Migruj z Clover

Ten przewodnik przedstawia sposób migracji sklepu z platformy Clover do Shopify. Możesz go użyć jako punktu wyjścia i odniesienia, aby nie zapomnieć o żadnym z kluczowych zadań konfiguracyjnych.

Krok 1: Określ sposób migracji zawartości i danych sklepu z platformy Clover do Shopify

Po utworzeniu sklepu w Shopify sprawdź już istniejący sklep na platformie Clover i zdecyduj, jakie dane i treści chcesz przenieść do Shopify. Może to być dobra okazja do usunięcia starych, mało skutecznych treści i nadanie świeżego wyglądu Twojej witrynie i firmie. Możesz dokonać migracji poniższych danych z Clover:

 • produkty
 • klienci
 • zamówienia historyczne (zamówienia, które zostały już zrealizowane)
 • recenzje

Musisz także określić sposób migracji każdego typu treści. Zapoznaj się z poniższymi metodami migracji:

Metody migracji danych
Metoda migracji Opis
Ręczne kopiowanie i wklejanie danych Zawartość sklepu na platformie Clover jest ręcznie kopiowana i wklejana w nowym sklepie Shopify. Jest to prosta i darmowa metoda migracji, ale może wymagać ręcznego wprowadzania danych i być czasochłonna w przypadku dużej ilości migrowanych danych. Rozważ tę metodę, jeśli masz mały zbiór danych do migracji.
Import CSV Dane są eksportowane do plików CSV, a następnie importowane do nowego sklepu Shopify. Jest to prosta i darmowa metoda migracji, ale może być konieczne ręczne edytowanie plików CSV. Ta metoda sprawdza się najlepiej w przypadku prostych katalogów produktów i niewielkich list klientów.
Aplikacje firm zewnętrznych do migracji Aplikacja do migracji opracowana przez firmę zewnętrzną ze sklepu Shopify App Store ułatwi Ci mapowanie pól w przypadku importu pliku CSV. Koszt tej metody zależy od złożoności i rozmiaru zbioru danych. Rozważ tę metodę, jeśli masz duży zbiór danych do migracji.
Ekspert ds. migracji Zatrudnij partnera Shopify do zarządzania migracją i jej realizacji. Koszt tej metody zależy od złożoności i rozmiaru zbioru danych. Rozważ tę metodę, gdy masz duży i złożony zbiór danych do migracji.

W pozostałej części tego przewodnika rekomendowane jest korzystanie z plików CSV, gdy są dostępne, ale wskazane są też inne opcje, gdy plik CSV nie jest wykonalny.

Krok 2: Eksportuj dane pozycji z platformy Clover

Możesz wyeksportować dane pozycji z platformy Clover do pliku CSV. Możliwy jest eksport tylko pełnej listy pozycji; eksport tylko części pozycji nie jest obsługiwany.

Kroki:

 1. Zaloguj się do platformy Clover.
 2. Na pulpicie Clover kliknij opcje: Items (Pozycje) > Item List (Lista pozycji).
 3. Kliknij ⋮, a następnie opcję Eksportuj.
 4. Nazwij plik CloverItemDownload.csv i zapisz go na komputerze.

Krok 3: Edytuj plik CSV pozycji przed importem do Shopify

Przed zaimportowaniem pliku CSV do Shopify musisz go edytować.

Możesz pobrać i wyświetlić szablon pliku CSV produktów, a następnie edytować plik CloverItemDownload.csv, aby dopasować go do tego formatu. Możesz pracować na innej karcie pliku CSV. Na drugiej karcie możesz skopiować nagłówki kolumn, a następnie skopiować i wkleić dane importowane z platformy Clover do szablonu pliku CSV produktów Shopify. Przed zaimportowaniem pliku CSV upewnij się, że zawiera on tylko dane szablonu pliku CSV produktów Shopify z Twojego sklepu.

Jeśli korzystasz z przykładowego pliku, sprawdź poniższe szczegóły:

 • Przykładowy plik zawiera przykładowy produkt i kilka wariantów. Twój plik importu zawiera prawdopodobnie więcej produktów i wariantów. Jeśli używasz przykładowego pliku do utworzenia własnego pliku importu, upewnij się, że wszystkie przykładowe produkty zostały usunięte.
 • Przykładowy plik zawiera kolumnę Variant Inventory Qty, która jest używana tylko w sklepach z jedną lokalizacją. Jeśli korzystasz z kilku lokalizacji i chcesz importować lub eksportować ilości zapasów, użyj pliku CSV zapasów.
 • Przykładowy plik zawiera kolumny Price / International i Compare At Price / International, ale obie są puste, ponieważ nie ma żadnych unikalnych wymagań dotyczących cen dla tych produktów w przypadku sprzedaży międzynarodowej. Dowiedz się więcej o kolumnach CSV Shopify Markets.

Do edycji sformatowanej wersji plików CSV możesz użyć Arkuszy Google. Możesz również edytować plik za pomocą innych popularnych aplikacji arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Microsoft Excel lub Numbers.

Przejrzyj poniższą tabelę pod kątem kolumn, które są mapowane z typu danych platformy Clover na typ danych Shopify. Usuń z eksportu z platformy Clover wszystkie inne kolumny, które nie są wymienione w tabeli. W pliku CSV produktów Shopify dostępnych jest kilka kolumn, których nie ma w eksporcie pozycji z platformy Clover. Te kolumny nie są wymienione poniżej, ale mogą również wymagać weryfikacji. Dowiedz się więcej o tym, co jest wymagane w każdej kolumnie w pliku CSV produktów.

Przejrzyj poniższą tabelę mapowania typów danych Clover z typami danych Shopify:

Mapowanie danych Clover i Shopify
Typ danych Clover Typ danych Shopify Czynność
Nazwisko Tytuł Zmień nazwę kolumny na typ danych Shopify.
Ukryte Status lub Opublikowane Określ kolumnę, której chcesz użyć dla typu Ukryte. Rozważ mapowanie typu Ukryte na kolumnę Status lub Opublikowane w pliku CSV produktów Shopify. Jeśli zdecydujesz się na mapowanie na kolumnę Status, użyj wartości aktywne lub wersja robocza. Jeśli zdecydujesz się na mapowanie na kolumnę Opublikowane kolumny, użyj wartości PRAWDA lub FAŁSZ.
SKU SKU wariantu Zmień nazwę kolumny na typ danych Shopify.
Ilość Ilość zapasów wariantów Zmień nazwę kolumny na typ danych Shopify.
Cena Cena wariantu Zmień nazwę kolumny na typ danych Shopify.
Koszty Koszt na pozycję Zmień nazwę kolumny na typ danych Shopify.
Stawki podatku Wariant podlegający opodatkowaniu Zmień nazwę kolumny na typ danych Shopify.

Krok 4: Importuj dane pozycji do Shopify

Po utworzeniu pliku CloverItemDownload.csv i dokonaniu niezbędnych zmian możesz importować pozycje z platformy Clover do Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.
 2. Kliknij Importuj.
 3. Kliknij opcję Dodaj plik, a następnie wybierz CloverItemDownload.csv.
 4. Odznacz opcję Publikuj nowe produkty we wszystkich kanałach sprzedaży, a następnie kliknij opcję Prześlij i wyświetl podgląd.
 5. Przejrzyj szczegóły dotyczące importu, a następnie kliknij opcję Importuj produkty.

​​Po przesłaniu pliku CSV otrzymasz od Shopify e-mail z potwierdzeniem na konto e-mail, które zostało użyte do skonfigurowania sklepu Shopify. Zapoznaj się z rozwiązaniami typowych problemów lub bardziej ogólnymi informacjami na temat importowania produktów za pomocą pliku CSV.

Krok 5: Zweryfikuj i uporządkuj produkty po imporcie

Po zaimportowaniu produktów do Shopify sprawdź, czy wszystkie informacje zostały poprawnie zaimportowane. Niepoprawne zaimportowanie danych, takich jak cena, waga i zapasy, może mieć wpływ na Twoją firmę.

Sprawdź typowe błędy importu

Typowe błędy migracji
Problem Rozdzielczość
Import się powiódł, ale coś się zmieniło. Jeśli którakolwiek z zaimportowanych informacji o produkcie uległa zmianie, w sekcji Recenzja produktu podsumowania importu pojawi się komunikat. Wybierz opcję Wyświetl pozycje, aby wprowadzić niezbędne zmiany.
Products were imported successfully, but not published. Jeśli importowane produkty są oznaczone jako ukryte, nie zostaną opublikowane, dopóki nie udostępnisz ich w kanałach sprzedaży.
Brakuje szczegółów importowanych produktów. Przejrzyj opis produktu na stronie produktu, a następnie uzupełnij brakujące informacje.
Import wariantów produktu nie powiódł się. Jeśli produkt nie ma opcji wariantu, nie zostanie on pomyślnie zaimportowany. Możesz wówczas ręcznie dodać produkt do swojego sklepu Shopify.
Niektórych klientów lub zamówień nie udało się zaimportować. W przypadku importu wielu klientów z tym samym adresem e-mail lub numerem telefonu zaimportowany zostanie tylko najnowszy wpis klienta zawierający zduplikowane dane. Możesz ręcznie dodać wszystkie starsze profile klientów.

Przejrzyj i uporządkuj produkty

 1. Przejrzyj szczegóły produktu, w tym opis, zdjęcia, warianty, cenę i metaopis produktu.
 2. Utwórz kolekcje produktów w celu uporządkowania swoich produktów w kategorie, co ułatwi grupowanie produktów zarówno w panelu administracyjnym Shopify, jak i na zewnętrznej stronie internetowej.
 3. Zapoznaj się z zapasami produktów i transferami, aby na bieżąco śledzić zapasy w swojej firmie. Przejrzyj dostępne aplikacje dotyczące zapasów, aby ustalić, czy są niezbędne dla Twojej firmy.

Przejrzyj i uporządkuj produkty

 1. Przejrzyj szczegóły produktu, w tym opis, zdjęcia, warianty, cenę i metaopis produktu.
 2. Utwórz kolekcje produktów w celu uporządkowania swoich produktów w kategorie, co ułatwi grupowanie produktów zarówno w panelu administracyjnym Shopify, jak i na zewnętrznej stronie internetowej.
 3. Zapoznaj się z zapasami produktów i transferami, aby na bieżąco śledzić zapasy w swojej firmie. Przejrzyj dostępne aplikacje dotyczące zapasów, aby ustalić, czy są niezbędne dla Twojej firmy.

Krok 6: (opcjonalnie) Eksportuj dane klientów z platformy Clover

Możesz eksportować dane klientów do pliku CSV. Możliwy jest eksport tylko pełnej listy klientów; eksport tylko części klientów nie jest obsługiwany.

Kroki:

 1. Zaloguj się do platformy Clover.
 2. Na pulpicie Clover kliknij opcje: Klienci > Lista klientów.
 3. Kliknij ⋮, a następnie opcję Pobierz.
 4. Nazwij plik CloverCustomerDownload.csv i zapisz go na komputerze.

Krok 7: (opcjonalnie) Edytuj plik CSV klientów przed importem do Shopify

Przed zaimportowaniem pliku CSV do panelu administracyjnego Shopify musisz go edytować. Pobierz i wyświetl szablon pliku CSV klientów, a następnie edytuj plik CloverCustomerDownload.csv, aby dopasować go do tego formatu CSV. Możesz pracować na innej karcie pliku CSV. Na drugiej karcie możesz skopiować nagłówki kolumn, a następnie skopiować i wkleić dane importowane z platformy Clover do szablonu pliku CSV klientów Shopify.

W celu edytowania sformatowanych wersji plików CSV zaleca się korzystanie z Arkuszy Google, aczkolwiek może sprawdzić się również wiele innych popularnych aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Microsoft Excel lub Numbers.

Sprawdź eksport pod kątem kolumn, które są mapowane na typ danych Shopify. W pliku CSV klientów Shopify dostępnych jest kilka kolumn, których nie ma w eksporcie klientów z platformy Clover. Dowiedz się więcej o tym, co jest wymagane w każdej kolumnie w pliku CSV klientów.

Mapowanie danych Clover i Shopify
Typ danych Clover Typ danych Shopify Czynność
Imię Imię Zmień nazwę kolumny na typ danych Shopify.
Nazwisko Nazwisko Zmień nazwę kolumny na typ danych Shopify.
Adres e-mail E-mail Zmień nazwę kolumny na typ danych Shopify.
Dozwolony marketing Wyraża zgodę na e-mail marketing Zmień nazwę kolumny na typ danych Shopify.
Linia adresu 1 Adres domyślny Adres1 Zmień nazwę kolumny na typ danych Shopify.
Linia adresu 2 Adres domyślny Adres2 Zmień nazwę kolumny na typ danych Shopify.
Linia adresu 3 Brak pasującego zbioru danych Rozważ połączenie tych danych z kolumną Linia adresu 2.
Miasto Adres domyślny Miasto Zmień nazwę kolumny na typ danych Shopify.
Stan / prowincja / województwo Adres domyślny Kod prowincji/województwa Zmień nazwę kolumny na typ danych Shopify.
Kraj Adres domyślny Kod kraju Zmień nazwę kolumny na typ danych Shopify.
Kod pocztowy Adres domyślny Kod pocztowy Zmień nazwę kolumny na typ danych Shopify.
Numer telefonu Telefon Zmień nazwę kolumny na typ danych Shopify.

Krok 8: (opcjonalnie) Importuj dane klientów do Shopify

Po utworzeniu pliku CloverCustomerDownload.csv i dokonaniu niezbędnych zmian możesz importować klientów z platformy Clover do Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci.
 2. Kliknij Importuj.
 3. Kliknij opcję Dodaj plik, a następnie wybierz CloverCustomerDownload.csv.
 4. Kliknij Importuj klientów.
 5. Przejrzyj szczegóły dotyczące importu, a następnie kliknij opcję Importuj klientów.
 6. Przejrzyj podsumowanie importu klientów, a następnie kliknij opcję Wyświetl wszystkich klientów.

Krok 9: (opcjonalnie) Importuj recenzje do Shopify

Nie możesz eksportować ani migrować recenzji z platformy Clover do Shopify. Możesz jednak ręcznie importować recenzje za pomocą aplikacji firmy zewnętrznej ze sklepu Shopify App Store. Do importowania recenzji przydatne są poniższe aplikacje:

Krok 10: (opcjonalnie) Eksportuj historię zamówień z platformy Clover

Możesz wyeksportować dane zamówień z platformy Clover do pliku CSV. Zamówienia mogą być eksportowane na podstawie filtrów i dat.

Kroki:

 1. Zaloguj się do platformy Clover.
 2. Na pulpicie Clover kliknij opcje: Sales activity (Działalność sprzedażowa) > Zamówienia.
 3. Użyj filtrów, aby wybrać zamówienia, które chcesz wyeksportować.
 4. Kliknij opcję EKSPORTUJ ZAMÓWIENIA Z TEJ STRONY.
 5. Nazwij plik CloverOrdersDownload.csv i zapisz go na komputerze.

Krok 11: (opcjonalnie) Importuj historię zamówień do Shopify

Aby dokonać migracji historii zamówień z platformy Clover do Shopify, możesz użyć aplikacji firmy zewnętrznej do obsługi migracji ze sklepu Shopify App Store. Do importowania historii zamówień przydatne są poniższe aplikacje:

Krok 12: Zadbaj o atrakcyjny wygląd swojej strony internetowej

Aby ułatwić Ci rozpoczęcie użytkowania, na stronie Szablony panelu administracyjnego umieszczono domyślny szablon konfigurowany podczas otwierania konta w Shopify. Musisz dostosować swój szablon, aby Twoja strona internetowa wyglądała tak, jak chcesz. Aby dostosować inny szablon dla swojego sklepu online, możesz dodać go za pośrednictwem panelu administracyjnego Shopify.

Aby dodać szablon dla swojego sklepu online, wybierz jedną z poniższych opcji:

Dodaj darmowy szablon z panelu administracyjnego

Darmowe szablony są projektowane przez Shopify. Ponadto Shopify oferuje usługi pomocy w zakresie dostosowania darmowych szablonów.

Kroki:

Dodaj szablon z Theme Store

Płatne szablony są tworzone przez zewnętrznych projektantów. Usługi pomocy w zakresie dostosowania szablonów dostawców zewnętrznych świadczy projektant szablonów.

Kroki:

 1. Odwiedź Shopify Theme Store i wybierz szablon. Jeśli nadal trwa Twój darmowy okres próbny, wybierz darmowy szablon, aby uniknąć opłat.
 2. Po wybraniu darmowego szablonu kliknij opcję Dodaj szablon lub Zacznij z tym szablonem. Po wybraniu płatnego szablonu kliknij opcję Kup, aby kupić szablon. Płatne szablony nie podlegają zwrotowi kosztów. Aby mieć pewność, że taki szablon spełni Twoje oczekiwania, wypróbuj płatny szablon, zanim go kupisz.
 3. W przypadku płatnych szablonów kliknij opcję Zatwierdź, aby zatwierdzić płatność. Szablon zostanie dodany do strony Szablony Twojego panelu administracyjnego.

Wypróbuj płatny szablon w swoim sklepie

Możesz wypróbować płatny szablon, aby zobaczyć jego podgląd z Twoimi produktami, kolorami marki oraz stylem, zanim zobowiążesz się do jego zakupu. W podglądzie szablonu możesz go dostosować do indywidualnych potrzeb za pomocą edytora szablonów. Wszelkie zmiany, jakich dokonasz, zostaną zapisane, gdy kupisz szablon. Możesz wyświetlić podgląd nawet 19 płatnych szablonów, co pozwoli Ci porównać różne szablony przez zakupem.

Kroki:

 1. Odwiedź Shopify Theme Store i wybierz płatny szablon.
 2. Kliknij opcję Wypróbuj szablon. Podgląd szablonu zostanie załadowany dla Twojego sklepu online.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zatrzymać podgląd szablonu, kliknij Zamknij podgląd.
  • Aby kupić szablon, kliknij opcję Kup.
  • Aby zmodyfikować ustawienia szablonu z wykorzystaniem edytora szablonów, kliknij opcję Dostosuj szablon.

Nawet jeśli nie zdecydujesz się na zakup, płatny szablon zostanie dodany do strony Szablony Twojego panelu administracyjnego. Płatne szablony, które testujesz, są oznaczone etykietą Wersja próbna szablonu.

Krok 13: Skonfiguruj wysyłkę

Stawki i metody wysyłki należy skonfigurować prawidłowo przed uruchomieniem sklepu — aby uniknąć konieczności zwracania kosztów klientom w przypadku naliczenia im zbyt dużych opłat oraz wysyłania do klientów e-maili z prośbą o zapłatę wyższej kwoty, ponieważ ta, którą zapłacili, nie pokryje kosztów wysyłki zamówienia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wysyłki i realizacji zamówienia, kliknij tutaj.

Kroki:

 1. Sprawdź adres swojego sklepu, aby uzyskać dokładne stawki wysyłki na podstawie swojej lokalizacji. Jeśli wysyłasz przesyłki z innych miejsc, dodaj je jako lokalizacje.
 2. Utwórz strefy wysyłki, aby umożliwić wysyłkę do różnych regionów, stanów i krajów.
 3. Jeśli korzystasz z obliczonych przez przewoźnika stawek wysyłki, skonfiguruj wymiary przesyłek. Wielu przewoźników używa wagi objętościowej (wysokość, waga i głębokość paczki) do obliczania stawek wysyłki.
 4. Skonfiguruj stawki wysyłki dla tworzonych stref wysyłki.
 5. Wybierz strategię wysyłki, która jest skuteczna w przypadku Twojej firmy. Przed podjęciem decyzji pomocne może być przejrzenie kilku opcji w celu ustalenia, które z nich spełniają Twoje potrzeby.
 6. Zdecyduj, w jaki sposób chcesz realizować swoje zamówienia. Możesz samodzielnie realizować i wysyłać zamówienia lub korzystać z usługi realizacji, która wysyła zamówienia za Ciebie.

Krok 14: Skonfiguruj podatki

Naliczanie podatku od sprzedaży jest istotną częścią prowadzonej przez Ciebie działalności. Zależnie od Twojej lokalizacji, istnieją różne reguły i regulacje dotyczące podatku od sprzedaży, które mają zastosowanie do Twoich produktów. Aby mieć pewność, że Twój sklep działa zgodnie z tymi regułami, poświęć trochę czasu na zrozumienie procesu konfiguracji podatku.

Naliczanie podatków na podstawie miejsc docelowych wysyłki

Gdy konfigurujesz swoją wysyłkę, możesz naliczać podatki od wysyłki swoich produktów zgodnie z regulacjami podatkowymi województwa, stanu lub regionu klienta. Są one obliczane automatycznie przez Shopify.

Jeśli chcesz dostosować podatki ręcznie, dla regionu z unikalnymi ograniczeniami dotyczącymi podatków lub dla określonej kolekcji produktów, możesz tego dokonać za pomocą nadpisania podatku.

Śledzenie podatków

Konfigurując ustawienia podatkowe dla swoich produktów, musisz wziąć pod uwagę sposób śledzenia podatków w ciągu roku.

Jeśli nie masz pewności, jakiego systemu użyć do śledzenia swoich podatków, możesz przejrzeć kilka aplikacji księgowych w Shopify App Store.

Krok 15: Skonfiguruj dostawcę płatności

Aby zapewnić klientom możliwość dokonywania płatności, musisz skonfigurować dostawcę płatności. Dostawca płatności umożliwi Ci bezpieczne akceptowanie płatności kartą kredytową. Usługa Shopify Payments jest oferowana w niektórych krajach. Obsługiwanych jest wielu różnych zewnętrznych dostawców płatności.

Skonfiguruj dostawcę płatności

 1. Wybierz dostawcę płatności z Shopify lub od firmy zewnętrznej.
 2. Aktywuj Shopify Payments lub zewnętrznego dostawcę płatności w panelu administracyjnym Shopify.
 3. Wybierz sposób rejestracji i autoryzacji płatności podczas zakupów dokonywanych przez klientów w Twoim sklepie.

Po skonfigurowaniu dostawców płatności musisz skonfigurować stronę realizacji zakupu, aby móc przetwarzać zamówienia klientów.

Skonfiguruj stronę realizacji zakupu

 1. Skonfiguruj realizację zamówienia i autoryzację płatności.
 2. Dodaj zasady swojego sklepu, aby klienci mieli możliwość podglądu Twoich zasad przed finalizacją zakupu.
 3. Edytuj ustawienia danych klienta dotyczące realizacji zakupu i zdecyduj, czy chcesz zbierać adresy e-mail w celu wysyłania klientom informacji o wydarzeniach i promocjach.

Krok 16: Złóż kilka zamówień testowych

Po skonfigurowaniu ustawień płatności spróbuj zrealizować kilka transakcji, aby się upewnić, że wszystko działa prawidłowo. Wykonanie zamówienia testowego pomoże Ci zrozumieć proces, przez który przechodzą klienci, kupując Twoje produkty. Możesz uzyskać dostęp do wszystkich zamówień złożonych przez klientów, wyświetlając stronę Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.

Możesz wykonać zamówienia testowe dla kilku różnych typów transakcji:

Tworząc zamówienia, dokonując zwrotu ich kosztów oraz realizując je, będziesz widzieć e-maile, które Twoi klienci otrzymują w przypadku każdej czynności. Możesz edytować szablony dla tych e-maili na stronie Powiadomienia w panelu administracyjnym Shopify.

Krok 17: Dodaj pracowników do sklepu

Jeśli masz pracowników, którzy pomagają w zarządzaniu sklepem i jego prowadzeniu, możesz ich dodać do swojego sklepu Shopify. Każdy pracownik ma osobiste poświadczenia logowania. Możesz także ustawić uprawnienia dla każdego pracownika, aby ograniczyć dostęp do niektórych obszarów sklepu i zabezpieczyć informacje wrażliwe.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu pracownikami.

Krok 18: Skonfiguruj domenę

Podczas konfigurowania sklepu Shopify możesz kupić nową domenę lub przenieść domenę powiązaną z istniejącym sklepem na nowe konto Shopify.

Zdobądź nową domenę

Nową domenę możesz kupić bezpośrednio w Shopify.

Kroki:

 1. Kup domenę za pośrednictwem Shopify.
 2. Ustaw domenę Shopify jako domenę podstawową, aby była ona widoczna dla klientów w przeglądarce, wynikach wyszukiwania i mediach społecznościowych.
 3. Skonfiguruj przekierowanie wiadomości e-mail, aby wiadomości e-mail wysyłane przez klientów na adres e-mail Twojej domeny niestandardowej były przekierowywane na Twój osobisty adres e-mail.

Połącz lub przenieś już istniejącą domenę do Shopify

Jeśli masz już domenę, wykonaj następujące kroki, aby wskazywała ona na Twój sklep Shopify.

Możesz korzystać z już istniejącej domeny, ale struktura linków Shopify do poszczególnych stron prawdopodobnie różni się od poprzedniej usługi, co oznacza, że stare linki do określonych stron prawdopodobnie nie będą ładować się dla klientów. Przykład: stara strona dotycząca polityki wysyłki mogła mieć adres URL example.com/policies/shipping-policy, ale w Shopify ta strona może teraz wyglądać tak: example.com/pages/shipping-policy.

Aby pomóc klientom uniknąć trafienia na strony błędów, przed przeniesieniem domeny możesz wcześniej skonfigurować przekierowania adresów URL dla wszystkich stron, które klienci mogli dodać do zakładek, lub linków ze źródeł zewnętrznych. Wówczas, jeśli po przeniesieniu domeny otworzą stary link, zostaną przekierowani do nowego linku, strona błędów nie wyświetli się.

Krok 19: Migruj do Shopify POS

Jeśli masz punkt sprzedaży detalicznej lub prowadzisz sprzedaż w punkcie sprzedaży, możesz skonfigurować aplikację Shopify POS, aby sprzedawać produkty klientom osobiście. Po zaimportowaniu danych sklepu i skonfigurowaniu sklepu Shopify możesz dodać Punkt sprzedaży jako kanał sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify.

Skonfiguruj Shopify POS

Zanim rozpoczniesz sprzedaż, musisz skonfigurować aplikację Shopify POS.

Upewnij się, że Twoi pracownicy, produkty i lokalizacje są odpowiednio przygotowane do prowadzenia osobistej sprzedaży. Aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu aplikacji Shopify POS, zapoznaj się z tematem Pierwsze kroki z aplikacją Punkt sprzedaży Shopify.

Sprzęt

Jeśli przeprowadzasz migrację z Clover do aplikacji Shopify POS, część Twojego sprzętu może być kompatybilna. Zapoznaj się z tematem Obsługiwany sprzęt POS, aby uzyskać listę sprzętu obsługiwanego przez Shopify POS.

Krok 20: (opcjonalnie) Skonfiguruj swoje SEO tak, aby osiągnąć sukces

Możesz skonfigurować swój sklep Shopify w sposób zapewniający skuteczną optymalizację pod kątem wyszukiwarek (SEO), pozwalającą na utrzymanie jego pozycji w wynikach wyszukiwania.

Skonfiguruj przekierowania

Możesz skonfigurować przekierowania dla wszystkich istotnych stron w celu utrzymania swojej pozycji w rankingu SEO. Po uruchomieniu sklepu możesz sprawdzić, które strony w Twojej witrynie generują największy ruch i zadbać, by przekierowywały do Twojego sklepu Shopify. Możesz także użyć pliku CSV do importowania przekierowań.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Nawigacja.
 2. Kliknij opcję Wyświetl przekierowania adresu URL.
 3. Kliknij Utwórz przekierowanie URL.
 4. W polu Przekieruj z wprowadź poprzedni URL, z którego chcesz przekierować odwiedzających.
 5. W polu Przekieruj do wprowadź nowy adres URL, do którego chcesz przekierować odwiedzających. Jeśli chcesz przekierować odwiedzających do strony głównej Twojego sklepu, wprowadź /.
 6. Kliknij Zapisz przekierowanie.

Potwierdzanie działania przekierowań

Po skonfigurowaniu przekierowań i uruchomieniu sklepu upewnij się, że działają poprawnie, wprowadzając oryginalny adres URL w przeglądarce internetowej i potwierdzając, że następuje przekierowanie do docelowego adresu URL. Musisz sprawdzić wszystkie strony, które były najczęściej odwiedzane w Twoim drugim sklepie, aby upewnić się, że następuje przekierowanie do Twojego sklepu Shopify.

Edycja metaopisów

Metaopis to krótki fragment tekstu wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Metaopis może być ustawiony dla stron WWW, stron produktów, stron kolekcji i wpisów na blogu w Shopify. Upewnij się, że każda strona ma unikalny metaopis, w którym używany jest prosty, bezpośredni język. Dobry opis zachęca więcej osób do kliknięcia linku do Twojego sklepu.

Panel administracyjny Shopify ma różne obszary, w których możesz edytować metaopis. Rozważ edycję poniższych metaopisów, aby zoptymalizować sklep pod kątem wyszukiwarek:

Zweryfikuj i prześlij mapę witryny do Google

Wszystkie sklepy Shopify automatycznie generują plik sitemap.xml zawierający linki do Twoich wszystkich produktów, głównego obrazu produktu, stron, kolekcji i wpisów na blogu. Plik ten jest używany przez wyszukiwarki, takie jak Google i Bing, do indeksowania Twojej witryny, aby strony Twojego sklepu były wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Przesłanie plików mapy witryny do platformy Google Search Console pomaga Google znaleźć i zaindeksować strony w Twojej witrynie.

Pliki mapy witryny są generowane automatycznie. Można je znaleźć w katalogu głównym domen sklepu Shopify, takich jak johns-apparel.com/sitemap.xml.

Wygenerowane pliki mapy witryny odsyłają do oddzielnych map witryn dla produktów, kolekcji, blogów i stron WWW. Pliki mapy witryny są aktualizowane automatycznie po dodaniu do sklepu online Shopify nowej strony WWW, produktu, kolekcji, obrazu lub postu na blogu.

Proces przeszukiwania i indeksowania witryny może zająć trochę czasu. Google nie określa, jak długo może on trwać.

Zanim Twoja witryna pojawi się w indeksie Google, od jej uruchomienia może minąć od kilku dni do kilku tygodni. Aby sprawdzić status, możesz wyszukać w Google stan indeksowania swojej witryny, wpisując w pasku wyszukiwania Google site:, a następnie swoją domenę — na przykład site:shopify.com.

Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu i przesyłaniu mapy witryny do Google.

Korzystanie z aplikacji do pozycjonowania stron (SEO)

Możesz użyć aplikacji, która pomoże Ci poprawić pozycjonowanie Twojej strony (SEO). Aplikacje SEO umożliwiają optymalizację obrazów, zwiększenie szybkości strony i monitorowanie niedziałających linków.

Przeglądaj aplikacje SEO w sklepie Shopify App Store.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo