Förebygga bedrägerier

En transaktion som inte är auktoriserad av en kund kallas för bedräglig. En bedräglig transaktion kan leda till en chargeback, vilket kan leda till att du förlorar pengar. Shopifys inbyggda bedrägerianalys använder maskininlärningsalgoritmer för att hjälpa dig att uppmärksamma misstänkta ordrar. Du kan undersöka en misstänkt order på flera sätt.

Verifiera IP-adressen

Den IP-adress från vilken en order placeras är en bra indikator på eventuellt bedrägeri. Fundera över om något av följande stämmer:

  • Är kundens IP-adress belägen i ett annat område än det de hävdar att befinner sig i?
  • Tillhör IP-adressen ett webbhotell?
  • Tillhör IP-adressen en proxytjänst?

Om du har svarat ja på någon av frågorna bör du förmodligen kontakta kunden för att verifiera orderns äkthet.

Du kan använda följande kostnadsfria verktyg för att snabbt leta upp den geografiska platsen, internetleverantören (ISP) och annan information om en specifik IP-adress:

Du hittar den IP-adress som är kopplad till ordern i avsnittet om bedrägerianalys på orderinformationssidan.

Ring telefonnumret på ordern

Det är alltid en bra idé att ringa kunden. Du kan också använda en tjänst som 411.com för att kontrollera att telefonnumret finns i samma område som faktureringsadressen. Bedrägliga kunder använder ofta ogiltiga telefonnummer. Om någon svarar i telefonen ställer du några enkla frågor om deras order och kontrollerar hur de reagerar. Känner de till adressen, telefonnumret, e-postadressen och namnet de använde? Har de problem med att uppge den här enkla informationen?

Sök efter e-postadressen

En sökning efter e-postadressen på Google eller en annan sökmotor kan visa om e-postadressen har använts i dokumenterade bedrägeriförsök. Du kan också hitta inlägg på sociala medier eller annan information som binder kunden till e-postadressen.

Kontrollera att fakturerings- och leveransadresserna stämmer överens

Vid ett bedrägeri kommer sannolikt leveransadressen och faktureringsadressen inte att stämma överens. Du kan använda Google Maps för att kartlägga adresser och visualisera avståndet mellan dem. Ordern är bedräglig om avståndet mellan två adresser är signifikant (till exempel att de finns på olika kontinenter). Tänk på att legitima kunder som skickar en gåva eller köper på uppdrag av någon annan kan ha olika adresser.

Kontrollera om flera order använder olika faktureringsadresser för samma leveransadress

Finns det flera order med olika faktureringsadresser i olika länder, med olika namn, men som delar samma leveransplats? Detta är vanligtvis ett tecken på bedrägliga order. Var försiktig när du fortsätter och kontakta kunderna med hjälp av informationen som finns tillgänglig i utcheckningen.

Granska order med högt värde

Om du får en order som är väsentligt högre än normalt bör du bekräfta kundens identitet.

Installera en bedrägeribekämpningsapp

Du kan också installera olika appar för att minska risken att distribuera bedrägliga order.Bläddra bland andra bedrägeriförebyggande appar i Shopify App Store.

Om du vill blockera användare som försöker göra upprepade bedrägliga order kan du använda Shopifys Fraud Filter-app.

Skapa arbetsflöden

Du kan skapa arbetsflöden med Flow för att få ett meddelande när misstänkta ordrar skapas. Se Shopify Flow för att få mer information.

Justera dina betalningsregistreringsinställningar

Transaktionsavgifter debiteras för alla behandlade betalningar som görs via en tredje parts betalningsleverantör och återbetalas inte när du utfärdar en återbetalning.Du kan ändra dina inställningar för betalningsregistrering för att förhindra automatisk betalningsregistrering för vissa ordrar och minska den potentiella inverkan från transaktionsavgifterna för bedrägliga ordrar för ditt företag.

Alternativ för att automatiskt registrera betalningar kan vara:

Om du tar emot betalningar manuellt läggs ytterligare ett steg till i arbetsflödet för orderdistribution, men det ger dig större kontroll över att betalningsregistrering för specifika ordrar. Du kan bedöma den potentiella kostnaden för transaktionsavgifter och den extra tid som läggs till i ditt arbetsflöde för att avgöra vad som är rätt för ditt företag.

Nästa steg

I slutändan är det upp till dig att bestämma om du är bekväm med att distribuera en order som har markerats som hög risk.

Om du väljer att inte distribuera en högriskorder kan du annullera och återbetala ordern.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis