Hindre svindel

En transaksjon som ikke er godkjent av en kunde beskrives som falsk. En falsk transaksjon kan føre til en tilbakebetaling, som igjen kan føre til at du taper penger. Shopifys innebygde svindelanalyse bruker maskinlæringsalgoritmer for å gjøre deg oppmerksom på mistenkelige bestillinger. Det er flere måter du kan undersøke en mistenkelig bestilling på.

Bekreft IP-adressen

IP-adressen en bestilling er lagt inn fra er en god indikator på potensiell svindel. Vurder om noen av følgende er sanne:

  • Befinner kundens IP-adresse seg på et annet generelt område enn der de sier de er?
  • Tilhører IP-adressen et nettvertsfirma?
  • Tilhører IP-adressen en proxytjeneste?

Hvis du svarte ja på et av spørsmålene, bør du kontakte kunden for å bekrefte gyldigheten av bestillingen.

Du kan bruke følgende gratisverktøy for å raskt slå opp geografisk plassering, internettleverandør (ISP) og annen informasjon om en bestemt IP-adresse:

Du finner IP-adressen som er tilknyttet bestillingen i svindelanalyse-seksjonen til bestillingsinformasjonsiden.

Ring telefonnummeret som ble oppgitt i bestillingsinformasjonen

Det er alltid lurt å ringe kunden. Du kan også bruke en tjeneste som 411.com til å forsikre deg om at telefonnummeret er på samme postnummer som fakturaadressen. Svindlere bruker ofte ugyldige telefonnumre. Hvis noen svarer på telefonen bør du stille dem noen enkle spørsmål om bestillingen deres og se hvordan de reagerer. Kjenner de til adressen, telefonnummeret, e-posten og navnet de brukte? Sliter de med å gi deg enkle detaljer?

Søk etter e-postadressen

Ved å søke etter e-postadressen på Google eller en annen søkemotor kan det være enklere å avgjøre om e-postadressen er brukt i dokumenterte svindelforsøk. Det kan også hende at du finner innlegg på sosiale medier eller annen informasjon som knytter kunden til e-postadressen.

Bekreft at faktura- og leveringsadressen samsvarer

En svindler vil trolig oppgi en leveringsadresse som ikke samsvarer med fakturaaddressen. Du kan bruke Google Maps til å finne frem adressene og se avstanden mellom dem. Hvis avstanden mellom to adresser er vesentlig (for eksempel ulike kontinenter), er bestillingen trolig falsk. Husk at adressene kan avvike for legitime kunder som sender en gave eller gjør kjøp på vegne av andre.

Se om flere bestillinger bruker ulike fakturaaddresser for samme leveringsadresse

Er det flere bestillinger med samme fakturaaddresse i ulike stater, med ulike navn, men deler samme leveringssted? Dette er vanligvis et tegn på falske bestillinger. Trå varsomt og kontakt kundene som bruker informasjonen oppgitt i kassen.

Gå gjennom bestillinger av høy verdi

Hvis du mottar en bestilling som er vesentlig høyere enn normalen, bør du bekrefte kundens identitet.

Installer svindelforebyggende apper

Du kan også installere ulike apper for å redusere sjansen for å oppfylle falske bestillinger. Bla gjennom andre apper for svindelforebygging i Shopify App Store.

Du kan bruke Shopifys Fraud Filter-app til å blokkere brukere som prøver å gjennomføre gjentatte falske bestillinger.

Opprett arbeidsflyter

Du kan opprette arbeidsflyter med Flow for å varsle deg om når en mistenkelig bestilling blir opprettet. Se Shopify Flow for å finne ut mer.

Juster innstillingene for betalingsinnhenting

Transaksjonsgebyrer belastes for alle behandlede betalinger som gjøres gjennom en tredjepartsbetalingsleverandør, og returneres ikke til deg når du utsteder en refusjon.Du kan endre innstillingene for betalingsinnhenting for å forhindre automatisk betalingsinnhenting for visse bestillinger, og redusere bedriftens potensielle påvirkning av transaksjonsgebyrer for falske bestillinger.

Alternativer for automatisk innhenting av betalinger kan være:

Manuell innhenting av betalinger tilfører et ekstra trinn i arbeidsflyten for bestillingsoppfyllelse, men gir deg også større kontroll over innhenting av betaling for visse bestillinger. Du kan vurdere den potensielle kostnaden for transaksjonsgebyrer og tiden det tilfører arbeidsflyten for oppfyllelse for å vurdere hva som er riktig for din virksomhet.

Neste steg

I siste ende er det opp til deg å avgjøre om du er komfortabel med å innfri en bestilling som er markert med høy risiko.

Hvis du velger å ikke oppfylle en bestilling med høy risiko, kan du kansellere eller refundere bestillingen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis