Câu trả lời nhanh

Bạn có thể tạo lối tắt tùy chỉnh để gửi đến khách hàng những lời nói hoặc ý kiến thường xuyên lặp lại.

Tạo câu trả lời nhanh

Trong Shopify Inbox dành cho máy tính để bàn, iOS hoặc Android, bạn có thể tạo phản hồi nhanh để dùng cho những tin nhắn bạn thường gửi đến khách hàng. Ví dụ: Nếu khách hàng thường hỏi liệu bạn có chấp nhận đổi trả không, bạn có thể tạo phản hồi nhanh chứa liên kết đến chính sách của cửa hàng. Khi tạo phản hồi nhanh, bạn có thể đặt tên dài một từ để sử dụng làm văn bản tóm lược cho phản hồi nhanh đó khi đang nhắn tin với khách hàng.

Bước:

Chỉnh sửa hoặc xóa phản hồi nhanh

Bước:

Sử dụng phản hồi nhanh trong cuộc trò chuyện

Bạn có thể sử dụng phản hồi nhanh trong cuộc trò chuyện theo những cách sau:

  • Nhấp hoặc chạm vào biểu tượng tia sét trong cửa sổ nhắn tin. Danh sách phản hồi nhanh sẽ hiển thị. Nhấp vào phản hồi bạn muốn sử dụng.
  • Trong ứng dụng Shopify Inbox dành cho thiết bị di động, nhập văn bản tóm lược cho phản hồi nhanh mà bạn muốn sử dụng.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí