningsenhet Variantens varenummer Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Antall Lagerantall for varianter Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Pris Variantpris Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Kostnad Kostnad per vare Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Skattesatser Skattepliktig variant Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.

Trinn 4: Importer varedata til Shopify

Når du har CloverItemDownload.csv-filen og har gjennomført nødvendige endringer, kan du importere Clover-varer til Shopify.

Trinn:

 1. Fra Shopify administrator går du til Produkter.
 2. Klikk på Import.
 3. Klikk på Legg til fil, og velg deretter CloverItemDownload.csv.
 4. Opphev valget av Publiser nye produkter til alle salgskanaler, og klikk deretter på Last opp og forhåndsvis.
 5. Se gjennom importdetaljene og klikk på Importer produkter.

​​Når CSV-filen er lastet opp, får du en e-postbekreftelse fra Shopify, som sendes til e-postkontoen du brukte til å konfigurere Shopify-butikken. Se noen løsninger på vanlige problemer, eller mer generell informasjon om opplasting av produkter med en CSV-fil.

Trinn 5: Bekreft og organiser produkter etter importen

Når du har importert produkter til Shopify, må du kontrollere at informasjonen er importert riktig. Detaljer, som pris, vekt og lagerbeholdning, kan påvirke virksomheten din dersom de ikke er importert riktig.

Se gjennom for typiske importfeil

Vanlige migreringsfeil
Problem Oppløsning
Importen var vellykket, men noe er endret. Hvis noe av den importerte produktinformasjonen er endret, vises det en melding i seksjonen Produktgjennomgang i importsammendraget. Velg Vis varer for å gjøre nødvendige endringer.
Produktene er importert, men ikke publisert. Hvis produktene du importerer er merket som skjult blir de ikke publisert før du gjør dem tilgjengelige for salgskanaler.
Detaljer mangler fra importerte produkter. Se gjennom produktbeskrivelsen på produktsiden og fyll ut den manglende informasjonen.
Produktvarianter kunne ikke importeres. Hvis et produkt mangler et variantalternativ blir det ikke importert. Du kan i stedet legge til produktet i Shopify-butikken manuelt.
Noen kunder eller bestillinger kunne ikke importeres. Hvis du importerer flere kunder med samme e-postadresse eller telefonnummer blir bare den nyeste kundeoppføringen som inneholder dupliserte data importert. Du kan legge til eventuelle eldre kundeprofiler manuelt.

Gjennomgå og organiser produkter

 1. Gå gjennom produktdetaljene, inkludert produktbeskrivelse, bilder, varianter, pris og metabeskrivelse.
 2. Opprett produktsamlinger for å organisere produkter i kategorier, noe som gjør det enklere å gruppere produkter både i Shopify-administrator og på det eksterne nettstedet.
 3. Forstå lagerbeholdning og overføringer for å holde oversikt over lagerbeholdningen i virksomheten. Gå gjennom tilgjengelige lagerbeholdningsapper for å finne ut om det er nødvendig for din virksomhet.

Gjennomgå og organiser produkter

 1. Gå gjennom produktdetaljer, inkludert produktbeskrivelse, bilder, varianter, pris og metabeskrivelse.
 2. Opprett produktsamlinger for å organisere produkter i samlinger, som gjør det enklere å gruppere produkter både i Shopify-administrator og på det eksterne nettstedet.
 3. Forstå lagerbeholdning og -overføringer for å holde oversikt over virksomhetens lagerbeholdning. Gå gjennom tilgjengelige apper for lagerbeholdning for å finne ut om virksomheten har behov for noen av dem.

Trinn 6: (Valgfritt) Eksporter kundedata fra Clover

Du kan eksportere kundedata fra Clover til en CSV-fil. Du kan bare eksportere en komplett kundeliste, eksport av dellister støttes ikke.

Trinn:

 1. Logg på Clover.
 2. Klikk på Kunder > Kundeliste fra Clover-instrumentbordet.
 3. Klikk på ⋮, og klikk deretter på Last ned.
 4. Gi filen navnet CloverCustomerDownload.csv, og lagre den på datamaskinen.

Trinn 7: (Valgfritt) Rediger CSV-filen for kunder før du importerer den til Shopify

Du må redigere CSV-filen før du kan importere den til Shopify-administrator. Last ned og se CSV-malen for kunder, og rediger deretter CloverCustomerDownload.csv-filen slik at den samsvarer med CSV-formatet. Det kan være lurt å jobbe i en annen fane i CSV-filen din. I den andre fanen kan du kopiere kolonneoverskriftene, og deretter kopiere og lime inn Clover-importdata til Shopifys CSV-mal for kunder.

Vi anbefaler Google Regneark til redigering av en formatert versjon av CSV-filene, men mange andre populære regnearkprogrammer kan også fungere, som Microsoft Excel eller Numbers.

Gå gjennom eksporten for kolonner som kartlegges mot Shopifys datatype. Det er noen kolonner som er tilgjengelige i Shopifys CSV-filer for kunder, som ikke finnes i kundeeksporten fra Clover. Finn ut mer om hva hver kolonne krever for CSV-filen for kunder.

Datakobling mellom Clover og Shopify
Clover-datatype Shopify-datatype Handling
Fornavn Fornavn Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Etternavn Etternavn Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.
E-postadresse E-post Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Markedsføring tillatt Godtar e-postmarkedsføring Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Adressefelt 1 Standardadresse1 Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Adressefelt 2 Standardadresse Adresse2 Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Adressefelt 3 Ingen samsvarende datasett Vurder å slå sammen disse dataene med kolonnen for adresselinje 2.
By Standard adressepoststed Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Stat/provins Provinskode for standardadresse Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Land Landskode for stsandardadresse Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Postnummer Postnummer for standardadresse Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Telefonnummer Telefon Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.

Trinn 8: (Valgfritt) Importer kundedata til Shopify

Når du har CloverCustomerDownload.csv-filen og har gjennomført nødvendige endringer, kan du importere Clover-kunder til Shopify.

Trinn:

 1. Fra Shophopify-administrator går du til Kunder.
 2. Klikk på Import.
 3. Klikk på Legg til fil, og velg deretter CloverCustomerDownload.csv.
 4. Klikk på Importer kunder.
 5. Gå gjennom detaljer om importen, og klikk deretter på Importer kunder.
 6. Gå gjennom sammendraget for kundeimporten, og klikk deretter på Vis alle kunder.

Trinn 9: (Valgfritt) Importer anmeldelser til Shopify

Du kan ikke eksportere eller migrere anmeldelser fra Clover til Shopify. Du kan imidlertid importere anmeldelser manuelt ved hjelp av en tredjepartsapp fra Shopify App Store. Følgende apper kan bistå med import av anmeldelser:

Trinn 10: (Valgfritt) Eksporter bestillingshistorikk fra Clover

Du kan eksportere bestillingsdata fra Clover til en CSV-fil. Du kan eksportere bestillinger basert på filtre og datoer.

Trinn:

 1. Logg på Clover.
 2. Klikk på Salgsaktivitet > Bestillinger fra Clover-instrumentbordet.
 3. Bruk filtrene for å velge hvilke bestillinger du ønsker å eksportere.
 4. Klikk på EKSPORTER BESTILLINGER FRA DENNE SIDEN.
 5. Gi filen navnet CloverOrdersDownload.csv, og lagre den på datamaskinen.

Trinn 11: (Valgfritt) Importer bestillingshistorikk til Shopify

Du kan bruke tredjepartsapper for migrering fra Shopify App Store til å migrere bestillingshistorikk fra Clover til Shopify. Følgende apper kan hjelpe deg med å importere bestillingshistorikken din:

Trinn 12: Få nettstedet til å se bra ut

For å hjelpe deg i gang har siden Temaer i administrator et standardtema konfigurert når du åpner en Shopify-konto. Du må tilpasse temaet slik at nettstedet får det utseendet du ønsker. Hvis du vil tilpasse et annet tema for nettbutikken, kan du legge det til i Shopify-administrator.

Velg et av følgende alternativer for å legge til et tema i nettbutikken:

Legg til et gratis tema fra administratoren

Gratis temaer er utviklet av Shopify. Hjelp med tilpassing av gratis temaer støttes av Shopify.

Trinn:

Legg til et tema fra Theme Store

Betalte temaer utvikles av tredjepartsdesignere. Du kan få hjelp med å tilpasse tredjepartstemaer av temadesigneren.

Trinn:

 1. Besøk Shopify Theme Store og velg et tema. Hvis du fortsatt er i en gratis prøveperiode, kan du velge et gratis tema for å unngå å betale noe.
 2. Når du har valgt et gratis tema, klikker du på Legg til tema eller Begynn med dette temaet. Hvis du har valgt et betalt tema, klikker du på Kjøp for å kjøpe temaet. Betalte temaer er ikke-refunderbare. Du kan prøve et betalt tema før du kjøper det, for å være sikker på at det dekker behovene dine.
 3. Klikk på Godkjenn for å godkjenne betalingen for betalte temaer. Temaet vil bli lagt til på siden Temaer i administrator.

Prøv et betalt tema i butikken

Du kan prøve et betalt tema for å se hvordan det ser ut med bedriftens produkter, merkevarefarger og stil før du forplikter deg til å kjøpe temaet. Når du forhåndsviser et tema, kan du gjøre tilpasninger med temaredigeringsprogrammet. Endringene du gjør, lagres når du kjøper temaet. Du kan forhåndsvise inntil 19 betalte temaer, slik at du kan sammenligne ulike temaer før du kjøper.

Trinn:

 1. Besøk Shopify Theme Store og velg et betalt tema.
 2. Klikk på Prøv tema. En forhåndsvisning av temaet blir lastet inn for nettbutikken.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil avslutte forhåndsvisningen av temaet, klikker du på Lukk forhåndsvisning.
  • Klikk på Kjøp for å kjøpe et tema.
  • Hvis du vil endre temainnstillinger i temaredigeringen, klikker du på Tilpass tema.

Hvis du velger å ikke kjøpe temaet, legges det betalte temaet til på siden Temaer i administrator. Betalte temaer som du prøver, er merket med Prøveperiode på tema.

Trinn 13: Konfigurer frakt

Du må konfigurere fraktpriser og fraktmetoder riktig før du lanserer – slik at du unngår å måtte refundere kunder etter å ha belastet dem for mye, eller sende e-post til kunder og be dem om å betale mer fordi du ikke har belastet nok til å dekke frakten av bestillingen deres.

Du finner mer informasjon om frakt og oppfyllelse av bestillinger her.

Trinn:

 1. Se gjennom butikkens adresse for å få nøyaktige fraktpriser basert på din plassering. Hvis du sender fra andre steder, kan du legge dem til som lokalisasjoner.
 2. Opprett fraktsoner for å muliggjøre frakt til ulike regioner, stater og land.
 3. Hvis du bruker transportørberegnede fraktpriser, må du konfigurere mål for forsendelser. Mange transportører bruker volumetrisk vekt (høyden, vekten og dybden på en pakke) til å beregne fraktpriser.
 4. Konfigurer fraktpriser for fraktsonene du oppretter.
 5. Velg en fraktstrategi som fungerer for virksomheten din. Det kan være nyttig å se gjennom noen alternativer for å se hva som dekker dine behov, før du bestemmer deg.
 6. Bestem hvordan du vil oppfylle bestillinger. Du kan oppfylle og sende bestillinger selv, eller bruke en oppfyllelsestjeneste som sender bestillinger for deg.

Trinn 14: Konfigurer avgifter

Innkreving av MVA er en viktig del av å drive forretninger. Avhengig av hvor du befinner deg, gjelder ulike regler og forskrifter for MVA på produktene dine. For å sikre at butikken din overholder disse reglene, bør du ta deg tid til å forstå Shopifys prosess for skatteoppsett.

Innhent avgifter basert på fraktdestinasjoner

Når du konfigurerer frakt, kan du legge til fraktavgifter på produktene basert på skattereglene i kundens provins, stat eller område. Disse beregnes automatisk av Shopify.

Hvis du må justere skatten manuelt, basert på en region med unike skattebegresninger eller en bestemt samling produkter, kan du gjøre det med endret skattesats.

Hold oversikt over avgifter

Når du konfigurerer skatteinnstillinger for produkter, må du ta høyde for hvordan du skal holde oversikt over avgiftene gjennom året.

Hvis du er usikker på hvilket system du skal bruke for å holde oversikt over avgifter, kan du se gjennom apper for regnskapsføring i Shopify App Store.

Trinn 15: Konfigurere en betalingsleverandør

Du må konfigurere en betalingsleverandør slik at kundene kan betale deg. Med en betalingsleverandør kan du godta kredittkortbetalinger på en sikker måte. Shopify Payments er tilgjengelig i enkelte land, og en rekke støttede tredjepartsbetalingsleverandører er tilgjengelig.

Konfigurer en betalingsleverandør

 1. Velg en betalingsleverandør fra Shopify eller fra en støttet tredjepart.
 2. Aktiver Shopify Payments eller en tredjepartsbetalingsleverandør i Shopify-administrator.
 3. Velg hvordan du vil innhente og autorisere betalinger når kundene dine kjøper noe fra butikken din.

Nå som du har konfigurert betalingsleverandører, må du konfigurere betalingssiden slik at du kan behandle kundenes bestillinger.

Konfigurer kassen

 1. Konfigurer bestillingsoppfyllelse og godkjenning av betalinger.
 2. Legg til butikkens retningslinjer, slik at kundene kan lese retningslinjene før de gjennomfører betalingen.
 3. Rediger innstillinger for kundeinformasjon i kassen og avgjør om du vil innhente e-postadresser for å oppdatere kunder om arrangementer og kampanjer.

Trinn 16: Legg inn noen testbestillinger

Nå som du har konfigurert betalingsinnstillingene, bør du prøve et par transaksjoner for å sjekke at alt fungerer. Ved å kjøre en prøvebestilling vil du forstå prosessen kundene dine går gjennom når de kjøper produktene dine. Du kan få tilgang til alle bestillingene kundene legger inn fra siden Bestillinger i Shopify administrator.

Du kan kjøre testbestillinger for flere typer transaksjoner:

Når du oppretter, refunderer og oppfyller bestillinger, vil du se e-postmeldingene kundene dine vil motta for hver handling. Du kan redigere malene for disse e-postmeldingene fra Varsler-siden i Shopify administrator.

Trinn 17: Legg til personale i butikken

Du kan legge til personalmedlemmer i Shopify-butikken dersom du har noen som hjelper deg med å administrere og drifte butikken. Hvert personalmedlem har sin personlige påloggingsinformasjon. Du kan også angi tillatelser for hvert personalmedlem, slik at du kan begrense tilgangen til enkelte deler av butikken og sørge for at sensitiv informasjon er sikker.

Finn ut mer om å administrere personale.

Trinn 18: Konfigurer et domene

Når du konfigurerer Shopify-butikken, kan du kjøpe et nytt domene, eller overføre domenet som er knyttet til den eksisterende butikken, til den nye Shopify-kontoen.

Få et nytt domene

Du kan kjøpe et nytt domene direkte fra Shopify.

Trinn:

 1. Kjøp domenet ditt gjennom Shopify.
 2. Konfigurer Shopify-domenet som det primære, slik at det blir domenet som vises for kundene i nettleseren, i søkeresultater og i sosiale medier.
 3. Konfigurer videresending av e-post slik at e-postmeldinger som kundene sender til e-postadresser på det egendefinerte domenet omdirigeres til din personlige e-postadresse.

Koble til eller overfør et eksisterende domene til Shopify

Hvis du har et eksisterende domene, kan du følge disse trinnene for å henvise domenet til Shopify-butikken din.

Du kan bruke et eksisterende domene, men Shopifys koblingsstruktur for enkeltsider er sannsynligvis en annen enn den tidligere tjenesten, som betyr at gamle koblinger til bestemte sider sannsynligvis ikke vil fungere for kundene. Den gamle siden om fraktbetingelser kan for eksempel ha hatt URL-adressen example.com/policies/shipping-policy, mens denne siden på Shopify vil være example.com/pages/shipping-policy.

For å bidra til at kundene unngår å havne på feilsider, kan du før du overfører domenet, konfigurere URL-omdirigeringer på forhånd for sider kundene kan ha bokmerket, eller koblinger fra tredjepartskilder. Hvis kunden besøker den gamle koblingen etter at du har overført domenet, vil de på denne måten bli omdirigert til den nye koblingen i stedet for å få en feilmelding.

Trinn 19: Migrer til Shopify POS

Hvis du har et utsalgssted, eller selger fra et fysisk salgspunkt, kan du konfigurere Shopify POS for å selge fysisk til kunder. Når du har importert butikkdata og konfigurert Shopify-butikken, kan du legge til Point of Sale som salgskanal i Shopify-administrator.

Konfigurer Shopify POS

Du må konfigurere Shopify POS før du begynner å selge.

Sørg for at personalmedlemmer, produkter og lokalisasjoner er konfigurert for å gjennomføre fysiske salg. For å finne ut mer om konfigurasjon av Shopify POS, kan du se Kom i gang med Shopify Point of Sale.

Maskinvare

Hvis du migrerer fra Clover til Shopify POS, kan det hende noe av maskinvaren din er kompatibel. Se Støttet POS-maskinvare for en liste over maskinvare som støttes av Shopify POS.

Trinn 20: (valgfritt) Konfigurer SEO for å skape bedre resultater

Du kan konfigurere Shopify-butikken for bedre resultater i søkemotoroptimalisering (SEO), for å opprettholde rangeringene dine i søkeresultater.

Konfigurer omdirigeringer

Du kan konfigurere omdirigeringer for viktige sider, for å bidra til at du beholder SEO-rangeringene. Når butikken er aktiv, bør du gå gjennom hvilke sider i butikken som får mest trafikk, og sikre at disse sidene omdirigeres til Shopify-butikken. Du kan også bruke en CSV-fil for importere omdirigeringer.

Trinn:

 1. Gå til Nettbutikk > Navigasjon fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Vis URL-omdirigeringer.
 3. Klikk på Opprett URL-omdirigering.
 4. Angi den gamle URL-adressen du vil omdirigere brukere fra i feltet Omdiriger fra.
 5. Angi den nye URL-adressen du vil omdirigere brukere til i feltet Omdiriger til. Angi / hvis du vil omdirigere til butikkens startside.
 6. Klikk på Lagre omdirigering.

Kontrollere at omdirigeringer fungerer

Når du har konfigurert omdirigeringer og lansert butikken, bør du sikre at de fungerer som de skal ved å oppgi den opprinnelige URL-adressen i en nettleser og kontrollere at den omdirigeres til mål-URL-adressen. Sider som var mest besøkt i den andre butikken bør kontrolleres for å sikre at de omdirigeres til Shopify-butikken.

Redigere metabeskrivelser

En metabeskrivelse er den korte teksten som vises i søkemotorresultater. Metabeskrivelsen kan angis for nettsider, produktsider, samlingssider og blogginnlegg i Shopify. Kontroller at hver side har en unik metabeskrivelse med en tydelig og direkte tale. En god beskrivelse oppmuntrer flere til å klikke på koblingen til butikken.

Shopify-administrator har ulike områder der du kan redigere metabeskrivelsen. Du bør vurdere å redigere følgende metabeskrivelser for å bidra til å optimalisere butikken for søkemotorer:

Kontroller og send inn områdekartet til Google

Alle Shopify-butikker genererer automatisk en sitemap.xml-fil som inneholder koblinger til alle produkter, primært produktbilde, sider, samlinger og blogginnlegg. Dette brukes av søkemotorer som Google og Bing for å indeksere nettstedet, slik at butikkens sider vises i søkeresultater. Ved å sende inn områdekart-filene dine til Google Search Console hjelper du Google med å finne og indeksere sider på nettstedet.

Områdekartfiler genereres automatisk. Du finner dem i rotkatalogen til Shopify-butikkens domener, som for eksempel johns-apparel.com/sitemap.xml.

De genererte områdekartfilene kobler til separate områdekart for produkter, samlinger, blogger og nettsider. Områdekartfiler oppdateres automatisk når du legger til en ny nettside, produkt, samling, bilde eller blogginnlegg i Shopify-nettbutikken.

Prosessen med å kravle og indeksere nettstedet kan ta tid, og Google garanterer ikke hvor lang tid det vil ta.

Når nettstedet er lansert, kan det ta alt fra noen få dager til noen uker før Google har indeksert nettstedet. For å kontrollere statusen, kan du søke i Google ved å skrive inn site:, etterfulgt av domenet ditt, i Google-søkefeltet – for eksempel site:shopify.com.

Finn ut mer om hvordan du finner og sender inn områdekartet til Google.

Bruke en app for SEO

Du kan bruke en app for å løfte nettstedets SEO. SEO-apper kan bidra med å optimalisere bilder, øke nettstedshastigheten og overvåke ødelagte koblinger.

Bla gjennom SEO-apper i Shopify App Store.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis