Aplikacja Fraud Control

Aplikacja Fraud Control tworzy i wyświetla pulpit w panelu administracyjnym Shopify, na którym wyświetlane są analizy związane z oszustwami lub potencjalnymi oszustwami w Twoim sklepie. Pulpit ten udostępnia szczegółowe informacje na temat obciążeń zwrotnych, ochrony Shopify Protect, zamówień anulowanych z powodu oszustw i ogólnego poziomu ryzyka, na jakie narażony jest Twój sklep.

Fraud Control możesz zainstalować z poziomu sklepu Shopify App Store. Aplikacja Fraud Control nie koliduje z aplikacjami do kontroli oszustw firm zewnętrznych i nie wpływa na korzystanie z innych aplikacji dotyczących oszustw.

Aplikacja Fraud Control jest dostępna we wszystkich planach sklepu w lokalizacjach, w których dostępna jest usługa Shopify Payments. Niektóre dane nie są dostępne, chyba że używasz Shopify Payments jako podmiotu przetwarzającego płatności.

Pulpit Fraud Control

Po zainstalowaniu aplikacji Fraud Control możesz wyświetlić swój pulpit, przechodząc w panelu administracyjnym Shopify do opcji Aplikacje > Fraud Control. Pulpit Fraud Control zawiera informacje na temat poziomu ryzyka związanego z oszustwami, w tym:

 • Wskaźnik akceptacji: Procent wszystkich zamówień w wybranym zakresie dat, dla których ryzyko oszustwa zostało oznaczone przez analizę oszustw Shopify jako niskie lub średnie.
 • Zamówienia wysokiego ryzyka: Procent wszystkich zamówień w wybranym zakresie dat, dla których ryzyko oszustwa zostało oznaczone przez analizę oszustw Shopify jako wysokie.
 • Fałszywe obciążenia zwrotne: Procent wszystkich obciążeń zwrotnych w wybranym zakresie dat, które są oznaczone jako fałszywe.
 • Ochrona Shopify Protect: Łączna wartość wszystkich zamówień w wybranym zakresie dat, które są zabezpieczone przed fałszywymi obciążeniami zwrotnymi przez Shopify Protect. Dane te są opóźnione o dziesięć dni, aby umożliwić spełnienie wymagań dotyczących realizacji.
 • Zabezpieczenie Shopify Protect: Łączna wartość wszystkich zamówień w wybranym zakresie dat, które były przedmiotem sporu i są chronione przez Shopify Protect.
 • Zamówienia anulowane z powodu oszustwa: Łączna wartość wszystkich zamówień w wybranym zakresie dat, których koszty zostały zwrócone przez pracowników lub aplikacje w wyniku nieuczciwych działań.

Jeśli Twój sklep nie korzysta z Shopify Payments, masz dostęp tylko do danych dotyczących Wskaźnika akceptacji, Zamówień wysokiego ryzyka, oraz Zamówień anulowanych z powodu oszustwa.

Pulpit pokazuje również, czy te wartości uległy zmianie w porównaniu z wybranym okresem.

Czynniki te mogą mieć jeden z trzech statusów:

 • Dobra sytuacja: Ten status wskazuje na to, że liczba obciążeń zwrotnych w Twoim sklepie jest mniejsza niż 0,4% łącznej liczby zamówień. Poziom ryzyka dla Twojego sklepu jest poniżej średniej.
 • Narażenie na ryzyko: Ten status wskazuje na to, że liczba obciążeń zwrotnych w Twoim sklepie wynosi od 0,4% do 0,6% łącznej liczby zamówień. Poziom ryzyka dla Twojego sklepu jest średni i może oznaczać zagrożenie nieuczciwymi działaniami.
 • Podwyższone ryzyko: Ten status wskazuje na to, że liczba obciążeń zwrotnych w Twoim sklepie wynosi więcej niż 0,6% łącznej liczby zamówień. Poziom ryzyka dla Twojego sklepu jest wyższy niż średni i może oznaczać, że twój sklep jest narażony na ryzyko większe niż powinien.

Aby otworzyć rozszerzony widok dowolnej z tych sekcji, kliknij ikonę wykresu w sekcji, którą chcesz przejrzeć.

Filtruj według daty

Możesz wybrać zakres dat, dla którego chcesz uzyskać informacje. Domyślny zakres dat to 30 dni.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Fraud Control.
 2. Kliknij wskaźnik daty.
 3. Wybierz zakres dat:

  • Kliknij opcję zakresu dat.
  • Wybierz niestandardowy zakres dat, zaznaczając datę rozpoczęcia i datę zakończenia.
 4. Kliknij opcję Zastosuj.

Zakres dat porównania

Zakres dat porównania jest wyświetlany obok zakresu dat. Aplikacja do kontroli oszustw porównuje Twoje aktualne dane z danymi z poprzedniego okresu o tej samej długości.

Przykładowo, 8 maja 2023 r. wybierasz jako zakres dat Ostatnie 90 dni. Dane wyświetlane na pulpicie obejmują okres od 7 lutego 2023 r. do 7 maja 2023 r. Zakres dat porównania to poprzednie 90 dni, od 10 listopada 2022 r. do 6 lutego 2023 r.

Zakres dat porównywania jest ustalany na podstawie zakresu dat wybranego dla danych i nie można go zmienić. Można jednak usunąć porównanie.

Usuń zakres dat porównania

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Fraud Control.
 2. Kliknij zakres dat Porównania.
 3. Kliknij opcję Bez porównania.

Shopify Flow

W Shopify Flow możesz korzystać z automatycznych czynności, aby skrócić czas i zmniejszyć nakłady pracy poświęcane na zarządzanie nieuczciwymi działaniami w swoim sklepie. Na stronie aplikacji Fraud Control w panelu administracyjnym Shopify możesz zainstalować kilka gotowych szablonów Shopify Flow:

 • Rejestruj ręcznie płatności za zamówienia wysokiego ryzyka: Ten szablon nie pozwala na automatyczne rejestrowanie płatności za zamówienie, jeśli poziom ryzyka dla zamówienia jest Wysoki.
 • Anuluj i zwróć do magazynu zamówienia wysokiego ryzyka: Ten szablon anuluje zamówienia wysokiego ryzyka, zwraca zamówione pozycje do zapasów i powiadamia klienta o anulowaniu zamówienia.
 • Anuluj zamówienia z adresów e-mail o złej reputacji: Ten szablon dodaje tagi do zamówienia i anuluje je, jeśli zostało złożone z adresu e-mail, który był używany do poprzednich fałszywych zamówień.
 • Ograniczaj liczbę zamówień od klientów do pięciu dziennie: Ten szablon anuluje wszystkie zamówienia klienta, jeśli złoży on ich więcej niż pięć w jednym dniu.
 • Powiadom zespół o obciążeniu zwrotnym: Ten szablon wysyła wewnętrzną wiadomość e-mail do pracowników, jeśli Twój sklep otrzyma obciążenie zwrotne.
 • Otrzymuj powiadomienia o zamówieniach wysokiego ryzyka: Ten szablon wysyła wewnętrzną wiadomość e-mail do pracowników, jeśli zamówienie wysokiego ryzyka zostanie otrzymane przed zarejestrowaniem płatności.
 • Otrzymuj powiadomienia o klientach nadużywających opcji zwrotu: Ten szablon dodaje tagi do zamówienia i wysyła wewnętrzną wiadomość e-mail do pracowników, jeśli zamówienie zostanie złożone przez klienta, który dokonał wielu zwrotów.

Jeśli masz doświadczenie w tworzeniu procesów workflow w Shopify Flow, możesz dostosować te szablony do swoich potrzeb lub utworzyć własny workflow zarządzania ryzykiem.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo