Struktura handlowa

Dostęp do programu certyfikowanych aplikacji Shopify Plus wiąże się z roczną opłatą za certyfikację w wysokości 15 000 USD oraz miesięcznym kosztem integracji „na każdą instalację sprzedawcy Shopify Plus”.

Budowanie i wspieranie udanego Programu certyfikowanych aplikacji Shopify Plus oraz stworzenie doskonałych warunków współpracy wymaga znacznych inwestycji i koordynacji po obu stronach w celu osiągnięcia wspólnej wartości dodanej. Ta inwestycja w ekosystem Shopify Plus znajduje odzwierciedlenie w kosztach programu i obejmuje korzystanie z platformy Shopify, dostęp do korzyści związanych z programem i certyfikację aplikacji.

Członek zespołu ds. partnerów oferujących aplikacje Shopify Plus skontaktuje się z Tobą w celu uzyskania dalszych informacji po zweryfikowaniu Twojego wniosku,