Slik kvalifiserer du deg for Shopify Plus' app-sertifiseringsprogram

For å sikre høy kvalitet brukes følgende krav for å vurdere apper som søker i Shopify Plus' app-sertifiseringsprogram. Disse kravene fokuserer på fire nøkkelområder: ytelse, brukerstøtte, sikkerhet og personvern. De er ment for å gi Shopify Plus-forhandlere en best mulig opplevelse gjennom hele appens levetid, fra oppføring og installasjon til introduksjon, funksjonalitet, sikkerhet og kvalitet.

Selv om det å innfri disse kravene ikke garanterer at du blir tatt opp i programmet, representerer de en standard som vi holder alle app-partnerne i Shopify Plus ansvarlige for så lenge de deltar i programmet. Generelt sett er det også viktig for app-partnerne å ha inngående kunnskaper om Shopify Plus og kunne vise til fruktbart samarbeid med ulike Shopify Plus-forhandlere.

I tillegg til app-sertifiseringskravene til Shopify Plus, må man også innfri Shopify App Store-kravene.

1. Generelle krav

Kravene i denne seksjonen gjelder for alle apper som sendes inn til Shopify Plus' app-sertifiseringsprogram. Gå gjennom hver seksjon nøye før du sender inn søknaden din.

1.1 Shopify App Store-oppføring

Appen bør stå oppført i Shopify App Store, og må oppfylle alle de kravene som står oppgitt i utviklerdokumentasjonen.

App-oppføringen er det første kontaktpunktet hos en forhandler, og det er her de ser etter om appen din er riktig for dem. I likhet med siden din i app-katalogen til Shopify Plus, er appens oppføring i Shopify App Store en av de mest nyttige markedsføringsverktøyene du har. En effektiv app-oppføring oppfordrer Shopify-forhandlere til å prøve appen eller kontakte teamet for å finne mer informasjon. App-oppføringen din bør være tydelig, konsis og relevant for interesserte forhandlere.

Alle app-oppføringer som for øyeblikket står oppført, bør oppdateres med de nyeste produktfunksjonene og brukerstøtteinformasjonen.

1.2 Vurderinger og anmeldelser

Omtaler er en kritisk faktor når det kommer til å få forhandlernes tillit. Shopify bruker app-vurderinger og omtaler fra en rekke ulike kilder for å få et innblikk i forhandlernes tilbakemeldinger og tilfredshet. Når en forhandler skal vurdere av appen din, må de rangere appen på en skala fra 1 til 5 og legge igjen en kommentar. For å skrive en omtale, må selgeren ha installert appen din i butikken deres. Dersom en forhandleren avinstallerer en app, har de 45 dager på seg til å skrive en omtale før privilegiet tilbakekalles.

Alle Shopify Plus-sertifiserte app-partnere må etablere og opprettholde en app-rangering på mer enn 4.0 etter å ha fått 10 omtaler.

Eventuelle nye eller ikke-oppførte apper gjennomgås uavhengig av app-partnerskapsteamet til Shopify Plus.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du håndterer app-anmeldelser, kan du se Administrering av app-vurderinger.

2. Krav til brukerstøtte

Det er viktig for Shopify Plus-forhandlere å kunne tilby brukerstøtte på en tidsmessig, profesjonell og tilfredsstillende måte.

2.1 Svar på forespørsler om støtte

Alle Shopify Plus sertifiserte app-partnere må tilby følgende:

 • Første svar på kritiske forespørsler om brukerstøtte innen 30 minutter. Kritiske brukerstøtteforespørsler omfatter utbredte (flere kunder) tjenesteavbrudd og rapporter om sikkerhetsproblemer fra kunder. Godkjente kommunikasjonsmetoder omfatter både telefon, SMS, e-post og kommunikasjon innen produktene.
 • Første svar på høyt prioriterte problemer innen 12 timer. Kundestøtteforespørsler med høy prioritet omfatter manglende tilgang til produktet for flere brukere (når for eksempel flere brukere ikke kan logge inn) og andre lignende forespørsler. Godkjente kommunikasjonsmetoder omfatter både telefon, SMS, e-post og kommunikasjon innen produktene.
 • Første svar til lav-prioritetshenvendelser innen 3 dager via telefon, SMS, e-post eller kommunikasjon innen produktet.
 • 24/7-brukerstøtte tilgjengelig over hele verden. Telefon, chat og e-post er godkjente fora for brukerstøtte.
 • Et kontaktnummer til hastesituasjoner som er tilgjengelig 24/7, med et kontaktpunkt som vil være umiddelbart tilgjengelig for å motta hasteforespørsler.

Kontaktinformasjonen og innholdet ditt for brukerstøtte skal være enkelt å finne, og det bør omfatte klare spesifikke instruksjoner om hvordan appen din integreres med Shopify. For å finne ut mer om å skrive effektiv hjelpedokumentasjon, kan du lese hjelpedokumentasjon.

2.2 Statusoppdateringer av systemet

Hvis du tilbyr lett tilgjengelige statusoppdateringer, kan forhandlerne enkelt vite om appen din fungerer som forventet. Alle Shopify Plus-sertifiserte app-partnere må tilby følgende til forhandlerne:

 • Et instrumentbord eller en statusside som viser om systemet kjører som forventet, har problemer eller er nede.
 • Et tilgjengelig hjelpeteam og en eskaleringsplan for å håndtere systemavbrudd.
 • En lett tilgjengelig prosess for å gi kundene beskjed om planlagt nedetid.

Vi anbefaler at Shopify Plus-sertifiserte app-partnere oppretter en statusside med følgende tjenester: statuspage.io eller sorryapp.com.

3. Krav til sikkerhet og personvern

Sikkerhet og personvern er kritiske deler av alle typer nettbasert virksomhet, fordi de nettbaserte appene kan eksponeres eller kompromitteres på mange ulike måter. Alle Shopify-partnere må sørge for at applikasjonene er sikre, slik at forhandlerne som bruker dem, ikke blir utsatt for fare.

3.1 Forsikring

Partnere som tilbyr programvare som en tjeneste (SAAS) til kundene sine, har en unik risikoprofil. Partneren må derfor fremlegge bevis på dekning for følgende forsikringstyper:

 • Forsikring for tekniske feil og unnlatelser
 • Cyber-ansvarsforsikring
 • Forsikring for direktører og ledere
 • Ansvarsforsikring innen sysselsettingspraksis
 • Generell ansvar-/eiendomsforsikring

3.2 informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet henviser til et sett med strategier som alle teknologibedrifter bør ha på plass for å administrere de prosessene, verktøyene og retningslinjene som er nødvendige for å hindre, oppdage, dokumentere og motvirke trusler mot informasjon.

Vi i Shopify tar informasjonssikkerhet på alvor, og anbefaler derfor at alle Shopify Plus-sertifiserte app-partnere opprettholder og deler en detaljert policy vedrørende informasjonssikkerhet. Alle partnerne må oppgi koblinger til sin informasjonssikkerhetspolicy.

3.3 Sikker informasjonskommunikasjon

Shopify Plus-forhandlerne stoler på Shopify og vårt økosystem av partnere for å sikre at informasjonen deres håndteres på en sikker og privat måte. Det er viktig at vi har gode sikkerhetsstandarder på plass for å tjene og opprettholde tilliten til Shopify Plus-forhandlerne.

Partnerne må oppgi detaljerte svar på følgende spørsmål under søknadsprosessen:

 • Gjennomgår selskapet ditt uavhengige sikkerhetsvurderinger av alle offentlige systemer? Angi i så fall hvilken type (sårbarhetsvurdering eller inntrengingstest) og testsyklusen.

 • Har bedriften din et sårbarhetsavsløringsprogram som omfatter følgende:

 • Beskytter firmaet konfidensialiteten til data som flyttes ved hjelp av kryptering? I så fall beskriver du metodene, protokollene, algoritmene og krypteringsstyrken.

 • Beskytter bedriften din konfidensialiteten til nettbaserte og frakoblet inaktiv data ved hjelp av kryptering? I så fall beskriver du metodene, algoritmene og krypteringsstyrken.

 • Er tilgangen til kundedata begrenset til brukere og brukerstøttepersonell som må ha dette for å utføre jobben sin?

 • Går du gjennom datatilgangstillatelsene og brukerrettighetene for disse interne kundedatasystemene med jevne mellomrom?

 • Har selskapet ditt ansatt godkjenning med flere faktorer (MFA) på systemer som inneholder kundedata?

Partnerne kan også være pålagt å svare på ytterligere spørsmål om sikker kommunikasjon av data under sertifiseringsprosessen.

3.4 Begrenset omfang

Partnere må ha retningslinjer vedrørende sletting av data som er tilgjengelig for forhandlerne dersom de bruker begrensede omfang (for eksempel «bestillinger for all tid») eller lagrer noen av følgende data på dine egne servere (inaktiv data):

 • bestillinger
 • kunder

3.5 Vilkår og betingelser

Alle Shopify Plus-sertifiserte app-partnere bør ha offentlige vilkår og betingelser som er knyttet til Shopify App Store og Shopify Plus-app-katalogen-oppføringene.

4. Ytelseskrav

For at en app skal lykkes, bør den gi en konsekvent og positiv opplevelse for de Shopify Plus-forhandlerne som bruker den. Kvaliteten til en apps integrering i Shopify er en viktig vurdering i søknadsprosessen.

4.1 Klarert infrastruktur

Vi anbefaler på det sterkeste at alle Shopify Plus-sertifiserte app-partnere bruker en av de følgende pålitelige Sky-leverandørene:

 • AWS
 • Azure
 • Google Cloud Platform

Hvis partneren ikke bruker en av plattformene som er oppført ovenfor, må de kunne påvise at de har en lokal infrastruktur som har innehar fysisk sikkerhet, redundans og miljømessig motstandsdyktighet.

4.2 Belastningstesting

Det er viktig at applikasjonene er testet for reaksjonsevne i forhold til stabilitet og ytelse (for eksempel hvor godt applikasjonen kan håndtere en spesielt høy arbeidsbelastning for en forhandler?). Alle Shopify Plus sertifiserte app-partnere bør kunne oppgi:

 • En kort oppsummering av hvordan de belastningstester infrastrukturen og hvorvidt belastningstestingen er innlemmet i utviklingsprosessen. Dette bør omfatte hva slags belastning partneren tester mot og hva slags verktøy de bruker til å belastningsteste infrastrukturen.
 • Gjennomsnittlig lastetid på < 400 MS.

4.3 Oppetid

Alle Shopify Plus-sertifiserte app-partnere må ha et tjenestenivå (SLO) med 99,9 % oppetid.

4.4 Standarder for integrerte apper

Hvis du vil integrere appen din i Shopify-administrator, må du bruke Shopify App Bridge, ikke det avskrevne Embedded App SDK for å integrere appen din.