Kommersiell struktur

Tilgang til Shopify Plus' app-sertifiseringsprogram skjer gjennom en årlig sertifiseringsavgift på 15 000 USD, pluss en månedlig integrasjonskostnad 'per Shopify Plus-forhandlerinstallasjon'.

Utvikling og støtte av et vellykket Shopify Plus app-sertifiseringsprogram, samt det å skape en sømløs forhandleropplevelse, krever en betydelig investering og koordinering på begge sider for å levere god verdi til begge parter. Denne investeringen i Shopify Plus-økosystemet reflekteres gjennom programkostnaden, og omfatter bruken av Shopify-plattformen, tilgang til programfordelene og appsertifisering.

Et medlem fra partnerskapsteamet i Shopify Plus-appen vil nå ut med mer informasjon etter at de har gått gjennom søknaden din.