Overvågningsprogrammer for svindel og tvister

Som en del af dine finansielle forpligtelser over for kreditkortnetværk (f.eks. Visa og Mastercard) skal du sikre, at tvister (chargebacks) og svindel i din butik befinder sig på et acceptabelt niveau. Hvis antallet af chargbacks eller svindel overstiger de tærskler, som er angivet af kreditkortnetværket, kan du blive placeret i et overvågningsprogram for tvister og/eller svindel. Som en del af disse programmer kan der påløbe månedlige bøder og yderligere gebyrer.

Visas overvågningsprogrammer

Visa har to overvågningsprogrammer, Visa Dispute Monitoring Program (VDMP) og Visa Fraud Monitoring Program (VFMP). Hver måned gennemgår Visa dine transaktioner for at afgøre, om du har overskredet grænsen for at blive placeret i et overvågningsprogram.

Der er tre sæt grænser for Visas overvågningsprogrammer: Tidlig advarsel, standard og Overdreven. Når en shopejer når over en grænse, forbliver vedkommende på dette overvågningsniveau, indtil vedkommende forlader programmet. F.eks. modtager Svens butik chargebacks, der står for mere end 0,9 % af deres samlede transaktioner, og den placeres i VDMP på standardniveau. Den næste måned stiger dette niveau af chargebacks til 2,1 %. Dette overstiger grænsen for niveauet Overdreven på 1,8 %. Svens butik forbliver på overvågningsniveauet Overdreven, indtil den forlader programmet helt, selv hvis antallet af tvister falder under grænsen for niveauet Overdreven på 1,8 %.

Visa fjerner dig fra et overvågningsprogram, når dit niveau af tvister eller svindel er reduceret til under Standard-grænsen i tre måneder i træk, hvilket kaldes sporingsperioden. Hvis grænsen overskrides i sporingsperioden, genoptages den oprindelige tidslinje i stedet for at starte forfra. For eksempel har Susans butik svigagtige transaktioner, der udgør mere end 0,9 % af hendes samlede transaktioner, så hun placeres i VFMP. Hun forbliver på dette niveau i seks måneder. Den næste måned falder dette niveau til 0,6 %, og hun går ind i sporingsperioden. Måneden efter denne udgør svigagtige transaktioner 1,2 % af hendes samlede transaktioner. VFMP genoptages i syvende måned i stedet for at starte forfra med måned et.

Visa Dispute Monitoring Program

VDMP gælder for alle shopejere, der har et usædvanligt højt antal chargebacks på deres konto. I begyndelsen af hver måned gennemgår Visa din forrige måneds aktivitet for at afgøre, om den overstiger deres fastlagte grænser.

Shopejere placeres i VDMP, hvis de overholder eller overstiger grænserne for en eller begge de følgende kriterier.

 • Antal tvister: Det samlede antal transaktioner, der er blevet bestridt.
 • Tvistfrekvens: Den samlede procentdel af bestridte transaktioner sammenlignet med de samlede transaktioner.
Beskrivelse af overvågningsniveauerne i VDMP.
Overvågningsniveau Antal tvister Tvistfrekvens Sanktioner
Tidlig advarsel 75 0,65 % Ingen bøder. Der kan udføres handlinger for at reducere mængden af tvister, før der pålægges bøder.
Standard 100 0,9 %
 • 1-4 måneder: Ingen bøder.
 • 5-9 måneder: 50 USD pr. tvist.
 • 10-11 måneder: 50 USD pr. tvist. Shopejere uden for EU er underlagt et gennemgangsgebyr på 25.000 USD. Shopejere kan blive underlagt en revision.
 • 12+ måneder: 50 USD pr. tvist. Shopejere er underlagt et gennemgangsgebyr på 25.000 USD. Shopejere kan blive underlagt en revision.
Efter 12 måneder er shopejere i dette program kvalificeret til diskvalificering af Visa. Hvis du diskvalificeres, kan du ikke længere behandle Visa-betalinger.
Overdreven 1.000 1,8 %
 • 1-6 måneder: 50 USD pr. tvist.
 • 7-11 måneder: 50 USD pr. tvist. Shopejere uden for EU kan være underlagt et gennemgangsgebyr på 25.000 USD.
 • 10-11 måneder: 50 USD pr. tvist. Shopejere uden for EU kan være underlagt et gennemgangsgebyr på 25.000 USD.
 • 12+ måneder: 50 USD pr. tvist. Shopejere kan være underlagt et gennemgangsgebyr på 25.000 USD.
Efter 12 måneder er shopejere kvalificeret til diskvalificering af Visa. Hvis du diskvalificeres, kan du ikke længere behandle Visa-betalinger.

Visa Fraud Monitoring Program

VFMP gælder for shopejere, der har en overdreven mængde svindel på deres konto. Svindel defineres som en transaktion, der ikke er godkendt af kortindehaveren. Dette er ikke det samme som en chargeback, men svigagtige transaktioner fører ofte til en chargeback udstedt af kortindehaveren. I begyndelsen af hver måned gennemgår Visa din forrige måneds aktivitet for at afgøre, om den overstiger deres fastlagte grænser.

Shopejere placeres i VFMP, hvis de overholder eller overstiger grænserne for en eller begge de følgende kriterier:

 • Svindelvolumen: Det samlede antal svigagtige transaktioner i USD.
 • Svindelfrekvens: Den samlede procentdel af svigagtige transaktioner sammenlignet med de samlede transaktioner.

Nedenstående tabel indeholder grænser og sanktioner for VFMP.

Beskrivelser af overvågningsniveauer i VFMP.
Overvågningsniveau Svindelvolumen Svindelfrekvens Sanktioner
Tidlig advarsel 50.000 USD 0,65 % Ingen bøder. Der kan udføres handlinger for at reducere mængden af svindel, før der pålægges bøder.
Standard 75.000 USD 0,9 % Amerikanske shopejere mister ansvarsskifte for 3D Secure-transaktioner med det samme. Shopejere i andre lande og områder mister ansvarsskifte i femte måned. Ansvarsskiftet gendannes ikke, før shopejeren har forladt programmet ved at reducere svindelniveauerne og fuldføre en 3-måneds sporingsperiode.

 • 1-4 måneder: Ingen bøder.
 • 5-6 måneder: 25.000 USD.
 • 7-9 måneder: 50.000 USD.
 • 10-12 måneder: 75.000 USD.
Efter 12 måneder er shopejere kvalificeret til diskvalificering af Visa. Hvis du diskvalificeres, kan du ikke længere behandle Visa-betalinger.
Overdreven 250.000 USD 1,8 % Shopejere uden for USA mister ansvarsskift for 3D Secure-transaktioner med det samme. Ansvarsskiftet gendannes ikke, før shopejeren har forladt programmet ved at reducere svindelniveauerne og fuldføre en 3-måneds sporingsperiode.

 • 1-3 måneder: 10.000 USD.
 • 4-6 måneder: 25.000 USD.
 • 7-9 måneder: 50.000 USD.
 • 10-12 måneder: 75.000 USD.
 • 12+ måneder: 75.000+ USD.
Efter 12 måneder er shopejere kvalificeret til diskvalificering af Visa. Hvis du diskvalificeres, kan du ikke længere behandle Visa-betalinger.

Visa Fraud Monitoring Program (3DS kun for amerikanske shopejere)

Visa har et VFMP-program, der specifikt er beregnet til amerikanske shopejere, som har en overdreven mængde 3D Secure-indenrigssvindel på deres konto. I begyndelsen af hver måned gennemgår Visa din forrige måneds aktivitet for at afgøre, om den overstiger deres fastlagte grænser.

Shopejere i USA placeres i 3DS VFMP, hvis de overholder eller overstiger grænserne for alle de følgende kriterier:

 • Svindelvolumen: Det samlede antal svigagtige Visa 3DS-indenrigstransaktioner i USD.
 • Svindelfrekvens: Den samlede procentdel af svigagtige transaktioner sammenlignet med det samlede antal 3DS-indenrigstransaktioner.
Beskrivelser af overvågningsniveauer i 3DS VFMP, der kun findes i USA.
Overvågningsniveau Svindelvolumen Svindelfrekvens Sanktioner
Tidlig advarsel 50.000 USD 0,5 % Ingen bøder. Der kan udføres handlinger for at reducere mængden af svindel, før der pålægges bøder.
Standard 75.000 USD 0,9 % Ingen bøder, men shopejere mister ansvarsskifte for 3D Secure-transaktioner. Ansvarsskiftet gendannes ikke, før shopejeren har forladt programmet ved at reducere svindelniveauerne og fuldføre en 3-måneds sporingsperiode.

Visa Fraud Monitoring Program (digitale shopejere)

Visa har også et VFMP-program, der specifikt er beregnet til shopejere, som sælger digitale varer. Dette program er i rådgivningsperioden og bliver aktivt fra og med 1. april 2024. Dette program påvirker shopejere med følgende shopejerkategorikoder:

 • 5735 – Pladebutikker
 • 5815 – Digitale varemedier – Bøger, film, digitale kunstværker/billeder, musik
 • 5816 – Digitale varer – Spil
 • 5817 – Digitale varer – Apps (eksklusive spil)
 • 5818 – Digitale varer – Shopejere for store digitale varer

I begyndelsen af hver måned gennemgår Visa din forrige måneds aktivitet for at afgøre, om den overstiger deres fastlagte grænser.

Shopejere placeres i VFMP for digitale varer, hvis de opfylder eller overskrider grænsen for alle følgende kriterier:

 • Svindelvolumen: Det samlede antal svigagtige transaktioner i USD.
 • Svindelantal: Det samlede antal svigagtige transaktioner.
 • Svindelfrekvens: Den samlede procentdel af svigagtige transaktioner sammenlignet med de samlede transaktioner.
Beskrivelser af overvågningsniveauer i VFMP for digitale varer.
Overvågningsniveau Svindelvolumen Svindelantal Svindelfrekvens Sanktioner
Tidlig advarsel 15.000 USD 150 0,45 % Ingen bøder. Der kan udføres handlinger for at reducere mængden af svindel, før der pålægges bøder.
Standard 25.000 USD 300 0,9 % Shopejere mister ansvarsskifte for 3D Secure-transaktioner i femte måned. Ansvarsskiftet gendannes ikke, før shopejeren har forladt programmet ved at reducere svindelniveauerne og fuldføre en 3-måneds sporingsperiode.

 • 1-4 måneder: Ingen bøder.
 • 5-6 måneder: 25.000 USD.
 • 7-9 måneder: 50.000 USD.
 • 10-12 måneder: 75.000 USD.
 • 12+ måneder: 75.000 USD.
Efter 12 måneder er shopejere kvalificeret til diskvalificering af Visa. Hvis du diskvalificeres, kan du ikke længere behandle Visa-betalinger.

Mastercards overvågningsprogrammer

Mastercard har to overvågningsprogrammer, Excessive Chargeback Program (ECP) og overholdelsesprogrammet Excessive Fraud Merchant (EFM). Hver måned gennemgår Mastercard dine transaktioner for at afgøre, om du har overskredet grænsen for at blive placeret i et overvågningsprogram.

ECP'et har to niveauer: Excessive Chargeback Merchant (ECM) og High Excessive Chargeback Merchant (HECM).

Mastercard fjerner dig fra ECM, når dit tvistniveau er reduceret til under ECM-grænserne 3 måneder i træk. Hvis du vil fjernes fra EFM, skal du undgå mindst én af betingelserne i tre måneder i træk.

Mastercard Excessive Chargeback Program

Shopejere placeres i ECP, hvis de overholder eller overstiger grænserne for begge de følgende kriterier:

 • Antal tvister: Det samlede antal transaktioner, der er blevet bestridt.
 • Tvistfrekvens: Den samlede procentdel af bestridte transaktioner sammenlignet med de samlede transaktioner.
Beskrivelser af overvågningsniveauer i Mastercards overvågningsprogrammer for chargebacks.
Overvågningsniveau Antal tvister Tvistfrekvens Sanktioner
ECM 100-299 1,5 %-2,99 %
 • 1 måned: ingen bøder.
 • 2 måneder: 1.000 USD.
 • 3 måneder: 2.000 USD.
 • 4-6 måneder: 5.000 USD, plus vurdering af udsteders inddrivelse.
 • 7-11 måneder: 25.000 USD, plus vurdering af udsteders inddrivelse.
 • 12-18 måneder: 50.000 USD, plus vurdering af udsteders inddrivelse.
 • 19+ måneder: 100.000 USD, plus vurdering af udsteders inddrivelse.
Efter fire måneder er shopejere underlagt en vurdering af udsteders inddrivelse. Denne vurdering tilføjer et ekstra gebyr på 5 USD for hver chargeback efter din 300. chargeback på en måned.
HECM 300+ 3 %
 • 1 måned: ingen bøder.
 • 2 måneder: 1.000 USD.
 • 3 måneder: 2.000 USD.
 • 4-6 måneder: 10.000 USD, plus vurdering af udsteders inddrivelse.
 • 7-11 måneder: 50.000 USD, plus vurdering af udsteders inddrivelse.
 • 12-18 måneder: 100.000 USD, plus vurdering af udsteders inddrivelse.
 • 19+ måneder: 200.000 USD, plus vurdering af udsteders inddrivelse.
Efter fire måneder er shopejere underlagt en vurdering af udsteders inddrivelse. Denne vurdering tilføjer et ekstra gebyr på 5 USD for hver chargeback efter din 300. chargeback på en måned.

Mastercards overholdelsesprogram Excessive Fraud Merchant

Mastercards proces, der bruges til at afgøre, om en shopejer skal placeres i EFM, minder om deres beregninger i forbindelse med ECP, bortset fra at svindel- og chargebackfrekvensen kun beregnes ved hjælp af svigagtige chargebacks.

Shopejere placeres i EFM-programmet, hvis de overholder eller overstiger grænserne for alle de følgende kriterier:

 • Betalingsantal: Det samlede antal e-handelbetalinger med Mastercard
 • Svindelvolumen: Det samlede antal svigagtige chargebacks i USD beregnet ved hjælp af tvistårsagskoder (årsagskode 4837 og 4863).
 • Svindelfrekvens: Den samlede procentdel af svigagtige transaktioner sammenlignet med de samlede transaktioner.
 • 3DS-frekvens: Den samlede procentdel af 3DS Mastercard-betalinger sammenlignet med de samlede betalinger.
Beskrivelse af overvågningen i EFM.
Betalingsantallet er større end Svindelvolumen er større end Chargebackfrekvensen i forbindelse med svindel er større end Samlet 3DS-frekvens er mindre end Sanktioner
1.000 eller mere 50.000 eller mere 0,50 % eller mere
 • 10 % af det samlede antal Mastercard (ikke-regulerede lande)
 • 50 % af det samlede antal Mastercard (regulerede lande)
 • 1 måned: ingen bøder.
 • 2 måneder: 500 USD.
 • 3 måneder: 1.000 USD.
 • 4-6 måneder: 5.000 USD.
 • 7-11 måneder: 25.000 USD.
 • 12-18 måneder: 50.000 USD.
 • 19+ måneder: 100.000 USD.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis