Migrer fra GoDaddy

Denne veiledningen beskriver hvordan du migrerer butikken til Shopify fra GoDaddy. Du kan bruke det som et utgangspunkt og en referanse for å sikre at du ikke glemmer noen viktige konfigurasjonsoppgaver.

Trinn 1: Avgjør hvordan du vil migrere innhold og data fra GoDaddy-butikken til Shopify

Når du har opprettet butikken på Shopify, må du gå gjennom den eksisterende GoDaddy-butikken og avgjøre hvilke data og innhold du vil flytte til Shopify. En migrering kan være et godt tidspunkt å fjerne eldre innhold som fungerer dårlig, og gi nettstedet og virksomheten en oppdatert look. Du ønsker kanskje å migrere følgende data fra GoDaddy:

 • produkter
 • anmeldelser

Deretter velger du en metode for å overføre hver type innhold. Gå gjennom følgende alternativer, som strekker seg fra minst teknisk komplisert til mest teknisk komplisert:

Migreringsmetoder og beskrivelser av dem
Migreringsmetode Beskrivelse
Manuell klipp og lim av data Kopier innholdet fra den eksisterende GoDaddy-butikken, og lim det inn i den nye Shopify-butikken.
CSV-import Eksporter data til CSV-filer, og importer dem til den nye Shopify-butikken (noen typer data kan ikke migreres på denne måten).
Tredjeparts migreringsapper Bruk tredjepartsmigreringsapper fra Shopify App Store.
Migreringsekspert Lei inn en Shopify-partner som kan håndtere og gjennomføre migreringen.

Denne veiledningen anbefaler bruk av CSV-filer når det er tilgjengelig, men oppgir også andre alternativer dersom CSV ikke er aktuelt.

Trinn 2: Eksporter produktdata fra GoDaddy

Du kan eksportere produktdata fra GoDaddy.

Trinn:

 1. Gå til Handel > Produkter fra GoDaddy-instrumentbordet.
 2. Klikk på Importer/eksporter, og velg deretter Eksporter.
 3. Velg Alle produkter i dialogboksen, og klikk deretter på Eksporter.
 4. Klikk på OK i neste dialogboks. Filen sendes på e-post til den registrerte e-postadressen for GoDaddy-kontoen din.
 5. Last ned filen fra e-posten. Gi filen navnet GoDaddyProductDownload.csv, og lagre den på datamaskinen.

Trinn 3: Rediger data i produkteksporten

Du må redigere CSV-filen før du kan importere den til Shopify.

Du kan laste ned og se CSV-malen for produkter, og deretter redigere GoDaddyProductDownload.csv-filen slik at den samsvarer med formatet. Det kan være lurt å jobbe i en annen fane i CSV-filen din. I den andre fanen kan du kopiere kolonneoverskriftene, og deretter kopiere og lime inn GoDaddy-importdata i Shopifys CSV-mal for produkter. Kontroller at CSV-filen bare inneholder CSV-data om kunder fra butikken som er i henhold til Shopify-malen før du importerer den.

Hvis du bruker eksempelfilen, må du gå gjennom følgende detaljer:

 • Eksempelfilen inneholder et eksempelprodukt og noen varianter. Importfilen inneholder sannsynligvis flere produkter og varianter. Hvis du bruker eksempelfilen til å opprette din egen importfil, må du sikre at du fjerner alle eksempelprodukter.
 • Eksempelfilen inneholder Variant Inventory Qty-kolonnen, som bare brukes for butikker som befinner seg på ett enkelt sted. Hvis du har flere lokalisasjoner og ønsker å importere eller eksportere lagerantall, må du bruke lagerbeholdning-CSV-filen.
 • Eksempelfilen inneholder kolonnene Price / International og Compare At Price / International, men begge står tomme, siden det ikke finnes unike prissettingskrav for disse produktene ved internasjonale salg. Finn ut mer om CSV-kolonner i Shopify International.

Du kan bruke Google Regneark for å redigere den formaterte versjonen av CSV-filene. Du kan også redigere filen med andre populære regnearkprogrammer, som for eksempel Microsoft Excel eller Numbers.

Gå gjennom tabellen nedenfor for kolonner som kobles fra GoDaddys datatype til Shopifys datatype. Fjern eventuelle andre kolonner som ikke er oppgitt i tabellen fra GoDaddy-eksporten. Det er noen kolonner som er tilgjengelige i Shopifys CSV-filer for produkter, som ikke finnes i produkteksporten fra GoDaddy. Disse kolonnene er ikke oppført nedenfor, men det kan hende de må gjennomgås. Finn ut mer om hva hver kolonne krever i CSV-filen for produkter.

Datatilordning for GoDaddy
GoDaddy-datatype Shopify-datatype Handling
Navn Tittel Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Beskrivelse Brødtekst (HTML) Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Kategori Type Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Alternativ1 navn Alternativ1 navn Ingen handling er nødvendig.
Alternativ2 Verdi Alternativ2 Verdi Ingen handling er nødvendig.
Alternativ1 navn Alternativ1 navn Ingen handling er nødvendig.
Alternativ2 Verdi Alternativ2 Verdi Ingen handling er nødvendig.
Alternativ3 Navn Alternativ3 Navn Ingen handling er nødvendig.
Alternativ3 Verdi Alternativ3 Verdi Ingen handling er nødvendig.
Lagerbeholdningsenhet Variantens varenummer Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Antall Variantlagerantall Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype. Fjern ikke-numeriske tegn.
Pris Variantpris Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.
SEO-tittel SEO-tittel Ingen handling er nødvendig.
SEO Desc SEO-beskrivelse Endre kolonnenavnet til Shopifys datatype.

Trinn 4: Importere produktdata

Når du har GoDaddyProductDownload.csv-filen og har gjennomført nødvendige redigeringer, kan du importere GoDaddy-produktene dine til Shopify.

Trinn:

 1. Fra Shopify administrator går du til Produkter.
 2. Klikk på Import.
 3. Klikk på Legg til fil, og velg deretter GoDaddyProductDownload.csv.
 4. Opphev valget av Publiser nye produkter til alle salgskanaler, og klikk deretter på Last opp og forhåndsvis.
 5. Se gjennom importdetaljene og klikk på Importer produkter. ​​ Når CSV-filen er lastet opp, mottar du en e-postbekreftelse fra Shopify, til e-postkontoen du brukte da du registrerte Shopify-butikken. Se noen løsninger på vanlige problemer, eller mer generell informasjon om opplasting av produkter med en CSV-fil.

Trinn 5: Bekreft og organiser produkter etter importen

Når du har importert produkter til Shopify, må du kontrollere at informasjonen er importert riktig. Detaljer, som pris, vekt og lagerbeholdning, kan påvirke virksomheten din dersom de ikke er importert riktig.

Se gjennom for typiske importfeil

Vanlige migreringsfeil
Problem Oppløsning
Produktene er importert, men ikke publisert. Hvis produktene du importerer er merket som skjult blir de ikke publisert før du gjør dem tilgjengelige for salgskanaler.
Detaljer mangler fra importerte produkter. Se gjennom produktbeskrivelsen på produktsiden og fyll ut den manglende informasjonen.
Produktvarianter kunne ikke importeres. Hvis et produkt mangler et variantalternativ blir det ikke importert. Du kan i stedet legge til produktet i Shopify-butikken manuelt.

Gjennomgå og organiser produkter

 1. Gå gjennom produktdetaljene, inkludert produktbeskrivelse, bilder, varianter, pris og metabeskrivelse.
 2. Opprett produktsamlinger for å organisere produkter i kategorier, noe som gjør det enklere å gruppere produkter både i Shopify-administrator og på det eksterne nettstedet.
 3. Forstå lagerbeholdning og overføringer for å holde oversikt over lagerbeholdningen i virksomheten. Gå gjennom tilgjengelige lagerbeholdningsapper for å finne ut om det er nødvendig for din virksomhet.

Trinn 6: (Valgfritt) Importer anmeldelser til Shopify

Du kan ikke eksportere eller migrere anmeldelser fra GoDaddy til Shopify. Du kan imidlertid importere anmeldelser manuelt ved hjelp av en tredjepartsapp fra Shopify App Store. Følgende apper kan bistå med import av omtaler:

Trinn 7: Få nettstedet til å se bra ut

For å hjelpe deg i gang har siden Temaer i administrator et standardtema konfigurert når du åpner en Shopify-konto. Du må tilpasse temaet slik at nettstedet får det utseendet du ønsker. Hvis du vil tilpasse et annet tema for nettbutikken, kan du legge det til i Shopify-administrator.

Velg et av følgende alternativer for å legge til et tema i nettbutikken:

Legg til et gratis tema fra administratoren

Gratis temaer er utviklet av Shopify. Hjelp med tilpassing av gratis temaer støttes av Shopify.

Trinn:

Legg til et tema fra Theme Store

Betalte temaer utvikles av tredjepartsdesignere. Du kan få hjelp med å tilpasse tredjepartstemaer av temadesigneren.

Trinn:

 1. Besøk Shopify Theme Store og velg et tema. Hvis du fortsatt er i en gratis prøveperiode, kan du velge et gratis tema for å unngå å betale noe.
 2. Når du har valgt et gratis tema, klikker du på Legg til tema eller Begynn med dette temaet. Hvis du har valgt et betalt tema, klikker du på Kjøp for å kjøpe temaet. Betalte temaer er ikke-refunderbare. Du kan prøve et betalt tema før du kjøper det, for å være sikker på at det dekker behovene dine.
 3. Klikk på Godkjenn for å godkjenne betalingen for betalte temaer. Temaet vil bli lagt til på siden Temaer i administrator.

Prøv et betalt tema i butikken

Du kan prøve et betalt tema for å se hvordan det ser ut med bedriftens produkter, merkevarefarger og stil før du forplikter deg til å kjøpe temaet. Når du forhåndsviser et tema, kan du gjøre tilpasninger med temaredigeringsprogrammet. Endringene du gjør, lagres når du kjøper temaet. Du kan forhåndsvise inntil 19 betalte temaer, slik at du kan sammenligne ulike temaer før du kjøper.

Trinn:

 1. Besøk Shopify Theme Store og velg et betalt tema.
 2. Klikk på Prøv tema. En forhåndsvisning av temaet blir lastet inn for nettbutikken.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil avslutte forhåndsvisningen av temaet, klikker du på Lukk forhåndsvisning.
  • Klikk på Kjøp for å kjøpe et tema.
  • Hvis du vil endre temainnstillinger i temaredigeringen, klikker du på Tilpass tema.

Hvis du velger å ikke kjøpe temaet, legges det betalte temaet til på siden Temaer i administrator. Betalte temaer som du prøver, er merket med Prøveperiode på tema.

Trinn 8: Konfigurer frakt

Du må konfigurere fraktpriser og fraktmetoder riktig før du lanserer – slik at du unngår å måtte refundere kunder etter å ha belastet dem for mye, eller sende e-post til kunder og be dem om å betale mer fordi du ikke har belastet nok til å dekke frakten av bestillingen deres.

Du finner mer informasjon om frakt og oppfyllelse av bestillinger her.

Trinn:

 1. Se gjennom butikkens adresse for å få nøyaktige fraktpriser basert på din plassering. Hvis du sender fra andre steder, kan du legge dem til som lokalisasjoner.
 2. Opprett fraktsoner for å muliggjøre frakt til ulike regioner, stater og land.
 3. Hvis du bruker transportørberegnede fraktpriser, må du konfigurere mål for forsendelser. Mange transportører bruker volumetrisk vekt (høyden, vekten og dybden på en pakke) til å beregne fraktpriser.
 4. Konfigurer fraktpriser for fraktsonene du oppretter.
 5. Velg en fraktstrategi som fungerer for virksomheten din. Det kan være nyttig å se gjennom noen alternativer for å se hva som dekker dine behov, før du bestemmer deg.
 6. Bestem hvordan du vil oppfylle bestillinger. Du kan oppfylle og sende bestillinger selv, eller bruke en oppfyllelsestjeneste som sender bestillinger for deg.

Trinn 9: Konfigurer avgifter

Innkreving av MVA er en viktig del av å drive forretninger. Avhengig av hvor du befinner deg, gjelder ulike regler og forskrifter for MVA på produktene dine. For å sikre at butikken din overholder disse reglene, bør du ta deg tid til å forstå Shopifys prosess for skatteoppsett.

Innhent avgifter basert på fraktdestinasjoner

Når du konfigurerer frakt, kan du legge til fraktavgifter på produktene basert på skattereglene i kundens provins, stat eller område. Disse beregnes automatisk av Shopify.

Hvis du må justere skatten manuelt, basert på en region med unike skattebegresninger eller en bestemt samling produkter, kan du gjøre det med endret skattesats.

Hold oversikt over avgifter

Når du konfigurerer skatteinnstillinger for produkter, må du ta høyde for hvordan du skal holde oversikt over avgiftene gjennom året.

Hvis du er usikker på hvilket system du skal bruke for å holde oversikt over avgifter, kan du se gjennom apper for regnskapsføring i Shopify App Store.

Trinn 10: Konfigurere en betalingsleverandør

Du må konfigurere en betalingsleverandør slik at kundene kan betale deg. Med en betalingsleverandør kan du godta kredittkortbetalinger på en sikker måte. Shopify Payments er tilgjengelig i enkelte land, og en rekke støttede tredjepartsbetalingsleverandører er tilgjengelig.

Konfigurer en betalingsleverandør

 1. Velg en betalingsleverandør fra Shopify eller fra en støttet tredjepart.
 2. Aktiver Shopify Payments eller en tredjepartsbetalingsleverandør i Shopify-administrator.
 3. Velg hvordan du vil innhente og autorisere betalinger når kundene dine kjøper noe fra butikken din.

Nå som du har konfigurert betalingsleverandører, må du konfigurere betalingssiden slik at du kan behandle kundenes bestillinger.

Konfigurer kassen

 1. Konfigurer bestillingsoppfyllelse og godkjenning av betalinger.
 2. Legg til butikkens retningslinjer, slik at kundene kan lese retningslinjene før de gjennomfører betalingen.
 3. Rediger innstillinger for kundeinformasjon i kassen og avgjør om du vil innhente e-postadresser for å oppdatere kunder om arrangementer og kampanjer.

Trinn 11: Legg inn noen testbestillinger

Nå som du har konfigurert betalingsinnstillingene, bør du prøve et par transaksjoner for å sjekke at alt fungerer. Ved å kjøre en prøvebestilling vil du forstå prosessen kundene dine går gjennom når de kjøper produktene dine. Du kan få tilgang til alle bestillingene kundene legger inn fra siden Bestillinger i Shopify administrator.

Du kan kjøre testbestillinger for flere typer transaksjoner:

Når du oppretter, refunderer og oppfyller bestillinger, vil du se e-postmeldingene kundene dine vil motta for hver handling. Du kan redigere malene for disse e-postmeldingene fra Varsler-siden i Shopify administrator.

Trinn 12: Legg til personalmedlemmer i butikken

Du kan legge til personalmedlemmer i Shopify-butikken dersom du har noen som hjelper deg med å administrere og drifte butikken. Hvert personalmedlem har sin personlige påloggingsinformasjon. Du kan også angi tillatelser for hvert personalmedlem, slik at du kan begrense tilgangen til enkelte deler av butikken og sørge for at sensitiv informasjon er sikker.

Finn ut mer om å administrere personale.

Trinn 13: Konfigurer et domene

Når du konfigurerer Shopify-butikken, kan du kjøpe et nytt domene, eller overføre domenet som er knyttet til den eksisterende butikken, til den nye Shopify-kontoen.

Få et nytt domene

Du kan kjøpe et nytt domene direkte fra Shopify.

Trinn:

 1. Kjøp domenet ditt gjennom Shopify.
 2. Konfigurer Shopify-domenet som det primære, slik at det blir domenet som vises for kundene i nettleseren, i søkeresultater og i sosiale medier.
 3. Konfigurer videresending av e-post slik at e-postmeldinger som kundene sender til e-postadresser på det egendefinerte domenet omdirigeres til din personlige e-postadresse.

Koble til eller overfør et eksisterende domene til Shopify

Hvis du har et eksisterende domene, kan du følge disse trinnene for å henvise domenet til Shopify-butikken din.

Du kan bruke et eksisterende domene, men Shopifys koblingsstruktur for enkeltsider er sannsynligvis en annen enn den tidligere tjenesten, som betyr at gamle koblinger til bestemte sider sannsynligvis ikke vil fungere for kundene. Den gamle siden om fraktbetingelser kan for eksempel ha hatt URL-adressen example.com/policies/shipping-policy, mens denne siden på Shopify vil være example.com/pages/shipping-policy.

For å bidra til at kundene unngår å havne på feilsider, kan du før du overfører domenet, konfigurere URL-omdirigeringer på forhånd for sider kundene kan ha bokmerket, eller koblinger fra tredjepartskilder. Hvis kunden besøker den gamle koblingen etter at du har overført domenet, vil de på denne måten bli omdirigert til den nye koblingen i stedet for å få en feilmelding.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis