Ngăn chặn gian lận

Giao dịch không được khách hàng ủy quyền bị xem là gian lận. Giao dịch gian lận có thể dẫn tới yêu cầu bồi hoàn, khiến bạn mất tiền. Tính năng phân tích gian lận tích hợp sẵn của Shopify sử dụng thuật toán máy học để hỗ trợ cảnh báo cho bạn về đơn hàng đáng ngờ. Bạn có thể điều tra đơn hàng đáng ngờ theo nhiều cách.

Xác minh địa chỉ IP

Địa chỉ IP từ nơi đặt đơn hàng là chỉ báo hiệu quả cho thấy nguy cơ gian lận. Cân nhắc xem liệu có bất kỳ nội dung nào sau đây là đúng:

  • Địa chỉ IP của khách hàng có nằm tại khu vực khác với nơi ở họ khai báo không?
  • Đó có phải địa chỉ IP của một công ty lưu trữ web không?
  • Đó có phải là địa chỉ IP dịch vụ proxy không?

Nếu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào trong số đó, bạn nên liên hệ khách hàng để xác minh tính xác thực của đơn hàng.

Bạn có thể sử dụng các công cụ miễn phí sau để tra cứu nhanh vị trí địa lý, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và các thông tin khác về một địa chỉ IP cụ thể:

Bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP đi kèm với đơn hàng trong mục phân tích gian lận trên trang thông tin chi tiết đơn hàng.

Gọi số điện thoại trên đơn hàng

Gọi cho khách hàng luôn là một lựa chọn thông minh. Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ như 411.com để đảm bảo rằng số điện thoại ở cùng mã khu vực với địa chỉ thanh toán. Khách hàng gian lận thường sử dụng số điện thoại không hợp lệ. Nếu có người trả lời điện thoại, hãy hỏi họ một vài câu đơn giản về đơn hàng và xem xét phản hồi của họ. Họ có biết địa chỉ, số điện thoại, email và tên đã sử dụng không? Họ có gặp khó khăn khi cung cấp một số thông tin đơn giản không?

Tìm kiếm địa chỉ email

Việc tìm kiếm địa chỉ email trên Google hoặc công cụ tìm kiếm khác có thể giúp bạn xác định xem địa chỉ email có được dùng trong những hành vi gian lận từng bị lưu hồ sơ hay không. Bạn cũng có thể tìm các bài đăng trên truyền thông xã hội hoặc thông tin khác liên kết khách hàng với địa chỉ email đó.

Xác minh địa chỉ thanh toán khớp với địa chỉ gửi hàng

Kẻ gian rất có thể sẽ cung cấp địa chỉ gửi hàng không khớp với địa chỉ thanh toán. Bạn có thể sử dụng Google Maps để xem bản đồ địa chỉ và khoảng cách giữa các địa chỉ. Nếu khoảng cách giữa hai địa chỉ cách xa nhau (ví dụ: hai lục địa khác nhau), đó là đơn hàng gian lận. Lưu ý: Có thể có những người mua thực sự gửi quà hoặc mua hộ người khác nên địa chỉ có thể khác nhau.

Kiểm tra xem liệu có nhiều đơn hàng sử dụng các địa chỉ thanh toán khác nhau cho cùng một địa chỉ gửi hàng không

Có nhiều đơn hàng với địa chỉ thanh toán khác nhau ở nhiều tiểu bang, với nhiều tên khác nhau nhưng lại có cùng một địa điểm giao hàng không? Đây thường là dấu hiệu của đơn hàng gian lận. Xử lý một cách cẩn trọng và liên hệ với khách hàng bằng thông tin có trên trang thanh toán.

Đánh giá đơn hàng giá trị cao

Nếu bạn nhận được đơn hàng có giá trị cao hơn nhiều so với bình thường, bạn nên xác minh danh tính của khách hàng.

Cài đặt ứng dụng chống gian lận

Bạn cũng có thể cài đặt nhiều ứng dụng giúp giảm tỷ lệ thực hiện đơn hàng gian lận. Duyệt xem các ứng dụng ngăn chặn gian lận khác trong Shopify App Store.

Để chặn những người dùng cố tạo các đơn hàng gian lận liên tiếp, bạn có thể sử dụng ứng dụngBộ lọc hành vi gian lận của Shopify.

Tạo luồng công việc

Bạn có thể tạo quy trình làm việc bằng Flow để nhận được thông báo khi có người tạo đơn hàng đáng ngờ. Tham khảo Shopify Flow để tìm hiểu thêm.

Điều chỉnh cài đặt thu hồi thanh toán

Phí giao dịch được tính đối với mọi khoản thanh toán đã xử lý và được thực hiện qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, đồng thời bạn sẽ không được hoàn lại khoản phí này khi hoàn tiền. Bạn có thể thay đổi cài đặt thu hồi thanh toán để ngăn thu hồi thanh toán tự động đối với một số đơn hàng nhất định và giảm thiểu tác động tiềm tàng của phí giao dịch cho các đơn hàng gian lận đối với doanh nghiệp của bạn.

Các lựa chọn thay thế tính năng tự động thu hồi thanh toán có thể là:

Tùy chọn thu hồi thanh toán thủ công sẽ thêm một bước bổ sung vào quy trình thực hiện đơn hàng, nhưng cho phép bạn kiểm soát tốt hơn việc thu hồi thanh toán đối với các đơn hàng cụ thể. Bạn có thể đánh giá chi phí có thể phát sinh về phí giao dịch và thời điểm thêm chi phí đó vào quy trình thực hiện đơn hàng để xác định điều gì phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Bước tiếp theo

Cuối cùng, bạn có thể quyết định xem có muốn thực hiện đơn hàng được đánh dấu là rủi ro cao hay không.

Nếu bạn chọn không thực hiện đơn hàng rủi ro cao, bạn có thể hủyhoàn tiền cho đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí