Ứng dụng Fraud Control

Ứng dụng Fraud Control tạo và hiển thị một trang quản trị trên trang quản trị Shopify, trong đó hiển thị các phân tích liên quan đến gian lận hoặc gian lận tiềm ẩn trong cửa hàng của bạn. Trang quản trị này cung cấp thông tin chi tiết về tiền bồi hoàn, Shopify Protect, đơn hàng bị hủy do gian lận và mức độ rủi ro chung của cửa hàng.

Bạn có thể cài đặt Fraud Control trong Shopify App Store. Ứng dụng Fraud Control không xung đột với các ứng dụng kiểm soát gian lận bên thứ ba và không ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng các ứng dụng ngăn chặn gian lận khác.

Bạn có thể dùng Fraud Control với tất cả các gói cửa hàng tại những địa điểm có Shopify Payments khả dụng. Có một số dữ liệu bạn không thể sử dụng trừ khi bạn dùng Shopify Payments làm đơn vị xử lý thanh toán.

Trang quản trị Fraud Control

Sau khi cài đặt Fraud Control, bạn có thể xem trang quản trị của ứng dụng này bằng cách truy cập trang quản trị Shopify để vào mục Ứng dụng > Fraud Control. Trang quản trị Fraud Control hiển thị một bảng quản lý gồm các thông tin về mức độ rủi ro do gian lận, bao gồm các thông tin sau:

 • Tỷ lệ chấp nhận: Tỷ lệ phần trăm của tất cả đơn hàng trong khoảng ngày bạn chọn được phân tích gian lận của Shopify đánh dấu là rủi ro thấp hoặc rủi ro trung bình.
 • Đơn hàng rủi ro cao: Tỷ lệ phần trăm của tất cả đơn hàng trong khoảng ngày bạn chọn được phân tích gian lận của Shopify đánh dấu là rủi ro cao.
 • Tiền bồi hoàn do gian lận: Tỷ lệ phần trăm của tất cả các khoản bồi hoàn trong khoảng ngày bạn chọn được đánh dấu là gian lận.
 • Bảo vệ Shopify Protect: Tổng giá trị của tất cả đơn hàng trong khoảng ngày bạn chọn được Shopify Protect bảo vệ khỏi các khoản tiền bồi hoàn do gian lận. Dữ liệu này bị trì hoãn mười ngày để đáp ứng các yêu cầu về thực hiện đơn hàng.
 • Phạm vi bảo hiểm Shopify Protect: Tổng giá trị của tất cả đơn hàng trong khoảng ngày bạn chọn có khiếu nại và được Shopify Protect bảo vệ.
 • Đơn hàng bị hủy do gian lận: Tổng giá trị của tất cả đơn hàng trong khoảng ngày bạn chọn đã được nhân viên hoặc ứng dụng hoàn tiền do hành vi gian lận.

Nếu cửa hàng không sử dụng Shopify Payments thì bạn chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu về Tỷ lệ chấp nhận, Đơn hàng rủi ro caoĐơn hàng bị hủy do gian lận.

Bảng quản lý cũng cho biết những giá trị này có thay đổi hay không khi so sánh với một khoảng thời gian tùy chọn.

Nếu đang sử dụng Shopify Payments thì bạn có thể truy cập vào tình trạng bồi hoàn của cửa hàng. Các mức độ sau dựa trên những tiêu chuẩn do công ty thẻ tín dụng đặt ra:

 • Trạng thái tốt: Trạng thái này cho biết cửa hàng của bạn có số lượng các khoản bồi hoàn ít hơn 0,4% tổng số đơn hàng. Cửa hàng của bạn có mức độ rủi ro dưới trung bình.
 • Có rủi ro: Trạng thái này cho biết cửa hàng của bạn có số lượng các khoản bồi hoàn chiếm khoảng 0,4% đến 0,6% tổng số đơn hàng. Cửa hàng của bạn có mức độ rủi ro trung bình và có thể tồn tại rủi ro do hành vi gian lận.
 • Rủi ro cao: Trạng thái này cho biết cửa hàng của bạn có số lượng các khoản bồi hoàn lớn hơn 0,6% tổng số đơn hàng. Cửa hàng của bạn có mức độ rủi ro trên trung bình và có thể tồn tại nhiều rủi ro hơn bình thường.

Để mở chế độ xem mở rộng của bất kỳ mục nào trong số các mục này, nhấp vào biểu tượng biểu đồ trong mục bạn muốn xem.

Lọc theo ngày

Bạn có thể chọn khoảng ngày bạn muốn lấy thông tin. Khoảng ngày mặc định là 30 ngày.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, truy cập Ứng dụng > Fraud Control.
 2. Nhấp vào chỉ báo ngày.
 3. Chọn khoảng ngày:

  • Nhấp vào tùy chọn khoảng ngày.
  • Chọn khoảng ngày tùy chỉnh bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
 4. Nhấp vào Apply (Áp dụng).

Khoảng ngày so sánh

Khoảng ngày so sánh sẽ hiển thị bên cạnh khoảng ngày. Ứng dụng Fraud Control so sánh dữ liệu hiện tại với dữ liệu từ khoảng thời gian trước với cùng thời lượng.

Ví dụ: Vào ngày 8 tháng 5 năm 2023, bạn chọn 90 ngày qua làm khoảng ngày. Dữ liệu hiển thị trên bảng quản lý là từ ngày 7 tháng 2 năm 2023 đến ngày 7 tháng 5 năm 2023. Khoảng ngày so sánh là 90 ngày trước, từ ngày 10 tháng 11 năm 2022 đến ngày 6 tháng 2 năm 2023.

Khoảng ngày so sánh được xác định theo khoảng ngày bạn chọn cho dữ liệu và không thể thay đổi. Tuy nhiên, bạn có thể xóa khoảng ngày so sánh nếu muốn.

Xóa khoảng ngày so sánh

 1. Trên trang quản trị Shopify, truy cập Ứng dụng > Fraud Control.
 2. Nhấp vào Khoảng ngày so sánh.
 3. Nhấp vào Không so sánh.

Quy tắc thanh toán của Fraud Control

Quy tắc thanh toán của Fraud Control giúp bạn lọc và chặn các đơn hàng có khả năng là đơn hàng gian lận. Ứng dụng sẽ chặn thanh toán đối với đơn hàng dang dở dựa trên một bộ quy tắc mà bạn quy định.

Quy tắc thanh toán của Fraud Control có thể giúp bảo vệ doanh nghiệp của bạn theo nhiều cách:

 • Tăng cường mức độ bảo vệ so với những gì phân tích gian lận tích hợp cung cấp.
 • Tạo bộ lọc cho email.
 • Tạo bộ lọc cho thuộc tính địa chỉ.
 • Tạo bộ lọc cho địa chỉ IP.

Thiết lập quy tắc

Bạn cần tạo các quy tắc cẩn thận để đảm bảo có thể ngăn chặn gian lận, nhưng tránh chặn thanh toán hợp lệ. Những quy tắc này không đảm bảo rằng việc bồi hoàn sẽ không xảy ra, hoặc đảm bảo cửa hàng được bảo vệ khỏi tiền bồi hoàn.

Thận trọng: Cẩn thận khi thiết lập quy tắc để đảm bảo khách truy cập hợp lệ không bị chặn thanh toán.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Fraud Control để mở ứng dụng.

 3. Nhấp vào Quy tắc.

 4. Nhấp vào Tạo quy tắc.

 5. Trên trang Quy tắc mới, định cấu hình quy tắc trong mục Điều kiện thanh toán. Mọi quy tắc có thể bao gồm một hoặc nhiều điều kiện thanh toán. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng cả địa chỉ IP và mã ZIP để tạo quy tắc chặn đơn hàng có những điều kiện cụ thể đó.

 6. Tên quy tắc sẽ cập nhật dựa trên các điều kiện thanh toán đã dùng và không thể chỉnh sửa.

 7. Sau khi đã thêm tất cả các trường, bạn có thể nhấp vào Lưu.

 8. Việc này sẽ tự động bật và kích hoạt quy tắc.

 9. (Không bắt buộc) Bạn có thể thêm ghi chú hoặc mô tả quy tắc.

Xóa hoặc hủy kích hoạt quy tắc

 1. Trên trang Quy tắc, nhấp vào hộp kiểm của các quy tắc mà bạn muốn hủy kích hoạt hoặc xóa.
 2. Nhấp vào Xóa hoặc Hủy kích hoạt, quy tắc sẽ ngay lập tức bị hủy kích hoạt hoặc xóa.

Câu hỏi thường gặp về quy tắc thanh toán của Fraud Control

Quy tắc thanh toán của Fraud Control có thể ngăn chặn gian lận hoàn toàn không?

Không. Fraud Control không thể đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ nhận được đơn hàng gian lận. Ứng dụng này không thể dự đoán liệu một giao dịch thanh toán có phải là gian lận hay không trừ khi giao dịch thanh toán đó phù hợp với một quy tắc cụ thể mà bạn tạo trong ứng dụng. Nếu có thể, hãy xem lại phân tích gian lận của đơn hàng trước khi thực hiện.

Khách hàng có biết đơn hàng của họ phù hợp với quy tắc đã đặt trong Fraud Control không?

Không. Fraud Control không thông báo cho khách hàng rằng đơn hàng của họ có nguy cơ gian lận. Trong quá trình thanh toán, giao dịch thanh toán bị chặn sẽ nhận được lỗi Không thể hoàn tất thanh toán để người mua liên hệ với chủ cửa hàng. Các giao dịch thanh toán bị chặn sẽ hiển thị trong mục giao dịch thanh toán bỏ dở của cửa hàng.

Shopify Flow

Bạn có thể sử dụng thao tác tự động trong Shopify Flow để giúp giảm bớt thời gian và công sức bỏ ra để quản lý hành vi gian lận tại cửa hàng. Trên trang ứng dụng Fraud Control của trang quản trị Shopify, bạn có thể cài đặt một số mẫu Shopify Flow dựng sẵn:

 • Thu hồi thủ công tiền thanh toán của đơn hàng rủi ro cao: Mẫu này sẽ ngừng tính năng tự động thu hồi thanh toán cho đơn hàng nếu đơn hàng có mức độ rủi ro Cao.
 • Hủy và trả về kho đơn hàng rủi ro cao: Mẫu này sẽ hủy các đơn hàng rủi ro cao, trả lại các mặt hàng đã đặt về kho hàng và thông báo cho khách hàng rằng đơn hàng của họ đã bị hủy.
 • Hủy đơn hàng đặt bằng địa chỉ email xấu: Mẫu này sẽ thêm thẻ vào đơn hàng và hủy đơn hàng nếu đơn hàng được đặt bằng địa chỉ email đã đặt các đơn hàng gian lận trước đây.
 • Giới hạn năm đơn hàng một ngày cho khách hàng: Mẫu này sẽ hủy tất cả đơn hàng của khách hàng nếu họ đặt nhiều hơn năm đơn hàng một ngày.
 • Thông báo cho đội ngũ về khoản bồi hoàn: Mẫu này sẽ gửi email nội bộ cho nhân viên nếu cửa hàng của bạn nhận được một khoản bồi hoàn.
 • Nhận thông báo về đơn hàng rủi ro cao: Mẫu này sẽ gửi email nội bộ cho nhân viên nếu nhận được đơn hàng rủi ro cao trước khi thu hồi thanh toán.
 • Nhận thông báo về khách hàng "lạm dụng đổi trả hàng": Mẫu này sẽ thêm thẻ vào đơn hàng và gửi email nội bộ cho nhân viên nếu đơn hàng được đặt bởi khách hàng đã trả lại hàng nhiều lần.

Nếu đã có kinh nghiệm tạo quy trình làm việc trong Shopify Flow thì bạn có thể tùy chỉnh những mẫu này cho phù hợp với nhu cầu của mình hoặc tạo quy trình quản lý rủi ro riêng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí