Petosten ja kiistojen valvontaohjelmat

Sinulla on taloudellisia velvoitteita luottokorttiyhtiöiden verkostoja (esimerkiksi Visa ja Mastercard) kohtaan, joten sinun on varmistettava, että kauppasi kiistat (takaisinperinnät) ja petokset pysyvät hyväksyttävillä tasoilla. Jos takaisinperintöjen tai petosten määrä ylittää luottokorttiyhtiöiden verkostojen asettamat kynnysarvot, saatat joutua kiistojen ja/tai petosten valvontaohjelmaan. Sinulle saattaa aiheutua näistä ohjelmista kuukausisakkoja ja lisämaksuja.

Visan valvontaohjelmat

Visalla on kaksi valvontaohjelmaa, Visan kiistojen valvontaohjelma (Visa Dispute Monitoring Program, VDMP) ja Visan petosten valvontaohjelma (Visa Fraud Monitoring Program, VFMP). Visa tarkistaa joka kuukausi tapahtumasi määrittääkseen, oletko ylittänyt valvontaohjelmaan joutumisen kynnysarvon.

Visan valvontaohjelmille on asetettu kolme kynnysarvojen sarjaa: Varhainen varoitus, Vakio ja Liiallinen. Kun kauppias ylittää kynnysarvon, hän pysyy kyseisellä valvontatasolla ohjelmasta poistumiseensa asti. Esimerkiksi Svenin kaupan saamat takaisinperinnät ovat yli 0,9 % hänen tapahtumiensa kokonaismäärästä, joten hän joutuu VDMP-ohjelman Vakio-tasolle. Seuraavassa kuussa takaisinperintöjen taso nousee 2,1 %:iin. Tämä ylittää Liiallinen-tason kynnysarvon, joka on 1,8 %. Svenin kauppa pysyy Liiallinen-valvontatasolla, kunnes hän poistuu ohjelmasta kokonaan, vaikka hänen kiistansa putoaisivat Liiallinen-tason 1,8 %:n kynnysarvon alapuolelle.

Visa poistaa sinut valvontaohjelmasta, kun kiistojesi tai petostesi taso on laskenut Vakio-kynnysarvon alapuolelle kolmena peräkkäisenä kuukautena, joista käytetään nimitystä seurantajakso. Jos kynnys ylittyy seurantajakson aikana, alkuperäinen aikajana jatkuu eikä ala alusta. Esimerkiksi Susanin kaupan tilin vilpilliset tapahtumat ovat yli 0,9 % hänen tapahtumiensa kokonaismäärästä ja hän joutuu VFMP-ohjelmaan. Hän pysyy tällä tasolla kuuden kuukauden ajan. Seuraavassa kuussa tämä taso laskee 0,6 %:iin ja hän siirtyy seurantajaksolle. Kuukauden kuluttua siitä vilpilliset tapahtumat ovat 1,2 % hänen tapahtumiensa kokonaismäärästä. VFMP-ohjelma jatkuu seitsemäntenä kuukautena sen sijaan, että alkaisi alusta ensimmäisestä kuukaudesta.

Visan kiistojen valvontaohjelma

VDMP-ohjelma koskee kauppiaita, joiden tilin takaisinperintöjen taso on epätavallisen korkea. Visa tarkistaa kunkin kuukauden alussa edellisen kuukauden toimintasi määrittääkseen, ylittyvätkö yhtiön kynnysarvot.

Kauppiaat joutuvat VDMP-ohjelmaan, jos he täyttävät tai ylittävät kynnysarvot yhdessä tai molemmissa seuraavissa kriteereissä:

 • Kiistamäärä: riitautettujen tapahtumien kokonaismäärä.
 • Kiista-aste: riitautettujen tapahtumien kokonaisprosenttiosuus verrattuna tapahtumien kokonaismäärään.
VDMP-ohjelman valvontatasojen kuvaus.
Valvontataso Kiistamäärä Kiista-aste Seuraamukset
Varhainen varoitus 75 0,65 % Ei sakkoja. Toimia voidaan toteuttaa kiistojen määrän vähentämiseksi, ennen kuin sakkoja aletaan soveltaa.
Standard 100 0,9 %
 • 1–4 kuukautta: ei sakkoja.
 • 5–9 kuukautta: 50 USD kiistaa kohti.
 • 10–11 kuukautta: 50 USD kiistaa kohti. Euroopan unionin ulkopuolisilta kauppiailta peritään 25 000 USD:n tarkistusmaksu. Kauppiaille voidaan tehdä auditointi.
 • 12+ kuukautta: 50 USD kiistaa kohti. Kauppiailta peritään 25 000 USD:n tarkistusmaksu. Kauppiaille voidaan tehdä auditointi.
12 kuukauden jälkeen Visa voi hylätä tämän ohjelman kauppiaita. Jos sinut hylätään, et voi enää käsitellä Visa-maksuja.
Liiallinen 1 000 1,8 %
 • 1–6 kuukautta: 50 USD kiistaa kohti.
 • 7–11 kuukautta: 50 USD kiistaa kohti. Euroopan unionin ulkopuolisilta kauppiailta saatetaan periä 25 000 USD:n tarkistusmaksu.
 • 10–11 kuukautta: 50 USD kiistaa kohti. Euroopan unionin ulkopuolisilta kauppiailta saatetaan periä 25 000 USD:n tarkistusmaksu.
 • 12+ kuukautta: 50 USD kiistaa kohti. Kauppiailta saatetaan periä 25 000 USD:n tarkistusmaksu.
12 kuukauden jälkeen Visa voi hylätä kauppiaita. Jos sinut hylätään, et voi enää käsitellä Visa-maksuja.

Visan petosten valvontaohjelma

VFMP-ohjelma koskee kauppiaita, joiden tilillä on liiallisia petosmääriä. Petos tarkoittaa tapahtumaa, jota kortinhaltija ei ole valtuuttanut. Se ei tarkoita samaa kuin takaisinperintä, vaikka vilpilliset tapahtumat johtavat usein kortinhaltijan myöntämään takaisinperintään. Visa tarkistaa kunkin kuukauden alussa edellisen kuukauden toimintasi määrittääkseen, ylittyvätkö yhtiön kynnysarvot.

Kauppiaat joutuvat VFMP-ohjelmaan, jos he täyttävät tai ylittävät kynnysarvot yhdessä tai molemmissa seuraavissa kriteereissä:

 • Petossumma: vilpillisten tapahtumien kokonaissumma USD-arvona.
 • Petosaste: vilpillisten tapahtumien kokonaisprosenttiosuus verrattuna tapahtumien kokonaismäärään.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu VFMP-ohjelman kynnysarvot ja seuraamukset.

VFMP-ohjelman valvontatasojen kuvaukset.
Valvontataso Petossumma Petosaste Seuraamukset
Varhainen varoitus 50 000 USD 0,65 % Ei sakkoja. Toimia voidaan toteuttaa petosten määrän vähentämiseksi, ennen kuin sakkoja aletaan soveltaa.
Standard 75 000 USD 0,9 % Yhdysvaltalaiset kauppiaat menettävät 3D Secure -tapahtumien vastuunsiirron välittömästi. Muiden maiden ja alueiden kauppiaat menettävät vastuunsiirron viidentenä kuukautena. Vastuunsiirto palautetaan vasta, kun kauppias on poistunut ohjelmasta alennettuaan petostasoja ja suoritettuaan kolmen kuukauden seurantajakson.

 • 1–4 kuukautta: ei sakkoja.
 • 5–6 kuukautta: 25 000 USD.
 • 7–9 kuukautta: 50 000 USD.
 • 10–12 kuukautta: 75 000 USD.
12 kuukauden jälkeen Visa voi hylätä kauppiaita. Jos sinut hylätään, et voi enää käsitellä Visa-maksuja.
Liiallinen 250 000 USD 1,8 % Yhdysvaltojen ulkopuoliset kauppiaat menettävät 3D Secure -tapahtumien vastuunsiirron välittömästi. Vastuunsiirto palautetaan vasta, kun kauppias on poistunut ohjelmasta alennettuaan petostasoja ja suoritettuaan kolmen kuukauden seurantajakson.

 • 1–3 kuukautta: 10 000 USD.
 • 4–6 kuukautta: 25 000 USD.
 • 7–9 kuukautta: 50 000 USD.
 • 10–12 kuukautta: 75 000 USD.
 • 12+ kuukautta: 75 000+ USD.
12 kuukauden jälkeen Visa voi hylätä kauppiaita. Jos sinut hylätään, et voi enää käsitellä Visa-maksuja.

Visan petosten valvontaohjelma (3DS vain yhdysvaltalaisille kauppiaille)

Visalla on erityinen VFMP-ohjelma yhdysvaltalaisille kauppiaille, joilla on tilillään liiallisia määriä kotimaisia 3D Secure -petoksia. Visa tarkistaa kunkin kuukauden alussa edellisen kuukauden toimintasi määrittääkseen, ylittyvätkö yhtiön kynnysarvot.

Yhdysvaltalaiset kauppiaat sijoitetaan 3DS VFMP -ohjelmaan, jos he täyttävät tai ylittävät kynnysarvot kaikissa seuraavissa kriteereissä:

 • Petossumma: kotimaisten vilpillisten Visa-3DS-tapahtumien kokonaissumma USD-arvona.
 • Petosaste: vilpillisten tapahtumien kokonaisprosenttiosuus verrattuna kotimaisten 3DS-tapahtumien kokonaismäärään.
Vain Yhdysvaltojen 3DS-VFMP-ohjelman valvontatasojen kuvaukset.
Valvontataso Petossumma Petosaste Seuraamukset
Varhainen varoitus 50 000 USD 0,5 % Ei sakkoja. Toimia voidaan toteuttaa petosten määrän vähentämiseksi, ennen kuin sakkoja aletaan soveltaa.
Standard 75 000 USD 0,9 % Ei sakkoja, mutta kauppiaat menettävät 3D Secure -tapahtumien vastuunsiirron. Vastuunsiirto palautetaan vasta, kun kauppias on poistunut ohjelmasta alennettuaan petostasoja ja suoritettuaan kolmen kuukauden seurantajakson.

Visan petosten valvontaohjelma (digitaaliset kauppiaat)

Visalla on myös erityinen VFMP-ohjelma digitaalisia tuotteita myyville kauppiaille. Tämä ohjelma on ennakkotilassa ja aktivoituu 1. huhtikuuta 2024. Ohjelma vaikuttaa seuraavien kauppiasluokkakoodien kauppiaisiin:

 • 5735 – Levykaupat
 • 5815 – Digitaaliset tuoteaineistot – Kirjat, elokuvat, digitaaliset taideteokset/kuvat, musiikki
 • 5816 – Digitaaliset tuotteet – Pelit
 • 5817 – Digitaaliset tuotteet – Sovellukset (pois lukien pelit)
 • 5818 – Digitaaliset tuotteet – Suurten digitaalisten tuotteiden kauppias

Visa tarkistaa kunkin kuukauden alussa edellisen kuukauden toimintasi määrittääkseen, ylittyvätkö yhtiön kynnysarvot.

Kauppiaat joutuvat digitaalisten tuotteiden VFMP-ohjelmaan, jos he täyttävät tai ylittävät kynnysarvot kaikissa seuraavissa kriteereissä:

 • Petossumma: vilpillisten tapahtumien kokonaissumma USD-arvona.
 • Petosmäärä: vilpillisten tapahtumien kokonaismäärä.
 • Petosaste: vilpillisten tapahtumien kokonaisprosenttiosuus verrattuna tapahtumien kokonaismäärään.
Digitaalisten tuotteiden VFMP-ohjelman valvontatasojen kuvaukset.
Valvontataso Petossumma Petosmäärä Petosaste Seuraamukset
Varhainen varoitus 15 000 USD 150 0,45 % Ei sakkoja. Toimia voidaan toteuttaa petosten määrän vähentämiseksi, ennen kuin sakkoja aletaan soveltaa.
Standard 25 000 USD 300 0,9 % Kauppiaat menettävät 3D Secure -tapahtumien vastuunsiirron viidentenä kuukautena. Vastuunsiirto palautetaan vasta, kun kauppias on poistunut ohjelmasta alennettuaan petostasoja ja suoritettuaan kolmen kuukauden seurantajakson.

 • 1–4 kuukautta: ei sakkoja.
 • 5–6 kuukautta: 25 000 USD.
 • 7–9 kuukautta: 50 000 USD.
 • 10–12 kuukautta: 75 000 USD.
 • 12+ kuukautta: 75 000 USD.
12 kuukauden jälkeen Visa voi hylätä kauppiaita. Jos sinut hylätään, et voi enää käsitellä Visa-maksuja.

Mastercardin valvontaohjelmat

Mastercardilla on kaksi valvontaohjelmaa: liiallisen takaisinperinnän ohjelma (Excessive Chargeback Program, ECP) ja kauppiaita koskeva liiallisten petosten (Excessive Fraud Merchant, EFM) vaatimustenmukaisuusohjelma. Mastercard tarkistaa joka kuukausi tapahtumasi määrittääkseen, oletko ylittänyt valvontaohjelmaan joutumisen kynnysarvon.

ECP-ohjelmassa on kaksi tasoa: kauppiasta koskeva liiallinen takaisinperintä (Excessive Chargeback Merchant, ECM) ja kauppiasta koskeva suuri liiallinen takaisinperintä (High Excessive Chargeback Merchant, HECM).

Mastercard poistaa sinut ECM-ohjelmasta, kun kiistojesi taso on laskenut ECM-kynnysarvojen alapuolelle kolmena peräkkäisenä kuukautena. EFM-ohjelmasta poistaminen edellyttää vähintään yhden ehdon välttämistä kolmena peräkkäisenä kuukautena.

Mastercardin liiallisen takaisinperinnän ohjelma

Kauppiaat joutuvat ECP-ohjelmaan, jos he täyttävät tai ylittävät kynnysarvot molemmissa seuraavissa kriteereissä:

 • Kiistamäärä: riitautettujen tapahtumien kokonaismäärä.
 • Kiista-aste: riitautettujen tapahtumien kokonaisprosenttiosuus verrattuna tapahtumien kokonaismäärään.
Mastercardin takaisinperinnän valvontaohjelmien valvontatasojen kuvaus.
Valvontataso Kiistamäärä Kiista-aste Seuraamukset
ECM 100–299 1,5–2,99 %
 • 1 kuukausi: ei sakkoja.
 • 2 kuukautta: 1 000 USD.
 • 3 kuukautta: 2 000 USD.
 • 4–6 kuukautta: 5 000 USD plus kortin myöntäjän takaisinsaantiarviointi.
 • 7–11 kuukautta: 25 000 USD plus kortin myöntäjän takaisinsaantiarviointi.
 • 12–18 kuukautta: 50 000 USD plus kortin myöntäjän takaisinsaantiarviointi.
 • 19+ kuukautta: 100 000 USD plus kortin myöntäjän takaisinsaantiarviointi.
Neljän kuukauden jälkeen kauppiaille tehdään kortin myöntäjän takaisinsaantiarviointi. Tämä arviointi lisää ylimääräisen 5 USD:n maksun jokaisesta takaisinperinnästä kuukauden 300. takaisinperinnän jälkeen.
HECM 300+ 3 %
 • 1 kuukausi: ei sakkoja.
 • 2 kuukautta: 1 000 USD.
 • 3 kuukautta: 2 000 USD.
 • 4–6 kuukautta: 10 000 USD plus kortin myöntäjän takaisinsaantiarviointi.
 • 7–11 kuukautta: 50 000 USD plus kortin myöntäjän takaisinsaantiarviointi.
 • 12–18 kuukautta: 100 000 USD plus kortin myöntäjän takaisinsaantiarviointi.
 • 19+ kuukautta: 200 000 USD plus kortin myöntäjän takaisinsaantiarviointi.
Neljän kuukauden jälkeen kauppiaille tehdään kortin myöntäjän takaisinsaantiarviointi. Tämä arviointi lisää ylimääräisen 5 USD:n maksun jokaisesta takaisinperinnästä kuukauden 300. takaisinperinnän jälkeen.

Mastercardin kauppiaita koskeva liiallisten petosten vaatimustenmukaisuusohjelma

Mastercardin prosessi sen määrittämiseksi, joutuuko kauppias EFM-ohjelmaan, on samankaltainen kuin yhtiön ECP-ohjelmaprosessi, mutta petosten takaisinperintäaste lasketaan käyttämällä vain vilpillisiä takaisinperintöjä.

Kauppiaat joutuvat EFM-ohjelmaan, jos he täyttävät tai ylittävät kynnysarvot kaikissa seuraavissa kriteereissä:

 • Maksumäärä: verkkokaupan Mastercard-maksujen kokonaismäärä.
 • Petossumma: vilpillisten takaisinperintöjen kokonaissumma USD-arvona, laskettu käyttämällä kiistojen syykoodeja (syykoodit 4837 ja 4863).
 • Petosaste: vilpillisten tapahtumien kokonaisprosenttiosuus verrattuna tapahtumien kokonaismäärään.
 • 3DS-aste: 3DS-Mastercard-maksujen kokonaisprosenttiosuus verrattuna maksujen kokonaismäärään.
EFM-ohjelman valvonnan kuvaus.
Maksumäärä suurempi kuin Petossumma suurempi kuin Petosten takaisinperintäaste suurempi kuin 3DS-kokonaisaste pienempi kuin Seuraamukset
1 000 tai enemmän 50 000 tai enemmän 0,50 % tai enemmän
 • 10 % Mastercard-kokonaismäärästä (ei-säännellyt maat)
 • 50 % Mastercard-kokonaismäärästä (säännellyt maat)
 • 1 kuukausi: ei sakkoja.
 • 2 kuukautta: 500 USD.
 • 3 kuukautta: 1 000 USD.
 • 4–6 kuukautta: 5 000 USD.
 • 7–11 kuukautta: 25 000 USD.
 • 12–18 kuukautta: 50 000 USD.
 • 19+ kuukautta: 100 000 USD.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi