Programmer for svindel- og tvisteovervåkning

Som en del av dine økonomiske forpliktelser til kortnettverkene (for eksempel Visa og Mastercard) må du sikre at tvister (tilbakebetalinger) og svindel i butikken holdes på et akseptabelt nivå. Hvis antall tilbakebetalinger eller mengden svindel overstiger terskelnivåene som er satt av kortnettverkene, kan du plasseres i et program for tviste- og/eller svindelovervåkning. Som en del av disse programmene kan du bli ilagt månedlige gebyrer og tilleggsavgifter.

Visa-overvåkningsprogrammer

Visa har to overvåkningsprogrammer, Visa Dispute Monitoring Program (VDMP) og Visa Fraud Monitoring Program (VFMP). Hver måned går Visa gjennom transaksjonene dine for å vurdere om du har oversteget terskelverdien for å bli plassert i et overvåkningsprogram.

Det er tre sett med terskler for Visas overvåkningsprogrammer: tidlig advarsel, standard og omfattende. Når en forhandler krysser en terskel, forblir den på dette overvåkningsnivået inntil man forlater programmet. Svens butikk mottar for eksempel tilbakebetalinger som utgjør mer enn 0,9 % av deres totale transaksjoner, og plasseres i VDMP på standardnivå. Den neste måneden øker mengden tilbakebetalinger til 2,1 %. Dette krysser terskelen til nivået Betydelig, som er 1,8 %. Svens butikk forblir på overvåkningsnivået Betydelig inntil de forlater programmet, selv om mengden tvister faller under terskelverdien for Betydelig, som er 1,8 %.

Visa tar deg ut av overvåkningsprogrammet når nivået av tvister eller svindel reduseres under standardnivået i tre påfølgende måneder, også kjent som sporingsperioden. Hvis terskelverdien overstiges i sporingsperioden, vil den opprinnelige tidslinjen videreføres, man starter ikke på nytt. Susans butikk har for eksempel falske bestillinger som utgjør mer enn 0,9 % av deres totale transaksjoner, og plasseres på VFMP. Den forblir på dette nivået i seks måneder. Den neste måneden faller nivået til 0,6 %, og de går inn i sporingsperioden. Måneden etter dette står falske transaksjoner for 1,2 % av deres totale transaksjoner. VFMP videreføres på måned syv, og starter ikke på nytt fra måned én.

Visa Dispute Monitoring Program

VDMP gjelder for forhandlere med et uvanlig høyt nivå av tilbakebetalinger i kontoen sin. Ved inngangen av hver måned gjennomgår Visa forrige måneds aktivitet for å avgjøre om den overstiger de etablerte terskelverdiene.

Forhandlere plasseres i VDMP hvis de oppfyller eller overstiger terskelverdiene for ett eller begge av følgende kriterier:

 • Tvisteantall: Det totale antallet transaksjoner som er bestridt.
 • Tvisterate: Den totale prosentandelen av bestridte transaksjoner sammenlignet med det totale antallet transaksjoner.
Beskrivelser av overvåkningsnivåer i VDMP.
Overvåkningsnivå Tvisteantall Tvisterate Straffer
Tidlig advarsel 75 0,65 % Ingen bøter. Grep kan tas for å redusere antall tvister før bøter påløper.
Standard 100 0,9 %
 • 1–4 måneder: Ingen bøter.
 • 5–9 måneder: 50 USD per tvist.
 • 10–11 måneder: 50 USD per tvist. Forhandlere utenfor EU er underlagt et vurderingsgebyr på 25 000 USD. Forhandlere kan bli pålagt en revisjon.
 • Over 12 måneder: 50 USD per tvist. Forhandlere er underlagt et vurderingsgebyr på 25 000 USD. Forhandlere kan bli pålagt en revisjon.
Etter 12 måneder er forhandlere i dette programmet kvalifisert for diskvalifisering av Visa. Hvis du diskvalifiseres, kan du ikke lenger behandle Visa-betalinger.
Betydelig 1000 1,8 %
 • 1–6 måneder: 50 USD per tvist.
 • 7–11 måneder: 50 USD per tvist. Forhandlere utenfor EU kan være underlagt et vurderingsgebyr på 25 000 USD.
 • 10–11 måneder: 50 USD per tvist. Forhandlere utenfor EU kan være underlagt et vurderingsgebyr på 25 000 USD.
 • Over 12 måneder: 50 USD per tvist. Forhandlere kan være underlagt et vurderingsgebyr på 25 000 USD.
Etter 12 måneder er forhandlere kvalifisert til diskvalifisering av Visa. Hvis du diskvalifiseres, kan du ikke lenger behandle Visa-betalinger.

Visa Fraud Monitoring Program

VFMP gjelder for forhandlere som har betydelige mengder svindel i kontoen sin. Svindel defineres som en transaksjon som ikke er godkjent av kortholderen. Dette er ikke det samme som penger tilbake, selv om falske transaksjoner ofte fører til at kortholderen krever penger tilbake. Ved inngangen av hver måned gjennomgår Visa forrige måneds aktivitet for å avgjøre om den overstiger de etablerte terskelverdiene.

Forhandlere plasseres i VFMP hvis de oppfyller eller overstiger terskelverdien for ett eller begge av følgende kriterier:

 • Svindelvolum: Den totale mengden falske transaksjoner i USD.
 • Svindelrate: Den totale prosentandelen av falske transaksjoner sammenlignet med totalt antall transaksjoner.

Tabellen nedenfor viser terskelverdier og straffer for VFMP.

Beskrivelser av overvåkningsnivåer i VFMP.
Overvåkningsnivå Svindelvolum Svindelrate Straffer
Tidlig advarsel 50 000 USD 0,65 % Ingen bøter. Grep kan tas for å redusere svindelmengden før bøter ilegges.
Standard 75 000 USD 0,9 % Amerikanske forhandlere mister umiddelbart ansvarsveksling for 3D Secure-transaksjoner. Forhandlere i andre land og områder mister ansvarsveksling ved femte måned. Ansvarsvekslingen gjenopprettes ikke før man forlater programmet ved å redusere svindelnivået og fullfører sporingsperioden på tre måneder.

 • 1–4 måneder: Ingen bøter.
 • 5–6 måneder: 25 000 USD.
 • 7–9 måneder: 50 000 USD.
 • 10–12 måneder: 75 000 USD.
Etter 12 måneder er forhandlere kvalifisert til diskvalifisering av Visa. Hvis du diskvalifiseres, kan du ikke lenger behandle Visa-betalinger.
Betydelig 250 000 USD 1,8 % Forhandlere utenfor USA mister ansvarsvekslingen for 3D Secure-transaksjoner umiddelbart. Ansvarsvekslingen gjenopprettes ikke før man forlater programmet ved å redusere svindelnivået og fullfører sporingsperioden på tre måneder.

 • 1–3 måneder: 10 000 USD.
 • 4–6 måneder: 25 000 USD.
 • 7–9 måneder: 50 000 USD.
 • 10–12 måneder: 75 000 USD.
 • Over 12 måneder: Mer enn 75 000 USD.
Etter 12 måneder er forhandlere kvalifisert til diskvalifisering av Visa. Hvis du diskvalifiseres, kan du ikke lenger behandle Visa-betalinger.

Visa Fraud Monitoring Program (3DS kun for amerikanske forhandlere)

Visa har et VFMP-program spesifikt for amerikanske forhandlere med betydelige mengder 3D Secure-relatert svindel innenlands i kontoen sin. Ved inngangen av hver måned gjennomgår Visa forrige måneds aktivitet for å avgjøre om den overstiger de etablerte terskelverdiene.

Amerikanske forhandlere plasseres i 3DS VFMP hvis de oppfyller eller overstiger terskelverdiene for alle følgende kriterier:

 • Svindelvolum: Den totale mengden falske Visa 3DS-transaksjoner innenlands i USD.
 • Svindelrate: Den totale prosentandelen av falske transaksjoner sammenlignet med totalt antall 3DS-transaksjoner innenlands.
Beskrivelse av overvåkningsnivåer for 3DS VFMP, kun for USA.
Overvåkningsnivå Svindelvolum Svindelrate Straffer
Tidlig advarsel 50 000 USD 0,5 % Ingen bøter. Grep kan tas for å redusere svindelmengden før bøter ilegges.
Standard 75 000 USD 0,9 % Ingen bøter, men forhandlere mister ansvarsveksling for 3D Secure-transaksjoner. Ansvarsvekslingen gjenopprettes ikke før man forlater programmet ved å redusere svindelnivåer og fullføre sporingsperioden på tre måneder.

Visa Fraud Monitoring Program (digitale forhandlere)

Visa har også et VFMP-program spesifikt for forhandlere som selger digitale varer. Dette programmet er i en rådgivende periode, og blir aktivt fra 1. april 2024. Dette programmet gjelder forhandlere med følgende forhandlerkategorikoder:

 • 5735 – Platebutikker
 • 5815 – Digitale medier – Bøker, digital kunst/bilder, musikk
 • 5816 – Digitale varer – Spill
 • 5817 – Digitale varer – Applikasjoner (ekskludert spill)
 • 5818 – Digitale varer – Forhandler av større digitale varer

Ved inngangen av hver måned gjennomgår Visa forrige måneds aktivitet for å avgjøre om den overstiger de etablerte terskelverdiene.

Forhandlere plasseres på VFMP for digitale varer hvis de oppfyller eller overstiger terskelverdien for alle følgende kriterier:

 • Svindelvolum: Den totale mengden falske transaksjoner i USD.
 • Svindelantall: Det totale antallet falske transaksjoner.
 • Svindelrate: Den totale prosentandelen av falske transaksjoner sammenlignet med totalt antall transaksjoner.
Beskrivelser av overvåkningsnivåer i VFMP for digitale varer.
Overvåkningsnivå Svindelvolum Svindelantall Svindelrate Straffer
Tidlig advarsel 15 000 USD 150 0,45 % Ingen bøter. Grep kan tas for å redusere svindelmengden før bøter ilegges.
Standard 25 000 USD 300 0,9 % Forhandlere mister ansvarsveksling for 3D Secure-transaksjoner i måned fem. Ansvarsvekslingen gjenopprettes ikke før man er ute av programmet etter reduksjon av svindelnivået og gjennomføring av en tre måneders sporingsperiode.

 • 1–4 måneder: Ingen bøter.
 • 5–6 måneder: 25 000 USD.
 • 7–9 måneder: 50 000 USD.
 • 10–12 måneder: 75 000 USD.
 • Over 12 måneder: 75 000 USD.
Etter 12 måneder er forhandlere kvalifisert til diskvalifisering av Visa. Hvis du diskvalifiseres, kan du ikke lenger behandle Visa-betalinger.

Mastercard-overvåkningsprogrammer

Mastercard har to overvåkningsprogrammer, Excessive Chargeback Program (ECP) og samsvarsprogrammet Excessive Fraud Merchant (EFM). Hver måned gjennomgår Mastercard transaksjonene dine for å avgjøre om du har oversteget terskelverdien for å bli plassert i et overvåkningsprogram.

ECP har to nivåer: Excessive Chargeback Merchant (ECM) og High Excessive Chargeback Merchant (HECM).

Mastercard fjerner deg fra ECM når tvistenivået reduseres til under ECMs terskelverdier i tre påfølgende måneder. For å bli fjernet fra EFM må du unngå minst én av betingelsene i tre påfølgende måneder.

Mastercard Excessive Chargeback Program

Forhandlere plasseres i ECP hvis de oppfyller eller overstiger terskelverdien for ett eller begge av følgende kriterier:

 • Tvisteantall: Det totale antallet transaksjoner som er bestridt.
 • Tvisterate: Den totale prosentandelen av bestridte transaksjoner sammenlignet med det totale antallet transaksjoner.
Beskrivelser av overvåkningsnivåer i Mastercards programmer for overvåkning av tilbakebetalinger.
Overvåkningsnivå Tvisteantall Tvisterate Straffer
ECM 100–299 1,5 % – 2,99 %
 • 1 måned: Ingen bøter.
 • 2 måneder: 1000 USD.
 • Tre måneder: 2000 USD.
 • 4–6 måneder: 5000 USD, pluss en vurdering av utsteders gjeninnhenting.
 • 7–11 måneder: 25 000 USD, pluss en vurdering av utsteders gjeninnhenting.
 • 12–18 måneder: 50 000 USD, pluss en vurdering av utsteders gjeninnhenting.
 • Over 19 måneder: 100 000 USD, pluss en vurdering av utsteders gjeninnhenting.
Etter fire måneder er forhandlere underlagt en vurdering av utsteders gjeninnhenting. Denne vurderingen medfører et tilleggsgebyr på 5 USD for hver tilbakebetaling etter den 300. tilbakebetalingen på en måned.
HECM Over 300 3 %
 • 1 måned: Ingen bøter.
 • 2 måneder: 1000 USD.
 • Tre måneder: 2000 USD.
 • 4–6 måneder: 10 000 USD, pluss en vurdering av utsteders gjeninnhenting.
 • 7–11 måneder: 50 000 USD, pluss en vurdering av utsteders gjeninnhenting.
 • 12–18 måneder: 100 000 USD, pluss en vurdering av utsteders gjeninnhenting.
 • Over 19 måneder: 200 000 USD, pluss en vurdering av utsteders gjeninnhenting.
Etter fire måneder er forhandlere underlagt en vurdering av utsteders gjeninnhenting. Denne vurderingen medfører et tilleggsgebyr på 5 USD for hver tilbakebetaling etter den 300. tilbakebetalingen på en måned.

Samsvarsprogrammet Mastercard Excessive Fraud Merchant

Mastercards prosess for å avgjøre om en forhandler plasseres i EFM ligner på beregningene for ECP, bortsett fra at tilbakebetalingsraten beregnes kun ut fra falske tilbakebetalinger.

Forhandlere plasseres i EFM-programmet hvis de oppfyller eller overstiger terskelverdien for alle følgende kriterier:

 • Betalingsantall: Det totale antallet Mastercard-betalinger for e-handel.
 • Svindelvolum: Det totale beløpet for falske tilbakebetalinger i USD, beregnet ut fra tvisteårsakskoder (årsakskode 4837 og 4863).
 • Svindelrate: Den totale prosentandelen av falske transaksjoner sammenlignet med totalt antall transaksjoner.
 • 3DS-rate: Den totale prosentandelen av 3DS Mastercard-betalinger sammenlignet med totalt antall betalinger.
Beskrivelse av overvåkning i EFM.
Antall betalinger er større enn Svindelvolumet er større enn Raten av falske tilbakebetalinger er større enn Den totale 3DS-raten er mindre enn Straffer
1000 eller mer 50 000 eller mer 0,50 % eller mer
 • 10 % av totalt Mastercard-antall (ikke-regulerte land)
 • 50 % av det totale Mastercard-antallet (regulerte land)
 • 1 måned: Ingen bøter.
 • 2 måneder: 500 USD.
 • 3 måneder: 1000 USD.
 • 4–6 måneder: 5000 USD.
 • 7–11 måneder: 25 000 USD.
 • 12–18 måneder: 50 000 USD.
 • Over 19 måneder: 100 000 USD.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis