Sahtekarlık ve itiraz izleme programları

Kart ağlarına (Visa ve Mastercard gibi) karşı finansal yükümlülüklerinizin bir parçası olarak, mağazanızda itirazların (ters ibrazlar) ve sahtekarlıkların kabul edilebilir düzeyde olmasını sağlamanız gerekir. Ters ibrazların veya sahtekarlıkların sayısı, kart ağlarının belirlemiş olduğu eşikleri aşarsa itiraz ve/veya sahtekarlık izleme programına alınabilirsiniz. Bu program kapsamında aylık para cezalarına ve ek ücretlere tabi olabilirsiniz.

Visa izleme programları

Visa'da, Visa İtiraz Takibi Programı (VDMP) ve Visa Sahtekarlık Takibi Programı (VFMP) olmak üzere iki izleme programı vardır. Visa her ay, bir izleme programına alınma eşiğini aşıp aşmadığınızı belirlemek için işlemlerinizi inceler.

Visa'nın izleme programları için üç eşik kümesi vardır: Erken Uyarı, Standart ve Aşırı. Bir satıcı eşiklerden birini aştığında, programdan ayrılıncaya kadar bu izleme düzeyinde kalır. Örneğin, Sven'in mağazası, toplam işlemlerinin %0,9'undan fazlası için ters ibraz almış ve Standart düzeyde VDMP'ye yerleştirilmiş. Sonraki ay bu ters ibraz düzeyi %2,1'e çıkıyor. Bu, %1,8'lik Aşırı düzeyinin eşiğini geçiyor. Sven'in mağazası, itirazları %1,8'lik Aşırı eşiğinin altına düşse bile, programdan tamamen çıkana kadar Aşırı izleme düzeyinde kalır.

Visa, ardı ardına üç ay boyunca (takip dönemi olarak adlandırılır) itiraz veya sahtekarlık seviyeniz Standart eşiğinin altına düştüğünde sizi izleme programından çıkarır. Takip süresi içinde eşik aşılırsa orijinal zaman akışı yeniden başlamaz, kaldığı yerden devam eder. Örneğin, Susan'ın mağazasında, toplam işlemlerin %0,9'una tekabül eden hileli işlemler gerçekleşmiş ve VFMP'ye alınmış. Altı ay boyunca bu düzeyde kalıyor. Sonraki ay bu düzey %0,6'ya düşüyor ve takip dönemi başlıyor. Sonraki ay, hileli işlemler toplam işlemlerinin %1,2'sini oluşturuyor. VFMP, ilk aydan başlamak yerine yedinci aydan devam eder.

Visa İtiraz İzleme Programı

VDMP, hesaplarında olağan dışı yüksek düzeyde ters ibraz olan satıcılara uygulanır. Her ayın başında Visa, saptamış olduğu eşiklerin aşılıp aşılmadığını belirlemek için önceki aya ait faaliyetlerinizi inceler.

Satıcılar, aşağıdaki ölçütlerin birindeki veya her ikisindeki eşiklere ulaşmaları veya bunları aşmaları durumunda VDMP'ye alınır:

 • İtiraz sayısı: İtiraz edilen işlemlerin toplam sayısı.
 • İtiraz oranı: İtiraz edilen işlemlerin, tüm işlemler içindeki toplam yüzdesi.
VDMP'deki izleme düzeylerinin açıklamaları.
İzleme düzeyi İtiraz sayısı İtiraz oranı Cezalar
Erken uyarı 75 %0.65 Para cezası yok. Para cezası uygulanmaya başlamadan önce itiraz sayısını azaltmak için önlemler alınabilir.
Standart 100 %0.9
 • 1-4 ay: Para cezası yok.
 • 5-9 ay: İtiraz başına 50 USD.
 • 10-11 ay: İtiraz başına 50 USD. Avrupa Birliği dışındaki satıcılardan 25.000 USD inceleme ücreti alınır. Satıcılar bir denetime tabi tutulabilir.
 • 12 aydan fazla: İtiraz başına 50 USD. Satıcılardan, 25.000 USD inceleme ücreti alınır. Satıcılar bir denetime tabi tutulabilir.
12 aydan sonra bu programdaki satıcılar Visa tarafından diskalifiye edilmeye uygun olur. Diskalifiye edilirseniz artık Visa ödemelerini işleyemezsiniz.
Aşırı 1,000 %1.8
 • 1-6 ay: İtiraz başına 50 USD.
 • 7-11 ay: İtiraz başına 50 USD. Avrupa Birliği dışındaki satıcılardan 25.000 USD tutarında bir inceleme ücreti alınabilir.
 • 10-11 ay: İtiraz başına 50 USD. Avrupa Birliği dışındaki satıcılardan 25.000 USD değerlendirme ücreti alınabilir.
 • 12 aydan fazla: İtiraz başına 50 USD. Satıcılardan, 25.000 USD inceleme ücreti alınabilir.
12 ay sonra satıcılar Visa tarafından diskalifiye edilmeye hak kazanır. Diskalifiye edilirseniz artık Visa ödemelerini işleyemezsiniz.

Visa Sahtekarlık İzleme Programı

VFMP, hesaplarında aşırı miktarda sahtekarlık faaliyeti olan satıcılar için geçerlidir. Sahtekarlık, kart sahibi tarafından yetkilendirilmemiş bir işlem olarak tanımlanır. Bu, ters ibrazla aynı şey olmasa da hileli işlemler genellikle kart sahibi tarafından ters ibraz yapılmasına yol açar. Her ayın başında Visa, saptamış olduğu eşiklerin aşılıp aşılmadığını belirlemek için önceki aya ait faaliyetlerinizi inceler.

Satıcılar, aşağıdaki ölçütlerin birindeki veya her ikisindeki eşiklere ulaşmaları veya bunları aşmaları durumunda VFMP'ye alınır:

 • Sahtekarlık hacmi: Yapılan hileli işlemlerin USD cinsinden toplam tutarı.
 • Sahtekarlık oranı: Hileli işlemlerin, tüm işlemler içindeki toplam yüzdesi.

Aşağıdaki tabloda VFMP'nin eşikleri ve cezaları listelenmiştir.

VFMP'deki izleme düzeylerinin açıklamaları.
İzleme düzeyi Sahtekarlık hacmi Sahtekarlık oranı Cezalar
Erken uyarı 50.000 USD %0.65 Para cezası yok. Cezalar uygulanmaya başlamadan önce sahtekarlık sayısının azaltılmasına yönelik önlemler alınabilir.
Standart 75.000 USD %0.9 ABD'deki satıcılar, 3D Secure işlemler için sorumluluk devrini hemen kaybeder. Diğer ülke ve bölgelerdeki satıcılar sorumluluk devrini beşinci ayda kaybeder. Sorumluluk devri, dolandırıcılık düzeyleri azaltılarak ve üç aylık takip dönemi tamamlanarak programdan çıkılana kadar geri kazanılmaz.

 • 1-4 ay: Para cezası yok.
 • 5-6 ay: 25.000 USD.
 • 7-9 ay: 25.000 USD.
 • 10-12 ay: 75.000 USD.
12 ay sonra satıcılar Visa tarafından diskalifiye edilmeye hak kazanır. Diskalifiye edilirseniz artık Visa ödemelerini işleyemezsiniz.
Aşırı 250.000 USD %1.8 ABD dışındaki satıcılar, 3D Secure işlemleri için sorumluluk devrini hemen kaybeder. Sorumluluk devri, dolandırıcılık düzeyleri azaltılarak ve üç aylık takip dönemi tamamlanarak programdan çıkılana kadar geri kazanılmaz.

 • 1-3 ay: 10.000 USD.
 • 4-6 ay: 25.000 USD.
 • 7-9 ay: 25.000 USD.
 • 10-12 ay: 75.000 USD.
 • 12 aydan fazla: 75.000+ USD.
12 ay sonra satıcılar Visa tarafından diskalifiye edilmeye hak kazanır. Diskalifiye edilirseniz artık Visa ödemelerini işleyemezsiniz.

Visa Sahtekarlık İzleme Programı (yalnızca ABD'de satıcılar için, 3DS)

Visa'nın, hesaplarında aşırı miktarda yurt içi 3D Secure hileli işlemi bulunan ABD'li satıcılara özel bir VFMP programı vardır. Her ayın başında Visa, saptamış olduğu eşiklerin aşılıp aşılmadığını belirlemek için önceki aya ait faaliyetlerinizi inceler.

ABD'deki satıcılar, aşağıdaki ölçütlerin her ikisindeki eşiklere ulaşmaları veya bunları aşmaları durumunda 3DS için VFMP'ye alınır:

 • Sahtekarlık hacmi: Yurt içi Visa 3DS hileli işlemlerinin USD cinsinden toplam tutarı.
 • Sahtekarlık oranı: Hileli işlemlerin, toplam yurt içi 3DS işlemleri içindeki toplam yüzdesi.
ABD'ye özgü 3DS VFMP progamındaki izleme düzeylerinin açıklamaları.
İzleme düzeyi Sahtekarlık hacmi Sahtekarlık oranı Cezalar
Erken uyarı 50.000 USD %0,5 Para cezası yok. Cezalar uygulanmaya başlamadan önce sahtekarlık sayısının azaltılmasına yönelik önlemler alınabilir.
Standart 75.000 USD %0.9 Para cezası yoktur ancak satıcılar 3D Secure işlemleri için sorumluluk devrini kaybeder. Sorumluluk devri, dolandırıcılık düzeyleri azaltılarak ve üç aylık takip dönemi tamamlanarak programdan çıkılana kadar geri kazanılmaz.

Visa Sahtekarlık İzleme Programı (Dijital Satıcılar)

Visa'nın, dijital ürünler satan satıcılar için özel bir VFMP programı da vardır. Bu program danışmanlık dönemindedir ve 1 Nisan 2024'den itibaren etkin olacaktır. Bu program, aşağıdaki satıcı kategorisi kodlarına sahip satıcıları etkiler:

 • 5735 — Plak Mağazaları
 • 5815 — Dijital Ürün Medyası — Kitaplar, Filmler, Dijital sanat eserleri/görseller, Müzik
 • 5816 — Dijital Ürünler — Oyunlar
 • 5817 — Dijital Ürünler — Uygulamalar (Oyunlar Hariç)
 • 5818 — Dijital Ürünler — Büyük Dijital Ürünler Satıcısı

Her ayın başında Visa, saptamış olduğu eşiklerin aşılıp aşılmadığını belirlemek için önceki aya ait faaliyetlerinizi inceler.

Satıcılar, aşağıdaki ölçütlerdeki tüm eşiklere ulaşmaları veya bunları aşmaları durumunda dijital ürünler için VFMP'ye yerleştirilir:

 • Sahtekarlık hacmi: Yapılan hileli işlemlerin USD cinsinden toplam tutarı.
 • Sahtekarlık sayısı: Hileli işlemlerin toplam sayısı.
 • Sahtekarlık oranı: Hileli işlemlerin, tüm işlemler içindeki toplam yüzdesi.
Dijital ürünler için VFMP'deki izleme düzeylerinin açıklamaları.
İzleme düzeyi Sahtekarlık hacmi Sahtekarlık sayısı Sahtekarlık oranı Cezalar
Erken uyarı 15.000 USD 150 %0.45 Para cezası yok. Cezalar uygulanmaya başlamadan önce sahtekarlık sayısının azaltılmasına yönelik önlemler alınabilir.
Standart 25.000 USD 300 %0.9 Satıcılar, beşinci ayda 3D Secure işlemleri için sorumluluk devrini kaybederler. Sorumluluk devri, dolandırıcılık düzeyleri azaltılarak ve üç aylık takip dönemi tamamlanarak programdan çıkılana kadar geri kazanılmaz.

 • 1-4 ay: Para cezası yok.
 • 5-6 ay: 25.000 USD.
 • 7-9 ay: 25.000 USD.
 • 10-12 ay: 75.000 USD.
 • 12 aydan fazla: 75.000 USD.
12 ay sonra satıcılar Visa tarafından diskalifiye edilmeye hak kazanır. Diskalifiye edilirseniz artık Visa ödemelerini işleyemezsiniz.

Mastercard izleme programları

Mastercard'ın, Aşırı Ters İbraz Programı (ECP) ve Aşırı Sahtekarlık için Satıcı uyum programı (EFM) olmak üzere iki izleme programı vardır. Mastercard her ay, bir izleme programına alınma eşiğini aşıp aşmadığınızı belirlemek için işlemlerinizi inceler.

ECP'nin iki düzeyi vardır: Aşırı Ters İbraz Alan Satıcı (ECM) ve Yüksek Düzeyde Ters İbraz Alan Satıcı (HECM).

Mastercard, itiraz düzeyiniz art arda üç ay boyunca ECM eşiklerinin altına indiğinde sizi ECM programından çıkarır. EFM'den çıkarılmak için art arda üç ay boyunca bu koşullardan en az birinden kaçınmanız gerekir.

Mastercard Aşırı Ters İbraz Programı

Satıcılar, aşağıdaki ölçütlerin her ikisindeki eşiklere ulaşmaları veya bunları aşmaları durumunda ECP'ye alınır:

 • İtiraz sayısı: İtiraz edilen işlemlerin toplam sayısı.
 • İtiraz oranı: İtiraz edilen işlemlerin, tüm işlemler içindeki toplam yüzdesi.
Mastercard'ın ters ibraz izleme programlarındaki izleme düzeylerinin açıklamaları.
İzleme düzeyi İtiraz sayısı İtiraz oranı Cezalar
ECM 100-299 %1.5-%2.99
 • 1 ay: Para cezası yok.
 • 2 ay: 1.000 USD.
 • 3 ay: 2.000 USD.
 • 4-6 ay: 5.000 USD artı düzenleyici kurum kurtarma değerlendirmesi.
 • 7-11 ay: 25.000 USD artı düzenleyici kurum kurtarma değerlendirmesi.
 • 12-18 ay: 50.000 USD artı düzenleyici kurum kurtarma değerlendirmesi.
 • 19 aydan fazla: 100.000 USD artı düzenleyici kurum kurtarma incelemesi.
Dört ayın sonunda satıcılar, düzenleyici kurumun kurtarma incelemesine tabi olur. Bu değerlendirme, bir ay içindeki 300'üncü ters ibrazınızdan sonraki her ters ibraz için 5 USD tutarında ek ücret ekler.
HECM 300'den fazla %3
 • 1 ay: Para cezası yok.
 • 2 ay: 1.000 USD.
 • 3 ay: 2.000 USD.
 • 4-6 ay: 10.000 USD artı düzenleyici kurum kurtarma değerlendirmesi.
 • 7-11 ay: 50.000 USD artı düzenleyici kurum kurtarma değerlendirmesi.
 • 12-18 ay: 100.000 USD artı düzenleyici kurum kurtarma değerlendirmesi.
 • 19 aydan fazla: 200.000 USD artı düzenleyici kurum kurtarma değerlendirmesi.
Dört ayın sonunda satıcılar, düzenleyici kurumun kurtarma incelemesine tabi olur. Bu değerlendirme, bir ay içindeki 300'üncü ters ibrazınızdan sonraki her ters ibraz için 5 USD tutarında ek ücret ekler.

Mastercard Aşırı Sahtekarlık için Satıcı uyum programı

Mastercard'ın bir satıcının EFM'ye alınıp alınmayacağını belirleme süreci, sahtekarlık ters ibraz oranının yalnızca hileli ters ibrazlar kullanılarak hesaplanması dışında, ECP hesaplamalarına benzer.

Satıcılar, aşağıdaki ölçütlerin birindeki veya her ikisindeki eşiklere ulaşmaları veya bunları aşmaları durumunda EFM programına alınır:

 • Ödeme sayısı: Mastercard e-ticaret ödemelerinin toplam sayısı.
 • Sahtekarlık hacmi: İtiraz neden kodları (neden kodu 4837 ve 4863) kullanılarak hesaplanan, sahtekarlık amaçlı ters ibrazların USD cinsinden toplam tutarı.
 • Sahtekarlık oranı: Hileli işlemlerin, tüm işlemler içindeki toplam yüzdesi.
 • 3DS oranı: Toplam ödemeler içinde, 3DS Mastercard ödemelerinin toplam yüzdesi.
EFM'de izlemenin açıklaması.
Ödeme sayısı bu değerden büyükse Sahtekarlık hacmi bu değerden büyükse Sahtekarlık amaçlı ters ibraz bu değerden küçükse Toplam 3DS oranı bu değerden küçükse Cezalar
1000 veya daha fazla 50,000 veya daha fazla %0,50 veya daha fazla
 • Toplam Mastercard sayısının %10'u (düzenlemeye tabi olmayan ülkeler)
 • Toplam Mastercard sayısının %50'si (kısıtlamaya tabi ülkeler)
 • 1 ay: Para cezası yok.
 • 2 ay: 500 USD.
 • 3 ay: 1.000 USD.
 • 4-6 ay: 5.000 USD.
 • 7-11 ay: 25.000 USD.
 • 12-18 ay: 50.000 USD.
 • 19 aydan fazla: 100.000 USD.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene