Shopify Plus -sovellussertifiointiohjelman vaatimusten täyttäminen

Sovelluksen sopivuutta Shopify Plus ‑sovellussertifiointiohjelmaan arvioidaan korkeiden laatuvaatimusten mukaisesti. Vaatimusten tärkeimmät osa-alueet ovat todistettu hyöty ja infrastruktuuri sekä tehokkuus, kauppiaiden tuki, turvallisuus ja tietosuoja. Sovellusten on tarkoitus tarjota paras kokemus Shopify Plus ‑kauppiaille koko elinkaaren ajalta niin listauksen ja asennuksen kuin perehdytyksen, käytön, turvallisuuden ja laadun osalta.

Vaikka näiden vaatimusten täyttäminen ei vielä takaa hyväksyntää ohjelmaan, ne luovat perustan, jota kaikkien Shopify Plus -sovelluskumppaneiden tulee noudattaa niin kauan kuin ovat mukana ohjelmassa. Yleisesti ottaen on myös tärkeää, että sovelluskumppaneilla on syvällinen perustuntemus Shopify Plus -palvelusta sekä todisteita menestyksekkäästä yhteistyöstä useiden Shopify Plus -kauppiaiden kanssa.

Shopify Plus -sovellussertifioinnin vaatimusten lisäksi myös Shopify App Storen vaatimukset ovat voimassa.

1. Yleiset ja Built for Shopify -saavutusten vaatimukset

Built for Shopify -saavutusten kriteerit ovat pakollisia muiden tämän osion vaatimusten lisäksi. Kaikki vaatimukset koskevat Shopify Plus Certified App -ohjelman nykyisiä tai mahdollisia sovelluksia. Tarkista jokainen kohta huolellisesti ennen hakemuksen lähettämistä.

1.1 Shopify App Store -listaus

Sovelluksen täytyy olla saatavilla Shopify App Storessa, ja sen on täytettävä kaikki kehittäjädokumentaatiossa luetellut vaatimukset.

Sovellusilmoitus ensimmäinen kontaktisi kauppiaaseen, ja sen avulla kauppias yleensä päättää, onko sovelluksesi hänelle sopiva. Shopify Plus -sovellushakemiston sivusi tavoin sovelluksesi ilmoitus Shopify App Storessa on yksi hyödyllisimmistä markkinointityökaluista. Tehokas sovellusilmoitus kannustaa Shopify-kauppiasta kokeilemaan sovellusta itse tai ottamaan yhteyttä tiimiin saadakseen lisätietoja. Sovellusilmoituksen täytyy olla selkeä, ytimekäs ja osuva, jotta se kiinnostaa kauppiaita.

Kaikki tällä hetkellä julkaistut sovellusilmoitukset täytyy päivittää tuoreimmilla tuoteominaisuuksilla ja tukitiedoilla.

1.2 Luokitus ja arvostelut

Arvostelut ovat tärkeä tekijä luottamuksen rakentamisessa kauppiaiden kanssa. Shopify käyttää eri lähteistä saatuja sovellusarvosteluja ja -luokituksia, jotta kauppiaiden antamaa palautetta ja heidän tyytyväisyyttään voidaan ymmärtää paremmin. Kun kauppias antaa arvostelun sovelluksestasi, hänen täytyy arvostella se asteikolla 1–5 ja kirjoittaa kommentti. Arvostelun antaminen edellyttää, että kauppias on asentanut sovelluksen kauppaansa. Sovelluksen poistamisen jälkeen kauppiaalla on 45 päivää aikaa antaa arvostelu, ennen kuin hänen arvosteluoikeutensa peruutetaan.

Kaikkien sertifioitujen Shopify Plus -sovelluskumppanien on saavutettava ja säilytettävä yli 4.0 sovellusluokitus, kun arvosteluja on vähintään 20.

Shopify Plus -sovelluskumppanuustiimi tarkastaa itsenäisesti kaikki uudet tai listaamattomat sovellukset.

Lue lisää sovellusten arvostelujen hallinnasta kohdassa Sovellusarvostelujen hallinta.

2. Ratkaisuvaatimukset

Plus-sertifioituna sovelluksena Shopify-integraatiosi täytyy ratkaista jokin Plus-kauppiaan haaste, ja sen kehityksessä on täytynyt käyttää uusinta teknologiaa, jotta Plus-kauppias saa parhaan mahdollisen kokemuksen.

2.1 Versioiminen

Sertifioituna yhteistyökumppanina sinun odotetaan olevan innovaatioiden eturintamassa ja johtavan ekosysteemiä. Sovelluksesi tulee käyttää kahta uusinta versiota, ja sinulla on oltava selkeä API-version siirtostrategia integraatiota varten.

2.2 API-käyttöönotto

Jos myyntipaikkasovelluksesi integraatio on suorassa vuorovaikutuksessa Shopify-kauppiaiden selainpuoleen tai teemaan, sinun on noudatettava Shopifyn viimeisimpiä suunnittelu- ja tuotevaatimuksia. Kaikissa sovelluksissa on oltava myös API-käyttösuunnitelma, jotta voit välttää pyyntörajan rajoittamisen. Parhaassa tapauksessa tuet tai pyrit tukemaan Graph QL- ja Bulk API:ja.

2.3 Checkout Extensibility

Jos käytössäsi on tällä hetkellä ominaisuuksia, jotka tekevät kassaan muutoksia checkout.liquidin avulla, sovelluksesi on päivitettävä, tai sen on pystyttävä tukemaan Checkout Extensibilityä .

2.4 Plus-ominaisuuksien yhteensopivuus

Integraation on oltava yhteensopiva seuraavien olennaisten Shopify Plus -toimintojen kanssa, kuten B2B, Markets/Markets Pro ja Flow.

3. Tukivaatimukset

Tuen tarjoaminen nopeasti, ammattimaisesti ja tyydyttävällä tavalla on tärkeää Shopify Plus -kauppiaille.

3.1 Tukipyyntöihin vastaaminen

Kaikkien sertifioitujen Shopify Plus -sovelluskumppanien täytyy tarjota seuraavat palvelut:

 • Ensimmäinen vastaus kriittisiin tukipyyntöihin 30 minuutin kuluessa. Kriittisiin tukipyyntöihin kuuluvat laajat (useisiin asiakkaisiin vaikuttavat) palvelukatkokset ja asiakkaiden tietoturvan haavoittuvuutta koskevat raportit. Puhelut, tekstiviestit, sähköpostit ja tuoteviestit ovat kaikki hyväksyttyjä viestintätapoja.
 • Ensimmäinen vastaus korkean prioriteetin ongelmiin 12 tunnin kuluessa. Korkean prioriteetin tukipyyntöihin lukeutuu useiden asiakkaiden ilmoitukset kyvyttömyydestä käyttää tuotetta (esimerkiksi useat käyttäjät eivät pysty kirjautumaan sisään) ja muut samankaltaiset ilmoitukset. Puhelut, tekstiviestit, sähköpostit ja tuoteviestit ovat kaikki hyväksyttyjä viestintätapoja.
 • Ensimmäinen vastaus alhaisen prioriteetin pyyntöihin 3 päivän kuluessa puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla tai tuoteviestillä.
 • Tukea saatavilla 24/7 maailmanlaajuisesti. Puhelin, chatti ja sähköposti ovat hyväksyttäviä tukimenetelmiä.
 • 24/7 saatavilla oleva kehittäjän puhelinnumero hätätilanteita varten, josta saa yhteyden henkilöön, joka voi vastaanottaa hätäpyyntöjä välittömästi.

Tuen yhteystietojen ja sisältöjen täytyy olla helposti löydettävissä, ja niiden täytyy sisältää selkeät ohjeet, miten sovelluksesi voidaan integroida Shopifyn kanssa. Tutustu tehokkaiden ohjeiden kirjoittamiseen lukemalla lisää Ohjeasiakirjoista.

3.2 Järjestelmän tilapäivitykset

Helposti löydettävien tilapäivitykset tarjoaminen kauppiaille auttaa heitä tietämään, toimiiko sovelluksesi odotetulla tavalla. Kaikkien sertifioitujen Shopify Plus -sovelluskumppanien täytyy tarjota seuraavat palvelut:

 • Dashboard tai tilasivu, joka näyttää, toimiiko järjestelmä odotetulla tavalla, ilmeneekö siinä ongelmia tai onko se alhaalla.
 • Päivystystiimi ja suunnitelma järjestelmän häiriöilmoitusten käsittelyyn.
 • Valmiina olemassa oleva menettelytapa, jolla asiakkaille ilmoitetaan suunnitelluista palvelukatkoista.

Suosittelemme, että sertifioidut Shopify Plus -sovelluskumppanit ottavat käyttöön tilasivun seuraavien palvelujen kanssa: statuspage.io tai sorryapp.com.

4. Tietosuojaan liittyvät vaatimukset

Koska Shopify Plus -kauppiaat käsittelevät yleensä suuria määriä asiakastietoja, on ratkaisevan tärkeää, että sekä Shopify- että Plus-sertifioidut sovelluskumppanit käyttävät, käsittelevät ja säilyttävät tietoja huolellisesti.

4.1 Asiakastiedot

Jos käsittelet suojattuja asiakastietoja, sinun on täytettävä kaikki Shopifyn tietosuojavaatimukset. Sinulla on oltava myös tietosuojakäytäntö ja/tai tietosuojasopimus.

4.2 GDPR, CCPA, CPRA

Jos työskentelet sellaisten Plus-kauppiaiden kanssa, jotka ovat velvollisia noudattamaan yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) tai CCPA- tai CPRA-lakia, sinun on pystyttävä tukemaan niitä. Tutustu dev docs -asiakirjoihimme täällä saadaksesi tarkempia ohjeita:

4.3 Monivaiheinen tunnistautuminen (MFA)

Yrityksesi on käytettävä monivaiheista tunnistautumista niiden työntekijöiden osalta, jotka voivat käyttää asiakastietoja sisältäviä järjestelmiä.

5. Turvallisuusvaatimukset

Yrityksesi on arvioitava sovelluksen turvallisuus vähintään vuosittain. Turvallisuusarvioinnin täytyy sisältää esimerkiksi haavoittuvuuden arviointeja ja penetraatiotestejä.

Kaikkien Shopify Plus Certified App -kumppaneiden on täytettävä kaikki seuraavat turvallisuusvaatimukset:

 • Säilytä Shopifyn API-tunnukset turvallisella tavalla.
 • Toteuta tunnusten kierrätys selkeitä menettelytapoja noudattaen.
 • Kuvaa tarkasti infrastruktuurin rakenne ja havainnollista sitä kaavioilla, mukaan lukien visualisoinnit sekä pilvipalveluntarjoajien, tietokantojen ja palvelimien kuvaukset.
 • Käsittele henkilötiedoista vain vähimmäismäärä, eli ainoastaan sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen toiminnallisten vaatimusten täyttämiseksi.
 • Pyydä tietoja vain se määrä, joka on tarpeen toiminnallisten vaatimusten täyttämiseksi.
 • Aseta tietojen säilytysajat sellaisille tietovarastoille, joihin tallennetaan henkilötietoja.
 • Salaa henkilötiedot niiden siirron aikana teknisillä menetelmillä, kuten TLS-protokollalla tai SSL-tekniikalla.
 • Salaa RESTissä olevat henkilötiedot teknisillä menetelmillä, kuten AES:llä tai muilla symmetrisillä salausmenetelmillä.
 • Luo haavoittuvuuksista raportoiva ohjelma, jossa on käytännöt ja aikataulut kuittauksille sekä korjaustoimenpiteille.
 • Hanki riippumaton kolmas osapuoli suorittamaan turvallisuusarvioinnit ja hanki asiaankuuluvat sertifikaatit.
 • Salaa tietojen varmuuskopiot teknisillä menetelmillä, kuten AES:llä tai muilla symmetrisillä salausmenetelmillä.
 • Pidä käyttölokia kaikista henkilötietoja sisältävien tietovarastojen käyttökerroista.
 • Varmista, että testi- ja tuotantovaiheet ovat toisistaan erillisiä ja että testijärjestelmiin ei tallennu tuotantotietoja tai että ne eivät käsittele tällaisia tietoja.
 • Vaadi vahvoja salasanoja ja monivaihetunnistautumista kaikilta henkilöstö- ja palvelutileiltä.
 • Kehitä käytännöt, jotka määrittävät, miten työntekijät saavat käsitellä henkilötietoja, kouluta heitä käytäntöjen osalta sekä valvo käytäntöjen noudattamista ja koulutuksen toteutumista.
 • Luo prosessi, jota noudattaen tietoturvapoikkeamiin voidaan reagoida ja reagointia suunnitella.
 • Toteuta strategia, jota noudattaen tietojen menetys voidaan estää.

6. Infrastruktuuria, luotettavuutta ja tehokkuutta koskevat vaatimukset

Jotta sovellus menestyisi, sen on tarjottava johdonmukainen ja positiivinen kokemus sitä käyttäville Shopify Plus -kauppiaille. Sovelluksen integrointi Shopifyhin ja integroinnin laatu ovat tärkeitä huomioon otettavia seikkoja hakuprosessin aikana.

6.1 Luotettava infrastruktuuri

Suosittelemme, että kaikki sertifioidut Shopify Plus -sovelluskumppanit käyttävät jotakin seuraavista luotettavista pilvipalveluiden tarjoajista:

 • AWS
 • Azure
 • Google Cloud -alusta

Jos yhteistyökumppani ei käytä jotakin edellä mainituista alustoista, hänen täytyy vahvistaa, että hänellä on toimitilainfrastruktuuri, jolla on suojattu fyysinen turvallisuus, redundanssit ja kyky selviytyä ympäristön häiriöistä.

6.2 Kuormitustestaus

On tärkeää, että sovellusten responsiivisuus testataan niiden vakauden ja toimivuuden osalta (esimerkiksi sovelluksen kykyä käsitellä kauppiaan poikkeuksellisen suurta työtaakkaa). Kaikkien sertifioitujen Shopify Plus - sovelluskumppaneiden on kyettävä tarjoamaan seuraavat ominaisuudet:

 • Lyhyt yhteenveto siitä, kuinka infrastruktuurin kuormitusta testataan ja sisältyykö kuormitustestaus kehitysprosessiin. Tähän tulisi sisältyä myös se, minkälaisella kuormalla yhteistyökumppani testin suorittaa ja mitä työkaluja hän käyttävät infrastruktuurin testaamiseen.
 • Keskimääräinen kuormitusaika < 400 ms.

6.3 Käytettävyysaika

Kaikilla sertifioiduilla Shopify Plus -sovelluskumppaneilla on oltava 99,9 prosentin käytettävyysajan palvelutason tavoite.

6.4 Sulautettujen sovellusten standardit

Jos haluat upottaa sovelluksesi Shopify Adminiin, sinun on käytettävä sovelluksesi sulauttamiseen Shopify App Bridge 2.0:aa vanhentuneen App Bridge 1.0:n tai Embedded App SDK:n sijaan.

6.5 Myyntipaikan nopeus

Koskee vain myyntipaikkasovelluksia: jos sovelluksesi voi mahdollisesti vaikuttaa kauppiaan kaupan nopeuteen, integraatiosi ei saa vähentää kaupan Lighthouse-suorituskykypisteitä merkittävästi yli 10 pisteellä.

7. Lainsäädäntöä ja vaatimustenmukaisuutta koskevat vaatimukset

Turvallisuus ja tietosuoja ovat tärkeä osa kaikkea verkkopohjaista liiketoimintaa, koska verkkosovelluksia voidaan altistaa tai vaarantaa monin eri tavoin. Kaikkien Shopify -yhteistyökumppaneiden on varmistettava, että heidän sovelluksensa ovat niin turvallisia, etteivät niitä käyttävät kauppiaat ole vaarassa.

7.1 Käyttöehdot

Kaikilla Shopify Plus Certified App Partner -yhteistyökumppaneilla tulee olla julkisesti saatavilla olevat käyttöehdot, jotka on linkitetty heidän Shopify App Storeensa ja Shopify Plus App Directory -listauksiinsa. Kauppiaalle on annettava palveluehtosi osana heidän perehdytysprosessiaan.

7.2 Tietoturva

Tietoturva tarkoittaa teknologiayrityksille niiden tietoihin kohdistuvien uhkien estämistä, havaitsemista, dokumentoimista ja torjumista varten välttämättömiä prosessien, työkalujen ja käytäntöjen hallintaa.

Me Shopifylla suhtaudumme tietosuojakysymyksiin erittäin vakavasti, ja sen vuoksi suosittelemme, että kaikki sertifioidut Shopify Plus -sovelluskumppanit ylläpitävät yksityiskohtaista tietosuojakäytäntöä ja asettavat sen nähtäväksi. Kaikilla yhteistyökumppaneilla täytyy olla linkki tietosuojakäytäntöön. Lisäksi kaikki tietoturvahaavoittuvuudet on tunnustettava, Shopifylle on ilmoitettava asiasta 24 tunnin kuluessa ja tieto haavoittuvuuksista on sisällytettävä osaksi yhteistyökumppaneiden käyttöehtoja.

Parhaassa tapauksessa yritykselläsi on voimassaolevat turvallisuussertifioinnit, jotka koskevat sovellustasi, yritystäsi ja yleistä infrastruktuuria, kuten PCI- tai SOC2 Type 2 -vaatimusten noudattamista.

7.3 Tietosuojakäytäntö

Shopify Plus -kauppiaat luottavat Shopifyhin ja sen yhteistyökumppanien ekosysteemiin, jotka takaavat, että tietoja käsitellään turvallisesti ja yksityisesti. On tärkeää, että tietoturvaa koskevat standardit ovat olemassa, jotta voimme ansaita Shopify Plus -kauppiaiden luottamuksen ja säilyttää sen myös tulevaisuudessa.

Yhteistyökumppanilla on oltava käytössä tietosuojakäytäntö ja/tai tietosuojasopimus.

7.4 Vakuutus

Yhteistyökumppaneilla, jotka tarjoavat asiakkailleen ohjelmistoa palveluna (SAAS), on yksilöllinen riskiprofiili. Tämän vuoksi yhteistyökumppanin tulisi parhaassa tapauksessa esittää todiste seuraavien vakuutustyyppien kattavuudesta:

 • E&O-vakuutus (teknisten virheiden ja puuteiden vakuutus)
 • Kybervastuuvakuutus
 • D&O-vakuutus (johdon vastuuvakuutus)
 • EPLI-vakuutus (työntekijöiden vastuuvakuutus)
 • Yleinen vastuuvakuutus /omaisuusvakuutus