Fraud Control-appen

Fraud Control-appen skapar och visar en instrumentpanel i din Shopify-admin och denna visar analyser relaterade till bedrägeri eller potentiellt bedrägeri i din butik. Instrumentpanelen ger information om chargebacks, Shopify Protect, ordrar annullerade på grund av bedrägeri och den allmänna risknivån som din butik är exponerad för.

Du kan installera Fraud Control från Shopify App Store. Fraud Control-appen står inte i konflikt med bedrägeribekämpningsapplikationer från tredje part och påverkar inte din användning av andra bedrägeriappar.

Bedrägeribekämpning är tillgänglig för alla butiksplaner på platser där Shopify Payments är tillgängligt. Vissa data är inte tillgängliga om du inte använder Shopify Payments som betalningsprocessor.

Kontrollpanel för bedrägeribekämpning

När du har installerat appen Fraud Control kan du se din kontrollpanel genom att i din Shopify-admin gå till Appar > Fraud Control. Bedrägeriinstrumentpanelen visar en instrumentpanel med information om din risknivå på grund av bedrägeri, inklusive följande information:

 • Godkännandegrad: Andelen ordrar i ditt valda datumintervall som är markerade som lågrisk eller medelrisk med Shopifys bedrägerianalys.
 • Högriskordrar: Den procentandel av alla ordrar i ditt valda datumintervall som är markerade som högrisk via Shopifys bedrägerianalys.
 • Bedrägliga chargebacks: Andelen av alla chargebacks i ditt valda datumintervall som är markerade som bedrägliga.
 • Shopify Protect-skydd: Det totala värdet av alla ordrar i ditt valda datumintervall som skyddas från bedrägliga chargebacks av Shopify Protect.Datan fördröjs med tio dagar för att distributionskraven ska kunna mötas.
 • Shopify Protect-täckning: Det totala värdet av alla ordrar i ditt valda datumintervall som är omtvistade och skyddas av Shopify Protect.
 • Annullerade ordrar på grund av bedrägeri: Det totala värdet av alla ordrar i ditt valda datumintervall som har återbetalats av anställda eller appar som ett resultat av bedräglig aktivitet.

Om din butik inte använder Shopify Payments har du endast tillgång till data för Godkännandegrad, Högriskordrar och Ordrar annullerade på grund av bedrägeri.

Kontrollpanelen visar också om dessa värden har ändrats jämfört med en vald jämförelseperiod.

Om du använder Shopify Payments kan du komma åt din butiks chargeback-hälsostatus. Följande nivåer baseras på standarder som fastställts av kreditkortsföretag:

 • Gott läge: Denna status indikerar att antalet chargebacks i din butik är mindre än 0,4 % av det totala antalet ordrar. Din butiks risknivå är under genomsnittet.
 • I riskzonen: Denna status indikerar att antalet chargebacks i din butik är mellan 0,4 % och 0,6 % av det totala antalet ordrar. Din butiks risknivå är genomsnittlig och kan indikera att din butik är i riskzonen på grund av bedräglig aktivitet.
 • Förhöjd risk: Denna status indikerar att antalet chargebacks i din butik är högre än 0,6 % av det totala antalet ordrar.Din butiks risknivå är högre än genomsnittet och kan indikera att din butik är utsatt för en högre risk än vad den borde vara.

Klicka på diagramikonen i avsnittet som du vill granska för att öppna en utökad vy över något av dessa avsnitt.

Filtrera efter datum

Du kan välja vilket datumintervall du vill ha information för. Standardintervallet är 30 dagar.

Steg:

 1. I din Shopify-admin går du till Appar > Fraud Control.
 2. Klicka på datumindikatorn.
 3. Välj datumintervall:

  • Klicka på ett alternativ för datumintervall.
  • Välj ett anpassat datumintervall genom att välja startdatum och slutdatum.
 4. Klicka på Tillämpa.

Jämförelsedatumintervall

Jämförelsedatumintervallet visas intill datumintervallet. Bedrägeribekämpningsappen jämför dina nuvarande data med data från tidigare period av samma längd.

Den 8 maj 2023 väljer du till exempel de senaste 90 dagarna som ditt datumintervall. Data som visas på instrumentpanelen är från 7 februari 2023 till 7 maj 2023. Jämförelsedatumintervallet är de föregående 90 dagarna, från 10 november 2022 till 6 februari 2023.

Jämförelsedatumintervallet bestäms av det datumintervall du väljer för dina data och kan inte ändras. Om du vill kan du dock ta bort jämförelsen.

Ta bort jämförelsedatumintervall

 1. I din Shopify-admin går du till Appar > Fraud Control.
 2. Klicka på datumintervallet Jämför.
 3. Klicka på Ingen jämförelse.

Fraud Control-kassaregler

Kassaregler för bedrägeribekämpning gör det möjligt för dig att filtrera och blockera potentiellt bedrägliga ordrar. Baserat på en uppsättning regler som du definierar kommer appen blockera kassaupplevelser från att bli ordrar.

Fraud Control-kassaregler kan hjälpa till att skydda ditt företag på flera sätt:

 • Lägga till extra skydd utöver vad den inbyggda bedrägerianalysen tillhandahåller.
 • Skapa filter för e-postmeddelanden.
 • Skapa filter för adressattribut.
 • Skapa filter för IP-adresser.

Obs! Fraud Control-kassaregler är endast tillgängligt för handlare som använder Shopify Payments.

Konfigurera regler

Regler måste skapas noggrant för att se till att de blockerar bedrägerier men undviker att blockera legitima kassaupplevelser. Dessa regler garanterar inte att chargebacks inte kommer att ske och ger ingen garanti mot chargebacks i butiken.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Fraud Control för att öppna appen.

 3. Klicka på Regler.

 4. Klicka på Skapa regel.

 5. Konfigurera regeln i avsnittet Kassavillkor på sidan Ny regel. Varje regel kan består av ett eller flera kassavillkor. Du kan till exempel använda både IP-adress och postnummer för att skapa en regel som kommer blockera ordrar med dessa specifika villkor.

 6. Regelnamnet uppdateras baserat på använda kassavillkor och kan inte redigeras.

 7. När du har lagt till alla fält kan du klicka på Spara.

 8. Detta aktiverar automatiskt regeln.

 9. (Valfritt) Du kan lägga till anteckningar eller en beskrivning av regeln.

Radera eller inaktivera en regel

 1. Från sidan Regler klickar du på kryssrutan för de regler som du vill inaktivera eller radera.
 2. Klicka på radera eller inaktivera så inaktiverar du omedelbart regeln eller raderar den.

Vanliga frågor om Fraud Control-kassaregler

Kan Fraud Control-kassaregler förhindra bedrägeri helt och hållet?

Nej. Fraud Control kan inte garantera att du aldrig får en bedräglig order. Den kan inte förutsäga om en kassabetalning kan vara bedräglig om den inte matchar en viss regel som du skapar i appen. Om möjlighet finns bör du granska en orders bedrägerianalys innan du distribuerar den.

Vet en kund om att deras order matchar en regel i Fraud Control?

Nej. Fraud Control meddelar inte kunder att en order verkar vara bedräglig. Under betalningsprocessen kommer en blockerad kassaupplevelse få ett felmeddelande om att betalningen inte kunde slutföras och att köparen ska kontakta butiksägaren. Blockerade betalningar visas i avsnittet övergivna varukorgar i din butik.

Shopify Flow

Du kan använda automatiska åtgärder i Shopify Flow för att hjälpa till att minska den tid och ansträngning du spenderar på att hantera bedrägliga aktiviteter i din butik. Från bedrägeribekämpningsappsidan i din Shopify-admin kan du installera flera färdiga Shopify Flow-mallar:

 • Ta emot betalning för högriskordrar manuellt: Den här mallen stoppar en orders betalning från att automatiskt tas emot om orderns risknivå är Hög.
 • Avbryt högriskordrar och skicka tillbaka till lager: Den här mallen avbryter högriskordrar, returnerar de beställda artiklarna till ditt lager och meddelar kunden att ordern har annullerats.
 • Avbryt ordrar från dåliga e-postadresser: Den här mallen lägger till taggar till en order och annullerar den om ordern läggs från en e-postadress som användes för tidigare bedrägliga ordrar.
 • Begränsa antalet ordrar från kunder till fem om dagen: Den här mallen annullerar alla ordrar fr[n en kund om mer än fem ordrar läggs på en enda dag.
 • Meddela ditt team om en chargeback: Mallen skickar ett internt e-postmeddelande till medarbetare om en chargeback tas emot av din butik.
 • Få meddelande om högriskordrar: Mallen skickar ett internt e-postmeddelande till medarbetare om en högriskorder tas emot innan betalningen tas emot.
 • Få meddelande om "missbruk av retur"-kunder: Den här mallen lägger till taggar till en order och skickar ett internt e-postmeddelande till anställda om ordern läggs av en kund som har gjort flera returer.

Om du har erfarenhet av att skapa arbetsflöden i Shopify Flow kan du anpassa dessa mallar för att passa dina behov eller skapa ditt eget arbetsflöde för riskhantering.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis