Skonfiguruj powiadomienia w Shopify Inbox

Gdy klient rozpocznie rozmowę lub wyśle odpowiedź w toczącej się rozmowie w Twoim sklepie online lub aplikacji Shop, możesz zostać powiadomiony(-a) o jego wiadomości za pomocą dowolnego z poniższych typów powiadomień:

Aby otrzymywać w czasie rzeczywistym powiadomienia o aktualizacjach rozmów, musisz włączyć powiadomienia na pulpicie, powiadomienia na urządzenia mobilne i powiadomienia e-mail. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia, Twoje konto Shopify musi mieć wymagane uprawnienia do aplikacji Shopify Inbox.

Jeśli masz aplikację Inbox zainstalowaną w wielu sklepach, będziesz otrzymywać powiadomienia dla każdego sklepu, do którego jesteś zalogowany(-a). Aby dezaktywować powiadomienia dla jednego sklepu, wyloguj się z tego konkretnego sklepu w menu bocznym na urządzeniu mobilnym lub w rozwijanym menu sklepu na komputerze.

Powiadomienia na pulpicie

W przeglądarce Chrome i Firefox powiadomienia o nowych wiadomościach w aplikacji Inbox pojawiają się na pulpicie, gdy przeglądarka jest otwarta, a użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Shopify. Po zalogowaniu się musisz otworzyć aplikację Shopify Inbox co najmniej raz, aby wyświetlić swoje wiadomości. Po zalogowaniu się i otwarciu aplikacji Shopify Inbox możesz zamknąć kartę przeglądarki. Powiadomienia będą wysyłane do momentu zamknięcia przeglądarki. Jeśli zamkniesz przeglądarkę lub wylogujesz się z konta Shopify, a chcesz otrzymywać powiadomienia na pulpicie, konieczne może być ponowne zalogowanie się do aplikacji Shopify Inbox.

Jeśli używasz innej przeglądarki, np. Safari lub Edge, musisz zalogować się do aplikacji Shopify Inbox. Będziesz otrzymywać powiadomienia na pulpicie do momentu zamknięcia karty przeglądarki.

Po otrzymaniu wiadomości przez Twój sklep rozlega się dźwięk alertu, na wszystkich otwartych kartach przeglądarki Inbox wyświetla się wskaźnik wizualny, a na pulpicie pojawia się powiadomienie.

Włącz powiadomienia na pulpicie w aplikacji Shopify Inbox

 1. Przejdź do Shopify Inbox, a następnie zaloguj się do swojego sklepu.
 2. Aby otrzymywać powiadomienia na pulpicie swojego komputera, po wyświetleniu monitu przeglądarki kliknij opcję Zezwalaj, aby zezwolić na otrzymywanie powiadomień na pulpicie od aplikacji Shopify Inbox. Monit przeglądarki wyświetla się przy pierwszym logowaniu do Shopify Inbox.
 3. Kliknij Ustawienia, a następnie Powiadomienia.
 4. W sekcji Typy powiadomień sprawdź, czy Twoje urządzenie jest na liście.
 5. W sekcji Wyzwalacze powiadomień zaznacz Powiadomienia push (urządzenie mobilne i komputer) dla każdego wyzwalacza, dla którego chcesz otrzymywać powiadomienia.
 6. Kliknij opcję Zapisz.
 7. Opcjonalnie: Kliknij przycisk Wyślij powiadomienie testowe, aby wysłać powiadomienie testowe na swoje urządzenie.

Powiadomienia na urządzenia mobilne

Powiadomienia na urządzenia mobilne o nowych wiadomościach w aplikacji Inbox pojawiają się, gdy na urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iPhone zainstalowano aplikację mobilną Shopify Inbox. Aby otrzymywać powiadomienia, musisz zalogować się w aplikacji Shopify Inbox na swoim koncie Shopify. Jeśli masz również urządzenie z zainstalowaną aplikacją Shopify, wylogowanie się z jednej z aplikacji spowoduje wylogowanie z drugiej i przestaniesz otrzymywać powiadomienia.

Włącz powiadomienia na urządzenia mobilne

Aby mieć dostęp do wszystkich opcji powiadomień, musisz korzystać z aplikacji mobilnej Shopify Inbox w wersji 6.12.0 lub wyższej.

Kroki:

 1. Na urządzeniu mobilnym otwórz aplikację mobilną Shopify Inbox.
 2. Naciśnij opcję Ikona Twojego profilu > Powiadomienia.
 3. Sprawdź, czy Twoje urządzenie mobilne znajduje się w sekcji Typy powiadomień.
 4. Sprawdź, czy włączono opcję Urządzenia mobilne i komputery dla wyzwalaczy, dla których chcesz otrzymywać powiadomienia.
 5. Naciśnij Zapisz.
 6. Opcjonalnie: Naciśnij przycisk Wyślij powiadomienie testowe, aby wysłać powiadomienie testowe na swoje urządzenie.

Powiadomienia e-mail

Powiadomienia e-mail o nowych wiadomościach w skrzynce odbiorczej są wysyłane na adres e-mail powiązany z Twoim kontem Shopify.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo