Förebygga bedrägerier

En transaktion som inte är auktoriserad av en kund kallas bedräglig. En bedräglig transaktion kan leda till en chargeback, vilket kan leda till att du förlorar pengar. Shopifys inbyggda bedrägerianalys använder maskininlärningsalgoritmer för att hjälpa dig att uppmärksamma misstänkta order. Du kan undersöka en misstänkt order på flera sätt.

Verifiera IP-adressen

Den IP-adress från vilken en order placeras är en bra indikator på eventuellt bedrägeri.

  • Är kundens IP-adress belägen i ett annat område än det de hävdar att befinner sig i?
  • Tillhör IP-adressen ett webbhotell?
  • Tillhör IP-adressen en proxytjänst?

Om du har svarat ja på någon av frågorna bör du förmodligen kontakta kunden för att verifiera orderns äkthet.

Du kan använda följande gratisverktyg för att snabbt kontrollera den geografiska platsen, internetleverantören och annan information om en viss IP-adress:

Du hittar den IP-adress som är kopplad till ordern i avsnittet om bedrägerianalys på orderinformationssidan.

Ring telefonnumret på ordern

Att ringa kunden är alltid en bra idé. Du kan också använda en tjänst som 411.com för att kontrollera att telefonnumret finns i samma område som faktureringsadressen. Bedrägliga kunder använder ofta ogiltiga telefonnummer. Om någon svarar i telefonen ställer du några enkla frågor om deras order och kontrollerar hur de reagerar. Känner de till adressen, telefonnumret, e-postadressen och namnet de använde? Har de problem med att uppge den här enkla informationen?

Sök efter e-postadressen

Att söka efter e-postadressen på Google eller en annan sökmotor kan visa om e-postadressen har använts i dokumenterade bedrägeriförsök. Du kan också hitta inlägg på sociala medier eller annan information som binder kunden till e-postadressen.

Kontrollera att fakturerings- och leveransadresserna stämmer överens

Vid ett bedrägeri kommer sannolikt leveransadressen och faktureringsadressen inte att stämma överens. Du kan använda Google Maps för att kartlägga adresser och visualisera avståndet mellan dem. Ordern är bedräglig om avståndet mellan två adresser är signifikant (till exempel att de finns på olika kontinenter). Tänk på att legitima kunder som skickar en gåva eller köper på uppdrag av någon annan kan ha olika adresser.

Kontrollera om flera order använder olika faktureringsadresser för samma leveransadress

Finns det flera order med olika faktureringsadresser i olika länder, med olika namn, men som delar samma leveransplats? Detta är vanligtvis ett tecken på bedrägliga order. Var försiktig när du fortsätter och kontakta kunderna med hjälp av informationen som finns tillgänglig i utcheckningen.

Granska order med högt värde

Om du får en order som är väsentligt högre än normalt bör du bekräfta kundens identitet.

Installera en bedrägeribekämpningsapp

Du kan också installera olika appar för att minska risken att distribuera bedrägliga order.Bedrägeribekämpningsappen tillhandahåller en instrumentpanel i din Shopify-admin för att hjälpa dig att bättre förstå din butiks risknivå på grund av bedrägliga åtgärder.Bläddra bland andra bedrägeriförebyggande appar i Shopifys appbutik.

Om du vill blockera användare som försöker göra upprepade bedrägliga order kan du använda Shopifys Fraud Filter-app.

Skapa arbetsflöden

Du kan skapa arbetsflöden med Flow för att få ett meddelande när misstänkta ordrar skapas. Se Shopify Flow för att få mer information.

Relaterad information

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis