Thiết lập thông báo trong Shopify Inbox

Khi khách hàng bắt đầu cuộc trò chuyện hoặc phản hồi cuộc trò chuyện hiện có trên cửa hàng trực tuyến hoặc ứng dụng Shop, bạn có thể nhận được thông báo về tin nhắn của họ qua một trong những loại thông báo sau:

Bạn cần bật thông báo trên máy tính để bàn, thiết bị di động và email để nhận thông báo cập nhật các cuộc trò chuyện theo thời gian thực. Để nhận được thông báo, tài khoản Shopify của bạn phải có quyền truy cập bắt buộc vào Shopify Inbox.

Nếu đã cài đặt Inbox trên nhiều cửa hàng, bạn sẽ nhận được thông báo cho mỗi cửa hàng bạn đã đăng nhập. Để hủy kích hoạt thông báo cho một cửa hàng, đăng xuất cửa hàng cụ thể đó từ menu bên ở trên thiết bị di động hoặc menu thả xuống của cửa hàng trên máy tính để bàn.

Thông báo trên màn hình nền

Trong Chrome và Firefox, thông báo trên màn hình nền của tin nhắn mới trong Inbox sẽ hiển thị khi trình duyệt đang mở và bạn đang đăng nhập vào tài khoản Shopify. Sau khi đăng nhập, bạn cần mở Shopify Inbox ít nhất một lần để xem tin nhắn. Sau khi đăng nhập và mở ứng dụng Shopify Inbox, bạn có thể đóng tab trình duyệt và thông báo sẽ được gửi cho đến khi bạn đóng trình duyệt. Nếu đóng trình duyệt hoặc đăng xuất tài khoản Shopify, bạn sẽ phải đăng nhập lại vào Shopify Inbox để nhận thông báo trên màn hình nền.

Nếu đang sử dụng trình duyệt khác như Safari hoặc Edge, bạn phải đăng nhập vào Shopify Inbox và mở tab trình duyệt để nhận thông báo trên máy tính để bàn.

Khi cửa hàng nhận được tin nhắn, chuông báo sẽ kêu, hình ảnh chỉ báo sẽ hiển thị trong mọi tab trình duyệt đang mở Inbox và thông báo trên màn hình nền sẽ hiển thị.

Bật thông báo trên máy tính để bàn trong Shopify Inbox

 1. Vào Shopify Inbox rồi đăng nhập vào cửa hàng.
 2. Để nhận thông báo trên màn hình nền của máy tính, nhấp vào Cho phép khi được trình duyệt nhắc cho phép thông báo trên màn hình nền từ Shopify Inbox. Lời nhắc của trình duyệt sẽ hiển thị khi bạn đăng nhập Shopify Inbox lần đầu tiên.
 3. Nhấp vào Cài đặt, sau đó nhấp vào Thông báo.
 4. Trong mục Loại thông báo, xác minh rằng thiết bị máy tính để bàn của bạn đã được liệt kê.
 5. Trong mục Yếu tố kích hoạt thông báo, chọn Thông báo đẩy (máy tính để bàn và thiết bị di động) cho từng yếu tố kích hoạt mà bạn muốn nhận thông báo.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).
 7. Không bắt buộc: Nhấp vào nút Gửi thông báo thử nghiệm để gửi thông báo thử nghiệm cho thiết bị của bạn.

Thông báo trên thiết bị di động

Thông báo tin nhắn mới trên thiết bị di động sẽ hiển thị sau khi bạn cài đặt ứng dụng Shopify Inbox dành cho thiết bị di động trên thiết bị di động Android hoặc iPhone. Để nhận được thông báo, bạn cần đăng nhập vào ứng dụng Shopify Inbox bằng tài khoản Shopify. Nếu bạn cũng đã cài đặt ứng dụng Shopify trên thiết bị thì việc đăng xuất khỏi một trong hai ứng dụng sẽ khiến bạn đăng xuất ra khỏi ứng dụng còn lại và bạn sẽ ngừng nhận thông báo.

Bật thông báo trên thiết bị di động

Để có tất cả các tùy chọn thông báo, phiên bản ứng dụng Shopify Inbox dành cho thiết bị di động phải là phiên bản 6.12.0 trở lên.

Bước:

 1. Trên thiết bị di động, mở ứng dụng Shopify Inbox dành cho thiết bị di động.
 2. Chạm vào Biểu tượng hồ sơ của bạn > Thông báo.
 3. Xác minh rằng thiết bị di động của bạn đã được liệt kê trong mục Loại thông báo.
 4. Xác minh rằng bạn đã bật tùy chọn thông báo trên Thiết bị di động và máy tính để bàn cho các yếu tố kích hoạt mà bạn muốn nhận thông báo.
 5. Chạm vào Save (Lưu).
 6. Không bắt buộc: Chạm vào Gửi thông báo kiểm tra để gửi thông báo kiểm tra cho thiết bị của bạn.

Thông báo bằng email

Thông báo tin nhắn Inbox mới qua email sẽ được gửi đến địa chỉ email liên kết với tài khoản Shopify.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí