Fraud Control -sovellus

Fraud Control -sovellus luo ja näyttää Shopify-ylläpitäjässä dashboardin, jossa näkyy kauppasi petoksiin tai mahdollisiin petoksiin liittyvä analytiikka. Tässä dashboardissa on tietoja takaisinperinnöistä, Shopify Protectista, petoksen takia peruutetuista tilauksista ja yleisestä riskitasosta, jolle kauppasi altistuu.

Voit asentaa Fraud Control -sovelluksen Shopify App Storesta. Fraud Control -sovellus ei ole ristiriidassa kolmannen osapuolen petostenvalvontasovellusten kanssa, eikä se vaikuta muiden petossovellusten käyttöön.

Fraud Control on käytettävissä kaikissa kaupan sopimuksissa sijainneissa, joissa Shopify Payments on käytettävissä. Osa tiedoista ei ole käytettävissä, ellet käytä Shopify Payments -palvelua maksun käsittelijänä.

Fraud Control -dashboard

Kun olet asentanut Fraud Control -sovelluksen, voit tarkastella dashboardia siirtymällä Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Sovellukset > Fraud Control. Fraud Control -dashboard näyttää dashboardin, jossa on tietoja petoksiin liittyvästä riskitasostasi, mukaan lukien seuraavat tiedot:

 • Hyväksymisaste: valitsemasi ajanjakson kaikkien niiden tilausten prosenttiosuus, jotka Shopifyn petosanalyysi on merkinnyt matalan riskin tai keskitason riskin tilauksiksi.
 • Korkeariskiset tilaukset: valitsemasi ajanjakson kaikkien niiden tilausten prosenttiosuus, jotka Shopifyn petosanalyysi on merkinnyt korkeariskisiksi tilauksiksi.
 • Vilpilliset takaisinperinnät: valitsemasi ajanjakson kaikkien niiden takaisinperintöjen prosenttiosuus, jotka on merkitty vilpillisiksi.
 • Shopify Protect -suoja: valitsemasi ajanjakson kaikkien niiden tilausten kokonaisarvo, joita Shopify Protect suojaa vilpillisiltä takaisinperinnöiltä.Tämä tieto on kymmenen päivää jäljessä, jotta jakeluedellytykset täyttyvät.
 • Shopify Protect -korvaus: valitsemasi ajanjakson kaikkien niiden tilausten kokonaisarvo, jotka on riitautettu ja joita Shopify Protect suojaa.
 • Petoksen takia peruutetut tilaukset: valitsemasi ajanjakson kaikkien niiden tilausten kokonaisarvo, joista henkilöstön jäsenet tai sovellukset ovat antaneet maksun palautuksen vilpillisen toiminnan takia.

Jos kauppasi ei käytä Shopify Payments -palvelua, käytössäsi ovat vain Hyväksymisaste, Korkeariskiset tilaukset ja Petoksen takia peruutetut tilaukset.

Dashboardissa näkyy myös, ovatko nämä arvot muuttuneet verrattuna valittuun vertailujaksoon.

Nämä tekijät voivat olla jossakin seuraavista kolmesta tilasta:

 • Hyvä tilanne: Tämä tila osoittaa, että kauppasi takaisinperintöjen määrä on alle 0,4 % tilausten kokonaismäärästä. Kauppasi riskitaso on keskimääräistä pienempi.
 • Vaarassa: Tämä tila osoittaa, että kauppasi takaisinperintöjen määrä on 0,4–0,6 % tilausten kokonaismäärästä. Kauppasi riskitaso on keskimääräinen, ja se saattaa osoittaa, että kauppasi on vaarassa vilpillisen toiminnan vuoksi.
 • Kohonnut riski: Tämä tila osoittaa, että kauppasi takaisinperintöjen määrä on yli 0,6 % tilausten kokonaismäärästä. Kauppasi riskitaso on keskimääräistä suurempi, ja se saattaa osoittaa, että kauppasi on suuremmassa vaarassa kuin sen pitäisi olla.

Jos haluat avata laajennetun näkymän mistä tahansa näistä osioista, napsauta tarkasteltavan osion kaaviokuvaketta.

Suodatus päivämäärän mukaan

Voit valita ajanjakson, jolta haluat tietoja. Oletusajanjakso on 30 päivää.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Sovellukset > Fraud Control.
 2. Napsauta päivämääräilmaisinta.
 3. Valitse päivämääräalue:

  • Napsauta ajanjakson valintaa.
  • Valitse mukautettu ajanjakso valitsemalla aloituspäivä ja päättymispäivä.
 4. Klikkaa Käytä.

Vertailun päivämääräalue

Vertailuajanjakso näkyy ajanjakson vieressä. Fraud Control -sovellus vertaa nykyisiä tietoja edellisen samanpituisen jakson tietoihin.

Esimerkiksi 8.5.2023 valitset ajanjaksoksi Viimeiset 90 päivää. Dashboardissa näytetään tiedot ajanjaksolta 7.2.2023–7.5.2023. Vertailuajanjakso on edelliset 90 päivää eli 10.11.2022–6.2.2023.

Vertailuajanjakso määräytyy tiedoille valitsemasi ajanjakson perusteella, eikä sitä voi muuttaa. Voit kuitenkin halutessasi poistaa vertailun.

Vertailuajanjakson poistaminen

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Sovellukset > Fraud Control.
 2. Napsauta Vertaa-ajanjaksoa.
 3. Napsauta Ei vertailua.

Shopify Flow

Voit käyttää Shopify Flow'n automaattisia toimintoja, jotka auttavat vähentämään aikaa ja vaivaa, jonka käytät vilpillisen toiminnan hallintaan kaupassasi. Shopify-ylläpitäjän Fraud Control -sovelluksen sivulta voit asentaa useita valmiita Shopify Flow -malleja:

 • Suorita maksu korkeariskisistä tilauksista manuaalisesti: tämä malli lopettaa tilauksen maksun automaattisen suorituksen, jos tilauksen riskitaso on Korkea.
 • Peruuta korkeariskiset tilaukset ja palauta varastoon: tämä malli peruuttaa korkeariskiset tilaukset, palauttaa tilatut tuotteet varastoon ja ilmoittaa asiakkaalle, että hänen tilauksensa on peruutettu.
 • Peruuta huonomaineisista sähköpostiosoitteista tulleet tilaukset: tämä malli lisää tunnisteita tilaukseen ja peruuttaa sen, jos tilaus on tehty sähköpostiosoitteesta, jota on käytetty aiemmin vilpillisissä tilauksissa.
 • Rajoita asiakkaiden tilausten määrä viiteen tilaukseen päivässä: tämä malli peruuttaa kaikki asiakkaan tilaukset, jos hän tekee yhdessä päivässä yli viisi tilausta.
 • Ilmoita takaisinperinnästä tiimille: tämä malli lähettää henkilöstön jäsenille sisäisen sähköpostiviestin, jos kauppasi vastaanottaa takaisinperinnän.
 • Saa ilmoitus korkeariskisistä tilauksista: tämä malli lähettää henkilöstön jäsenille sisäisen sähköpostiviestin, jos korkeariskinen tilaus vastaanotetaan ennen maksun suoritusta.
 • Saa ilmoitus ”palautusta väärinkäyttävistä” asiakkaista: tämä malli lisää tunnisteita tilaukseen ja lähettää henkilöstön jäsenille sisäisen sähköpostiviestin, jos tilauksen on tehnyt useita palautuksia tehnyt asiakas.

Jos sinulla on kokemusta työnkulkujen luomisesta Shopify Flow'ssa, voit mukauttaa näitä malleja tarpeidesi mukaan tai luoda oman riskihallinnan työnkulun.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi