โครงสร้างเชิงพาณิชย์

การเข้าถึงโปรแกรมแอปที่รับรองโดย Shopify Plus จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบรับรอง 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการผสานการทำงานรายเดือน “ต่อจำนวนผู้ขายที่ติดตั้ง Shopify Plus แต่ละราย”

การสร้างและสนับสนุนโปรแกรมแอปที่รับรองโดย Shopify Plus ที่ประสบความสำเร็จรวมถึงการสร้างประสบการณ์การค้าที่ราบรื่นนั้นต้องอาศัยการลงทุนและความร่วมจากทั้งสองฝ่ายอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน การลงทุนเช่นนี้ในระบบนิเวศของ Shopify Plus จะสะท้อนอยู่ในต้นทุนของโปรแกรมและครอบคลุมการใช้แพลตฟอร์ม Shopify การเข้าถึงประโยชน์ของโปรแกรม และการรับรองแอป

สมาชิกจากทีม Shopify Plus App จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อแอปพลิเคชันของคุณได้รับการตรวจสอบแล้ว